Archive for the ‘ ung scen/öst 2010 ’ Category

ung scen/öst 2010

Under 2010 har ung scen/östs nya konstnärliga ledare, Malin Axelsson, satt ett allt tydligare avtryck i verksamheten. Under våren turnerade hennes pjäs ”Done Did Do” i mellanstadieklasser över hela länet, samtidigt som Daniel Karlssons thriller ”Remake” hade urpremiär på Elsas Hus. Hösten 2011 präglades av en undersökning av ungdomars förhållande till ”nätet” och ”nätet” i sig. ”ROFLMAOWTIME”, (Rolling On The Floor Laughing My Ass Off With Tears In My Eyes) av Malin Axelsson och ensemblen, fyllde hela Elsas Hus i Linköping. Samtidigt hade ”Yamamba”, av och med Helena Sandström, premiär på Kulturkammaren i Norrköping och spelades sedan i klassrum runtom i länet. Under våren 2010 var Åsa Lindholms pjäs från hösten 2009, ”Omflickorkundedöda”, inbjuden till Bibu (barn och ungdomsfestivalen i Lund), men kunde av praktiska skäl inte delta. Pjäsen nominerades också till Nordiska rådets dramatikerpris. 
ung scen/öst har sedan starten för tio år sedan varit en vital och vitaliserande del av verksamheten. Också under Malin Axelssons ledning är nyskriven dramatik, ofta utvecklad i nära dialog med barn och unga, en kärna i verksamheten. Samtidigt läggs ett större fokus på att utveckla och låta sig inspi­reras av andra scenkonstuttryck, som performance, dans och musik. Sedan 2009 har ung scen/öst en huskompositör knuten till sig. ung scen/öst utvecklar också kringverksamheter som ung scen/lab, i samarbete med Östsam, där unga skrivande teaterungdomar får pröva sin flygfärdighet under ung scen/östs vingar; ung scen/klubb (i samarbete med studenter från universitetet) och ung scen/residens (där konstnärer från hela världen bjuds in och får tillgång till delar av teaterns resurser).
ung scen/öst fungerar som en delvis autonom enhet, men lutar sig mot ”stora huset” för såväl tekniska som administrativa resurser. Dessutom rör sig ofta konstnärlig personal mellan ung scen/öst och ”stora huset”. Från och med hösten 2011 tar ung scen/öst också över teaterns uppdrag att göra teater för låg­stadiebarnen. I och med att man nu tar hela ansvaret för barn- och ungdomsteatern ges också verksam­heten större resurser de kommande åren.

Repertoar  2010

DONE-DID-DO
av Malin Axelsson
Regi: Tove Sahlin
Musik: Malin Dahlström
Medverkande: Andreas Strindér, Sandra Stojiljkovic, Josefin Larson Olin
Skolteater för årskurs 3-6
Spelades i Linköping som klassrumsteater och på Elsas Hus, i Norrköping som klass­rumsteater och på Kulturkammaren samt i länet
Premiär i Linköping 21 april 2010
Premiär i Norrköping 22 april 2010
Premiär i länet.15 maj 2010
Föreställningar: 26/20/4 Publik: 602/483/96
Föreställningen producerades i samarbete med Bastard Production och med stöd av Kulturforum (Linköpings Kommun) och Film i Öst (Östsam)

REMAKE
av Daniel Karlsson
Regi: Jens Ohlin
Scenografi: Susanna Hedin (praktikant Dramatiska Institutet)
Kostym: Kerstin Kalered
Ljusdesign: Susanna Hedin (praktikant Dramatiska Institutet)
Medverkande: Erik Stern, Eva Melander, Peter Sundberg, Ulla Thylén
Skolteater för årskurs 9 Spelades i Linköping och Norrköping på Elsas Hus och Kulturkammaren
Premiär i Linköping 12 mars 2010
Premiär i Norrköping 28 april 2010
Föreställningar: 17/14 Publik: 1301/724

YAMAMBA
av och med Helena Sandström
Konstnärlig rådgivare: Tove Sahlin
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt och Helena Sandström
Mask: Sissa Persson Maresch
Skolteater för årskurs 8 och 9
Spelades i i länet som klassrumsteater, i Norrköping som klassrumsteater och på Kulturkammaren och i Linköping som klassrumsteater
Premiär i länet 18 oktober 2010
Föreställningar: 29/22/7
Publik: 752/600/158

ROFLMAOWTIME (Rolling On the Floor Laughing My Ass Off With Tears In My Eyes)
av ensemblen på ung scen/öst
Regi: Malin Axelsson
Regiass: Moa Backman (praktikant från Sthlms Universitet, Centrum för barnkulturforskning)
Dramaturg: Tova Gerge (praktikant från Dramatiska Institutet)
Scenografi & kostym: Anna Dolata
Ljuddesign: Malin Dahlström
Ljusdesign: Patric Eriksson
Koreograf: Robin Jonsson
Medverkande: Eric Stern, Sandra Stojiljkovic, Andreas Strindér, Pamela Cortez Bruna, Jenny Möller Jensen (praktikant från Teaterhögskolan i Malmö)
Skolteater för årskurs 9
Spelades på Elsas Hus i Linköping
Premiär 8 oktober 2010
Föreställningar: 27  Publik: 1330

Övrig verksamhet
ung scen/öst blev med föreställningen ”omflickorkundedöda”, producerad 2009, uttagen till BIBU (Scenkonstbiennalen för barn och unga) i Lund våren 2010.
ung scen/club är ung scen/östs mobila scenkonstklubb där ensemblen experimenterar, prövar, showar, umgås, spelar skivor, testar, festar och gör barn-förbjudna saker. En plats för publik, konstnärer, showartister, studenter, ståuppare, poeter, barhängare, musikälskare och andra klubbsjälar. Under 2010 fanns ung scen/club i pubmiljö i studentvärlden i Linköping (föreställningar: 4 publik: 215), i Café Gycklaren i Norrköping (föreställningar: 2 publik: 40).
ung scen/lab är ett scenkonstlaboratorium för skådespelande och skrivande ungdomar mellan 18-25 år. Under vintern 2010 samarbetade tre unga dramatiker och åtta unga skådespelare intensivt under fem kvällar och redovisade sedan sitt arbete i en föreställning den 11 februari. ung scen/lab är ett samarbete mellan ung scen/öst och Östsam. Publik: 50
ung scen/östs verktygslådor är en resursbank för publik, lärare och konstnärer. ung scen/öst öppnar med verktygslådorna upp för nyfikna och samlar länkar och metoder som kan inspirera och ge impulser att tänka vidare.
ung scen/residens – Vad är ett residens?
”En person som är i residens är en tillfällig gäst på ung scen/öst. ung scen/residens riktar sig till den som vill testa en idé. Vi söker projekt som fördjupar, un­dersöker, forskar, leker och laborerar med något inom scenkonst för barn och unga. Det kan vara alltifrån att utveckla en text eller koreografiidé till att skapa diskussioner, debatter, seminarier och happenings. Ett residens ska inte leda till en produktion – betoningen ligger på det forskande och sökande. För ett residens utgår inget arvode; istället ansöker man om vissa resurser från teatern, t ex boende, stöd till resor, repsal, scentid, mentorskap, kontors­plats, tillgång till kostym/rekvisita, tekniskt stöd, hjälp till kontakt med skolor/unga i länet. I slutet av residenset redovisar den residerande sin forskning på ung scen/öst publikt i någon form – t ex som work-in-progress, föreläsning, happening, workshop, dvd eller reading. ”ung scen/residens är ett sätt för oss att ge vår unga publik häftiga upplevelser av nyskapande scenkonst och ge tillgång till ett nationellt och internationellt inflöde och utbyte i regionen.” (Malin Axelsson)
Under fyra veckor under hösten 2010/våren 2011 var dramatikern och regissören Nasim Aghili i residens på ung scen/öst:
Hello, Cruel World – 101 Alternatives to Suicide for Teens, Freaks, and Other Outlaws av Kate Bornstein är en bok som vänder sig till de som inte kän­ner sig bekväma inom normens snäva ramar. I residenset på ung scen/öst undersöker dramatikern och regissören Nasim Aghili hur denna texts unika men litterära samtalston kan transformeras till en scenhändelse, utan att skapa traditionell dramatisk text i överföringen. Var uppstår det dramatiska? Är det i berättandet? I mötet med publiken? Eller kanske i arbetet med materialet i samarbete med en potentiell publik?
Redovisningen av Nasim Aghilis residens sker på ung scen/öst den 1 april 2011. Redovisningen sammanfattar det Nasim kommit fram till under sin tid på ung scen/öst. Hon blandar resultat från enkäter och iscensättningar av översättning av boken Hello, Cruel World i en miniperformanceföreställning.