Archive for the ‘ 1970-tal ’ Category

Repertoar 1970-71

Wermlänningarne av Fredrik August Dahlgren
Musik: Andreas Randel
Regi: Bertil Norström  
Dialektinstruktion: Einar Fröding
Scenografi och kostym: Rune Lindström  
Koreografi: Kerttu Thorén
Musikalisk led­ning: Arne Rassét 
Premiär 25 juli 1970 på Stockholms Parkteater (gästspel)
I rollerna: Kerstin Nilsson, Walter Norman, Hans Elfvin, Bertil Norström, Curt Ericson, Inga Landgré, Roland Wilén, Ebon Sorin, Bertil Sjödin, Gertrud Danielson, Berth Söderlund, Kim Procopé, Jan Tiselius, Mona Lundgren, Roger Norberg, Torsten Sjöholm
Dansare: Lillemor Ohlsson, Gaby Wittenberg, Birgitta Agrér, Svend Bunch, Klas Feldman 

Venetianskan, komedi av okänd medeltidsförfattare
Översättning: Giacomo Oreglia och Bertil Bodén
Regi: Hans Elfvin  
Scenografi och kostym: Agneta Skarp
Extraprogram i samarbete med Norrköpings stads fritidsnämnd
Pre­miär på Himmelstalunds Brunnssalong 10 augusti1970
I rol­lerna: Kim Procopé, Sten Elfström, Mona Lundgren, Gunhild Qvansebo, Christi­na Hellman, Göran Boberg 

Ä’ke det gudomligt, ett spel kring Carl Michael Bellman av Bertil Norström
Regi: Bertil Norström
Scenografi och kostym: Tyr Martin 
Koreografi: Kerttu Tho­rén
Musikarrangemang och instudering: Arne Rassét 
Premiär Linköping 15 augusti 1970
I rollerna: Svend Bunch, Gertrud Danielson, Klas Feldman, Hans Elfvin, Micaela Geger, Elsie Höök, Yvonne Lundeqvist, Kerstin Nilsson, Olle Johansson, Roger Norberg, Bertil Norström, Bertil Sjödin, Walter Turdén, Sverre Westrup, Anna Zimna, Peter-Paul Zwartjes, Walter Norman 

Ut med språket av Vaclav Havel
Översättning: Bo Fors­berg 
Regi: Lars Gerhard Norberg 
Scenografi: Ferenc Szabo
Premiär Norr­köping 27 augusti 1970
I rollerna: Berth Söderlund, Roland Wilén, Per Flygare, Christina Hellman, Curt Ericson, Jan Tiselius, Ebon Sorin, Mona Lundgren, Kim Procopé, Esko Kilpiö, Per Norelius 

Kärlek på italienska:
Venetianskan” av okänd medeltidsförfattare
Bättre en tjuv i huset än en fnurra på tråden” av Dario Fo
Översättning: Bertil Boden 
Regi: Torsten Sjöholm 
Scenografi: Agneta Skarp
Premiär Linköping 5 september 1970
I rollerna: Göran Boberg, Gunhild Qvarsebo, Ragnar Thell, Ann Falk, Inga Landgré, Sten Elfström, Jim Steffe

Barnförbjudet av Allan Rune Pettersson
Regi: Riber Björkman
Skolteater och Föreningsteater
Premiär Linköping 9 september 1970
Premiär Norrköping 5 oktober 1970
I rollerna: Bo Bergstrand, Elisabeth Söderström 

Prylar av Ingrid Sjöstrand
Regi: Lars Gerhard Norberg 
Scenografi: Tyr Martin
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 11 september 1970  
I rollerna: Kerstin Nilsson, Olle Johansson, Solveig Samzelius, Ann Falk, Leif Nilsson

Slagdängor av Sonja Åkesson
Regi: Kerttu Thorén  
Musik: Gunnar Edander 
Musikarrangemang: Tony Thorén
Föreningsteater
Premiär Norrköping 29 september 1970
Medverkande: Yvonne Lundeqvist, Mona Lundgren

Vår man i Madras av Gert Hofman
Översättning: Per Sandberg 
Regi: Evert Lindberg 
Föreningsteater
Premiär Linköping 29 september 1970
I rollerna: Gunnar Olsson, Christina Hellman 

Galilei  av Bertolt Brecht
Översättning: Erwin Leiser 
Regi: Torsten Sjöholm
Scenografi och kostym: Jost Assmann 
Musik: Hanns Eisler
Ballad och versvinjetter: Kent Andersson 
Musikalisk bearbetning och instudering: Arne Raslsét
Koreografi: Kerttu Thorén 
Projektioner: Jost Assmann och Anders Mattsson
Premiär Linköping 6 oktober 1970
Premiär Norrköping 12 november 1970
I rollerna: Olof Widgren, Margreth Weivers, Sten Elf ström, Ebon Sorin, Rune Stylander, Ragnar Thell, Bertil Sjödin, Walter Turdén, Roger Norberg, Gunhild Qvarsebo, Curt Ericson, Göran Boberg, Per Flygare, Lennart Svensson, Svend Bunch, Sverre Westrup, Gertrud Danielson, Anna Zimna, Micaela Geger, Henry Führer, Attila Vajk, Leif Nilsson, Hjalmar Ljungberg 

En månad på landet av Ivan Turgenev  
Översättning: Elena Herzfeld 
Bearbetning och regi: John Zacharias 
Scenografi: Ferenc Szabo  Kostym: Gunilla Elfvin
Premiär Norrköping 8 oktober 1970
Premiär Linköping 10 november 1970
I rollerna: Ruth Kasdan, Curt Masreliez, Kim Procopé, Walter Nor­man, Roland Wilén, Inga Landgré, Berth Söderlund, Elsie Höök, Claes Esphagen, Esko Kilpiö, Christina Hellman, Per Norelius, Anders Olsson

Gröna Julia av Paul Ableman
Översättning: Per-Erik Wahlund
Regi: Evert Lindberg 
Scenografi: Agneta Skarp
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 16 oktober 1970
Dessutom turné i samarbete med Svenska Riksteatern
I rollerna: Jan Tiselius, Hans Elfvin

Go’vännen av och med Staffan Westerberg 
Skolteater
Premiär Linköping 9 november 1970
Premiär Norrköping 25 mars 1970 

Bland stubbar och troll av Staffan Westerberg
Regi: Hans Elfvin   
Sceno­grafi: Staffan Westerberg  
Fotograf för filmavsnitten: Thorbjörn Olsson
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern Norrköping 13 december 1970
Premiär Linköping 6 februari 1971
I rollerna: Gertrud Danielson, Christina Hellman, Evert Lindberg, Mona Lundgren, Walter Turdén, Margreth Weivers, Hans Elfvin, Torbjörn Olsson, Bo Olsson, Staffan Westerberg, Peter-Paul Zwartjes
Roller i filmavsnitten: Claes Esphagen, Jan Tiselius
Musiker: Janne Lindstedt, Göran Karlsson

Berättelser från Landshut  av Martin Sperr
Översättning: Anders Carlberg  
Bearbetning och regi: Lars Gerhard Norberg
Scenografi: Tyr Martin   
Premiär i Linköping 29 december 1970
Premiär i Norrköpng 4 februari 1971
Gästspel på Kungl Dramatiska Teatern 29 och 30 mars 1971
I rollerna: Ragnar Thell, Inga Landgré, Roger Norberg, Leif Nilsson, Curt Masreliez/Bertil Norström, Ebon Sorin, Curt Ericson, Claes Esp­hagen, Esko Kilpiö, Urban Sahlin, Elsie Höök, Bertil Sjödin, Per Norelius, Attila Vajk/Torsten Sjöholm 

En midsommarnattsdröm av William Shakespeare
Översättning: Sven Christer Swahn och Jan Lewin
Regi: Torsten Sjöholm  
Scenografi och kostym: Jost Assmann
Musik: Arne Rassét  
Koreografi: Kerttu Thoren
Premiär Norrköping 31 december 1970
Premiär Linköping 2 februari 1971
I rollerna: Olle Johansson, Kerstin Nilsson, Yvonne Lundeqvist, Gunhild Qvarsebo, Roland Wilén, Ann Falk,
Jan Tiselius, Solveig Samzelius, Sten Elfström/Hans Elfvin, Walter Norman, Göran Boberg, Berth Söderlund, Kim Procopé, Per Flygare, Elisabeth Söderström, Anna Zimna, Micaela Geger, Gunnar Olsson, Svend Bunch
Musiker: K G Johansson, Janne Lindstedt, Miguel Gomila, Göran Karlsson

Balett på Lillan
dansprogram med premiär på Lilla Teatern i Norrköping 11 januari 1971
Musik: Enrique Granados, Charles Albertino, Benjamin Britten, Günther Schuller, Foreman, Wood—Levin
Koreografi: Peter-Paul Zwartjes, Micaela Geger, Svend Bunch
Medverkande: Svend Bunch, Micaela Geger, Mona Lundgren, Roger Norberg, Anna Zimna, Peter-Paul Zwartjes
Gitarrist: Miguel Gomila

Quist av Alf Henrikson
Föreningsteatern
Premiär Norr­köping 25 februari1971
I rollen: Bertil Sjödin

Kärlekens nöjen av och med Ruth Kasdan
Ett collage i text och ton om Dorothy Parker
Musiker: Arne Rassét
Föreningsteater
Premiär Norrköping 3 mars 1971

Blåmärken av Allan Rune Pettersson
Regi: Torsten Sjöholm
Skolteater
Premiär Norrköping 9 mars 1971
Premiär Linköping 19 april 1971
I rollerna: Ebon Sorin, Urban Sahlin

Varför av Anders Linder och Birgitta Sundberg
Regi: Torsten Sjöholm
Skolteater
Premiär Norrköping 9 mars 1972
Premiär Linkö­ping 3 maj 1971
I rollerna: Ebon Sorin, Urban Sahlin

Tretton-Fjorton-Femton, en tonårskabaré av Christina Andersson,
Bengt Ahlfors, Johan Bargum, Henri Kapulainen, Nena Stenius
Musik: Cay Karlsson, Eero Ojanen, Otto Donner
Regi: Riber Björkman 
Scenografi: Ferenc Szabo
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 10 mars 1971
I rollerna: Göran Boberg, Ann Falk, Yvonne Lundeqvist, Leif Nils­son, Elisabeth Söderström
Musiker: Miguel Gomila, Göran Karlsson, Börje Andersson

Ivar Kreugers svindlande affärer av Jan Bergquist och Hans Bendrik
Regi: Evert Lindberg 
Scenografi: Ferenc Szabo 
Projektioner: Anders Matts­son
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 12 mars 1971
Premiär i Linköping 20 april 1971
Dessutom turné med Riksteatern.
I rollerna : Claes Esphagen, Kerstin Nilsson, Gunnar Olsson, Rag­nar Thell, Walter Turdén

Sandlådan av Kent Andersson
Musik: Sven-Eric Johanson
Regi och sce­nografi: Lars Gerhard Norberg
Premiär Linköping 16 mars 1971
Premiär Norrköping 22 april 1971
I rollerna: Hans Elfvin, Ruth Kasdan, Esko Kilpiö, Mona Lundgren, Roger Norberg, Kim Procopé, Gunhild Qvarsebo, Sol­veig Samzelius, Jan Tiselius, Margreth Weivers, Roland Wilén
Musiker: Curt Bergh, Janne Lindstedt

Celebration, musical av Tom Jones och Harvey Schmidt
Översättning: Stig Bergendorff  
Iscensättning: John Zacharias 
Koreografi och co-regi: Thor Zackrisson  
Sånginstudering och musikalisk ledning: Arne Rassét  
Scenografi, kostymer och masker: Agneta Skarp  
Premiär Norrköping 18 mars 1971
Premiär Lin­köping 27 april 1971
Gästspel på Kungliga Dramatiska Teatern 20-23 april 1971
I rollerna: Christina Hellman, Olle Johans­son, Walter Norman, Bertil Norström
Dansare: Svend Bunch, Grethe Hansen, Ibi Horvath, Bob Ivey, Fred Kitto, Dina Rathje, Anna Zimna, Peter-Paul Zwartjes
Sångare: Gabriella Gyimiesi, Sven-Olof Hultgren, Solveig Karlsson, Marianne Torgersen, Monica Zacharias

Förhållanden människor emellan
Föreningsteater med Elsie Höök, Torsten Ruthberg och gitarristen Gunnar Friberg
Premiär i Gusum den 19 mars 1971

Annonser

Repertoar 1971-72

Snus är snus eller Berättelsen om den undersköna Lina
moralitet à la Chaucer av Allan Edwall
Regi: Evert Lindberg 
Scenografi och kostym: Agneta Skarp  
Extra program i samarbete med Norrköpings kommuns fritidsnämnd
Premiär i Himmelstalunds Brunnssalong 4 augusti 1971
I rollerna: Sten Elfström, Yvonne Lundeqvist, Leif Nilsson, Urban Sahlin, Elisa­beth Söderström, Walter Turdén

Spanska flugan av Franz Arnold och Ernst Bach
Översättning: Algot Sandberg 
Bearbetning och regi: Torsten Sjöholm  
Sceno­grafi och kostym: Agneta Skarp  
Premiär Linköping 7 september 1971
Premiär Norrköping 7 oktober 1971
I rollerna: Curt Ericson, Claes Esphagen, Elsie Höök, Olle Johansson, Liselott Lindeborg, Yvonne Lundeqvist, Mona Lundgren, Walter Norman, Bertil Norström, Gunhild Qvarsebo, Bertil Sjödin, Ragnar Thell

Hönssoppa med korngryn av Arnold Wesker
Översättning: Göran O Eriksson  
Regi: John Zacharias 
Scenografi: Tyr Martin  
Premiär Norrköping 9 september 1971
Premiär Linköping 5 oktober 1971
I rollerna: Margreth Weivers, Roland Wilén, Hans Elfvin, Kim Procopé, Walter Turdén, Kerstin Nilsson, Esko Kilpiö, Ebon Sorin, Mats Huddén, Fredrik Borg

Ostindiefarare
av Barnteatergruppen vid Göteborgs Stadsteater
Regi: Riber Björkman  Scenografi: Tyr Martin  
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 13 september 1971
I rollerna: Riber Björkman, Sten Elfström, Miguel Gomila, Inga Landgré, Leif Nilsson, Roger Norberg, Elisabeth Söderström, Jan Tiselius, Svend Bunch

Felman gör musik
av och med Göran ”Pliggen” Karlsson (trummor), Janne Lindstedt (orgel), Urban Sahlin (Felman)
Skolteater
Premiär Linköping 13 september 1971
Premiär Norrköping 8 oktober 1971

Knark av och med Roger Norberg och Jan Tiselius
Skolteater och Föreningsteater
Premiär Linköping 22 september 1971
Premiär Norrköping 18 oktober 1971

Balett på Lillan, dansprogram
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 17 oktober 1971
Premiär Linköping 26 december 1971
Musik: Sergej Rachmaninov, Charles Albertine, Carl Nielsen, Pierre Henry och Gustaf Mahler
Koreografi, scenografi och kostymer: Svend Bunch och Peter-Paul Zwartjes
Medverkande: Miriam Beilin, Svend Bunch, Anna Zimna, Peter-Paul Zwartjes
Diktläsning: Mona Lundgren

Den starkare av August Strindberg
Regi: Kim Procopé
Före­ningsteater
Premiär 3 november 1971
I rollerna: Christina Hellman, Yvonne Lundeqvist

Lavendel av Walentin Chorell
Regi: Bertil Norström 
Scenografi och kostym: Alvar Granström 
Premiär Linköping 9 november 1971
Premiär Norrköping 9 december 1971
I rollerna: Ruth Kasdan, Margreth Weivers, Inga Landgré, Elsie Höök, Berth Söderlund, Krister Henriksson

Revisorn av Nikolaj Gogol
Översättning: Gottfrid Grafström och Björn Lindroth
Regi: Lars Gerhard Norberg  
Scenografi: Agneta Skarp  
Premiär Norrköping 10 november 1971
Premiär Linköping 7 december 1971
I rollerna: Gertrud Danielson, Hans Elfvin, Curt Ericson, Claes Esphagen, Mats Huddén, Olle Johansson, Esko Kilpiö, Liselott Lindeborg, Kerstin Nilsson, Per Norelius, Bertil Sjödin, Torsten Sjöholm, Ebon Sorin, Ragnar Thell, Walter Turdén, Sverre Westrup, Roland Wilén

Quist
av Alf Henrikson
Föreningsteater
Premiär 16 november 1971
I rollen: Bertil Sjödin

Regeln och undantaget samt sånger och dikter av Bertolt Brecht
Över­sättning: Åke S Pettersson och Per Verner Carlsson 
Musik: Paul Dessau
Pro­duktionen gjord som grupparbete
Scenografi: Örjan Säll
Premiär på Lilla Tea­tern i Norrköping 17 november 1971
I rollerna: Jan Ahlgren, Sten Elfström, Leif Nilsson, Roger Norberg, Urban Sahlin, Elisabeth Söderström, Jan Tiselius

Rödluvan
av Jevgenij Schwartz
Översättning Vera Rolander
Bearbetning och regi: Riber Björkman 
Scenografi: Örjan Säll
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 28 december 1971
I rol­lerna: Jan Ahlgren, Inga Landgré, Roger Norberg, Kim Procopé, Urban Sahlin, Elisabeth Söderström, Jan Tiselius
Musiker: Göran Karlsson, Janne Lind­stedt

Då blev Bertil rädd av och med Sten Elfström och Leif Nilsson
Skolteater
Premiär Linköping 12 januari 1972
Premiär Norr­köping 7 februari 1972

Välkommen hem av Reidar Jönsson
Regi: Evert Lindberg 
Scenografi: Agneta Skarp 
Föreningsteater
Premär 18 januari 1972
I rollerna: Esko Kilpiö, Yvonne Lundeqvist, Bertil Sjödin

Gamla tider
av Harold Pinter
Översättning: Carl-Olof och Sigbrit Lång
Regi: Hans Elfvin 
Scenografi: Ferenc Szabo 
Premiär Linköping 1 februari 1972
Premiär Norrköping 2 mars 1972
Gästspel i Skövde  6 och 7 mars 1972
I rollerna: Gunhild Qvarsebo, Ebon Sorin, Roland Wilén

Canterbury sägner (Canterbury Tales) av Martin Starkie/Nevill Coghill
Baserad på Nevill Coghill’s tolkning av Geoffrey Chaucer 
Musik: Richard Hill/John Hawkins Sångtexter: Nevill Coghill 
Översättning: Britt G Hallqvist  
Regi: Torsten Sjöholm 
Scenografi och kostym: Tyr Martin 
Koreografi: Svend Bunch 
Sångarrangemang och musikalisk instudering: Arne Rassét 
Premiär Norrköping 3 februari 1972
Premiär Linköping 7 mars 1972
I rollerna: Jan Ahlgren, Fredrik Borg, Curt Ericson, Claes Esphagen, Christina Hellman, Krister Henriksson, Mats Huddén, Elsie Höök, Olle Johansson, Ruth Kasdan, Liselott Lindeborg, Mona Lundgren, Kerstin Nilsson, Walter Norman, Bertil Norström, Berth Söderlund, Ragnar Thell, Walter Turdén
Dansare: Miriam Belin, Anna Zimna, Svend Bunch, Peter-Paul Zwartjes

Press-stopp av Sven Wernström, gjord som grupparbete med Riber Björk­man (regissör), Örjan Säll (scenograf)
och ensemblen: Sten Elfström, Inga Landgré, Leif Nilsson, Roger Norberg, Kim Procopé, Urban Sahlin, Elisabeth Söderström, Jan Tiselius, Anders Åberg, Staffan Stenström, Alf Henningsson
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norr­köping 1 mars 1972

Den förgyllda lergöken av Emil Norlander
Bearbetning och regi: Bertil Norström  
Scenografi och kostym: Alvar Granström
Koreografi: Thor Zackrisson  
Musikalisk instudering & kapellmästare: Arne Rassét
Premiär Linköping 11 april 1972
Premiär Norrköping 11 maj 1972
I rollerna: Gertrud Danielson, Hans Elfvin, Curt Ericson, Mats Huddén, Elsie Höök, Liselott Linde­borg, Mona Lundgren, Walter Norman, Gunhild Qvarsebo, Ragnar Thell, Margreth Weivers
Dansare: Miriam Beilin, Svend Bunch, Leif Forsman, Bente Frances, Fred Kitto, Anna Zimna
Musiker: Börje Lundberg, KG Johansson, Ingemar Wåhlin/Jim Lindeborg, Björn Andersson/Ronald Sjöstrand, Hans Andersson, Miguel Gomila, Göran Karlsson, Janne Lindstedt

Välkommen av Allan Edwall
Regi: Lars Gerhard Norberg 
Scenografi: Ferenc Szabo   Kostym: Britta Larsson
Premiär Norrköping 13 april 1972
Premiär Linköping 9 maj 1972
I rollerna: Ruth Kasdan, Claes Esphagen, Yvonne Lundeqvist, Roland Wilén, Bertil Sjödin, Esko Kilpiö, Krister Henriksson, Ingvar Axling, Christina Hellman

Från ballad till polska
Program i folkviseton sammanställt av Kerttu Thorén, Miguel Gomila, Arne Rassét
Föreningsteater
Premiär 18 april 1972
Medverkande: Kerstin Nilsson, Ebon Sorin, Fredrik Borg, Rasmus Pettersson,
Miguel Gomila, Gunnar Bergström, Hans Bergström

Repertoar 1972-73

Östgötalek — från ballad till polska, ett program i folkviseton samman­ställt av Kerttu Thorén,
Miguel Gomila, Arne Rassét och de medverkande
Regi: Kerttu Thorén  
Extra program i samarbete med Norrköpings kommuns fritids­nämnd  samt Föreningsteater
Premiär i Himmelstalunds Brunnssalong, Norrköping 8 augusti 1972
Med­verkande: Mats Huddén, Elsie Höök, Kerstin Nilsson, spelmännen Gunnar och Hans Bergström, Bertil Johansson/Axel Nilsson samt 4 danspar från Folkunga­gillet, Linköping

En natt i februari av Staffan Göthe
Regi: Mats Ek 
Scenografi: Ferenc Szabo
Skolteater
Premiär Linköping 5 september 1972
Premiär Norrköping 2 oktober 1972
Föreningsteater
I rol­lerna: Leif Magnusson, Berit Tancred, Lennart Tollén

Alla mot en av Martha Vestin och Tom Lagerborg i bearbetning av en­semblen
Regi: Jan Lewin  
Scenografi: Ferenc Szabo
Skolteater
Premiär Norrköping 6 september 1972
Premiär Linköping 27 september 1972
I rol­lerna: Peter Egge, Peder Falk, Birgitta Kjörck, Ingela Sahlin, Håkan Svedberg

Firma Norström & Weivers, ett collage av scener ur olika typer av pjäser
sammanställda och framförda av Bertil Norström och Margreth Weivers
Föreningsteater
Premiär 9 september 1972

En folkfiende av Henrik Ibsen
Översättning: Olof Widgren  
Regi: Torsten Sjöholm   
Scenografi och kostym: Tyr Martin
Premiär Linköping 12 september 1972
Premiär Norrköping 12 oktober 1972
Gästspel i Skövde 7 och 8 november 1972
I rollerna: Olof Widgren, Brigitte Ornstein, Gun­hild Qvarsebo, Walter Turdén, Bertil Sjödin, Ragnar Thell, Berth Söderlund, Mats Huddén, Esko Kilpiö

West Side Story, musical av Arthur Laurents
Musik: Leonard Bernstein  Sångtexter: Stephen Sondheim
Efter en idé av Jerome Robbins
Översättning: Urban Torhamn (taltext) och Gösta Rybrant (sångtext)
Iscensättning: John Zacharias  
Co-regi och koreografi: Thor Zackrisson (gäst)
Scenografi: Sven­olov Ehrén   
Musikalisk instudering och kapellmästare: Arne Rassét
Premiär Norrköping 14 september 1972
Premiär Linköping 10 oktober 1972
Gäst­spel på Kungliga Dramatiska Teatern 15-17 november 1972
I rollerna: Gunnel Samuelsson, Walter Norman, Yvonne Lundeqvist, Olle Johansson, Roger Norberg, Hans Elfvin, Mona Lundgren, Roland Wilén, Willy Boholm, Per-Erik Öhrn, Claës Weinar, Curt Ericson, Jörgen Barwe, Per Norelius, Liselott Linde­borg, Ebon Sorin, Helena Kallenbäck , Stephan Almquist, Jytte Andersen, Grethe Andersson, Miriam Beilin, Svend Bunch, Micaela Geger, Fred Kitto, Peter Kleinwichs, Lars Nyberg/Michael Mansson, Lennart Stregård, Ola Thörngren, Anna Zimna
Musiker: Eric Nilegård, Yngve Larsson, Axel Nilsson, Gunnar Hammarstrand, Wilhelm Lord, Bodil Benediktsson, Börje Lundberg, Rolf Westergren, KG Johansson, Lars Sehlstedt, Göran Söderberg, Jim Lindeborg, Tom Evensen, Ronald Sjöstrand, Miguel Gomila, Janne Lindstedt, Göran Karlsson

Pampen av Lars Björkman
Regi: Jan Lewin 
Scenografi: Agneta Skarp 
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 3 november 1972
I rollerna: Lennart Tollén, Berit Tancred, Peder Falk, Ingela Sahlin, Håkan Svedberg, Peter Egge, Leif Magnusson, Birgitta Kjörck, Lotta Blomberg

Marta, Marta, en folksaga av Sara Lidman
Regi: Torsten Sjöholm 
Sceno­grafi : Tyr Martin  
Bakgrundsbilder: Svenolov Ehrén
Föreningsteater
Premiär 20 november 1972
I rollerna: Liselott Lindeborg, Mats Huddén, Roger Norberg
Musik: Göran Karlsson, Janne Lindstedt

Vägen till Kaanan
av Rudolf Värnlund
Regi och bearbetning: Lars Ger­hard Norberg 
Scenografi: Ferenc Szabo  Kostym: Gunilla Elfvin
Premiär Linköping 28 november 1972
Premiär Norrköping 9 januari 1973
I rollerna: Willy Boholm, Curt Ericson, Claes Esphagen, Elsie Höök, Olle Johansson, Helena Kallenbäck, Esko Kilpiö, Mona Lundgren, Walter Norman, Gunnel Samuelsson, Berth Söderlund, Walter Turdén, Claës Weinar, Margreth Weivers, Per-Erik Öhrn

Hoppsan i sängen av Ray Conney och John Chapman
Översättning: Torsten Ehrenmark 
Regi: John Zacharias
Scenografi och kostym: Alvar Granström
Premiär Norrköping 30 november 1972
Premiär Linköping 4 januari 1973
I rollerna: Brigitte Ornstein, Roland Wilén, Bertil Norström, Yvonne Lundeqvist, Ragnar Thell, Kerstin Nilsson, Ebon Sorin, Jörgen Barwe, Gunhild Qvarsebo

Muggnogg är en Muggnogg
av Rainer Hachfeld
Vis­texter och musik: Volker Ludvig och Birger Heymann
Översättning: Britt G. Hallqvist
Regi: Jan Lewin 
Scenografi: Agneta Skarp 
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 30 december 1972
I rollerna: Peter Egge, Birgitta Kjörck, Leif Magnusson, Håkan Svedberg, Berit Tancred, Lennart Tollén  
Gi­tarrist: Miguel Gomila

Albert och Anna av Claes von Rettig  
Regi: Claes von Rettig   Scenografi: Agneta Skarp  
Musik: Janne Lindstedt och Göran Karlsson  
Skolteater och Föreningsteater
Premiär Norrköping 4 januari 1973
I rollerna: Ingela Sahlin, Peder Falk

Balettprogram bestående av ”Polsk folkdans”, koreografi: Anna Zimna, ”Lek kring ett staket”, koreografi: Miriam Beilin, musik: Dimitri Shostakowich, ”Denna dag, i dag… är väl din?” av Peter-Paul Zwartjes, musik: Francis Poulenc, ”Pas de deux ur baletten Don Quijote”, koreografi: Marius Petipa, instudering: Dinna Björn, musik: Minkus, ”Cocktailparty”, pantomim av Miriam Beilin, Svend Bunch, Fred Kitto, Anna Zimna, musik: Jacob Gade, ”Kalejdoskop”, balett av Svend Bunch, musik: Super Sister Medverkande: Miriam Beilin, Svend Bunch, Fred Kitto, Anna Zimna, Peter-Paul Zwartjes
Pre­miär Norrköping 16 januari 1973

I blindo
(Sticks and bones) av David Rabe
Översättning: Sigbritt och Carl-Olof Lång 
Regi: Hans Elfvin 
Scenografi: Svenolov Ehrén
Premiär Linköping 13 februari 1973
Premiär Norrköping 8 mars 1973
I rol­lerna: Roland Wilén, Margreth Weivers, Walter Norman, Mats Huddén, Ebon Sorin, Walter Turdén, Bertil Sjödin

Slott och koja
ur J. N. Nestroys pjäser av Karel Kraus och Zdanek Mahler
Sångtexter och musik: Peter Rada
Översätt­ning: Herbert Grevenius 
Regi: Bertil Norström  
Scenografi och kostym: Tyr Martin 
Koreografi: Svend Bunch  
Musikalisk instudering, orkesterarrange­mang & kapellmästare: Arne Rassét 
Premiär i Norrköping 8 februari 1973
Premiär Linköping 6 mars 1973
I rollerna: Olle Johansson, Ruth Kasdan, Roger Norberg, Willy Boholm, Jörgen Barwe, Elsie Höök, Claes Esphagen, Helena Kallenhäck, Yvonne Lundeqvist, Mona Lundgren, Liselott Lindeborg, Miriam Beilin, Svend Bunch, Fred Kitto, Anna Zimna
Musiker: Gunnar Hammarstrand, Axel Nilsson, Rolf Westerberg, Miguel Gomila, Sven Persson, Göran Karlsson

Gula tassen
av Annika Holm och Staffan Westerberg
efter en saga av Werner Aspenström
Regi: Peter Egge 
Kostym och Kattmatta: Staffan Wes­terberg
Skolteater och Föreningsteater
Premiär 14 februari 1973
I rollerna: Lotta Blomberg, Birgitta Kjörck, Leif Magnusson, Berit Tancred, Lennart Tollén  Musiker: Janne Lindstedt

Ett Amnesty-spel sammanställt av Kerttu Thoren och en­semblen
Regi: Kerttu Thoren  
Musik: Miguel Gomila och Arne Rassét  
Musik­arrangemang och inspelning: Miguel Gomila och Göran Karlsson
Föreningsteater
Premiär 5 februari 1973
I rollerna: Gunnel Samuelsson, Ragnar Thell, Claës Weinar, Per-Erik Öhrn

Herr Mockinpott av Peter Weiss
Översättning: Bengt Anderberg
Regi: Hans Elfvin 
Sce­nografi: Agneta Skarp  
Skolteater
Premiär Norr­köping 3 april 1973
Premiär Linköping 10 maj 1973
I rollerna: Peter Egge, Esko Kilpiö, Lennart Tollén, Leif Magnusson, Birgitta Kjörck, Berit Tancred 
Musiker: Göran Karlsson och Janne Lindstedt

Ansikte mot ansikte av Fickteatern
(Lottie Ejebrant, Gunnar Edander, Suzanne Osten, Olle Pettersson, Leif Sundberg)
Skolteater
Premiär 5 april 1973
I rollerna: Peder Falk, Ingela Sahlin, Håkan Svedberg 
Musiker: Peter Lindroth

Baron von Münchhausens berättelser, ett program sammanställt av Tors­ten Sjöholm och Roland Wilén
Föreningsteatetr
Premiär 5 april 1973
Münchhausen: Roland Wilén

Om 7 flickor
av Erik Torstensson
Regi: Margreth Weivers 
Scenografi: Ferenc Szabo 
Premiär Linköping 8 april 1973
Premiär Norrköping 10 maj 1973
I rollerna: Liselott Lindeborg, Gunhild Qvarsefoo, Mona Lundgren, Helena Kallenbäck, Gunnel Samuelsson, Elsie Höök, Roger Norberg, Walter Turdén, Per-Erik Öhrn

Gustav III av August Strindberg
Regi: Mimi Pollak   
Scenografi och kostym: Alvar Granström  
Premiär Norrköping 12 april 1973
Premiär Linköping 8 maj 1973
Gästspel på Kungliga Dramatiska Teatern 1 – 3 juni 1973
I rollerna: Olle Johansson, Walter Norman, Ragnar Thell, Willy Boholm, Kerstin Nilsson, Ruth Kasdan, John Zacharias, Claes Esphagen, Torsten Sjöholm, Bertil Norström, Jörgen Barwe, Curt Ericson, Hans Elfvin, Bertil Sjödin, Mats Huddén, Claës Weinar, Svend Bunch, Lars Andersson, Knut Ekberg, Anna Zimna, Miriam Beilin, Birgitta Agrér Musiker: Miguel Gomila

Repertoar 1973-74

Pierrots tokerier — en klassisk pantomim
Musik: Lumbye, Strauss och Schubert samt Visan om Colombine och Harlekin med musik och text av Naima Wifstrand Regi och koreografi: Svend Bunch 
Scenografi: Agneta Skarp 
Musikarrangemang och kapellmästare: Arne Rassét
Extra program i samar­bete med Norrköpings kommuns fritidsnämnd
Premiär i Himmelstalunds Brunnssalong  8 augusti 1973
Medverkande: Miriam Beilin, Svend Bunch, Leif Magnusson, Roger Norberg, Anna Zimna  
Musiker: Miguel Gomila, Göran Karlsson, Janne Lindstedt

Brott och Brott
av August Strindberg
Bearbetning och regi: John Zacharias
Scenografi: Tyr Martin
Premiär Linköping 6 september 1973
Premiär Norrköping 16 oktober 1973
I rollerna: Roland Wilén, He­lena Kallenbäck, Gunhild Qvarsebo, Walter Norman, Brigitte Ornstein, Jörgen Barwe, Willy Boholm, Claës Weinar, Esko Kilpiö, Therese Eklöf

Herr Puntila och hans dräng Matti
, folklustspel av Bertolt Brecht
efter berättelser och ett pjäsutkast av Hella Wuolijoki
Översättning: Alf Henrikson  
Musik: Paul Dessau  
Regi: Jan Lewin   
Scenografi: Svenolov Ehrén
Premiär Norrköping 11 september 1973
Premiär Linköping 11 oktober 1973
I rollerna: Bertil Norström, Hans Elfvin, Curt Ericson, Claes Esphagen, Elsie Höök, Olle Johansson, Liselott Lindeborg, Mona Lund­gren, Yvonne Lundeqvist, Kerstin Nilsson, Roger Norberg, Gunnel Samuelsson, Solveig Samzelius, Bertil Sjödin, Berth Söderlund, Ragnar Thell, Walter Turdén, Margreth Weivers
Musiker: Arne Rassét, Miguel Gomila

Tjejen i aspen
av Staffan Göthe
Musik: Janne Lindstedt   
Regi: Göran Sarring   
Scenbild: Ferenc Szabo
Skolteater
Premiär Linköping 12 september 1973
Premiär Norrköping 8 oktober 1973
I rollerna: Svend Bunch, Peter Egge, Ingela Sahlin, Berit Tancred
Musiker: Janne Lindstedt

Klump i magen av Christina och Claes Andersson
Regi: Mårten Harrie 
Scenografi: Agneta Skarp
Skolteater
Premiär Norrköping 14 september 1973
Premiär Linköping 16 oktober 1973
I rollerna: Birgitta Kjörck, Leif Magnusson, Stefan Persson
Musiker: Göran Karlsson

2173 — ett slags kabaré av Jan Bergquist och Hans Bendrik
i bearbetning av regissören och ensemblen
Regi: Sandör Györbiro  
Scenografi: Agneta Skarp
Skolteater
Premiär Linköping 21 sep­tember 1973
Premiär Norrköping 3 oktober 1973
I rollerna: Miriam Beilin, Tom Deutgen, Lennart Tollén

Husvagn att hyra av Peter Terson
Översätt­ning: C  E  Nattsén  
Regi: Kerttu Thorén 
Scenbild: Ferenc Szabo  
Musikvin­jetter komponerade och inspelade av Arne Rassét
Föreningsteater
Premiär Norrköping 23 oktober 1973
I rollerna: Håkan Svedberg, Kerstin Svedberg

Balett på nytt
 – program bestående av ”Polsk folkdans”, koreografi: Anna Zimna; ”Lek kring ett staket” av Miriam Beilin, musik: Dimitri Shostakowich; ”Episoder” av Peter-Paul Zwartjes, musik: Pierre Henry och Gustaf Mahler; ”Eden” av Svend Bunch, musik: Charles Albertino; ”Pas de deux ur baletten Don Quijote”, koreografi: Marius Petipa, instudering: Dinna Björn, musik: Minkus; ”Cocktailparty”, pantomim av Miriam Beilin, Svend Bunch, Fred Kitto, Anna Zimna, musik: Jacob Gade
Medverkande: Miriam Beilin, Svend Bunch, Fred Kitto, Anna Zimna, Peter-Paul Zwartjes
Premiär på Lilla Teatern, Norrköping 3 november 1973

Kungens rosor, efter Moa Martinsons roman
Manus: Bertil Norström och Lars Gerhard Norberg
Regi: Lars Gerhard Norberg 
Scenbild: Ferenc Szabo  Kostym: Gunilla Elfvin och Anette Månsson  
Premiär Norrköping 27 november 1973
Premiär Linköping 10 januari 1974
I rollerna: Jörgen Barwe, Willy Boholm, Curt Ericson, Claes Esphagen, Elsie Höök, Helena Kal­lenbäck, Esko Kilpiö, Fred Kitto, Mona Lundgren, Yvonne Lundeqvist, Kerstin Nilsson, Roger Norberg, Bertil Norström, Brigitte Ornstein, Gunnel Samuelsson, Solveig Samzelius, Berth Söderlund, Ragnar Thell, Claës Weinar, Margreth Weivers, Fred Kitto

Änklingars hus av G Bernard Shaw
Översättning, bearbetning och regi: Johan Falck
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Ulrika Friberger
Premiär Linköping 29 november 1973
Premiär Norrköping 15 januari 1974
I rollerna: John Zacharias, Gunhild Qvarsebo, Walter Norman, Roland Wilén, Olle Johansson, Liselott Lindeborg, Walter Turdén

Ett frieri av Anton Tjechov
Regi: Torsten Sjöholm  Scenografi: Tyr Martin 
Föreningsteater
Premiär Motala 15 december 1973
I rollerna: Bertil Sjödin, Håkan Svedberg, Kerstin Svedberg

Mumintroll i kulisserna
av Tove Jansson
Musik: Erna Tauro 
Regi: Leif Magnusson 
Scenografi: Agneta Skarp 
Koreografi: Anna Zimna  
Sånginstudering: Janne Lindstedt
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern, Norrköping 28 december 1973
Premiär på Munkhagsskolan i Linköping 1 februari 1974
I rollerna: Tom Deutgen, Peter Egge, Birgitta Kjörck, Stefan Persson, Ingela Sahlin, Berit Tancred, Lennart Tollén
Musiker: Miguel Gomila, Göran Karlsson

Midsommardröm i fattighuset
av Pär Lagerkvist
Musik: Janne Lind­stedt samt ”Den gången” av Lillebror Söderlund
Regi: Hans Elfvin 
Sceno­grafi: Jost Assmann
Premiär Linköping 21 februari 1974
Premiär Norr­köping 2 april 1974
I rollerna: Curt Ericson, Elsie Höök, Mona Lundgren, Bertil Sjödin, Berth Söderlund, Walter Turdén, Inga-Lill Åhström

Sommarnattens leende
(A Little Night Music), musical av Stephen Sondheim och Hugh Wheeler,
efter Ingmar Bergmans film med samma namn.
Översättning: Björn Barlach
Regi: Torsten Sjöholm 
Koreografi: Svend Bunch  
Scenografi: Ulrika Friberger  och Tyr Martin  Kostym: Ulrika Friberger  
Musikalisk instudering& kapellmästare: Arne Rassét 
Premiär Norrköping 26 februari 1974
Premiär Linköping 28 mars 1974
I rollerna: Claes Esphagen, Marit Falk, Olle Johansson, Liselott Lindeborg, Yvonne Lundeqvist, Kerstin Nilsson,
Roger Norberg, Walter Norman, Brigitte Ornstein, Gun­hild Qvarsebo, Gunnel Samuelsson, Solveig Samzelius,
Ragnar Thell, Claës Weinar, Margreth Weivers, Lena Stranger, Lilly Wickström, Lars Andersson
Musiker: Eric Nilegård, Yngve Larsson, Axel Nilsson, Kerstin Wikberg, Gunnar Hammarstrand, Tore Kyndel, Sven Persson, Jim Lindeborg, Ann-Mari Sundberg, Ronald Sjöstrand, Börje Lundberg, Rolf Westergren, K G Johansson, Janne Göransson, Åke Allerth, Janne Lindstedt, Göran Karlsson

Den girige av Molière
Översättning: Allan Bergstrand  
Regi: Göran Sarring   
Scenografi: Agneta Skarp  
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 27 februari 1974 och på Munkhags­skolan i Linköping 19 mars 1974
I rollerna: Lotta Blomberg, Tom Deutgen, Peter Egge, Mårten Harrie, Birgitta Kjörck, Leif Magnusson, Stefan Persson, Ingela Sahlin, Berit Tancred, Lennart Tollén

Liten Karin av Rediar Jönsson och Birgith Hageby
Musik: Hawkey Franzén  Arrangemang: Miguel Gomila 
Regi: Reidar Jönsson 
Scenografi: Ferenc Szabo
Föreningsteater
Premiär Norrköping 27 februari 1974
I rollerna: Helena Kallenbäck, Håkan Svedberg, Kerstin Svedberg, Esko Kilpiö
Musiker: Miguel Gomila

Balett 5 – ”Fredagsskolan” ur baletten Konservatoriet, ”Konsert i E-moll av Frederik Chopin” av Anna Zimna, ”Abstraktioner” av Miriam Beilin, ”Stolarna”av Peter-Paul Zwartjes, ”Night Club” av Svend Bunch
Premiär i Norrköping 5 mars 1974, gästspel på Upsala Stadsteater och på Dramaten
Medverkande: Miriam Beilin, Svend Bunch, Fred Kitto, Peter-Paul Zwartjes, Anna Zimna, Leif Magnusson, Lotta Blomberg

Strindberg, kvinnan och kärleken av och med Lennart Tollén och Lotta Blomberg  – 
ett collageom författaren och människan August Strindberg
Föreningsteater
Premiär i Linköping 10 april 1974

Bellman, Blomman, Baby och Bruden
av Gösta Bredendeldt, Lars Hansson, Lise- Lotte Nilsson, Suzanne Osten, Lena Söderblom 
Musik: Gunnar Edander
Regi: Göran Sarring  
Scenografi: Ferenc Szabo
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 18 april 1974
Premiär i Linköping 14 maj 1974
I rollerna: Peter Egge, Stefan Persson, Ingela Sahlin, Berit Tancred
Musiker: Miguel Gomila, Göran Karlsson, Janne Lindstedt

Vem bryr sig om Truls? av Bo Bergstrand och Christina Nilsson
Musik: Lasse Dahlberg och Björn Isfelt
Regi: Svend Bunch  
Scenografi: Christina Nilsson
Skolteater
Premiär Norrköping 18 april 1974
I rollerna: Miriam Beilin, Leif Magnusson

Misantropen efter Molière av Tony Harrison
Översättning: Britt G Hallqvist  
Regi: Torsten Sjöholm  
Scenografi: Agneta Skarp
Premiär Linköping 9 maj 1974
I rollerna: Walter Norman, Brigitte Ornstein, Berth Söderlund, Kerstin Nilsson, Jörgen Barwe, Helena Kallenbäck, Roger Norberg, Tom Deutgen, Svend Bunch, Curt Ericson, Ingvar Axling

Leva loppan
, fars av Georges Feydeau
Översättning: Stig Ahlgren
Bearbetning och regi: Lars Gerhard Norberg  
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Ulrika Friberger 
Premiär Norrköping 14 maj 1974
I rollerna: Willy Boholm, Hans Elfvin, Claes Esphagen, Elsie Höök, Esko Kilpiö, Mona Lundgren, Yvonne Lundeqvist, Bertil Norström, Gunnel Samuelsson, Solveig Samzelius, Bertil Sjödin, Ragnar Thell, Walter Turdén, Roland Wilén

Repertoar 1974-75

Ljusstaken av Alfred de Musset
Översättning: Edvard Alkman  
Musik till Fortunios visa: Jacques Offenbach  
Inledande pianostycken av Franz von Liszt, Frederic Chopin och Jacques Offenbach  
Vid pianot: Arne Rassét  
Regi och scenografi: Olle Johansson  
Extra program i samarbete med Norrköpings kom­muns fritidsnämnd
Premiär i Himmelstalunds Brunnssalong, Norrköping 13 augusti 1974
I rollerna: Jörgen Barwe, Peter Egge, Helena Kallenbäck, Esko Kilpiö, Roger Norberg, Laurence Plumridge, Ingela Sahlin

Som smort av Johan Bargum
Musik: Henrik Otto Donner 
Regi: John Zacharias 
Scenografi: Svenolov Ehrén
Skolteater
Premiär på Forum i Linköping 3 september 1974
Premiär på Lilla Teatern i Norrkö­ping 14 september 1974
I rollerna: Willy Boholm, Marit Falk, Liselott Lindeborg, Stefan Persson, Berit Tancred, Lennart Tollén, Claës Weinar, Lars Wiberg
Musiker: Sven Persson

Leva loppan, fars av Georges Feydeau
Översättning: Stig Ahlgren   
Bear­betning och regi: Lars Gerhard Norberg  
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Ulrika Friberger  
Premiär Norrköping 5 september 1974
I rollerna: Hans Elfvin, Claes Esphagen, Elsie Höök, Esko Kilpiö, Mona Lund­gren, Yvonne Lundeqvist, Leif Magnusson, Bertil Norström, Ingela Sahlin, Gun­nel Samuelsson, Bertil Sjödin, Ragnar Thell, Walter Turdén, Roland Wilén

Vår slutna värld (Oberösterreich) av Franz Kroetz
Översättning: Thomas Kinding
Regi: Brigitte Ornstein 
Scenografi: Agneta Skarp  
Föreningsteater
Premiär på Stadsbiblioteket i Norrköping 9 september 1974
I rollerna: Mats Huddén, Bir­gitta Kjörck

Misantropen efter Molière av Tony Harrison
Översättning: Britt G Hallqvist
Regi: Torsten Sjöholm  
Scenografi: Agneta Skarp
Premiär Norrköping 10 september 1974
I rollerna: Ingvar Axling, Jörgen Barwe, Svend Bunch, Tom Deutgen, Curt Ericson, Helena Kallenbäck, Kerstin Nilsson, Roger Norberg, Walter Norman, Brigitte Ornstein, Berth Söderlund

Kärleksföreställningen av Margareta Garpe och Suzanne Osten
Musik: Gunnar Edander 
Regi: Tom Deutgen  
Scenografi: Jost Assmann
Föreningsteater
Premiär på Forum i Linköping 8 oktober 1974
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 16 oktober 1974
I rollerna: Helena Kallenbäck, Walter Norman, Laurence Plumridge, Gunhild Qvarsebo
Musiker: Janne Lindstedt, Miguel Gomila, Göran Karlsson

Drömmen om Balder av Kaj Nissen
Översättning: Lisa Genell-Harrie  
Musik: Arne Rassét 
Bearbetning och regi: Mårten Harrie  
Scenografi: Tyr Martin 
Skolteater
Premiär Norr­köping 9 oktober 1974
Premiär Linköping 7 november 1974
I rollerna: Sven-Olof Johansson, Stefan Persson, Solveig Samzelius, Berit Tancred, Claës Weinar

Glasmenageriet
av Tennessee Williams
Översättning: Sigbrit och Carl-Olof Lång  
Regi: Bertil Norström  
Scenografi: Ferenc Szabo  
Premiär Linköping 17 oktober 1974
Premiär Norrköping 26 november 1974
I rollerna: Mats Huddén, Hans Elfvin, Ingela Sahlin, Margreth Weivers

Drottningens juvelsmycke
av Carl Jonas Love Almqvist
Dramatiserad av Alf Sjöberg  
Bearbetning och regi: Torsten Sjöholm  
Scenografi: Ulrika Friberger 
Koreografi: Svend Bunch  
Musik: Ulf Björlin 
Kapellmästare: Arne Rassét
Premiär Norrköping 22 oktober 1974
Premiär Linköping 21 november 1974
I rollerna: Jörgen Barwe, Peter Egge, Curt Ericson, Claes Esphagen, Marit Falk, Elsie Höök, Esko Kilpiö, Birgitta Kjörck, Yvonne Lundeqvist, Mona Lundgren, Leif Magnusson, Kerstin Nilsson, Roger Norberg, Bertil Sjödin, Chris­ter Skeppstedt, Kerstin Svedberg, Berth Söderlund, Ragnar Thell, Walter Turdén, Roland Wilén, John Zacharias, Åsa Norman, Lars Andersson, Rasmus Pettersson
Musiker: Eric Nilegård, Börje Lundberg, KG Johansson, Rolf Kvist, Gustav Zaar, Sven Persson, Arne Rassét 

Sanningens ansikten, byggd på scenversion av Sandor Giörbiro efter Ryonosuke Akutagawas berättelser
Regi: Andris Blekte 
Scenografi: Gunnar Frieberg 
Musiken komponerad och framförd av Miguel Gomila, Göran Karlsson
Skolteater
Premiär Linkö­ping 29 oktober 1974
Premiär Norrköping 11 november 1974
I rollerna: Willy Boholm, Liselott Lindeborg, Lennart Tollén, Lars Wiberg

Östgötabaletten  – program bestående av ”Blå timmen”, koreografi: Lena Stranger, musik: Isaac Hayes; Pas de deux ur ”Blomsterfesten i Genzano”, koreografi: August Bournonville, musik: Eduard Helsted, instudering: Elsa Marianne von Rosen; ”Dialog”, koreografi: Miriam Beilin, musik: Rainer Kuisma; ”Räven”, koreografi: Svend Bunch, musik: Walter Carlos, Rachel Elkind, Gioacchina Rossini, Terry Tucker, scenbild: Svend Bunch/Tyr Martin; ”Three pieces for blues band and orchestra” av William Russo, koreografi och scenografi: Peter-Paul Zwartjes
Premiär Norrköping 19 november 1974
Medverkande: Miriam Beilin, Svend Bunch, Halldör Helgason, Rainer Kuisma, Lena Stranger, Anna Zimna,  Peter-Paul Zwartjes

Loranga, Loranga av Barbro Lindgren
Musik: Hawkey Franzén  
Regi: Lars Broling  
Scenografi: Örjan Säll 
Koreografi: Miriam Beilin  
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 4 januari 1975
Premiär på Munkhagsskolan i Linköping 3 februari 1975
I rollerna: Magnus Eriksson, Sol­veig Samzelius, Berit Tancred, Lennart Tollén, Claës Weinar, Lars Wiberg

”Förlåt Bellman”
, ett collage av Svend Bunch
Regi: Svend Bunch 
Sceno­grafi: Folke Ricklund 
Skolteater i sam­arbete med Rikskonserter
Premiär 9 januari 1975
I rollerna: Liselott Lindeborg, Stefan Persson
Musiker: Anders Bleckmann, Bengt Ingvaldsson

Körbärsträdgården av Anton Tjechov
Översättning: Astrid Baecklund och Herbert Grevenius
Bearbetning och regi: Gunnel Lindblom 
Scenografi: Jost Assmann  
Premiär Linköping 23 januari 1975
Premiär Norrköping 4 mars 1975
I rollerna: Jörgen Barwe, Willy Boholm, Hans Elfvin, Claes Esphagen, Helena Kallenbäck, Esko Kilpiö, Brigitte Ornstein, Gunhild Qvarsebo, Ingela Sahlin, Bertil Sjödin/Karl-Erik Flens, Berth Söderlund, Margreth Weivers, Roland Wilén

Boccaccio, operett med musik av Franz von Suppé och text av Bertil Norström
Regi: Bertil Norström  
Scenografi: Agneta Skarp  
Koreografi: Svend Bunch
Musikbearbetning och dirigent: Arne Rassét
Premiär Norrköping 28 januari 1975
Premiär Linköping 27 februari 1975
I rollerna: Peter Egge, Curt Ericson, Marit Falk, Mats Huddén, Elsie Höök, Birgitta Kjörck, Yvonne Lundeqvist, Mona Lundgren, Leif Magnusson, Kerstin Nilsson, Roger Norberg, Walter Norman, Ragnar Thell, Walter Turdén
Dansare: Miriam Beilin, Svend Bunch, Halldor Helgason, Lena Stranger, Anna Zimna  Sångare: Roger Anders­son,
Karin Karlsson, Åsa Norman
Musiker: Eric Nilegård, Kerstin Thorsson, Axel Nilsson, Yngve Larsson, Lars Janzén, Sven Persson, Börje Lundberg, Janne Göransson, KG Johansson, Rolf Westergren, Rolf Kvist, Jim Lindeborg, Richard Lindström, Gustaf  Zaar,
Ronald Sjöstrand, Göran Karlsson, Janne Lindstedt

Afrika talar, dikter ur ”Lawinos och Ocols sång” av Okot p’Bitek  
Översättning: Margareta Ekström 
Regi: Kerttu Thorén  
Mu­sikkomposition, arrangemang och instruktion: Miguel Gomila  
Dansinslag: Laurence Plumridge
Föreningsteater
Premiär Norrköping 5 februari1975
I rollerna: Laurence Plumridge, Kerstin Sved­berg
Musiker: Miguel Gomila, Staffan Hallroth, Per Ekman

Föräldrarna av Lilla Klaragruppen
Musik: Gunnar Edander  
Regi: Göran Sarring  
Scenbild: Ferenc Szabo  Kostym: Agneta Skarp  
Musikarrangemang och sånginstruktion: Miguel Gomila
Musiken inspelad av Miguel Gomila, Janne Lindstedt, Göran Karlsson, Arne Rassét
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 3 mars 1975
Premiär på Munkhagsskolan i Linköping 25 mars 1975
I rollerna: Magnus Eriksson, Solveig Samzelius, Berit Tancred, Lennart Tollén, Claës Weinar, Lars Wiberg

Den röda näsan
av Christian Tomner och medverkande skådespelare
Musik: Torsten Letser 
Regi: Christian Tomner  
Scenografi: Sunniva Nordlund
Skolteater
Premiär Linköping 13 mars 1975
I rollerna: Liselott Lindeborg, Ste­fan Persson

Göta Kanal
av Lars Gerhard Norberg
Sångtexter: Bertil Norström 
Mu­sik: Janne Lindstedt   
Regi: Lars Gerhard Norberg
Scenografi: Tyr Martin  
Dansarrangemang: Kerttu Thorén
Premiär Linköping 10 april 1975
Premiär Norr­köping 20 maj 1975
I rollerna: Curt Broberg, Claes Esphagen, Elsie Höök, Kerstin Nilsson, Walter Norman, Bertil Norström, Kerstin Sved­berg, Berth Söderlund, Ragnar Thell, Walter Turdén, Roland Wilén
Musiker: Janne Lindstedt, Göran Karlsson  
Folkdansare: Medlemmar ur Folkungagillet, Linköping

Kung David
av Brita Lang
Bearbetning: regissören och ensemblen
Regi: Torsten Sjöholm 
Scenografi: Ferenc Szabo 
Musikinslag: Mats Huddén
Premiär Norrköping 15 april 1975
Premiär Linköping 15 maj 1975
I rol­lerna: Jörgen Barwe, Willy Boholm, Peter Egge, Hans Elfvin/Torsten Sjöholm, Curt Ericson, Marit Falk, Mats Huddén, Esko Kilpiö, Birgitta Kjörck, Mona Lundgren, Leif Magnusson, Roger Norberg, Laurence Plumridge, Gunhild Qvarsebo, Ingela Sahlin, Margreth Weivers, Lars Wiberg

Den fula ankungen, balettversion av Svend Bunch efter H  C Andersens saga
Regi och koreografi: Svend Bunch  
Scenografi: Örjan Säll  
Musiken sam­manställd och framförd av Arne Rassét  
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 22 april 1975
Premiär på teatern i Lin­köping 22 maj 1975
Medverkande: Miriam Beilin, Lotta Blomberg, Svend Bunch, Magnus Eriksson, Halldor Helgason, Lena Stranger, Berit Tancred, Roland Wilén, Anna Zimna, Peter-Paul Zwartjes

Repertoar 1975-76

Leka med elden av August Strindberg
Regi: Brigitte Ornstein 
Sceno­grafi: Agneta Skarp
Program i samarbete med Norrköpings kommuns fri­tidsnämnd
Premiär i Himmelstalunds Brunnssalong 7 augusti 1975
I rollerna: Mats Huddén, Elsie Höök, Yvonne Lundeqvist, Stefan Pers­son, Kerstin Svedberg, Ragnar Thell

Bland kvännor och min
, ett musikaliskt program om kvinnor och män
av Gunnel Samuelsson och Peter Egge
Musiken arrangerad av Arne Rassét 
Regi och koreografi: Svend Bunch 
Föreningsteater
Premiär på Hem­gården i Norrköping 10 september 1975
I rollerna: Gunnel Samuelsson och Peter Egge
Vid pianot: Arne Rassét

Mycket väsen för ingenting av William Shakespeare
Översättning: Allan Bergstrand
Regi: Hans Elfvin  S
Scenografi: Ingvar Danielsson 
Koreografi: Svend Bunch
Musik: Göran Karlsson och Janne Lindstedt
Premiär Norrköping 11 september 1975
Premiär Linköping  9 oktober 1975
I rollerna: Jörgen Barwe, Svend Bunch, Curt Ericson, Claes Esphagen, Marit Falk, Mats Huddén, Liselott Lindeborg, Mona Lundgren, Leif Magnusson, Roger Norberg, Walter Norman, Ingela Sahlin, Bertil Sjödin, Lena Stranger, Berth Söderlund, Walter Turdén, Claes Weinar, Anna Zimna   Musiker: Göran Karlsson och Janne Lindstedt

Vem är rädd för Virginia Woolf?
av Edward Albee
Översättning: Sven Barthel 
Regi: John Zacharias  
Scenografi: Agneta Skarp  
Premiär Linköping 11 september 1975
Premiär Norrköping 16 oktober 1975
I rollerna: Kerstin Nilsson, Lennart Tollén, Birgitta Kjörck, Laurence Plumridge

Annapannakallevallevanna
av Annika Holm och Staffan Westerberg
Regi: Lars Broling 
Scenografi: Örjan Säll 
Musiken inspelad av Arne Rassét
Skolteater
Premiär Linköping 11 september 1975
Premiär Norrköping 6 oktober 1975
I rollerna: Inga Didong, Ingemar Josephson, Lars Wiberg

Skälmen från Bokhara av Leonid Solovjev
Dramatisering: Olle Pettersson och Sven Wernström
Musik: Miguel Gomila  
Regi: Göran Sarring  
Scenografi: Ferenc Szabo
Musik- och sånginstudering: Miguel Gomila 
Dansinstruktion: Anna Zimna
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 23 september 1975
Premiär på Munkhagsskolan i Linköping 14 oktober 1975
I rollerna: Willy Boholm, Mårten Harrie, Yvonne Lundeqvist, Stefan Persson, Jannika Strååt, Berit Tancred, Roland Wilén,
Musiker: Hilary Ashe-Roy, Miguel Gomila, Imre Urban

Brevbäraren från Arles av Ernst Bruun Oisen
Översättning: Per Erik Wahlund
Regi: Torsten Sjöholm 
Scenografi: Tyr Martin  
Premiär Linköping 20 november 1975
Premiär Norrköping 29 januari 1976
I rollerna: Claes Esphagen, Elsie Höök, Liselott Lindeborg, Leif Magnusson, Roger Norberg, Bertil Norström, Laurence Plumridge, Gunhild Qvarsebo, Bertil Sjödin, Berth Söderlund

Predikare-Lena av Tore Zetterholm
Regi: Lars Gerhard Norberg  
Sceno­grafi: Svenolov Ehrén  
Musikvinjetter: Arne Rassét
Premiär Norrköping 27 november 1975
Premiär Linköping 22 januari 1976
I rollerna: Jörgen Barwe, Curt Broberg, Hans Elfvin, Curt Ericson, Mats Huddén, Birgitta Kjörck, Mona Lundgren, Walter Norman, Brigitte Ornstein, Kerstin Svedberg, Ragnar Thell, Lennart Tollén, Walter Turdén, Claës Weinar, Margreth Weivers
Medverkande i inspelade musikvinjetter: Arne Rassét, Janne Lindstedt, Göran Karlsson, Axel Nilsson,
Gunnel Samuelsson (solosång)

Glasblåsarns barn av Maria Gripe
Musik: Lars Färnlöf  
Regi: Göran Sar­ring  
Scenografi: Örjan Säll 
Skolteater
Premiär Norrköping 26 december 1975
Premiär Linköping 7 april 1976
I rollerna: Willy Boholm, Inga Didong, Marit Falk, Ingemar Josephson, Stefan Persson, Ingela Sahlin, Solveig Samzelius, Jannika Strååt, Berit Tancred, Lars Wiberg, Roland Wilén,
Barn: Monika Jensen, Hans Jonsson

Östgötabaletten — program bestående av
1) ”Tristan”, balett av Peter-Paul Zwartjes, inspirerad av den medeltida sagan Tristan och Isolde, musik: Alun Hoddinott, scenbild och kostymer: Agneta Skarp, film: Tord Nilsson, text­vinjetter: Lars Gerhard Norberg lästa av Lennart Tollén
2) ”Papillons”, musik: Robert Schumann, koreografi: Svend Bunch, kostymer: Agneta Skarp
3) ”Dansglädje”, musik: Tommaso Albinoni, koreografi: Miriam Beilin, kostymer: Agneta Skarp
4) ”Bolero”, musik: Maurice Ravel, koreografi: Anna Zimna, kostymer: Agneta Skarp
5) ”Nostalgi”, musik: Beatles, koreografi: Lena Stranger/Svend Bunch, scenbild och kostymer: Agneta Skarp
Premiär Lin­köping 31 december 1975
Premiär Norrköping 19 april 1976
Medverkande: Per Andersson, Miriam Beilin, Svend Bunch, Halldor Helgason, Lena Stranger, Niels Theilsö, Anna Zimna

Chile lider en plåga, sånger och dikter om ett förtryckt folk,
samman­ställt av Kerttu Thorén tillsammans med ensemblen
Musik-arrangemang, -komposition och -instudering: Miguel Gomila
Kostymer: Gunilla Elfvin  
Föreningsteater
Premiär på Stadsbiblioteket i Norrköping 2 mars 1976
Medverkande: Ingela Sahlin, Mats Huddén samt Mario Gomez-Sanchez Cortes (chilensk sångare),
Per-Erik Lange (musiker)

Jorden runt på 80 dagar av Bengt Ahlfors efter Jules Vernes roman
Musik: Frédéric Chopin  
Regi: Bertil Norström 
Scenografi: Agneta Skarp  
Premiär Linköping 4 mars 1976
Premiär Norrköping 6 maj 1976
I rollerna: Jörgen Barwe, Hans Elfvin, Curt Ericson, Helena Kallenbäck, Laurence Plumridge, Lennart Tollén, Walter Turdén  Vid pianot: Stella Rosen

Chicago, en musical-vaudeville av Fred Ebb  (sångtexter), Bob Fosse (dialog), John Kander (musik)
Översättning: Stig Bergendorff   
Regi: Torsten Sjöholm 
Koreografi: Svend Bunch
Scenografi: Ingvar Danielsson 
Kapellmästare och musikalisk instudering: Arne Rassét
Europapremiär i Norrköping 11 mars 1976
Premiär i Linköping 29 april 1976
I rollerna: Lars Bly, Peter Egge, Claes Esphagen, Marit Falk, Elsie Höök, Birgitta Kjörck, Liselott Linde­borg, Yvonne Lundeqvist, Leif Magnusson, Kerstin Nilsson, Walter Norman, Ing­rid Olofsson, Brigitte Ornstein, Kim Rhedin, Berit Tancred, Ragnar Thell, Claës Weinar
Dansare: Per Andersson, Miriam Beilin, Birgitta Bölja, Halldor Helga­son, Fred Kitto, Lena Stranger, Anna Zimna
Musiker: Jim Lindeborg, Richard Lindström, Thomas Fogelqvist, Björn Andersson,  Rolf Westergren, Leif-Ola Karlsson/Janne Göransson, KG Johansson, Eric Nilegård, Lars Janzén, Sven Persson, Rolf Kvist, Janne Lindstedt, Miguel Gomila,  Göran Karlsson

Den röda draken av Alfred Bradley
Översättning: Lisa Genell-Harrie 
Regi: Margreth Weivers 
Scenografi: Ferenc Szabo
Koreografi: Miriam Beilin
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern Norrköping 17 mars 1976
Premiär på Munkhagsskolan i Linköping 28 april 1976
I rollerna: Lotta Blomberg, Inga Didong, Ingemar Josephson, Stefan Persson,
Jannika Strååt, Kerstin Svedberg, Roland Wilén

Gabrielle av Ninne Olsson
Regi: Göran Sarring 
Scenografi: Tyr Martin
Sånginslaget komponerat av Gunnar Edander och inspelat av Claës Weinar (sång) och Janne Lindstedt (elpiano)
Skolteater
Premiär Norrköping 19 mars 1976
Premiär Linköping 27 april 1976
I rollerna: Willy Boholm, Solveig Samzelius, Lars Wiberg

Repertoar 1976-77

Småstadsbor av August von Kotzebue
Översättning, bearbetning och vi­sor: Bertil Norström
Regi: Bertil Norström
Scenografi: Agneta Skarp 
Sånginstudering och musikarrangemang: Arne Rassét 
Sångscenerier: Svend Bunch
Program i samarbete med Norrköpings kommuns fritidsnämnd
Premiär i Himmelstalunds Brunnssalong 10 augusti 1976
I rollerna: Peter Egge, Marit Falk, Elsie Höök, Esko Kilpiö, Yvonne Lundeqvist, Mona Lundgren, Bertil Sjödin, Walter Turdén, Claës Weinar

Klocko och Nappo av Mats Huddén
Regi: Mats Huddén 
Scenografi: Örjan Säll
Skolteater
Premiär Linkö­ping 2 september 1976
Premiär Norrköping 20 september 1976
I rollerna: Curt Ericson, Solveig Samzelius

Tribadernas natt
av P O Enquist
Regi: John Zacharias 
Scenografi: Tyr Martin  
Premiär Norrköping, Lilla Teatern 3 september 1976
Premiär Linköping 18 november 1976
I rollerna: Berth Söderlund, Gunhild Qvarsebo, Ingela Sahlin, Roger Norberg, Anders Levelius

Gin och bitter lemon av Alan Ayckborn  
Över­sättning: Torsten Ehrenmark   
Regi: Torsten Sjöholm 
Scenografi: Svenolov Ehrén 
Koreografi: Miriam Beilin
Premiär Linköping 10 september 1976
Premiär Norr­köping 22 oktober 1976
I rollerna: Helena Kallenbäck, Leif Magnusson, Kerstin Svedberg, Berit Tancred, Ragnar Thell, Roland Wilén

Måsen av Anton Tjechov
Översättning: Astrid Baecklund och Herbert Grevenius
Regi: Brigitte Ornstein 
Scenbild: Ferenc Szabo  Kostym: Agneta Skarp
Premiär Norrköping 17 september 1976
Premiär Linköping 15 oktober 1976
I rollerna: Silvija Bardh, Jörgen Barwe, Claes Esphagen, Birgitta Kjörck, Liselott Lindeborg, Kerstin Nilsson, Stefan Persson, Laurence Plumridge, Lennart Tollén, John Zacharias

Klumpen av Bo Bergstrand och Christina Nilsson-Bergstrand
Regi: Mår­ten Harrie  
Scenografi: Christina Nilsson-Bergstrand
Skolteater
Premiär Linköping 23 september 1976
Premiär Norrköping 6 oktober 1976
Medverkande: Lotta Blomberg, Inga Didong  Musiker: Miguel Gomila

Igenpluggad, grupparbete av ensemblen
Text: Anneli Edström 
Musik: Janne Lindstedt  
Regi: Göran Sarring 
Scenografi: Örjan Säll 
Koreografi: Lena Stranger
Skolteater
Premiär Norrköping 23 september 1976
Premiär Linköping 18 oktober 1976
I rollerna: Willy Boholm, Ingemar Joseph­son, Gunnel Samuelsson, Jannika Strååt, Lars Wiberg
Musiker: Göran Karls­son, Per-Erik Lange, Janne Lindstedt

Meningen med föreningen av ensemblen vid Västernorrlands Region­teater
Regi: Lars Broling 
Kostym: Örjan Säll  
Föreningsteater
Premiär på stadsbiblioteket i Norrköping 2 oktober 1976
I rol­lerna: Peter Egge, Marit Falk, Elsie Höök, Esko Kilpiö, Yvonne Lundeqvist,  Mona Lundgren, Bertil Sjödin/Bertil Norström, Claës Weinar

Gabrielle av Ninne Olsson
Regi: Göran Sarring 
Scenografi: Tyr Martin  
Program från föregående spelår
Föreningsteater
Sångin­slaget komponerat av Gunnar Edander och inspelat av Claës Weinar (sång) och Janne Lindstedt (elpiano)
Premiär Norrköping 17 november 1976
I rollerna: Willy Boholm, Solveig Samzelius, Lars Wiberg

Tre nya baletter — program bestående av
1) ”Mönstret”, musik: Arturo Annecchino, koreografi: Elsa Piperno, scenografi: Gabris Ferrari
2) ”Misa Amoris”, musik: Saint-Preux, koreografi: Svend Bunch, scenografi: Örjan Säll
3) ”Konsert för orkester och sex dansare”, musik: Béla Bartok, koreografi: Peter-Paul Zwartjes
Premiär Linköping 3 december 1976
Premiär Norrköping 21 januari 1977
Medverkande: Per Andersson, Miriam Beilin, Jens Byberg, Roger Norberg, Lena Stranger, Niels Theilsö, Anna Zimna

Den goda människan från Sezuan av Bertolt Brecht
Musik: Paul Dessau 
Översättning: Ebbe Linde 
Regi: Lars Gerhard Norberg 
Scenografi: Jost Assmann  
Kapellmästare: Janne Lindstedt  
Musikalisk instudering: Janne Lindstedt 
Sånginstudering: Arne Rassét
Premiär Norrköping 10 december 1976
Premiär Linköping 14 januari 1977
I rollerna: Jörgen Barwe, Curt Broberg, Peter Egge, Claes Esphagen, Marit Falk, Elsie Höök, Helena Kallenbäck, Esko Kilpiö, Liselott Linde­borg, Mona Lundgren, Leif Magnusson, Bertil Norström, Stefan Persson, Laurence Plumridge, Gunhild Qvarsebo, Kerstin Svedberg, Berit Tancrad, Ragnar Thell, Lennart Tollén, Claës Weinar, Margreth Weivers, Roland Wilén, Bo Karlsson, José Castro

Don Quijotes äventyr av Evert Lundström efter Miguel Cervantes ro­man
Regi: Göran Sarring 
Scenografi: Ferenc Szabo  
Skolteater
Premiär Norrköping 26 januari 1977
Premiär Linköping 15 februari 1977
I rollerna: Willy Boholm, Inga Didong, Curt Ericson, Mats Huddén, Ingemar Josephson, Gunnel Samuelsson, Solveig Samzelius, Jannika Strååt, Lars Wiberg

Det brasilianska undret
sammanställning och regi: Kerttu Thorén
Sce­nografi: Ewa Falkeholm  Kostym och mask: Wenche Arnesen
Komposition av visor, musikarrangemang, sång- och musikinstruktion: Miguel Gomila 
Komposition och instruktion av musik för rytminstrument: Staffan Hallroth  
Föreningsteater
Premiär på stadsbiblioteket i Norrköping 15 februari 1977
Medverkande: Christer Holmgren, Ann-Sofi Nilsson, Lars Nyberg
Musiker: Staffan Hallroth, Rolf Berg

… kvinnor är inte att leka med — program bestående av ”Riter” av Maureen Duffy och ”Backanterna” av Euripides Översättning: Sun Axelsson och Tord Baeckström
Bearbetning och regi: Gun Jönsson 
Scenografi: Agneta Andrén 
Koreografi: Greta Lindholm
Premiär Linköping 25 februari 1977
Premiär Norrköping 7 april 1977
I rollerna: Silvija Bardh, Ma­rit Falk, Helena Kallenbäck, Liselott Lindeborg, Yvonne Lundeqvist, Mona Lundgren, Walter Norman, Brigitte Ornstein, Gunhild Qvarsebo, Kerstin Sved­berg, Berit Tancred, Margit Carstens

Romeo och Julia av William Shakespeare
Översättning: Allan Berg­strand 
Regi: Hans Elfvin 
Scenografi: Agneta Skarp
Premiär Norrköping 4 mars 1977
Premiär Linköping 1 april 1977
I rollerna: Jörgen Barwe, Peter Egge, Esko Kilpiö, Leif Magnusson, Kerstin Nilsson, Roger Nor­berg, Stefan Persson, Laurence Plumridge, Ingela Sahlin, Berth Söderlund, Rag­nar Thell, Lennart Tollén, Claës Weinar, Margreth Weivers/Elisie Höök/Öllegård Wellton, Roland Wilén

Medeas barn av Suzanne Osten och Per Lysander
Musik: Gunnar Edander  
Regi: Lars Broling/Mårten Harrie 
Scenografi: Tyr Martin Skolteater
Premiär Norrköping 15 april 1977
Premiär Linköping 12 maj 1977
I rollerna: Willy Boholm, Inga Didong, Curt Ericson, Ulla-Britt Norr­man, Solveig Samzelius

Rycket av Tomas von Brömssen och Ola Lindegren
Regi: Torsten Sjö­holm 
Scenografi: Örjan Säll
Skolteater
Premiär Linköping 19 april 1977
Premiär Norrköping 29 april 1977
I rollerna: Mats Huddén, Ingemar Josephson, Jannika Strååt

Gluntarne av Gunnar Wennerberg
Programmet sammanställt av Per-Erik Öhrn 
Regi: Svend Bunch
Föreningsteater
Premiär på Stifts- och Landsbiblioteket i Linköping 7 maj 1977
Med­verkande: Peter Egge, Claës Weinar, Liselott Lindeborg
Musiker: Janne Lindstedt

Kom i min famn av och om Evert Taube
Manuskript och iscensättning: Bertil Norström
Co-regi: John Zacharias 
Koreografi: Thor Zachrisson 
Scen­bild: Örjan Säll  Kostym: Birgitta Bäck 
Musikarrangemang: Ulf Björlin  
Mu­sikalisk instudering & kapellmästare: Arne Rassét
Premiär Linköping 13 maj 1977
I rollerna: Marit Falk, Yvonne Lundeqvist, Kerstin Nilsson, Roger Nor­berg,
Walter Norman, Bertil Norström, Berit Tancred, Helen Ranada
Dansare: Birgitta Agrér, Per Andersson, Miriam Beilin, Jens Byberg, Fred Kitto,  Lena Stranger, Niels Theilsö, Anna Zimna
Musiker: Björn Forsell, Janne Göransson, KG Johansson, Rolf Kvist, Jim Lindeborg, Gustav Zaar,
Åsa Lennerholm, Lars Janzén, Per-Erik Lange, Göran Hanquist, Miguel Gomila, Göran Karlsson

Söndagpromenaden av Lars Forsell  
Regi: Lars Gerhard Norberg 
Scenbild: Ferenc Szabo  Kostym: Gunilla Elfvin 
Musik: Miguel Gomila
Pre­miär Norrköping 17 maj 1977
I rollerna: Silvija Bardh, Claes Esphagen, Elsie Höök, Esko Kilpiö, Stefan Persson, Laurence Plumridge, Ingela Sahlin, Kerstin Svedberg, Lennart Tollén, Roland Wilén

Annonser