Archive for the ‘ 1980-tal ’ Category

Konstnärlig personal 80-tal

Spelåret 1980-81

Teaterchef
Gun Jönsson

Regissörer
Anders Levelius
Gun Jönsson
Göran Bohman
Göran Sarring
Hans Elfvin
Kerstin Svedberg
Lars Gerhard Norberg
Marianne Rolf
Mårten Harrie
Torsten Sjöholm

Ensemble – fast anställda och gäster

Anders Huddén
Anders Messman
Berit Tancred
Berth Söderlund
Bojan Westin
Brigitte Ornstein
Carina Boberg
Claes Esphagen
Claës Weinar
Curt Broberg
Curt Ericson
Ella-Marie Almqvist
Elsie Höök
Esko Kilpiö
Gunhild Qvarsebo
Gunnel Samuelsson
Gösta Mannerborg
Hans Elfvin
Inga Didong
Inga-Lill Andersson
Inga-Lill Rydberg
Ingemar Josephson
Jannika Strååt
Jörgen Barwe
Jörgen Mulligan
Jonas Falk
Kerstin Nils­son
Kerstin Viberg
Kerstin Svedberg
Kim Rhedin
Lars Wiberg
Lars Wik
Laurence Plumridge
Leif Magnusson
Lena Engquist
Lennart Tollén
Liselott Lindeborg
Magnus Ehrner
Marit Falk
Mats Huddén
Maud Hyttenberg
Mikael Alsberg
Mona Lundgren
Olle Johansson
Pamela Holmberg
Per Larin
Per Wiklund
Peter Egge
Ragnar Thell
Roland Wilén
Silvija Bardh
Stefan Persson
Thomas Ellerås
Tore ”Knatten” Andersson
Tytte John­son
Walter Turdén
Willy Boholm
Yu Chen
Yvonne Lundeqvist

Dansare
Andrzej Karas
Anna Zimna 
Birgitta Agrér
Chao-Lai Lu
Chen Yu
Elisabeth Doolke
Fred Kitto
Hsueh-Liang Mu
Ida Hasselbalch
Ingrid Redbark
Jonas Johansson
Leif Larsson
Lena Stranger
Peter Månsson

Kapellmästare
Arne Rassét
Musiker
Göran Karlsson
Ivo Libal
Janne Lindstedt
Miguel Gomila
Per-Erik Lange

Spelåret 1981-82

Teaterchef
Gun Jönsson

Regissörer
Gun Jönsson
Göran Sarring
Lars Gerhard Norberg
Mårten Harrie
Torsten Sjöholm

Scenografer
Agneta Skarp
Bozena Johansson
Ferenc Szabo
Sonny Löwall
Ulla Pettersson
Örjan Säll

Ensemble – fast anställda och gäster
Anders Huddén
Berit Tancred
Berth Söderlund
Birgitte Söndergaard
Brigitte Ornstein
Carina Boberg
Claes Esphagen
Claës Weinar
Curt Ericson
Ella-Marie Almqvist
Elsie Höök
Esko Kilpiö
Gunhild Qvarsebo
Gunnel Samuelsson
Helena Kallenbäck
Hans Elfvin
Inga Didong
Inga-Lill Andersson
Ingemar Josephson
Jannika Strååt
Jörgen Barwe
Jörgen Mulligan
Kerstin Nils­son
Kerstin Svedberg
Lars Wiberg
Lars Wik
Laurence Plumridge
Leif Magnusson
Lena Engquist
Lennart Tollén
Liselott Lindeborg
Magnus Ehrner
Marit Falk
Mats Huddén
Mats Sturesson
Maud Hyttenberg
Mona Lundgren
Per Larin
Pamela Holmberg
Per Wiklund
Peter Egge
Ragnar Thell
Roland Wilén
Silvija Bardh
Stefan Olsson
Stefan Persson
Tore ”Knatten” Andersson
Tytte John­son
Walter Turdén
Willy Boholm
Yvonne Lundeqvist

Dansare
Andrzej Karas
Anna Zimna 
Ann-Charlotte Bengtsson
Birgitta Agrér
Chen Yu
Fred Kitto
Gerd Andersson
Hsueh-Liang Mu
Ingrid Redbark
Jens Byberg
Jonas Johansson
Leif Larsson
Marie Lalander
Mats Isaksson
Patrik Kjällquist
Peter Månsson
Pia Thörngren
Svend Bunch

Musiker
Arne Rassét, kapellmästare
Christina Sunnerstam
Göran Karlsson
Ivo Libal
Janne Lindstedt
Miguel Gomila
Per-Erik Lange

Spelåret 1982-83

Teaterchef
Lars-Erik Liedholm

Regissörer
Brigitte Ornstein
C O Evers
Göran Sarring
Hans Elfvin
Kerstin Svedberg
Lars Broling
Lars-Erik Liedholm
Lars Gerhard Norberg
Olle Johansson
Stig Larsson
Torsten Sjöholm

Scenografer
Agneta Skarp
Andrew Jones
Erik Ulfers
Ferenc Szabo
Nisse Skoog
Sonny Löwall

Ensemble – fast anställda och gäster
Berit Tancred
Berth Söderlund
Bertil Sjödin
Birgitte Södergaard
Brigitte Ornstein
Bojan Westin
Carina Boberg
Claes Esphagen
Claës Weinar
Christel Norman
Curt Ericson
Ella-Marie Almqvist
Elsie Höök
Esko Kilpiö
Gunhild Qvarsebo
Hans Elfvin
Helena Kallenbäck
Inga Didong
Inga-Lill Andersson
Jannika Strååt
Jörgen Barwe
Jörgen Mulligan
Kerstin Nils­son
Kerstin Svedberg
Kyri Sjöman
Lars Wiberg
Leif Magnusson
Lena Engquist
Lennart Tollén
Liselott Lindeborg
Mats Huddén
Mats Sturesson
Maud Hyttenberg
Mona Lundgren
Olle Johansson
Pamela Holmberg
Per Wiklund
Per Holmberg
Peter Egge
Ragnar Thell
Roland Wilén
Silvija Bardh
Staffan Hallerstam
Stefan Persson
Sören Hagdahl
Thomas Wijkmark
Tore ”Knatten” Andersson
Walter Norman
Walter Turdén
Willy Boholm
Yvonne Lundeqvist

Dansare
Andrzej Karas
Ann-Charlotte Bengtsson
Anna Zimna 
Birgitta Agrér
Chen Yu
Eva Forsberg
Fred Kitto
Hsueh-Liang Mu
Jens BybergLeif Larsson
Johannes Botros
Lena Stranger-Weinar
Patrik Kjällquist
Svend Bunch

Musiker
Arne Rassét, kapellmästare
Anna Zachrisson
Göran Karlsson
Ivo Libal
Janne Lindstedt
Miguel Gomila
Per-Erik Lange


Spelåret 1983-84

Teaterchef
Lars-Erik Liedholm

Regissörer
Brigitte Ornstein
Göran Sarring
Hans Elfvin
Kerstin Svedberg
Lars Broling
Lars-Erik Liedholm
Lars Gerhard Norberg
Mårten Harrie
Olle Johansson
Svend Bunch
Tone Brulin
Torsten Sjöholm

Scenografer
Agneta Skarp
Andrew Jones
Bozena Johansson
Erik Ulfers
Erik Söderberg
Ferenc Szabo
Gunilla Elfvin (kostym)
Jost Assman
Kaj Niemi
Nisse Skoog
Sonny Löwall

Skådespelare – fast anställda och gäster

Bengt CW Carlsson
Berit Tancred
Berth Söderlund
Bertil Sjödin
Birgitta Kjörck
Birgitte Södergaard
Brigitte Ornstein
Bo Höglund
Bojan Westin
Christer Flodin
Claes Esphagen
Claës Weinar
Dan Bratt
Ella-Marie Almqvist
Elsie Höök
Esko Kilpiö
Gunhild Qvarsebo
Gunilla Hällström
Gunnel Samuelsson
Hans Elfvin
Helena Kallenbäck
Håkan Ehn
Inga Didong
Ingela Sahlin
Ingemar Josephson
Jannika Strååt
Jörgen Andersson
Jörgen Barwe
Jörgen Mulligan
Kerstin Nils­son
Lars Wiberg
Leif Magnusson
Lennart Tollén
Lisbeht Tammeleht
Liselott Lindeborg
Mats Huddén
Maud Hyttenberg
Mona Lundgren
Olle Johansson
Pamela Holmberg
Per Waldvik
Per Wiklund
Peter Egge
Peter Kennefalk
Ragnar Thell
Roger Norberg
Roland Wilén
Silvija Bardh
Siti Fauziah
Stefan Persson
Suzanne Reuter
Terri Sandberg
Thomas Engelbrektsson
Thomas Wijkmark
Tore ”Knatten” Andersson
Ulf Lindström
Walter Norman
Walter Turdén
Willy Boholm
Yvonne Lundeqvist

Dansare
Andrzej Karas
Anna Zimna 
Birgitta Agrér
Dag Werle
Hsueh-Liang Mu
Inger Lindberg
Ingrid Redbark
Johannes Botros
Leif Larsson
Lena Stranger-Weinar
Peter-Paul Zwartjes
Saed Hooshidar
Svend Bunch

Musiker
Arne Rassét, kapellmästare
Alexander Roba
Anna Zachrisson
Göran Karlsson
Ivo Libal
Janne Lindstedt
Lars-Olof Ohlsson
Maria Bäckvall
Miguel Gomila
Per-Erik Lange