Arkiv för april, 2011

Första recensionen – Romeo och Julia 1947

Recension av Romeo & Julia, första föreställningen på Stadsteatern Norrköping-Linköping med premiär 20/9 1947. Recensionen är hämtad från boken
Dagen efter – premiärer och mellanspel 1944-1950  av Herbert Grevenius.

STADSTEATERN NORRKÖPING-LINKÖPING.

William Shakespeare: Romeo och Julia.

Hur lång tid tar det att arbeta fram en stads­teater? För 27 år sedan stod en första körare om stadsteatern i Norrköping-Linköping att läsa i lokalpressen, och nu på lördagen kunde den nya verksamheten, den fjärde stadsteatern i riket, in­vigas i sitt arbetscentrum i Norrköping. Det var alltså en väl förberedd premiär. Hela sta’n var på fötter, utanför teatern brann marschallerna, och det hela tedde sig så festligt som helst. Dock hade man avlyst smoking och frack och anbefallt mörk kostym, och med en sådan förefaller ju statsmi­nistern, som här var den förnämsta gästen, att trivas bäst.

Det började med musik. Norrköpings orkesterförening, anförd av Heinz Freudenthal, spelade från scenen förspel till ”Sången” av Stenhammar, och sedan var det en dämpad och mycket soigne­rad Ture Nermans tur att dra en prolog, som han kallat ”Tre roller”. De visade sig vara diktarens, aktörens och publikens. Eftersom Ture älskar sin hemstad, hade han varit generös och skrivit en prolog till, en hyllning till den okände aktören. Den lästes av Dramatenchefen, som vid ordet ”evigheten” vackert öppnade sin famn mot publi­ken.

Därmed var det festliga förspelet över och ri­dån kunde gå upp för den nya stadsteaterns första program. Det hör till att det ska vara en Shakespeare. Göteborg invigde med ”Stormen”, Malmö med ”Midsommar- nattsdrömmen”, Norrkö­ping, som i högre grad än någon annan teater här i landet blir en ungdomens teater, börjar med ”Romeo och Julia”, den evigt unga tragedin om kärleken som kommer som ett skott, passionen som rullar i väg som en lavin för att drunkna och utsläckas i ond bråd död, det hela skrivet med en stormande kraft, en must och en klang som söker sin like, av ett ungt dramatiskt geni som på allvar blivit medveten om sina översvallande rika resur­ser. Det märks, för det hörs som ett glädjebrus i själva smärtan och döden har purpurns färg.

Det har också varit ett av Shakespeares popu­läraste stycken. Fast det inte getts på länge vet alla att Romeo och Julia var ett par unga älskan­de som älskade varandra hett och kort och råkade ut för tråkigheter. Många vet till och med att detta hektiska kärleksförlopp omspänner några få dygn. En och annan brukar på rak arm erinra sig den psykologiskt fina och skarpsynta upptak­ten. Romeo går på en fest i Julias föräldrars hus, upptänd av Rosalina, men råkar Julia och så är det klippt och Rosalina borta ur världslitteratu­ren innan man ens hunnit träffa henne. Hon var kanske allvarligt förälskad i Romeo. Det som se­dan hände kan inte ha gjort henne glad. Vem skriver hennes lilla tragedi i det passionerade kärleksparets skugga?

Om ett så populärt stycke inte getts på länge, så har det sina skäl. Det är så svårt att få tag på någon Romeo och någon Julia. Det är ont om ly­riska kärlekspar. Kärleken i det tjugonde århund­radet tar sig gärna andra uttryck än de himlastormande. Ömheten döljer sig bakom en frän jar­gong. Skulle det alltså lyckas den nyaste stadstea­tern att trolla fram en Romeo och Julia? Man håller Johan Falck räkning för den morska ges­ten men någon blossande sensualism fanns inte i atmosfären kring paret Ruth Kasdan och Stig Ro­land och bröt sig inte heller fram hos dem.” Där brann inte ett ögonblick i knutarna. Vad man be­skådade var en högst sansad kärlekshandel mel­lan ett par ovanligt vackra och välartade ungdo­mar. Händerna som sökte varandra i den stora bal­kongscenen fingrade lite varsamt och intresserat över varann men man hade inte känslan att det brände till i fingertopparna. I stället fanns där en lågmäld innerlighet, som inte lämnade en obe­rörd, hos henne en rörande barnslighet, hos bägge en fördrömdhet som bar långa bitar, och alltihop var mycket vackert.

I Gunnar Lindblad, som från Studentteatern och till och med Hälsingborgstiden var Ingmar Bergmans ständiga medarbetare, har Falck näm­ligen fått en fin bildkonstnär. Jag trivdes inte rik­tigt med den öppna platsen utanför Capulets hus i Verona – med Poslätten i bakgrunden gav den intryck av yttersta förort, d. v. s. i dagsljus. Med månens gula jätteballong över horisonten kom det strax en ljuvlig smälta i luften, och det som följde se’n var än utsöktare i klangerna och dess­utom slutnare i proportionerna: Julias sovrum med baldakinsängen och det höga fönstret som linjeskarpa antydningar i det vita månskenet, ett minimalt men högst effektivt bygge på en enda liten vagn, samt det med ett nästan elegant snitt genomskurna gravkapellet under de sydländskt tunga stjärnorna, en reminiscens av X:ets bilder till ”Blodsbröllop”.

Något drömmande och vekt låg över hela före­ställningen. Någon känsla av ett oemotståndligt framstormande förlopp hade man inte.   Här ges annars möjligheter till tempoväxlingar och gran­na preston som i få av Shakespeares pjäser. Men några ursinniga och mycket skickligt genomförda fäktningar på värja bröt ett par gånger den charmfulla indolensen. Tybalts död blev kvällens finaste spelmoment. Det var Curt Edgard som svarade för rollen. Torsten Hillberg som Capulet var en med lugn kraft genomförd renässansfigur, liksom nerstigen från någon ryttarstaty. Den snälla med inte så klipska klosterbrodern som tar hand om Romeo och hans Julia blev i Edvard Da­nielssons framställning en helt. betagande gam­mal person. Linnea Hillberg som Amman blom­made så det förslog, ett yppigt och kättjefullt stycke, glödande, i första höstfärgerna. Men allt­ihop satt i det yttre skalet. Humorn fanns där inte.

Vid teatern säger vi inte ”lycka till!” sade Anders Henrikson på teaterförbundets vägnar, när gratulanterna efteråt inne på scenen vände sig till Johan Falck. Men jag säger som min gamle vän Nils Dardel: ”Om du vänder dig om, ska jag sparka dig i stjärten!”

Så skedde. Även av teaterförläggaren Arvid Englind fick teaterchefen en spark i ackusativum. Hans kolleger från de övriga statsunderstödda scenerna i riket med fru Brunius i spetsen var mer återhållsamma i sina hyllningar. Men Laestadius i Hälsingborg talade i alla fall på vers.

21.9. 47.

Annonser

Repertoar 1980-81

LA DONNA DI GARBO av Carlo Goldoni
Översättning: Eva Alexandersson 
Regi: Anders Levelius  
Scenografi: Ulla ”My” Pettersson 
Musik: Janne Lindstedt
Premiär i Himmelstalunds Brunnssalong 23 augusti 1980 
I rollerna: Inga-Lill Andersson, Claes Esphagen, Tytte John­son, Per Larin, Liselott Lindeborg, Stefan Persson, Gunhild Qvarsebo, Lennart Tollén, Lars Wik   Musiker: Ivo Libal

DRÖMMAR
Handledare och inspiratör: Staffan Göthe
Premiär Norrköping 25 augusti 1980
Premiär Linköping 22 april 1980
Skolteater
I rollerna: Ella-Marie Almqvist, Carina Boberg, Thomas Ellerås, Lena Engquist, Mats Huddén, Laurence Plumridge, Jannika Strååt

UPPVAKNANDET ur EN KVINNA av Franca Rame och Dario Fo
Översättning: Anna och Carlo Barsotti
ÅRHUNDRADETS KÄRLEKSSAGA av Märta Tikkanen
Bearbetning: Inga Didong/Mårten Harrie
Regi: Mårten Harrie
Dekoren tillverkades, efter en idé av Inga Didong/Mårten Harrie, på teaterns
verk­städer under ledning av Örjan Säll/Erik Söderberg
Premiär i Wallenbergssalen i Linköping 26 augusti 1980
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 11 september 1980
Spelades på Teatervinden i Norrköping med premiär 13 februari 1981
I rollen: Inga Didong

CANDIDE, musical efter Voltaires roman av Hugh Wheeler
Musik: Leonard Bernstein  Sångtexter: Stephen Sondheim, Richard Wilbur och John Latouche
Översättning: Britt G Hallqvist  
Bearbetning och regi: Torsten Sjöholm   
Rörelseinstruktion: Peter Paul Zwartjes 
Scenografi och kostym: Ingvar Danielsson  
Dirigent och musikalisk instudering: Arne Rassét
Premiär  Linköping 6 september 1980
I rollerna: Tore ”Knatten” Andersson, Yu Chen, Elisabeth Doolke, Peter Egge, Magnus Ehrner, Thomas Ellerås, Anders Huddén, Maud Hyttenberg, Jonas Johansson, Olle Johansson, Andrzej Karas, Leif Larsson, Leif Magnusson, Hsueh-Liang Mu, Kerstin Nils­son, Laurence Plumridge, Ingrid Redbark, Kim Rhedin, Gunnel Samuelsson, Berit Tancred, Bojan Westin, Kerstin Viberg, Lars Wiberg, Per Wiklund, Anna Zimna 

ETT PARTI GIN av D L Coburn 
Översättning: Lena Strömberg  
Bearbetning och regi: Lars Gerhard Norberg
Scenografi: Ferenc Szabo  
Turnépremiär i Folkets Hus i Motala 12 september 1980
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 17 september 1980
Premiär i Linköping 24 april 1980
I rollerna: Silvija Bardh, Roland Wilén

NÄR ALLA TÅG HAR GÅTT av Brian Phelan
Översättning och bearbetning: Lars Molin  
Regi: Hans Elfvin
Scenografi: Ferenc Szabo  
Premiär på Teatervinden i Norrköping 15 oktober 1980
I rollerna: Willy Boholm, Curt Ericson, Walter Turdén

HUMMERN, monolog av Fred Denger  
Översättning: Kerttu Thorén   
Regi: Kerstin Svedberg   
Scenografi: Ulla ”My” Pettersson
Uppsökande teater
Premiär i Norrköping 16 oktober 1980
I rollen: Elsie Höök

HUMMERN MED SOARÉ
Premiär i Linköping 9 januari 1981
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 11 februari 1981
Medverkande: Silvija Bardh, Miguel Gomila, Maud Hyttenberg, Elsie Höök, Göran Karlsson, Per-Erik Lange, Arne Rassét, Jannika Strååt, Kerstin Svedberg, Berit Tancred, Bojan Westin

KLASS 6 D, SVERIGE, VÄRLDEN
av Siv Widerberg
Dramatisering: Suzanne Osten, Siv Widerberg samt elever vid Statens Scenskola
Regi: Mårten Harrie 
Scenografi: Örjan Säll   
Skolteater
Premiär Norrköping den 24 oktober 1980
Gästspel i Trondheim, Norge (vänortsbesök)
I rollerna: Ella-Marie Almqvist, Carina Boberg, Thomas Ellerås, Lena Engqvist, Laurence Plumridge, Jannika Strååt

KINESISKA DANSER
 
Koreografi och instudering: Chen Yu   
Scenografi och kostym: Örjan Säll
Skolteater
Premiär Norr­köping 28 oktober 1980
Premiär Linköping 4 november 1980
Medverkande: Elisabeth Doolke, Jonas Johansson, Chao-Lai Lu, Leif Larsson, Hsueh-Liang Mu, Ingrid Redbark

TILL FEDRA av P O  Enquist
Regi: Gun Jönsson   
Scenografi och kostym: Bozena Johansson
Miminstruktion: Andrzej Karas
Premiär Linköping  1 november 1980
I rollerna: Maud Hyttenberg, Tytte Johnson, Leif Magnusson, Gunhild Qvarsebo, Berth
Söderlund, Lennart Tollén, Lars Wik
Mimare: Inga-Lill Andersson, Magnus Ehrner, Andrzej Karas, Inga-Lill Rydberg, Bojan Westin, Anna Zimna

BARBARER
av Maxim Gorkij
Översättning: Lennart Westerberg 
Regi: Marianne Rolf   
Scenografi och kostym: Ralf Forsström
Sångarrangemang och instudering: Miguel Gomila
Premiär Linköping 28 januari 1981
Premiär Norr­köping 14 mars 1981
I rollerna: Mikael Alsberg, Inga-Lill Andersson, Jörgen Barwe/Ingvar Axling, Willy Boholm, Peter Egge, Hans Elfvin, Claes Esphagen, Miguel Gomila, Anders Huddén, Olle Johansson, Tytte Johnson, Ingemar Josephson, Mona Lundgren, Jörgen Mulligan, Kerstin Nilsson, Brigitte Ornstein, Stefan Persson, Arne Rassét, Kim Rhedin, Inga-Lill Ryd­berg, Gunnel Samuelsson, Berth Söderlund, Lennart Tollén, Claës Weinar

SJU BRÖDER av Aleksis Kivi
Dramatiserad av Ritva och Kalle Holmberg  
Översättning: Kerttu Thorén med Elmer Diktonius romanöversättning (1948) som grund
Bearbetning och regi: Göran Bohman   
Scenografi och kostym: Örjan Säll 
Rörelseinstruktion: Benny Karm
Dansinstruktion: Jonas Johansson och Marianne Ohlsson 
Musik: Kaj Hydenius och Janne Lindstedt
Premiär Norrköping 31 januari 1981
Premiär Linköping 21 mars 1981
I rollerna: Ella-Marie Almquist, Tore ”Knatten” Andersson, Silvija Bardh, Curt Broberg, Inga Didong, Magnus Ehrner, Curt Ericson, Jonas Falk, Maud Hyttenberg, Elsie Höök, Esko Kilpiö, Per Larin, Liselott Lindeborg, Leif Magnusson, Gösta Mannerborg, Gunhild Qvarsebo, Kerstin Svedberg, Jannika Strååt, Berit Tancred, Ragnar Thell, Bojan Westin, Lars Wik, Per Wiklund, Roland Wilén

RÖTT LJUS, rockmusical av Henning Mankell  
Musik: Thomas Ellerås, Mats Huddén, Laurence Plumridge
Regi: Anders Levelius 
Scenografi: Ferenc Szabo 
Dansinstruktion: Leif Larsson
Skolteater
Premiär på IOGT-teatern i Linköping 9 februari 1981
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 17 mars 1981
I rollerna: Carina Boberg, Thomas Ellerås, Lena Engqvist, Mats Huddén, Anders Messman, Laurence Plumridge, Walter Turdén

ÖSTGÖTABALETTEN – Fyra danser av Marie Lalander
Koreografi: Marie Lalander
Kostym: Josephine Ernst  
Scenografi: Agneta Skarp
Premiär i Folkborgen  Norrköping  27 februari 1981
Premiär i Cupolen  Linköping  19 mars 1981
Medverkande: Birgitta Agrér, Chen Yu, Elisabeth Doolke, Ida Hasselbalch, Jonas Johansson, Anrzej Karas, Leif Larsson, Hsueh-Liang Mu, Ingrid Redbark, Anna Zimna

VI BETALAR INTE! VI BETALAR INTE! av Dario Fo
Översättning: Anna och Carlo Barsotti  
Regi: Göran Sarring 
Scenografi: Sonny Löwall  
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 30 april 1981
I rollerna: Willy Boholm, Pamela Holmberg, Kerstin Svedberg, Lars Wiberg, Lars Wik

BÄTTRE OCH BÄTTRE DAG FÖR DAG – musikalisk fantasi av Agneta Pleijel
Regi: Marianne Rolf  
Scenografi: Ralf Forsström 
Koreografi: Svend Bunch  
Musikalisk instudering: Arne Rassét 
Musikarrangemang: Bernt Eklund  
Premiär i Norrköping 8 maj 1981
I rollerna: Inga-Lill Andersson, Tore ”Knatten” Andersson, Magnus Ehrner, Claes Esphagen, Jonas Falk, Marit Falk, Jonas Johansson, Olle Johansson, Tytte Johnson, Fred Kitto, Liselott Lindeborg, Janne Lindstedt, Yvonne Lundeqvist, Leif Magnusson, Jörgen Mulligan, Peter Månsson, Kerstin Nilsson, Arne Rassét, Lena Stranger, Jannika Strååt, Berit Tancred, Ragnar Thell, Per Wiklund
Dansare: Birgitta Agrér, Chen Yu, Jonas Johansson, Andrzej Karas, Fred Kitto, Hsueh-Liang Mu, Peter Månsson, Ingrid Redbark, Anna Zimna

Repertoar 1981-82

MARKNADSAFTON av Vilhelm Moberg
Regi: Brigitte Ornstein 
Scenografi: Örjan Säll   
Premiär på Himmelstalunds Brunnssalong i Norrköping 13 augusti 1981
Premiär i Linköping 26 augusti 1981
I rollerna: Silvija Bardh, Jörgen Barwe, Inga Didong, Lars Wiberg

BÄTTRE OCH BÄTTRE DAG FÖR DAG av Agneta Pleijel
Regi: Marianne Rolf  
Scenografi och kostym: Ralf Forsström 
Koreografi: Svend Bunch  
Musikarrangemang: Bernt Eklund  
Diri­gent och musikalisk instudering: Arne Rassét 
Nypremiär i Norrköping 28 augusti 1981
Premiär i Linköping 23 september 1981
I rollerna: Inga-Lill Andersson, Tore Andersson, Birgitta Agrér, Magnus Ehrner, Claes Esphagen, Marit Falk, Mats Huddén, Jonas Johansson, Olle Johansson, Tytte Johnson, Esko Kilpiö, Fred Kitto, Liselott Lindeborg, Jan-Olof Lindstedt, Yvonne Lundeqvist, Leif Magnusson, Jörgen Mulligan, Peter Månsson, Kerstin Nilsson, Arne Rassét, Jannika Strååt, Berit Tancred, Ragnar Thell
Dansare: Yu Chen, Jonas Johansson, Andrzej Karas, Fred Kitto, Mu Hsueh-liang, Ingrid Redbark, Pia Thörngren, Anna Zimna

TOKIGA TINA
av och med Lars Broling, Peter Egge, Gunnel Samuelson och Birgitte Söndergaard
efter en idé av teatergruppen Artibus
Skolteater
Premiär i Norrköping 22 september 1981 

KAPTENEN FRÅN KÖPENICK av Carl Zuckmayer
Regi: Göran Sarring 
Sceno­grafi: Ferenc Szabo 
Kostym: Ulla Pettersson  
Premiär i Norrköping 9 oktober 198
Premiär i Linköping 20 november 1981
I rollerna: Willy Boholm, Curt Ericson, Pamela Holmberg, Maud Hyttenberg, Ingemar Josephson, Per Larin, Kerstin Svedberg, Lennart Tollén, Walter Turdén, Lars Wik, Roland Wilén

KONUNG OIDIPUS av Sofokles
Bearbetning: Gun Jönsson 
Regi: Per Wiklund  
Scenografi: Örjan Säll  
Skolteater
Premiär i Norrköping 13 oktober 1981
Premiär i Linköping 21 januari 1982
I rollerna: Ella-Marie Almquist, Carina Boberg, Lena Engqvist, Laurence Plumridge, Mats Sturesson

KÄRLEKEN I LIVET ÄR            
Sångprogram med Helena Kallenbäck  
Ackompanjemang Arne Rassét
Uppsökande verksamhet
Premiär i Norrköping den 14 oktober 1981

EN DAG I JOE EGG’ S DÖD
av Peter Nichols
Regi: Hans Elfvin  
Scenografi: Örjan Säll
Premiär i Norrköping 23 oktober 1981
Premiär i Linköping 29 april 1982
I rollerna: Elsie Höök, Mona Lundgren, Stefan Persson, Gunhild Qvarsebo, Claës Weinar, Lovisa Appelqvist alt Christine Källström

HUMMERN av Fred Denger
Översättning: Kerttu Thorén
Regi: Kerstin Sved­berg 
Scenografi: Ulla Pettersson
Uppsökande verksamhet
Premiär i Lin­köping 17 november 1981
I rollen: Elsie Höök

KLIPP I BANDET av Ernst Bruun Olsen
Översättning och regi: Lars Gerhard Norberg  
Scenografi: Ferenc Szabo  
Premiär i Norrköping 19 november 1981
I rollerna: Silvija Bardh, Mats Huddén, Jannika Strååt, Ragnar Thell

I AFTON DANS – 4 danser med Östgötabaletten
Koreograf: Mats Isaksson
Premiär i Norrköping 2 december 1981
Premiär i Linköping 12 januari 1982
Dansare: Birgitta Agrér, Gerd Andersson, Anne Charlotte Bengtsson, Jens Byberg, Jonas Johansson, Andrzej Karas, Marie Lalander, Leif Larsson, Mu Hsueh-liang, Anna Zimna
Musiker: Miguel Gomila, Göran Karlsson, Per-Erik Lange, JanneLindstedt, Christina Sunnerstam

VI BETALAR INTE, VI BETALAR INTE av Dario Fo
Översättning: Anna och Carlo Barsotti
Regi: Göran Sarring 
Scenografi: Sonny Löwall 
Premiär i Linköping 22 januari 1982
I rollerna: Willy Boholm, Pamela Holmberg, Kerstin Svedberg, Lars Wiberg, Lars Wik

SÅNGARE av Rudolf Värnlund
Regi: Lars Gerhard Norberg 
Scenografi: Ferenc Szabo
Premiär i Norrköping 29 januari 1982
Premiär i Linköping 10 mars 1982
I rollerna: Inga-Lill Andersson, Jörgen Barwe, Anders Huddén, Mats Huddén, Elsie Höök, Ingemar Josephson, Mona Lundgren, Jörgen Mulligan, Ragnar Thell, Claës Weinar

KINESISKA DANSER med Östgötabaletten  
Koreografi och instudering: Chen Yu 
Scenografi och kostym: Örjan Säll
Skolteater
Premiär i Norrköping 1 mars 1982
Premiär i Linköping 23 mars 1982
Dansare: Birgitta Agrér, Anne Charlotte Bengtsson, Jens Byberg, Andrzej Karas, Patrik Kjällquist, Leif Larsson, Mu Hsueh-liang, Anna Zimna

TILL FEDRA av P 0 Enquist
Regi: Gun Jönsson 
Scenografi och kostym: Bozena Johanson
Premiär i Norrköping 12 mars 1982 
I rollerna: Maud Hyttenberg, Tytte Johnson, Leif Magnusson, Gunhild Qvarsebo, Berth Söderlund, Lennart Tollén, Lars Wik

RESAN TILL DE GRÖNA SKUGGORNA av Finn Methling
Regi: Kerstin Sved­berg
Premiär i Norrköping 2 april 1982
I rollen: Jannika Strååt

DUETT FÖR EN av Tom Kempinski
Översättning: Lars Björkman
Bearbet­ning och regi: Torsten Sjöholm
Scenografi och kostym: Agneta Skarp
Premiär i Linköping 24 april 1982
I rollerna: Jörgen Barwe, Brigitte Ornstein

DRÖMLÄGET av och med Ella-Marie Almquist, Carina Boberg, Lena Engqvist, Stefan Olson, Laurence Plumridge, Mats Sturesson, Per Wiklund
Scenografi: Ulla Pettersson
Skolteater
Premiär i Linköping 28 april 1982

ANARKISTEN SOM SLÄNGDES UT GENOM FÖNSTRET AV EN OLYCKSHÄNDELSE av Dario Fo
Översättning: Anna och Carlo Barsotti samt Hans Hellberg
Regi: Göran Sarring  
Scenografi och kostym: Sonny Löwall  
Premiär i Norrköping 29 april 1982
I rollerna: Tore Andersson, Per Larin, Jörgen Mulligan, Kerstin Sved­berg, Lars Wiberg, Roland Wilén

CABARÉ MELON av och med Svend Bunch, Peter Egge, Hans Elfvin, Göran Karlsson, Per-Erik Lange, Janne Lindstedt, Gunnel Samuelsson, Birgitte Söndergaard
Premiär i Norrköping 4 maj  1982

FLICKAN I MÖRKRET av Sven Wernström
Regi: Mårten Harrie 
Scenografi: Bo Vikbladh 
Musik: Miguel Gomila
Skolteater
Premiär i Norrköping 7 maj  1982
I rollerna: Inga-Lill Andersson, Willy Boholm, Inga Didong, Claes Esphagen, Pamela Holmberg, Ingemar Josephson, Esko Kilpiö

Repertoar 1982-83

TVÅ HERRARS TJÄNARE av Carlo Goldoni
Regi: Per Wiklund
Scenografi: Agneta Skarp
Premiär i Norrköping på Himmelstalunds Brunnssalong 24 augusti 1982
Offentlig föreställning och skolföreställning
I rollerna: Ella-Marie Almquist, Carina Boberg, Lena Engqvist, Sören Hagdahl, Staffan Hallerstam, Mats Sturesson, Thomas Wijkmark, Per Wiklund

”TEATER BAKOM JÄRNET”6 produktioner på stora scenen i Norrköping:
BALETTEN GER JÄRNET;
3 danser med koreografi av Mats Isaksson, Inger Jacobsson, Andrzej Karas och Leif Larsson
Premiär i Norrköping den 1 september 1982
Medverkande: Birgitta Agrér, Anne-Charlotte Bengtsson, Johannes Botros, Svend Bunch, Jens Byberg, Eva Forsberg, Hsueh-liang Mu, Andrzej Karas, Leif Larsson, Lena Stranger, Anna Zimna
Musiker: Miguel Gomila, Göran Karlsson, Per-Erik Lange, Ivo Libal
I BIETS, FJÄRILENS OCH VINDENS NAMN av William Luce
Regi: Lars Broling
Scenografi: Sonny Löwall
Premiär i Norrköping 7 september 1982
Premiär i Linköping 25 mars 1983
I rollen som Emily Dickinson: Mona Lundgren
FÖRSTA NATTEN PÅ COMMODORE HOTEL av Stig Larsson
Regi: Stig Larsson
Premiär i Norrköping 9 september 1982.
Gästspel på Södra Teatern i Stockholm.
Pjäsen framfördes som s k ”reading”-
I rollerna: Helena Kallenbäck, Esko Kilpiö, Birgitte Söndergaard, Lennart Tollén
SOMMAR av Edward Bond
Regi: Lars Gerhard Norberg
Scenografi: Sonny Löwall
Premiär i Norrköping 14 september 1982
Premiär i Linköping 9 mars 1983
I rollerna: Silvija Bardh, Mats Huddén, Kerstin Nilsson, Jannika Strååt, Walter Turdén
I WAGNERS HUS av André Ernotte och Elliot Tiber
Regi: Brigitte Ornstein
Scenografi: Sonny Löwall
Premiär i Norrköping 21 september 1982
I rollerna: Maud Hyttenberg, Ingemar Josephson
RESAN TILL DE GRÖNA SKUGGORNA av Finn Methling
Regi: Kerstin Svedberg
Nypremiär i Norrköping 28 september 1982
I rollen som Stella: Jannika Strååt

ANARKISTEN SOM SLÄNGDES UT GENOM FÖNSTRET AV EN OLYCKSHÄNDELSE
av Dario Fo
Regi: Göran Sarring
Scenografi: Sonny Löwall
Nypremiär i Linköping 3 september 1982
I rollerna: Tore ”Knatten” Andersson, Per Holmberg, Jörgen Mulligan, Kerstin Svedberg, Lars Wiberg, Roland Wilén

DUETT FÖR EN av Tom Kempinski
Regi: Torsten Sjöholm
Scenografi: Agneta Skarp
Nypremiär i Norrköping 28 september 1982
I rollerna: Brigitte Ornstein, Jörgen Barwe

CLOWNSCENER av Gino Samil, Lena Engqvist och Mats Sturesson
Regi: Gino Samil
Skolteater
Premiär i Norrköping 27 oktober 1982
Premiär i Linköping 29 november 1982
Medverkande: Lena Engqvist och Mats Sturesson i Norrköping, Kyri Sjöman och Mats Sturesson i Linköping

OF THEE I SING av George S Kaufman och Morrie Ryskind
Regi: Torsten Sjöholm
Scenografi: Erik Ulfers
Europapremiär i Linköping 5 november 1982
Premiär i Norrköping 28 januari 1982
I rollerna: Inga-Lill Andersson, Tore ”Knatten” Andersson, Willy Boholm, Svend Bunch, Curt Ericson, Claes Esphagen, Elsie Höök, Liselott Lindeborg, Yvonne Lundeqvist, Jörgen Mulligan, Christel Normann, Walter Norman, Stefan Persson, Birgitte Söndergaard, Ragnar Thell, Claës Weinar, Bojan Westin, Lars Wiberg
Baletten: Birgitta Agrér, Anne Charlotte Bengtsson, Johannes Bot­ros, Jens Byberg, Eva Forsberg, Hsueh-Liang Mu, Andrzej Karas, Fred Kitto, Patrik Kjällqvist, Leif Larsson, Lena Stranger, Anna Zimna

CLOWNEN JAC av Hjalmar Bergman
Regi: Lars-Erik Liedholm
Scenografi: Nisse Skoog
Urpremiär i Norrköping 26 november 1982
Premiär i Linköping 21 januari 1983
I rollerna: Silvija Bardh, Jörgen Barwe, Hans Elfvin, Pamela Holmberg, Mats Huddén, Olle Johansson, Ingemar Josephson, Esko Kilpiö, Bertil Sjödin, Jannika Strååt, Bert Söderlund, Berit Tancred, Lennart Tollén, Walter Turdén, Roland Wilén, Thomas Wijkmark

TALA OM THALIA av och med Peter Egge
Uppsökande program
Musiker: Arne Rassét
Premiär i Norrköping 20 november 1982

TJYV- OCH RACKARSPEL av C O Evers
Regi: C O Evers
Scenografi: Ferenc Szabo
Skolteater
Premiär i Norrköping 9 december 1982
Premiär i Linköping 17 januari 1983
I rollerna: Ella-arie Almqvist, Carina Boberg, Lena Engqvist, Staffan Hallerstam m fl

CLOWNERNAS SANNINGSSAGOR
Skolteater – utbyte med Örebro­ensemblen
Premiär i Norrköping 9 mars 1983

KVINNOR OCH ÄPPELTRÄD av Moa Martinson
Regi: Lars Gerhard Norberg
Scenografi: Andrew Jones
Turnéföreställning
Premiär i Motala 6 april 1983
I rollerna: Willy Boholm, Pamela Holmberg, Jannika Strååt, Lennart Tollén
Musiker: Anna Zachrisson

VÅLDTÄKT av William Mastrosimone
Regi: Kerstin Svedberg
Scenografi: Ferenc Szabo
Premiär i Norrköping 8 april 1983
Föreställningen gästspelade också på Södra Teatern i Stockholm
I rollerna: Gunhild qvarsebo, Stefan Persson, Birgitte Söndergaard, Inga Didong

MURAREN SOM SLUTADE VISSLA av Leif Esper Andersen
Regi: Göran Sarring
Skolteater
Premiär i Linköping 16 februari 1983
Premiär i Norrköping 12 april 1983
I rollen som Pelle: Mats Huddén

THE ZOO STORY av Edward Albee
Regi: Olle Johansson
Scenografisk råd­givning: Sonny Löwall
Premiär på teatervinden i Norrköping 15 april 1983
I rollerna: Esko Kilpiö, Lars Wiberg

STOLARNA av Eugène Ionesco
Regi: Hans Elfvin
Scenografisk rådgiv­ning: Sonny Löwall
Premiär på teatervinden i Norrköping 4 maj 1983
I rollerna: Silvija Bardh, Lars Wiberg

BALETTPROGRAM
MOVEMENTS av Inger Jacobsson
DUMBARTON OAKS och FRANKENSTEIN av Mats Isaksson
Musik Frankenstein: Thomas Lindahl
Premiär i Norrköping 22 april 1983
Medverkande: Movements: Anne Charlotte Bengtsson, Leif Larsson alt Birgitta Agrér, Jens Byberg
Dumbarton Oaks: Birgitta Agrér, Anne Charlotte Bengtsson, Johannes Botros, Jens Byberg, Eva Forsberg, Hsueh-liang Mu, Andrzej Karas, Leif Larsson, Lena Stranger, Anna Zimna.
Frankenstein: Birgitta Agrér, Anne Charlotte Bengtsson, Johannes Botros, Jens Byberg, Eva Forsberg, Hsueh-liang Mu, Andrzej Karas, Leif Larsson, Lena Stranger, Anna Zimna

GERTRUDE STEIN, GERTRUDE STEIN, GERTRUDE STEIN av Marty Martin
Regi: Brigitte Ornstein
Scenografi: Sonny Löwall
Premiär på Konstmuseet, Norrköping 25 maj 1983
I rollen som Gertrude Stein: Maud Hyttenberg

HÄRTAPPAT – en återanvändningsrevy med texter av Kent Andersson, Mary, Andersson, Stig Bergendorff, Ludvig Brandsdrup, Bengt Bratt, Kai Egill, Staffan Göthe, Henric Holmberg, ”Fru Johansson”, Allan Nilsson, Christel Normann, Ninne Olsson, Sven Paddock, Sven Hugo Persson, Lars Rundgren, Håkan Sandblad, Ragnar Thell, Erik Udd, Roland Wilén
Regi: Torsten Sjöholm
Scenografi: Agneta Skarp
Premiär i Linköping 29 april 1983
I rollerna: Tore ”Knatten” Andersson, Svend Bunch, Claes Esphagen, Elsie Höök, Yvonne Lundeqvist, Jörgen Mulligan, Kerstin Nilsson, Walter Norman, Christel Normann, Berit Tancred, Ragnar Thell, Walter Turdén, Thomas Wijkmark, Roland Wilén

CABARÉ  MELON av och med Svend Bunch, Peter Egge, Hans Elfvin, Göran Karlsson,
Per-Erik Lange, Janne Lindstedt, Gunnel Samuelsson, Birgitte Söndergaard
Turnéproduktion från spelåret  1981/1982

BARNSLIGA HISTORIER av Peter Bichsel
Skolföreställningar med Modell­teatern
Premiär 26 april 1983

Repertoar 1983-84

GERTRUDE STEIN, GERTRUDE STEIN, GERTRUDE STEIN av Marty Martin
Översättning: Brigitte Ornstein
Regi: Brigitte Ornstein
Scenografi: Sonny Löwall
Nypremiär på Norrköpings Konstmuseum 9 augusti 1983
Premiär på Läns­museet i Linköping 15 november 1983
Gästspel på Södra Teatern i Stockholm och på Södermanlands Museum i Nyköping
I rollen som Gertrude Stein: Maud Hyttenberg

KVINNOR OCH ÄPPELTRÄD av Moa Martinsson
Dramatisering: Leif Sundberg
Musik: Lars-Eric Brossner
Bearbetning och regi: Lars Gerhard Norberg
Scenografi: Andrew Jones
Nypremiär på Himmelstalunds Brunnssalong 10 augusti 1983
I rollerna: Willy Boholm, Pamela Holmberg, Jannnika Strååt, Lennart Tollén
Musiker: Anna Zachrisson

THE ZOO STORY
av Edward Albee
Översättning:  Sven Bartel
Regi: Olle Johansson
Scenografisk rådgivning: Sonny Löwall
Musikimprovisering: Lars Janzén
Nypremiär i Folkparken i Norrköping 17 augusti 1983
Premiär i Linköping, i Länsmuseets park 9 september 1983
I rollerna: Esko Kilpiö, Lars Wiberg

HÄRTAPPAT – en återanvändningsrevy med texter av Kent Andersson, Mary Andersson, Stig Bergendorff, Ludvig Brandsdrup, Kai Egill, Staffan Göthe, Henric Holmberg, Allan Nilsson, Ninne Olsson, Sven Hugo Persson, Lars Rundgren, Håkan Sandblad, Ragnar Thell, Erik Udd, Roland Wilén
Musik: Lars-Eric Brossner, Bill Cook, Kai Egill, Thomas Forsell, Miguel Gomila, Rolf Hedberg, Peter Kreuder,
Jan Lindell, Francis Lopez, Allan Nilsson, Kaj Normann, Stephen Sondheim
Regi: Torsten Sjöholm
Scenografi: Agneta Skarp
Koreografi: Svend Bunch
Kapellmästare: Arne Rassét
Nypremiär i Norrköping 26 augusti 1983
I rollerna: Tore ”Knatten” Andersson, Svend Bunch, Claes Esphagen, Elsie Höök, Yvonne Lundeqvist, Jörgen Mulligan, Kerstin Nilsson, Roger Norberg, Ingela Sahlin, Berit Tancred, Ragnar Thell, Walter Turdén, Thomas Wijkmark, Roland Wilén

VÅLDTÄKT
av William Mastrosimone
Översättning: Gudrun Kjellberg
Regi: Kerstin Svedberg
Scenografi: Ferenc Szabo
Nypremiär i Linköping 26 augusti 1983
I rollerna: Inga Didong, Stefan Persson, Gunhild Qvarsebo, Birgitte Söndergaard

VALBORG OCH BÄNKEN av Finn Methling
Översättning: Cleo Boman
Regi och scenografi:  Svend Bunch
Musiker: Arne Rassét/Janne Lindstedt
Länsteaterverksamheten
Premiär i Valdemarsvik 7 september 1983
I rollerna: Silvija Bardh, Lars Wiberg

BORTBYTINGEN av Selma Lagerlöf
Dramatisering: Jan Tiselius   Musik: Johan Bernander, Stefan Olsson
Regi: Göran Sarring
Scenografi: Kaj Niemi
Skolteater
Premiär i länet 14 september 1983
Även gäst­spel i Örebro
I rollerna: Pamela Holmberg, Mats Huddén, Gunilla Hällström, Bo Hög­lund, Jannika Strååt
Musiker: Maria Bäckvall, Lars-Olof Ohlsson

FRÖKEN JULIE av August Strindberg
Regi: Lars Broling
Scenografi: Eric Söderberg
Länsteaterverksamheten
Premiär i Finspång 29 september 1983
I rollerna: Thomas Engelbrektson, Mona Lundgren, Lisbeht Tammeleht

EN RIKTIG KVINNA av Louise Page
Översättning:  Ingrid Kallenbäck  Dramaturg: Karin Harboe
Regi: Kerstin Svedberg
Scenografi: Agneta Skarp
Musik: John McLaughlin, Janne Lindstedt
Premiär på teatervinden i Norrköping 7 oktober 1983
Även gästspel på Göteborgs Stadsbibliotek
I rollerna: Bengt C W Carlsson, Birgitta Kjörck, Yvonne Lundeqvist

LAZARILLO av Melchior Schedler
Översättning: Gunilla Ambjörnsson   Bearbetning: Per Lysander, Suzanne Osten  Musik: Gunnar Edander
Regi: Mårten Harrie
Scenografi: Ferenc Szabo  Kostym: Gunilla Elfvin
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 13 oktober 1983
Premiär i Linköping 10 maj  1984
I rollerna: Willy Boholm, Jörgen Mulligan, Berth Söderlund, Berit Tancred, Claës Weinar
Musiker: Alexander Roba

ÖSTGÖTABALETTEN:  FRANKENSTEIN och SOM SÄLLSAMT BERÖR OSS
Frankenstein: Koreografi: Mats Isaksson  Scenografi: Örjan Säll  Musik: Thomas Lindahl
(Produktion från föregående spelår)
Som sällsamt berör oss: Koreografi och scenografi: Kjell Nilsson  Musik: John Williams
Premiär i Linköping 21 oktober 1983
Även gästspel på Odense teater i Danmark
Medverkande dansare: Birgitta Agrér, Johannes Botros, Andrzej Karas, Leif Larsson,  Inger Lindberg, Mu Hsueh-liang, Ingrid Redbark, Lena Stranger, Dag Werle, Anna Zimna

DEN BRINNANDE BYN av Rainer Werner Fassbinder, efter Fårakällan av Lope de Vega
Översättning: Frederik Sjögren
Regi och bearbetning: Torsten Sjöholm
Scenografi: Jost Assman
Koreo­grafi: Peter-Paul Zwartjes
Musik: Miguel Gomila  Dramaturg: Karin Harboe
Premiär i Norrköping 21 oktober 1983
Premiär i Linköping 9 december 1983
I rollerna: Ella-Marie Almquist, Tore ”Knatten” Andersson, Jörgen Barwe, Svend Bunch, Claes Esphagen, Christer Flodin, Esko Kilpiö, Liselott Lindeborg, Ulf Lindström, Leif Magnusson, Roger Norberg, Brigitte Ornstein, Stefan Persson, Ingela Sahlin, Birgitte Söndergaard, Walter Turdén, Per Waldvik, Bojan Westin, Thomas Wijkmark, Per Wiklund, Roland Wilén

KARL /KAROL/ av Slawomir Mrozek
Översättning: Magdalena Pietruska och Jan Wennergren   Musikinspelning: Janne Lindstedt
Regi: Hans Elfvin
Scenografi: Ferenc Szabo
Kostym: Gunilla Elfvin
Länsteaterverksamheten
Premiär i Mjölby 6 november 1983
I rollerna:  Silvija Bardh, Thomas Engelbrektson, Lars Wiberg

VI KRÄVER PARADISET – NU! av Lars Björkman
Regi: Lars Broling
Länsteaterverksamheten
Premiär i Skänninge 9 november 1983
I rollerna: Lars Broling, Peter Egge, Mona Lundgren, Lisbeht Tammeleht

HIAWATHA av Henry W Longfellow
Dramatisering: Michael Bogdanov
Översättning: Helmer Linderholm
Svensk teaterversion: Claes Hoogland
Musik: Michael Gregory, Joss Buckley
Regi: Olle Johansson
Scenografi: Agneta Skarp
Koreografi: Saeed Hooshidar
Musikinstudering: Arne Rassét, Per-Erik Lange
Offentliga föreställningar och skolföreställningar
Premiär i Norrköping 10 december 1983
Premiär i Linköping 10 fe­bruari 1984
I rollerna: Dan Bratt, Maud Hyttenberg, Ingemar Josephson, Yvonne Lundeqvist, Terri Sandberg, Bert Söderlund, Berit Tancred, Claës Weinar
Dansare: Johannes Botros, Leif Larsson, Dag Werle, Anna Zimna

ÖSTGÖTABALETTEN – OM VÅREN, OM SOMMAREN
Koreografi: Kjell Nilsson
Musik av Vivaldi: De fyra årstiderna
Skolteater
Premiär i Linköping 16 januari 1984
Medverkande: Birgitta Agrér, Andrzej Karas, Inger Lindberg, Mu Hsueh-liang, Ingrid Redbark, Lena Stranger

BRÄNNPUNKT
av Tom Kempinski
Översättning: Kåre Santesson
Bearbetning: Karin Harboe, Göran Sarring
Dramaturg: Karin Harboe
Regi: Göran Sarring
Scenografi: Ferenc Szabo
Kostym: Anette Måns­son, Stefan Lundholm
Rörelseinstruktion: Mats Huddén
Musik: JanneLindstedt
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 3 februari 1984
Premiär i Linköp­ing 16 mars 1984
I rollerna: Willy Boholm, Hans Elfvin, Mats Huddén, Bo Höglund, Esko Kilpiö, Leif Magnusson, Per Waldvik, Roland Wilén

DEN GRÅTANDE POLISEN av Staffan Göthe
Regi: Lars Broling
Scenografi: Örjan Säll
Musik: Staffan Göthe, Stefan Abelsson
Musikinstudering: Miguel Gomila
Länsteaterverksamheten
Premiär i Folkets Hus Norrköping 10 februari 1984
I rollerna: Silvija Bardh, Håkan Ehn, Thomas Engelbrektson, Mona Lundgren, Lisbeht Tammeleht, Lars Wiberg

JUBILÉET av Alan Ayckbourn
Översättning: Anna och Sture Pyk
Regi: Lars Gerhard Norberg
Scenografi: Bozena Johansson
Premiär i Norrköping 17 februari 1984
Premiär i Linköping den 6 april 1984
I rollerna: Roland Wilén, Inga Didong, Jörgen Barwe, Elsie Höök, Walter Turdén, Pamela Holmberg, Tore Andersson, Bengt CW Carlsson, Jannika Strååt, Peter Kennefalk

SNÄLLA NÅN – VAD GÖR VI? Tucholsky-kabaré efter en idé av Preben Harris, sammanställd och bearbetad av Karin Harboe, Torsten Sjöholm och Erik Ulfers
Översättning: Karin Harboe, Ola och Carsten Palmaer, Jan Stolpe och Ulrika Wallenström
Regi: Torsten Sjöholm
Scenografi: Erik Ulfers
Koreografi: Svend Bunch
Musikinstudering: Arne Rassét
Premiär på teatervinden i Norrköping 13 mars 1984
I rollerna: Olle Johansson, Kerstin Nilsson, Stefan Persson, Bojan Westin, Arne Rassét

KAPAI-KAPAI av Arifin C Noer
Översättning: Ray Nüsselein
Bearbetning, regi, scenografi: Tone Brulin
Musik, koreografi, ko­stym: Siti Fauziah
Skandinavisk premiär på Lilla Teatern i Norrköping 23 mars 1984
Premiär i Linköping 5 maj  1984
Även gästspel på Dramaten i Stockholm
I rollerna: Ella-Marie Almquist,  Svend Bunch, Claes Esphagen, Siti Fauziah,  Ingela Sahlin, Per Wiklund, Peter-Paul Zwartjes

LYCKSALIGHETENS Ö av Lars Björkman /text/ och Bengt-Arne Wall in /musik/
Regi: Lars-Erik Liedholm
Scenografi: Nisse Skoog
Koreografi: Kjell Nilsson
Kapellmästare och musikalisk instudering: Janne Lindstedt
Urpremiär i Norrköping 19 april 1984
I rollerna: Birgitta Agrér, Helena Kallenbäck, Leif Larsson, Roger Norberg, Walter Norman, Suzanne Reuter, Bertil Sjödin, Lena Stranger, Birgitte Söndergaard, Thomas Wijkmark

MAN KALLAR DET KÄRLEK av Maria Jotuni
Översättning: Kerttu Thorén, Brigitte Ornstein
Regi: Brigitte Ornstein
Scenografi: Kaj Niemi
Sång- & musikinstu­dering: Arne Rassét
Premiär på Himmelstalunds Brunnssalong i Norrköping 16 maj 1984
I rollerna: Dan Bratt, Maud Hyttenberg, Liselott Lindeborg, Gunnel Samuelsson, Gunhild Qvarsebo

GRABBARNA I 57:an av Gideon Wahlberg
Musik: Herbert Wahlberg
Regi: Olle Johansson
Scenografi: Agneta Skarp
Utomhusteater
Premiär i Norrköping 5 juni 1984
I rollerna: Jörgen Andersson, Silvija Bardh, Jörgen Barwe, Hans Elfvin, Bengt C W Carlsson, Esko Kilpiö, Yvonne Lundeqvist, Mona Lundgren, Leif Magnusson, Kerstin Nilsson, Walter Norman, Stefan Persson, Lisbeht Tammeleht
Musiker: Arne Rassét, Miguel Gomila

Repertoar 1984-85

MAN KALLAR DET KÄRLEK av Maria Jotuni
Översättning: Kerttu Thorén och Brigitte Ornstein  
Regi: Brigitte Ornstein  
Scenografi: Kai Niemi
Sång- och musikinstudering: Arne Rassét
Nypremiär på Himmelstalunds Brunnssalong den 5 augusti 1984 /Produktion från föregående spelår/
I rollerna: Dan Bratt, Maud Hyttenberg, Liselott Lindeborg, Gunhild Qvarsebo, Gunnel Samuelsson 

TRYGGARE KAN INGEN VARA av Raymond Briggs
Översättning: Jann Westrup
Bearbetning och regi: Barbro Larsson 
Scenografi: Erik Söderberg
Länsteaterverksamheten
Premiär i Vadstena 22 augusti 1984
I rollerna: Elsie Höök, Walter Turdén

LYCKSALIGHETENS Ö
av Lars Björkman /text/ och Bengt-Arne Wallin /musik/
Regi: Lars-Erik Liedholm 
Scenografi: Nisse Skoog
Koreografi: Kjell Nilsson  
Kapellmästare och musikalisk instudering: Janne Lindstedt
Nypremiär i Linköping 28 augusti 1984 /Produktion från föregående spelår/
I rollerna: Birgitta Agrér, Hannah Elfvin, Helena Kallenbäck, Leif Larsson, Cecilia Nilsson, Roger Norberg, Walter Norman, Bertil Sjödin, Lena Stranger, Birgitte Söndergaard, Thomas Wijkmark

SNÄLLA NÅ’N, VAD GÖR VI? Tucholsky-kabaré efter en idé av Preben Harris, sammanställd och
bearbetad av Karin Harboe, Torsten Sjöholm och Erik Ulfers
Översättning: Karin Harboe, Ola och Carsten Palmaer
Regi: Torsten Sjöholm 
Scenografi: Erik Ulfers 
Koreografi: Svend Bunch 
Musikinstudering: Arne Rassét
Nypremiär på Globenteatern i Linköping den 5 september 1984 /Produktion från föregående spelår/
I rollerna: Olle Johansson, Kerstin Nilsson, Stefan Persson, Bojan Westin, Arne Rassét

KIDNAPPNING!? eller TUTA OCH KÖR av Dario Fo
Översättning: Anna och Carlo Barsotti
Regi: Göran Sarring 
Scenografi: Sonny Löwall
Premiär i Norrköping 7 september 1984
Premiär i Linköping 17 oktober 1984
I rollerna: Tore Andersson, Willy Boholm, Håkan Ehn, Pamela Holmberg, Per Holmberg, Kerstin Svedberg, Lars Wiberg, Roland Wilén, Per Wiklund 

ÅRHUNDRADETS KÄRLEKSSAGA efter en dikt av Märta Tikkanen
Bearbetning: Inga Didong/Mårten Harrie
Regi: Mårten Harrie 
Scenografi: Örjan Säll/Erik Söderberg efter en idé av Mårten Harrie/Inga Didong
En föreställning i Mjölby 16 september 1984. /Produktion från tidigare spelår/
I rollen: Inga Didong

SÅ LÄNGE SKUTAN KAN GÅ – en kabaré kring Evert Taube av Runar Borge
Bearbetning: Karin Harboe/Peter Egge
Regi: Olle Johansson 
Scenografi:  Siv Riismark   
Musikarrangemang: Miguel Gomila
Premiär 5 oktober 1984 i Söderköping
I rollerna: Yvonne Lundeqvist, Stefan Persson, Gunnel Samuelsson
Musiker: Peter Fridholm, Miguel Gomila, Per-Erik Lange

AN DER SCHÖNEN BLAUEN DONAU av Ödön von Horvath
Översättning: Jan Håkansson
Bearbetning och regi: Torsten Sjöholm  
Scenografi: Agneta Skarp 
Koreografi:  Svend Bunch
Musikarrangemang: Arne Rassét
Premiär i Norrköping 18 oktober 1984
Premiär i Linköping 5 december 1984
I rollerna: Jörgen Andersson, Jörgen Barwe, Svend Bunch, Claes Esphagen, Maud Hyttenberg, Esko Kilpiö, Leif Magnusson, Roger Norberg, Gunhild Qvarsebo, Ingela Sahlin, Tage Severin, Birgitte Söndergaard, Berit Tancred, Claës Weinar, Bojan Westin
Dansare: Svend Bunch, Hannah Elfvin, Maria Lexö, Cecilia Nilsson, Peter-Paul Zwartjes
Musiker: Hans Andersson, Malgozota Gruszka, José Ricciardelli, Arne Rassét

ROBIN HOOD av Martin Taarup
Översättning och bearbetning: Per Wiklund 
Regi: Per Wiklund  
Scenografi: Åsa Kristensson
Musik skriven och framförd av Ann-Mari Sundberg
Skolteater
Premiär i Skärblacka 22 oktober 1984
I rollerna: Anders Alnemark, Lisbeht Tammeleht, Magnus Wetterholm

BARNKAMMARE av Gunnar Harding, Börje Lindström, Niklas Rådström
Regi: Hans Elfvin   
Scenografi: Ulla ”My” Pettersson 
Koreografi: Peter-Paul Zwartjes
Skolteater (förskolan)
Premiär i Norrköping 25 oktober
I rollerna: Marit Falk, Kerstin Nilsson, Walter Norman
Musiker: Roberto Pronzato

MIN SÅNG ÄR FRI av Jorge Diaz
Översättning: Lars Bjurman/Fransisco Uriz
Regi: Lars Gerhard Norberg  
Scenografi: Ferenc Szabo
Premiär på Teatervinden i Norrköping 3 december 1984
Dessutom gästspel på Södra Teatern i Stockholm
I rollerna: Ella-Marie Almquist, Silvija Bardh, Helena Kallenbäck, Mona Lundgren

BRÖDERNA LEJONHJÄRTA  av Astrid Lindgren
Dramatisering, regi och koreografi: Mats Huddén/Marie Lalander 
Scenografi: Örjan Säll  
Musik: Janne Lindstedt
Premiär i Norrköping 3 december 1984
Premiär i Linköping 23 januari 1985
Nypremiär i Norrköping 6 maj  1985
Offentliga föreställningar och skolföreställningar
I rollerna: Hasse Berndtsson, Willy Boholm, Dan Bratt, Bengt CW Carlsson, Håkan Ehn, Pamela Holmberg, Bo Höglund, Ingemar Josephson, Thomas Wijkmark, Roland Wilén    
Musiker: Janne Lindstedt

EN KNAPP TIMME av Jan Bergquist
Regi och scenografi: Lars-Erik Liedholm
Länsteaterverksamheten
Premiär på Lunnevads Folkhögskola 23 januari 1985
I rollen: Stefan Persson

ÖSTGÖTABALETTEN
:  Bolero, Havet, En fauns eftermiddag, Våroffer
Koreografi: Kjell Nilsson 
Scenografi: Ferenc Szabo Kostym: Birgit Häggkvist
Premiär i Norrköping 25 januari  1985
Premiär  i Linköping 12 mars 1985
Dansare: Birgitta Agrér, Anne-Charlotte Bengtsson, Jens Byberg, Mark Carlson, Andrzej Karas, Leif Larsson, Inger Lindberg-Iacovoni, Hsueh-liang Mu, Lena Stranger, Anna Zimna

STORMEN av William Shakespeare
Översättning: Allan Bergstrand  Bearbetning: Göran Sarring
Regi: Göran Sarring  
Scenografi: Kai Niemi
Skolteater
Premiär i Norrköping 7 mars 1985
Premiär i Linköping 23 april 1985
I rollerna: Hans Elfvin, Marit Falk, Per Larin, Mats Holmberg, Jörgen Mulligan, Walter Norman, Johnny Söderberg, Lisbeht Tammeleht

ANDROKLES OCH LEJONET av Aurand Harris
Översättning: Lars Sjöberg  Musikarrangemang: Roberto Pronzato
Regi: Kerstin Svedberg 
Scenografi: Benita Bergfeldt 
Koreografi: Svend Bunch
Länsteaterverksamheten
Premiär i Skärkind 15 februari 1985
I rollerna: Jörgen Andersson, Svend Bunch, Peter Egge, Klas Hellström, Gunnel Samuelsson, Walter Turdén  
Musiker: Göran Hanning

LIKA FÖR LIKA av William Shakespeare
Översättning: Carl August Hagberg   Bearbetning: Sven Collberg
Regi: Clifford Williams 
Scenografi: Ralph Koltai   Kostym: Annena Stubbs
Premiär i Norrköping 15 mars 1985
Premiär i Linköping 2 maj 1985
I rollerna: Tore Andersson, Willy Boholm, Claes Esphagen, Mats Huddén, Elsie Höök, Olle Johansson, Esko Kilpiö, Liselott Linde­borg, Mona Lundgren, Leif Magnusson, Roger Norberg, Ingela Sahlin, Bert Söderlund, Berit Tancred, Claës Weinar, Magnus Wetterholm

UNDERJORDENS LEENDE av Lars Norén
Regi:  Brigitte Ornstein  Regiass: Maria Gröhn 
Scenografi: Erik Ulfers
Premiär på Globenteatern i Linköping 29 mars 1985
Premiär på Teater­vinden i Norrköping 4 maj  1985
I rollerna: Ella-Marie Almquist, Inga Didong, Maud Hyttenberg, Åsa Norman, Per Wiklund

EN KAMMARJUNGFRUS DAGBOK av Octave Mirbeau
Översättning: Karin Harboe 
Bearbetning: Jacques Destoop 
Regi: Kerstin Svedberg   
Scenografi: Agneta Skarp
Premiär på Himmelstalunds Brunnssalong i Norrköping 29 maj 1985
I rollen som Célestine: Gunhild Qvarsebo

GRABBARNA I 57:an av Gideon Wahlberg
Regi: Olle Johansson  
Scenografi: Agneta Skarp
Utomhusteater – produktion från föregående spelår
Nypremiär i Norrköping 4 juni 1985
I rollerna: Jörgen Andersson, Jörgen Barwe, Silvija Bardh, Bengt CW Carlsson, Hans Elfvin, Esko Kilpiö, Leif Larsson, Yvonne Lundeqvist, Mona Lundgren, Kerstin Nilsson, Walter Norman, Stefan Persson, Lisbeth Tammeleth

Repertoar 1985-86

EN KAMMARJUNGFRUS DAGBOK av Octave Mirbeau
Översättning: Karin Harboe   Bearbetning: Jacques Destoop 
Regi: Kerstin Svedberg  
Scenografi: Agneta Skarp
Premiär på Himmelstalunds Brunnssalong 1 augusti 1985
Pjäsen spelades också på Teatervinden våren 1986 /Produktion från spelåret 84-85/
I rollen som kammarjungfrun: Gunhild Qvarsebo

GRABBARNA I 57:an av Gideon Wahlberg
Regi: Olle Johansson  
Scenografi: Agneta Skarp
Premiär på Hållgården, Gamla Linköping 15 augusti 1985
Föreställningen spelades in för TV den 3-4 augusti 1985 /Produktion från tidigare spelår/
I rollerna: Jörgen Barwe, Bengt CW Carlsson, Lisbeht Tammeleht, Walter Norman, Stefan Persson, Yvonne Lundeqvist, Silvija Bardh, Jörgen Andersson, Esko Kilpiö, Mona Lundgren, Kerstin Nilsson, Leif Larsson, Hans Elfvin   Musiker: Arne Rassét, Miguel Gomila

SPELMAN PÅ TAKET av Joseph Stein, Jerry Bock, Sheldon Harnick
Översättning: Gösta Bernhard
Regi: Georg Malvius
Scenografi: Ferenc Szabo  Kostym: Mathias Clason
Koreografi: Juhani Rytkölä  
Kapellmästare: Janne Lindstedt
Premiär på Stora Teatern i Norrköping 14 september 1985
I rollerna: Guy de la Berg, Bojan Westin, Ingela Sahlin, Liselott Lindeborg, Birgitta Dahlborg, Rita Bertels, Birgitta Agrér, Elsie Höök, Roger Norberg, Yvonne Lundeqvist, Thomas Wijkmark, Bengt CW Carlsson, Svend Bunch, Roland Wilén, Magnus Wetterholm, Lars Ger­hard Norberg, Leif Magnusson, Patrik Bergner, Leif Larsson, Claës Weinar, Mats Blomgren, Hsueh-liang Mu, Peter Månsson
Musiker: Tony Larsson, Björn Forsell/Bo Öhrman, Sten Lindblad, Ann-Katrine Hellberg, Ann-Marie Sundberg, Björn Andersson/Lars Westermark, Miguel Gomila, Per-Erik Lange, Göran Karlsson, Janne Lindstedt

MAKT OCH VANMAKT av Kees Holierhoek
Översättning: Åsa Malmborg 
Bearbetning & regi: Ray Nusselein 
Scenografi: Gitte Kath
Skolteater
Premiär i Norrköping 16 september 1985
I rollerna: Ewa Carlsson, Yvonne Liljendahl, Dan Bratt

EN GAMLINGS KOMEDI av Aleksander Galin
Översättning: Lars Kleberg
Regi: Olle Johansson 
Scenografi: Agneta Skarp
Premiär på Skandiateatern i Norrköping 21 september 1985
I rollerna: Berth Söderlund, Mona Lundgren, Walter Norman, Silvija Bardh, Maud Hyttenberg, Berit Tancred

TARTUFFE
av Molière
Översättning: Allan Bergstrand
Regi: Georg Malvius 
Scenografi: Benita Bergfeldt  
Länsteater + skolteater
Premiär i Motala 25 september 1985
I rollerna: Håkan Ehn, Tore Andersson, Brigitte Ornstein, Klas Hellström, Birgitte Söndergaard, Lars Wiberg, Bo Swedberg, Willy Boholm, Inga Didong

DÄR VILDHAVREN BLOMMAT av Michael Frayn
Översättning: Marie och Jacques Werup
Regi: Torsten Sjöholm 
Scenografi: Erik Ulfers  Kostym: Mathias Clason
Premiär på Stora Teatern i Linköping 27 september 1985
I rollerna: Kerstin Nilsson, Hans Berndtsson, Gunnel Samuelsson, Hans Elfvin, Claes Esphagen, Mats Huddén, Pamela Holmberg, Stefan Persson, Walter Turdén, Jörgen Barwe, Cecilia Landberg, Esko Kilpiö

TILL HENNE – Evert Taube-program sammanställt av Bertil Norström
Regi: Olle Johansson 
Kostym: Agneta Skarp  
Musikarrangemang: Miguel Gomila
Länsteater
Premiär på Valla Sjukhus i Linköping 2 oktober 1985
Medverkande: Yvonne Lundeqvist, Miguel Gomila, Per-Erik Lange

DANNY OCH DET DJUPA BLÅ HAVET av John Patrick Shanley
Översättning: Klas Östergren
Regi: Göran Sarring 
Scenografi: Maria Persson 
Offentliga föreställningar och Skolföreställningar
Premiär på Globenteatern i Linköping 11 oktober 1985
I rollerna: Lennarth Jähkel, Birgitta Kjörck/Liselotte Nilsson

MIRANDOLINA av Peter Turrini efter Goldoni
Översättning: Johan Huldt
Regi & dekor: Alfred Meschnigg   Kostym: Elisabeth Ekstam
Länsteater
Premiär I Folkets Hus, Finspång, 23 november 1985
I rollerna: Gunnel Samuelsson, Hans Berndtsson, Stefan Pers­son, Esko Kilpiö, Jörgen Barwe, Kerstin Nilsson, Pamela Holm­berg

GRISEN SOM VILLE BANTA av Jérome Savary och Colin McNaughton
Översättning: Karin Harboe (text), Lars Sjöberg (sång)
Regi: Jérôme Savary   Regiassistent Marianne T Kräuchi  
Koreografi: Jean Moussy  Assistent: Susanne Benoist
Regi- & koreografiass: Svend Bunch 
Dekor & kostym: Maria Persson   
Kapellmästare: Janne Lindstedt
Premiär på Stora Teatern i Linköping 20 december 1985
Premiär på Stora Teatern i Norrköping 8 februari 1986
I rollerna: Thomas Wijkmark, Yvonne Lundeqvist, Elsie Höök, Leif Larsson, Claës Weinar, Patrik Bergner, Mats Blomgren, Ingela Sahlin, Mats Huddén, Bojan Westin, Liselott Lindeborg, Birgitta Dahlborg, Lena Stranger, Nina Höglund, Annika Nothér, Anna Zimna. Cirkusartist: Hanne Waever
Musiker: Gunnar Persson, Per-Erik Lange, Ann-Marie Sundberg, Göran Karlsson, Janne Lindstedt, José Ricciardelli

ELITKLASSEN  av David Pownall
Översättning: Lars Sjöberg
Regi: Georg Malvius  
Scenografi: Kaj Niemi 
Musikalisk instudering: Janne Lindstedt
Premiär på Manegen i Linköping  5 februari 1986
I rollerna: Guy de la Berg, Claes Esphagen, Olle Johansson, Leif Magnusson

PUEBLO – Barnbalett
Koreografi, scenografi och kostym: Kjell Nilsson
Skolteater
Premiär i Åtvidaberg 10 januari 1986
Medverkande: Rita Bertels, Marc Carlson, Andrzej Karas

NANAWATAI av William Mastrosimone
Översättning: Niklas Rådström 
Bearbetning: Olav Andersen och Torsten Sjöholm 
Musik: Håkon Berge 
Regi: Torsten Sjöholm  Regiassistent: Olav Andersen
Scenografi: Ferenc Szabo  Kostym: Agneta Skarp
Offentliga föreställningar och Skolföreställningar
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 22 januari 1986
I rollerna: Bengt CW Carlsson, Walter Turdén, Berth Söderlund, Lars Gerhard Norberg, Silvija Bardh, Gunhild Qvarsebo, Roland Wilén, Roger Norberg, Walter Norman, Magnus Wetterholm, Olav Andersen, Pontus Helander, Monica Wancke

YNGSJÖMORDET av Hanna Olsson och Bertil Arlmark
Regi: Roland Klockare 
Scenografi: Lars-Erik Lindén   Kostym: Mathias Clason 
Koreografi: Svend Bunch
Premiär på Stora Teatern i Linköping 14 februari 1986
I rollerna: Brigitte Ornstein, Lennart Jähkel, Birgitte Söndergaard, Esko Kilpiö, Klas Hellström, Tore Andersson, Maud Hyttenberg, Yvonne Liljendahl, Pamela Holmberg, Lars Wiberg

DAVID OCH LISA av Theodore I Rubin och James Reach
Översättning: Gottfried Grafström och Christian Tomnér
Bearbetning: Roland Klockare 
Musik: Janne Lindstedt  
Regi: Kerstin Svedberg   
Scenografi: Agneta Skarp
Skolteater + Offentliga föreställningar
Premiär på Globenteatern i Linköping 21 februari 1986
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 12 april 1986
I rollerna: Pär Lindholm, Moa Myrén, Cecilia Landberg, Tony Wilkens, Inga Didong, Willy Boholm, Stefan Persson

SAGAN OM DEN LILLE FARBRORN av Thomas von Brömssen och Lars-Erik Brossner
efter Barbro Lindgrens bok   Musik: Lars-Erik Brossner
Regi: Olle Johansson  
Scenografi: Ferenc Szabo
Skolteater
Premiär på Hestraskolan i Hestra 6 mars 1986
Medverkande: Hans Berndtsson, Håkan Ehn  Musiker: Robert Bruus, Christina Lindgren

TRYGGARE KAN INGEN VARA
av Raymond Briggs
Översättning: Jann Westrup 
Bearbetning: Barbro Larsson  
Regi: Barbro Larsson  
Scenografi: Erik Söderberg
Skolteater
Premiär på Globenteatern i Linköping 5 april 1986/Produktion från spelåret 84/85/
I rollerna: Elsie Höök, Walter Turdén

TEATERCAFÉ I- Går Mé
Texter sammanställda av Örjan Herlitz
Regi: Örjan Herlitz  Scenografi: Lena Lundström
Texter av Anders Malmberg, Carsten Palmaer, Jan Koldenius,
Hans Falk, Lennart Nilsson, Lena Persson, Povel Ramel   
Musik av Povel Ramel, Olle Adolphsson, Tage Danielsson
Länsteater
Premiär i Fornåsa Bygdegård 16 april 1986
Medverkande: Pamela Holmberg, Maud Hyttenberg, Jörgen Mulligan, Lars Wiberg  
Musiker: Per Jorsäter

TEATERCAFé II – Å Lé
Texter sammanställda av Göran Sarring och Gottfried Grafström
Regi: Göran Sarring 
Scenografi: Lena Lundström
Texter av Gottfried Grafström, Tage Danielsson, Fritz Sjöström,
Valdemar Dahlqvist, Povel Ramel, Evert Taube
Länsteater
Premiär i Folkets Hus, Valdemarsvik 15 april 1986
Medverkande: Tore Andersson, Mats Huddén, Birgitte Söndergaard, Claës Weinar
Musiker: Göran Hanning

DEN LILLA SKRÄCKAFFÄREN av Howard Ashman
Översättning: Mathias Clason Musik: Alan Menken
Regi: Torsten Sjöholm 
Scenografi och kostym: Agneta Skarp  Växtdesign: Mathias Clason
Koreografi: Svend Bunch 
Kapellmästare: Janne Lindstedt
Premiär på Stora Teatern i Linköping 18 april 1986
I rollerna: Magnus Wetterholm, Liselott Lindeborg, Walter Norman, Bengt CW Carlsson, Birgitta Dahlborg, Gunnel Samuelsson, Berit Tancred, Peter Egge
Musiker: JanneLindstedt, Göran Hanqvist, Per-Erik Lange, Göran Karlsson

BRYTNINGAR4 danser med ÖSTGÖTABALETTEN
Koreografi: Kjell Nilsson  Koreografassistent: Birgitta Agrér 
Scenografi: Ferenc Szabo  Kostym: Mathias Clason  
Musik: Janne Lindstedt, Terry Riley, J H Roman
Premiär på Stora Teatern i Norrköping 19 april 1986
Medverkande: Ann-Charlotte Bengtsson, Nina Höglund, Andrzej Karas, Leif Larsson, Inger Lindberg, Hsueh-liang Mu, Kjell Nilsson/Jens Byberg, Annika Nothér, Lena Stranger

EN FRANSK VÄN – George Brassens visor framförda av Klas Hellström
Turnéteater
Premiär på biblioteket i Linköping 14 maj 1986
Medverkande: Klas Hellström

Annonser