Archive for the ‘ Repertoar 1977-78 ’ Category

Repertoar 1977-78

Småstadsbor av August von Kotzebue
Översättning, bearbetning och vi­sor samt regi : Bertil Norström
Scenografi: Agneta Skarp 
Sånginstudering och musikarrangemang: Arne Rassét 
Sångscenerier: Svend Bunch
Program i samarbete med Norrköpings kommuns fritidsnämnd
Premiär i Himmelstalunds Brunnssalong 10 augusti 1977
I rollerna: Peter Egge, Marit Falk, Elsie Höök, Esko Kilpiö, Yvonne Lundeqvist, Mona Lundgren, Bertil Sjödin, Walter Turdén, Claës Weinar

Gluntarne av Gunnar Wennerberg
Programmet sammanställt av Per-Erik Öhrn
Regi: Svend Bunch
Föreningsteater
Premiär på Frimurarehotellet i Linköping 1 september 1977
Medverkande: Pe­ter Egge, Claës Weinar, Liselott Lindeborg
Musiker: Janne Lindstedt

Söndagspromenaden av Lars Forsell
Regi: Lars Gerhard Norberg 
Scen­bild : Ferenc Szabo  Kostym: Gunilla Elfvin
Musik: Miguel Gomila
Premiär Linköping 2 september 1977
I rollerna: Silvija Bardh, Claes Esphagen, Elsie Höök, Esko Kilpiö, Stefan Persson, Laurence Plumridge, Ingela Sahlin, Kerstin Svedberg, Lennart Tollén, Roland Wilén

Kom i min famn av och om Evert Taube
Manuskript och iscensättning: Bertil Norström 
Co-regi: John Zacharias 
Koreografi: Thor Zachrisson 
Scen­bild : Örjan Säll   Kostym: Birgitta Bäck 
Musikarrangemang: Ulf Björlin  
Musi­kalisk instudering: Arne Rassét  
Premiär i Norrköping den 2 september 1977
I rollerna: Marit Falk, Yvonne Lundeqvist, Kerstin Nilsson, Roger Nor­berg, Walter Norman, Bertil Norström, Berit Tancred
Dansare: Birgitta Agrér, Denise Cajander, Jens Byberg, Jonas Johansson, Andrzej Karas, Fred Kitto, Lena Stranger, Niels Theilsö, Anna Zimna
Musiker: Björn Forsell, Janne Göransson, KG Johansson, Rolf Kvist, Jim Lindeborg, Gustav Zaar, Åsa Lennerholm, Lars Janzén, Per-Erik Lange, Göran Hanquist, Miguel Gomila, Göran Karlsson

Ballongen spricker och krukan är tom av Christina Nilsson  
Musik: Las­se Dahlberg
Musikaliska effekter: Miguel Gomila  
Regi: Mårten Harrie 
Sce­nografi : Christina Nilsson  
Musikarrangemang och sånginstudering: Miguel Gomila 
Skolteater 
Premiär Linköping den 20 september 1977
Premiär Norrköping 17 oktober 1977
I rollerna: Lotta Blomberg, Inga Didong, Ulf Lindström, Jannika Strååt

Möss och människor av John Steinbeck
Översättning: Sven Barthel 
Be­arbetning : Christian Tomner 
Musik: Thomas Ellerås
Regi: Hans Elfvin i sam­arbete med ensemblen 
Scenografi: Tyr Martin
Skolteater
Premiär Norrköping 26 september 1977
Premiär Linköping 28 april 1977
I roller­na: Hans Elfvin, Thomas Ellerås, Roy Fjärrstad, Liselott Lindeborg, Walter Turdén

Här kommer Calle Lindström, ett spel om en artist
av Uno Myggan Ericson och Lars Rundgren  
Regi: Bertil Norström 
Scenografi: Tyr Martin 
Koreografiska inslag: Kerttu Thorén
Föreningsteater
Premiär på Biblioteksteatern i Norrköping 4 oktober 1977
Medverkande: Curt Ericson, Berit Tancred   Musiker: Janne Lindstedt

Puckelryggen av Slawomir Mrozek
Översättning: Magdalena Pietruska
Regi: Torsten Sjöholm 
Scenografi: Agneta Skarp   
Premiär Linköping 18 oktober 1977
Premiär Norrköping 25 november 1977
I rollerna: Olle Johans­son, Helena Kallenbäck, Öllegård Wellton/Mona Lundgren, Leif Magnusson, Walter Norman, Stefan Persson, Roland Wilén

Med Storhetsdrömmen mot Succédöden
ett maktspel om Verner von Heidenstam av Gottfried Grafström
Regi: Göran Sarring 
Scenografi: Örjan Säll 
Koreografi: Peter-Paul Zwartjes
Musikalisk rådgivare: Janne Lindstedt 
Mu­sik: Allan Petterssons symfoni nr. 6, inspelad på CBS av Norrköpings Symfoni­orkester, dirigent Okko Kamu  
Premiär Norrköping 21 oktober 1977
Premiär Linkö­ping 18 november 1977
I rollerna: Silvija Bardh, Willy Boholm, Claes Esphagen, Esko Kilpiö, Birgitta Kjörck, Yvonne Lundeqvist, Kerstin Nils­son, Roger Norberg, Laurence Plumridge, Gunhild Qvarsebo, Ingela Sahlin, Sol­veig Samzelius, Kerstin Svedberg, Berth Söderlund, Ragnar Thell, Lennart Tollén, Lars Wiberg, Claës Weinar, Margreth Weivers, John Zacharias

Den nakne mannen och mannen i frack av Dario Fo
Översättning Anna och Carlo Barzotti  
Regi: Brigitte Ornstein 
Scenografi: Ferenc Szabo
Skolteater
Premiär Norrköping 8 december 1977
Premiär Lin­köping 24 januari 1978
I rollerna: Thomas Ellerås, Marit Falk, Roy Fjärrstad, Mats Huddén, Ingemar Josephson, Walter Turdén

Hit med passet av Athol Fugard, John Kani och Winston Ntshona
Översättning: Claes Lundberg och Marianne Rudberg 
Regi: Hans Elfvin 
Scenografi: Agneta Skarp  
Föreningsteater
Premiär på Biblioteksteatern i Norrköping 11 januari 1978
I rollerna: Olle Johansson, Walter Norman

Östgötabaletten  …om kärlek — program bestående av
1) ”Sur la plage”, balett av Svend Bunch (även koreograf), musik: Darius Milhaud, assistent vid instuderingen: Lena Stranger, scenografi: Svend Bunch
2) ”. . . och sen kom kärle­ken”, balett av Vlado Juras (även koreograf), musik: Penderecki och Gustav Mahler, scenografi: Vlado Juras
3) ”Sonat för tre”, balett av Peter-Paul Zwartjes (även koreograf), scenografi: Örjan Säll/Peter-Paul Zwartjes, musik: Pierre Henry och Gustav Mahler, sång: Walter Norman, musikalisk rådgivare: Janne Lindstedt
4) ”Three pieces for blues band and orchestra”, balett av Peter-Paul Zwartjes (även koreograf), instudering: Lena Stranger, musik: William Russo, scenografi: Tyr Martin/Peter-Paul Zwartjes, filminslag: Tord Nilsson
Premiär Linköping 13 januari 1978
Premiär Norrköping 24 februari 1978
Med­verkande : Birgitta Agrér, Jens Byberg, Denise Cajander, Ida Hasselbalch, Anne Hämäläinen, Jonas Johansson, Andrzej Ka ras, Fred Kitto, Niels Theilsö, Anna Zimna/Vlado Juras

Häxan
(Agnes Bernauer) av Franz Xaver Kroetz  
Översättning: Anders Carlberg  
Regi: Gun Jönsson 
Scenbild: Ferenc Szabo  Kostym: Lena Holmer 
Musikarrangemang och instudering: Janne Lindstedt och Göran Karlsson 
Dans­inslag: Vlado Juras
Premiär Norrköping 26 januari 1978
Premiär Linköping 21 februari 1978
I rollerna: Willy Boholm, Peter Egge, Claes Esphagen, Elsie Höök/Gun Jönsson/ Margreth Weivers, Helena Kallenbäck/Liselott Linde­borg, Esko Kilpiö, Birgitta Kjörck, Mona Lundgren, Leif Magnusson, Roger Nor­berg, Stefan Persson, Laurence Plumridge, Gunhild Qvarsebo, Solveig Samzelius, Ingela Sahlin, Kerstin Svedberg, Berth Söderlund, Lennart Tollén, Lars Wiberg, Roland Wilén

Stilla natt av Harald Mueller
Översättning: Ulla Olsson och Herbert Grevenius
Regi: Brigitte Ornstein  
Scenografi: Tyr Martin
Premiär på Lilla teatern i Norrköping 28 januari 1978
I rollerna: Silvija Bardh, Claës Weinar

Hon kräver upprättelse, en monolog av Simone de Beauvoir
Översätt­ning och bearbetning: Kerstin M Lundberg
Regi: Lars Gerhard Norberg
Föreningsteater
Premiär på Biblioteksteatern i Norrköping 29 mars 1978
I rollen: Silvija Bardh

Gycklaren (Tschintschraka) av G  Nachutzrischwilli
Översättning: An­ders Levelius   
Regi: Göran Sarring i samarbete med översättaren
Scenografi: Örjan Säll  
Koreografi: Peter-Paul Zwartjes 
Musik: Miguel Gomila
Skolteater
Premiär Linköping 21 mars 1978
Premiär Norrkö­ping 2 maj 1978
I rollerna: Inga Didong, Marit Falk, Mats Huddén, Ingemar Jo­sephson, Jannika Strååt, Ragnar Thell

Tiggarns opera (The Beggar’s Opera) av John Gay
Översättning: Bertil Norström
Bear­betning : John Zacharias
Musikalversion: David Turner  
Originalmusiken arrangerad av Benjamin Pearce Higgins   
Iscensättning: John Zacharias 
Koreografi och bitr  regi: Svend Bunch 
Scenografi: Jost Assman
Musikalisk instudering: Arne Rassét och Janne Lindstedt  
Kapellmästare: Janne Lindstedt
Premiär Norrköping 14 april1978
I rollerna: Peter Egge, Yvonne Lundeqvist, Leif Magnusson, Kerstin Nilsson, Roger Norberg, Walter Norman, Laurence Plumridge, Kim Rhedin, Ingela Sahlin, Gunnel Samuelsson, Kerstin Svedberg, Berth Söderlund, Berit Tancred, Claës Weinar, Lars Wiberg
Dansare: Birgitta Agrér, Jens Byberg, Denise Cajander, Anne Hämäläinen, Jonas Johansson, Andrzej Karas,
Fred Kitto, Anna Zimna
Musiker: Bo Örman, José Ricciardelli, Gustaf Zaar, Janne Lindstedt, Per-Erik Lange, Göran Karlsson

Jag vill träffa Miossov av Valentin Kataicv
Efter en fransk version av Marc-Gilbert Sauvajon
Översättning: Stig Ahlgren 
Bearbetning: Tamara Dal­mat
Regi: Torsten Sjöholm 
Scenografi: Agneta Skarp
Premiär Linköping 21 april 1978
I rollerna: Jörgen Barwe, Willy Boholm, Claes Esphagen, Ruth Kasdan, Birgitta Kjörck, Mona Lundgren, Bertil Norström, Gun­hild Qvarsebo, Solveig Samzelius, Roland Wilén, Margreth Weivers/Silvija Bardh, José Castro

Annonser
Annonser