Archive for the ‘ Repertoar 1965-66 ’ Category

Repertoar 1965-66

Boy Friend (The Boy Friend), musical av Sandy Wilson
Översättning: Gösta Rybrant  
Regi: Lars Barringer 
Scenbild och kostym: Gunnar Lindblad
Koreograf: Ingrid Tönsager
Sånginstudering: Torsten Ruthberg 
Kapellmästare: Arne Rassét
Premiär Linköping 8 september 1965
I rollerna: Kerstin Nilsson, Olle Johansson, Margreth Weivers, Ragnar Thell, Sture Ericson, Kim Procopé, Ebon Sorin, Åke Lundqvist, Marie Nylander, Gertrud Danielson, Gun Jönsson, Inga Ålenius, Eda Michelson, Folke Asplund, Hans Elfvin, Kjell Lennartsson, Riber Björkman

Soldaten Svejk, komedi efter Jaroslav Haseks roman ”Den tappre soldaten Svejks äventyr”
Dramatisering och översättning till danskan: Karl Larsen 
Översättning från danskan: Nils Beyer
Regi: Lars Gerhard Norberg
Scenbild: Tyr Martin 
Premiär Norrköping 10 september 1965
I rollerna: Bertil Norström, Göthe Grefbo, Ernst Günther, Ulf Qvarsebo, Kerstin Rabe, Torsten Sjöholm, Runar Martholm, Berth Söderlund, Inga-Bodil Vetterlund, Bertil Sjödin, Roland Wilén, Gunhild Qvarsebo, Margit Magnusson, Encio Lundgren, Sverre Westrup, Gunnar Strömberg 

Kejsarens nya kläder av Per Edström
Operett efter H O Andersens saga med musik av Carl Axel Dominique
Regi: Ernst Günther
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo 
Danser: Kerttu Thorén  
Musikalisk instudering: Arne Rassét
Skolteater
Premiär Norrköping 22 september 1965
Premiär Linköping 3 mars 1966
I rollerna: Ragnar Thell, Roland Wilén, Kerstin Nilsson, Runar Martholm, Gunhild Qvarsebo, Kjell Lennartsson, Olle Johansson och Jan Tiseliu
Musiker: Arne Rassét, Bob Karlsson

Nej, vaudeville av Johan Ludvig Heiberg
Översättning: Galle Flygare  
Regi: Bertil Norström
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo 
Dansinslag: Kerttu Thorén
Extra program i samarbete med Norrköpings stads Fritids­nämnd
Premiär i Himmelstalunds Brunnssalong 1 juni 1965
I rollerna: Ebon Sorin, Hans Elfvin, Åke Lundqvist, Sture Ericson
Som prolog framfördes av Sture Ericson August Blanches ”Den gamle skådespe­laren” 

Bernardas hus (La Casa de Bernarda Alba) av Federico Garcia Lorca
Översättning: Karin Alin 
Regi: Lars-Levi Laestadius
Musik: Thomas Birth 
Scenbild och kostym: Tyr Martin 
Premiär Norrköping 15 oktober 1965
Premiär Linköping 10 november 1966
I rollerna: Kerstin Rabe, Inga Landgré, Kerstin Nilsson, Gunhild Qvarsebo, Gun Jönsson, Kim Procopé, Margreth Weivers, Gertrud Danielson, Inga-Bodil Vetterlund, Estrid Hesse, Ebon Sorin, Eva Günther, Margit Magnusson, Katja Bergström, Inga Ålenius, Eda Michelson

Fallet Oppenheimer av Heinar Kipphardt
Översättning från tyskan: Vera och Erwin Leiser
Bearbetning och regi: John Zacharias
Scenbild: K G Dahlgren 
Premiär Linköping 20 oktber 1965
Premiär Norr­köping 12 november 1965
I rollerna: Berth Söderlund, Ulf Qvarsebo, Runar Martholm, Folke Asplund, Ragnar Thell, Bertil Sjödin, Göthe Grefbo, Torsten Sjöholm, Åke Lundqvist, Sture Ericson, Roland Wilén, Ernst Günther

Herr Fancy av Arthur Johansson
Regi: John Zacha­rias
Scenbild: Tyr Martin 
Invigningsprogram för studioscenen
Premiär i Norrköping 18 november 1965
Premiär Linköping 27 januari 1966
I rollerna: Folke Asplund, Gertrud Danielson, Gunhild Qvarsebo, Göthe Grefbo, Torsten Sjöholm, Roland Wilén, Jan Tiselius, Berth Söderlund, Runar Martholm, Riber Björkman, Kjell Lennartsson 

Huset av Werner Aspenström
Regi: Sture Ericson  
Scenbild: K G Dahlgren 
Musikaliska arrangemang: Arne Rassét
Premiär Linköping 15 december 1965
Premiär Norrköping 21 januari 1966
I rollerna: Roland Wilén, Inga Landgré, Kerstin Rabe, Ernst Günther, Olle Johansson, Kim Procopé, Ulf Qvarsebo, Folke Asplund, Runar Martholm, Jan Tiselius, Gun Jönsson

Figaros bröllop (Le Mariage de Figaro ou La folie journée) av Pierre de Beaumarchais
Översättning: Allan Bergstrand  
Bearbetning och regi: Lars Gerhard Norberg  
Scenbild och kostym: Alvar Granström
Koreografi: Gun Jönsson
Musikalisk ledning: Arne Rassét
Premiär Norrköping 17 december 1965
Premiär Linköping 19 januari 1966
I rollerna: Åke Lundqvist, Ebon Sorin, Göthe Grefbo, Kerstin Nilsson, Hans Elfvin, Inga-Bodil Vetterlund, Torsten Sjöholm, Ragnar Thell, Sverre Westrup, Riber Björkman, Encio Lund­gren, Marie Nylander, Kjell Lennartsson, Leif Ahrle, Gunnar Strömberg

Fadren av August Strindberg
Regi: Ernst Günther
Scenbild och kostym: Tyr Martin  
Premiär Linköping 23 februari 1966
Premiär Norrköping 25 mars 1966
I rollerna: Sture Ericson, Margreth Weivers, Gunhild Qvar­sebo, Margot Ryding, Folke Asplund, Berth Söderlund, Kjell Lennartsson, Sverre Westrup

Människan — detta underliga djur (Cet animal étrange) av Gabriel Arout efter noveller av Anton Tjechov  Översättning: Lennart Lagervall  
Regi: Bertil Norström
Scen­bild och kostym: K G Dahlgren
Premiär Norrköping 25 februari 1966
Premiär Linköping 23 mars 1966
I rollerna: Inga Landgré, Ulf Qvarsebo, Inga-Bodil Vetterlund, Torsten Sjöholm, Roland Wilén, Olle Johansson, Encio Lundgren 

Holländaren, dramatiskt fragment av August Strindberg
Regi: Riber Björkman
Scenbild: Agneta Skarp 
En föreställning i Norrköping 28 februari 1966 (regielevens och dekoratörelevens slutprov)
I rollerna: Kjell Lennartsson, Inga Ålenius, Encio Lundgren

Muren och Kurvan (Grosse Schmährede an der Stadtmaur und DieKurve) av Tankred Dorst 
Översättning: Ingmar Björksten och Johan Wrede   
Regi: Sture Ericson
Scen­bild och kostym: Tyr Martin 
Program för studioscenen
Premiär Linköping 14 april 1966
Premiär Norrköping 12 maj 1966
I rollerna: Kerstin Nilsson, Runar Martholm, Ernst Günther, Riber Björk­man (Muren)
Folke Asplund, Roland Wilén, Berth Söderlund (Kurvan)

Ärkeänglar spelar inte falskt
(Gli arcangeli non giocano a flipper) av Dario Fo
Översättning: Bertil Boden  
Regi: Lars Gerhard Norberg
Musik: Fiorenzo Carpi och Arne Rassét 
Scenbild: Gunnar Lindblad  Kostym: Age Grefbo 
Koreografi: Kerttu Thorén  Speciell instruktion: Armand Miehe
Kapellmästare: Arne Rassét
Premiär Linköping 4 maj 1966 
I rollerna: Gunhild Qvarsebo, Olle Johansson, Ragnar Thell, Göthe Grefbo, Tors­ten Sjöholm, Åke Lundqvist, Hans Elfvin, Jan Tiselius, Encio Lundgren, Inga Ålenius, Eda Michelson, Inga-Lisa Nibblén, Gunilla Vramdahl

Mallorca, Mallorca av Gunnar Hoffsten och Bertil Norström
Regi: John Zacharias
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo  
Koreografi: Ingrid Tönsager 
Kapellmästare: Gunnar Hoffsten 
Premiär  Norr­köping den 6 maj 1966
I rollerna: Bertil Norström, Margneth Weivers, Gun Jönsson, Ulf Qvarsebo, Kjell Lennartsson, Kim Procopé, Gertrud Danielson, Sverre Westrup, Gunnar Strömberg   Gitarrist: Miguel Gomila 
Dansare: Pia Görans­son, Maria Sinclair, Ulla-Britta Wetterholm, Jan Bager, Istvan Kiss, Arne Sverre

 Utställningar i foajéerna i Norrköpings teater:
– Tio år med Dramaten, teaterfotografier av Beata Bergström i samarbete med Norrköpings museum
– Rita kejsaren, bidrag från Stadsteaterns teckningstävling i Norrköpings skolor
– Alvar Granströms kostymskisser till Figaros bröllop
– ’Bilder från det Norrkö­ping ni inte sett’, i samarbete med Stadshistoriska samlingar vid Norrköpings museum