Archive for the ‘ ung scen/öst ’ Category

ung scen/öst 2011

Ung scen/öst spelade under våren 2011 högstadiepjäsen  ”Ännu mer om alla vi MVG- och ADHD-barn i Bullerbynav Malin Axelsson och Andreas Boonstra;  en politisk musikteaterkomedi om dagens svenska skola. Föreställningen gavs såväl på Elsas Hus i Linköping som på Kulturkammaren i Norrköping. 
Hösten inleddes med ”En fet föreställning” av och med Lotti Törnros; en pjäs om fett och normer, som spelades på skolturné för gymnasiet. Efter föreställningen följde diskussioner och samtal i ämnet. Produktionen var ett samarbete med Unga Klara och gjorde också ett gästspel på deras scen i Stockholm i månadsskiftet november/december. Regi-coach för föreställningen var Unga Klaras konstnärliga ledare Suzanne Osten.

Från och med hösten 2011 tog ung scen/öst över teaterns uppdrag att spela för lågstadiet. Den första föreställningen för denna målgrupp blev pjäsen ”Jag blir en bubbla (som blir ett monster som blir ett barn)” av Malin Axelsson. Den spelades på Vinden i Norrköping och på ung scen/östs bakficka i Linköping och var en lekshow för lågstadiebarn om att förvandlas och där publiken själva fick möjlighet att förvandlas och leka olika roller genom teaterns kostymer och masker. För regin stod Ragna Weisteen  och monologen framfördes av Astrid Kakuli.

Mellanstadiets produktion var ”Östgöta Kungliga Regelverk ” av AnnaLina Hertzberg och Therese Söderberg med texter av Camilla Blomqvist, en pjäs om samhällets regler och vilka regler man kanske skulle vilja ändra på.

Ung scen/öst erhöll 193 tkr i stöd från Kulturrådet hösten 2010 för att under 2011 genomföra forskningsprojektet Barndom, kultur och politik. I projektet samarbetade forskare från Tema Barn och Tema Genus på Linköpings Universitet med ung scen/öst i en undersökning av de konstnärliga processerna, synen på barn och unga och samspelet mellan vuxna och barn. Forskningen innebar också att forskarna under pågående repetitioner på teatern återförde sina observationer till regissörer, skådespelare och konstnärer. Det var den unga skolpubliken i Östergötland som stod i fokus i forskningsprojektet – som dialogpartners, deltagare och mottagare. Pilotstudien påbörjades i vårens produktion ”Ännu mer om alla vi MVG- och ADHD-barn i Bullerbyn”. I föreställningen medverkade delar av en åttondeklass och en niondeklass på scen tillsammans med professionella konstnärer och bland annat studerade forskarna mötet mellan de vuxna konstnärerna och skolklassen. Visionen är att pilotstudien ska leda vidare till ett långsiktigt samarbete mellan ung scen/öst och Tema Barn/Tema Genus (LiU) för att utveckla en permanent fördjupad dialog mellan scenkonst, forskning och skolor i regionen. Medverkande forskare var Bengt Sandin (professor Tema Barn), Anna Sparrman (docent Tema Barn), Karin Zetterqvist Nelson (professor Tema Barn), Mathilda Hallberg (doktorand Tema Barn) samt Anna Lundberg (fil dr, studierektor Tema Genus).

Hösten 2011 ingick ung scen/öst också ett samarbete med Unga Klaras plattform Nationell arena. Med stöd från PostkodLotteriet utvecklar Unga Klara från och med hösten 2011 en nationell arena mötet mellan barn och teater över hela Sverige. Tillsammans med fyra etablerade teatrar runt om i landet – ung scen/öst (Östgötateatern), Malmö Stadsteater, Backa Teater (Göteborgs Stadsteater) och NorrlandsOperan – startar Unga Klara en nationell arena för spridning av nyskapande teater med barnperspektiv i fokus.

Ung scen/öst fyllde 10 år den 14 oktober och firade som sig bör med stor fest och jubileumsföreställning. Ända sedan starten för tio år sedan har ungdomsscenen varit en vital och vitaliserande del av verksamheten. Nyskriven dramatik, ofta utvecklad i nära dialog med barn och unga, är och har hela tiden varit kärnan i verksamheten. Öppenheten för andra scenkonstuttryck, som performance, dans och musik är stor liksom engagemangen i kringverksamheter som ung scen/lab – i samarbete med Östsam, där unga skrivande teaterungdomar får pröva sin flygfärdighet under ung scen/östs vingar och ung scen/ residens – där konstnärer från hela världen bjuds in och får tillgång till delar av teaterns resurser. 
Under hösten har också förberedelsearbetet med att etablera ung scen/akademi (ett projekt för att utveckla kontaktytorna mellan teatern, skola och utbildningsväsen samt det fria teater- och kulturlivet) slutförts och projektet drog igång vid årsskiftet med stöd från Kulturrådets utvecklingsbidrag.

Repertoar 2011

Ännu mer om alla vi MVG- och ADHD-barn i Bullerbyn
av Malin Axelsson och Andreas Boonstra
En politisk musikteaterkomedi om dagens svenska skola. Om vuxenaktiga barn som styrs av mål och resultat, och om barnsliga vuxna som bokstavligen arbetar ihjäl sig. Föreställning för högstadiet och gymnasiet.
Regissör: Andreas Boonstra
Scenograf: Åsa Berglund Cowburn
Medverkande: Josefin Ankarberg/Sandra Stojiljkovic, Pamela Cortés Bruna, Björn Elgerd (praktikant från Teaterhögskolan i Luleå), Sandra Huldt, Arvid Pettersson, Eric Stern, Andreas Strindér samt elever från Folkungaskolan i Linköping
Premiär på ung scen/öst 2011.03.03
Premiär på Kulturkammaren 2011.04.29
Spelperiod: 2011.03.03-2011.05.27
Föreställningar: 31/15
Publik: 2388/945

En fet föreställning
av och med Lotti Törnros
En fet föreställning är uppföljaren till Lotti Törnros bejublade föreställning ”Mitt liv som tjock”, som hade premiär 2004. En fet föreställning turnerade under hösten i Östergötlands gymnasieklassrum med efterföljande diskussioner och samtal kring fett och normer.
Samtals- och processledare: Karin Andersson
Regicoach: Suzanne Osten
Scenograf och kostymtecknare: Helga Bumsch
Maskör: Sissa Persson Maresch
Ljudbild: Lasse Liljeholm
Musik: Lotti Törnros
Musikarrangemang: Krister Fridh/Lasse Liljeholm
Premiär på ung scen/öst i Linköping 2011.09.09
Premiär på Kulturkammaren i Norrköping 2011.10.24
Spelades på turné i gymnasieklassrum i Östergötland samt på Unga Klara i Stockholm 
Spelperiod: 2011.09.09 -2011.12.09
Föreställningar: 3/17/10/6  Publik: 122/574/304/706

Jag blir en bubbla (som blir ett monster som blir ett barn)
av Malin Axelsson
En lekshow för lågstadiet om att förvandlas – där publiken själva förvandlas. Jag blir en bubbla (som blir ett monster som blir ett barn) är en språkmusikalisk föreställning om existensens mest grundläggande frågor. I föreställningen får publiken genom teaterns kostymer och masker själva leka olika roller. Vilken roll spelar jag i livet? Vem eller vad kan jag kanske bli?
Regissör: Ragna Weisteen
Scenograf och kostymtecknare: Helga Bumsch
Kompositör: Kalle Bäccman
Ljusdesigner och teknisk samordnare: Patric Eriksson
Maskör: Sissa Persson Maresch
Medverkande: Astrid Kakuli
Premiär på Vinden i Norrköping 2011.09.02
Premiär på ung scen/öst 2011.10.17
Spelperiod: 2011.09.02-2011.12.09
Föreställningar: 16/33
Publik: 541/1132

Östgöta Kungliga Regelverk
Föreställning för mellanstadiet av AnnaLina Hertzberg och Therese Söderberg med texter av Camilla Blomqvist
Regler – de finns överallt, och de flesta av dem fyller en funktion.. Men vad händer när vi använder våra lagar för att kontrollera varandra? När kontrollen går över styr? När tryggheten blir större på bekostnad av vår frihet?
Regissör: Therese Söderberg
Scenograf och kostymtecknare: Marcus Olson
Kompositör: Kalle Bäccman
Ljusdesigner: Pär Krantz
Maskör: Sissa Persson Maresch
Medverkande: Maria Granhagen, Linda Kunze, Eric Stern, Andreas Strindér, Martin Waerme (praktikant från Teaterhögskolan i Malmö)
Premiär på ung scen/öst i Linköping 2011.09.23
Premiär på Kulturkammaren i Norrköping 2011.11.07
Spelperiod: 2011.09.23-2011.12.09
Föreställningar: 17/19  Publik: 874/1076

Övrigt på ung scen/öst
– Streetfestival på Elsa Brändströms gata
– Sex klassrumsbesök med MVG/ADHD
– Fyra provpublikstillfällen med MVG/ADHD
– Repertoarpresentation för lärare
– Nasim Aghilis referensgrupper (ung scen/residens)
Publik: 756 

ung scen/öst 2010

Under 2010 har ung scen/östs nya konstnärliga ledare, Malin Axelsson, satt ett allt tydligare avtryck i verksamheten. Under våren turnerade hennes pjäs ”Done Did Do” i mellanstadieklasser över hela länet, samtidigt som Daniel Karlssons thriller ”Remake” hade urpremiär på Elsas Hus. Hösten 2011 präglades av en undersökning av ungdomars förhållande till ”nätet” och ”nätet” i sig. ”ROFLMAOWTIME”, (Rolling On The Floor Laughing My Ass Off With Tears In My Eyes) av Malin Axelsson och ensemblen, fyllde hela Elsas Hus i Linköping. Samtidigt hade ”Yamamba”, av och med Helena Sandström, premiär på Kulturkammaren i Norrköping och spelades sedan i klassrum runtom i länet. Under våren 2010 var Åsa Lindholms pjäs från hösten 2009, ”Omflickorkundedöda”, inbjuden till Bibu (barn och ungdomsfestivalen i Lund), men kunde av praktiska skäl inte delta. Pjäsen nominerades också till Nordiska rådets dramatikerpris. 
ung scen/öst har sedan starten för tio år sedan varit en vital och vitaliserande del av verksamheten. Också under Malin Axelssons ledning är nyskriven dramatik, ofta utvecklad i nära dialog med barn och unga, en kärna i verksamheten. Samtidigt läggs ett större fokus på att utveckla och låta sig inspi­reras av andra scenkonstuttryck, som performance, dans och musik. Sedan 2009 har ung scen/öst en huskompositör knuten till sig. ung scen/öst utvecklar också kringverksamheter som ung scen/lab, i samarbete med Östsam, där unga skrivande teaterungdomar får pröva sin flygfärdighet under ung scen/östs vingar; ung scen/klubb (i samarbete med studenter från universitetet) och ung scen/residens (där konstnärer från hela världen bjuds in och får tillgång till delar av teaterns resurser).
ung scen/öst fungerar som en delvis autonom enhet, men lutar sig mot ”stora huset” för såväl tekniska som administrativa resurser. Dessutom rör sig ofta konstnärlig personal mellan ung scen/öst och ”stora huset”. Från och med hösten 2011 tar ung scen/öst också över teaterns uppdrag att göra teater för låg­stadiebarnen. I och med att man nu tar hela ansvaret för barn- och ungdomsteatern ges också verksam­heten större resurser de kommande åren.

Repertoar  2010

DONE-DID-DO
av Malin Axelsson
Regi: Tove Sahlin
Musik: Malin Dahlström
Medverkande: Andreas Strindér, Sandra Stojiljkovic, Josefin Larson Olin
Skolteater för årskurs 3-6
Spelades i Linköping som klassrumsteater och på Elsas Hus, i Norrköping som klass­rumsteater och på Kulturkammaren samt i länet
Premiär i Linköping 21 april 2010
Premiär i Norrköping 22 april 2010
Premiär i länet.15 maj 2010
Föreställningar: 26/20/4 Publik: 602/483/96
Föreställningen producerades i samarbete med Bastard Production och med stöd av Kulturforum (Linköpings Kommun) och Film i Öst (Östsam)

REMAKE
av Daniel Karlsson
Regi: Jens Ohlin
Scenografi: Susanna Hedin (praktikant Dramatiska Institutet)
Kostym: Kerstin Kalered
Ljusdesign: Susanna Hedin (praktikant Dramatiska Institutet)
Medverkande: Erik Stern, Eva Melander, Peter Sundberg, Ulla Thylén
Skolteater för årskurs 9 Spelades i Linköping och Norrköping på Elsas Hus och Kulturkammaren
Premiär i Linköping 12 mars 2010
Premiär i Norrköping 28 april 2010
Föreställningar: 17/14 Publik: 1301/724

YAMAMBA
av och med Helena Sandström
Konstnärlig rådgivare: Tove Sahlin
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt och Helena Sandström
Mask: Sissa Persson Maresch
Skolteater för årskurs 8 och 9
Spelades i i länet som klassrumsteater, i Norrköping som klassrumsteater och på Kulturkammaren och i Linköping som klassrumsteater
Premiär i länet 18 oktober 2010
Föreställningar: 29/22/7
Publik: 752/600/158

ROFLMAOWTIME (Rolling On the Floor Laughing My Ass Off With Tears In My Eyes)
av ensemblen på ung scen/öst
Regi: Malin Axelsson
Regiass: Moa Backman (praktikant från Sthlms Universitet, Centrum för barnkulturforskning)
Dramaturg: Tova Gerge (praktikant från Dramatiska Institutet)
Scenografi & kostym: Anna Dolata
Ljuddesign: Malin Dahlström
Ljusdesign: Patric Eriksson
Koreograf: Robin Jonsson
Medverkande: Eric Stern, Sandra Stojiljkovic, Andreas Strindér, Pamela Cortez Bruna, Jenny Möller Jensen (praktikant från Teaterhögskolan i Malmö)
Skolteater för årskurs 9
Spelades på Elsas Hus i Linköping
Premiär 8 oktober 2010
Föreställningar: 27  Publik: 1330

Övrig verksamhet
ung scen/öst blev med föreställningen ”omflickorkundedöda”, producerad 2009, uttagen till BIBU (Scenkonstbiennalen för barn och unga) i Lund våren 2010.
ung scen/club är ung scen/östs mobila scenkonstklubb där ensemblen experimenterar, prövar, showar, umgås, spelar skivor, testar, festar och gör barn-förbjudna saker. En plats för publik, konstnärer, showartister, studenter, ståuppare, poeter, barhängare, musikälskare och andra klubbsjälar. Under 2010 fanns ung scen/club i pubmiljö i studentvärlden i Linköping (föreställningar: 4 publik: 215), i Café Gycklaren i Norrköping (föreställningar: 2 publik: 40).
ung scen/lab är ett scenkonstlaboratorium för skådespelande och skrivande ungdomar mellan 18-25 år. Under vintern 2010 samarbetade tre unga dramatiker och åtta unga skådespelare intensivt under fem kvällar och redovisade sedan sitt arbete i en föreställning den 11 februari. ung scen/lab är ett samarbete mellan ung scen/öst och Östsam. Publik: 50
ung scen/östs verktygslådor är en resursbank för publik, lärare och konstnärer. ung scen/öst öppnar med verktygslådorna upp för nyfikna och samlar länkar och metoder som kan inspirera och ge impulser att tänka vidare.
ung scen/residens – Vad är ett residens?
”En person som är i residens är en tillfällig gäst på ung scen/öst. ung scen/residens riktar sig till den som vill testa en idé. Vi söker projekt som fördjupar, un­dersöker, forskar, leker och laborerar med något inom scenkonst för barn och unga. Det kan vara alltifrån att utveckla en text eller koreografiidé till att skapa diskussioner, debatter, seminarier och happenings. Ett residens ska inte leda till en produktion – betoningen ligger på det forskande och sökande. För ett residens utgår inget arvode; istället ansöker man om vissa resurser från teatern, t ex boende, stöd till resor, repsal, scentid, mentorskap, kontors­plats, tillgång till kostym/rekvisita, tekniskt stöd, hjälp till kontakt med skolor/unga i länet. I slutet av residenset redovisar den residerande sin forskning på ung scen/öst publikt i någon form – t ex som work-in-progress, föreläsning, happening, workshop, dvd eller reading. ”ung scen/residens är ett sätt för oss att ge vår unga publik häftiga upplevelser av nyskapande scenkonst och ge tillgång till ett nationellt och internationellt inflöde och utbyte i regionen.” (Malin Axelsson)
Under fyra veckor under hösten 2010/våren 2011 var dramatikern och regissören Nasim Aghili i residens på ung scen/öst:
Hello, Cruel World – 101 Alternatives to Suicide for Teens, Freaks, and Other Outlaws av Kate Bornstein är en bok som vänder sig till de som inte kän­ner sig bekväma inom normens snäva ramar. I residenset på ung scen/öst undersöker dramatikern och regissören Nasim Aghili hur denna texts unika men litterära samtalston kan transformeras till en scenhändelse, utan att skapa traditionell dramatisk text i överföringen. Var uppstår det dramatiska? Är det i berättandet? I mötet med publiken? Eller kanske i arbetet med materialet i samarbete med en potentiell publik?
Redovisningen av Nasim Aghilis residens sker på ung scen/öst den 1 april 2011. Redovisningen sammanfattar det Nasim kommit fram till under sin tid på ung scen/öst. Hon blandar resultat från enkäter och iscensättningar av översättning av boken Hello, Cruel World i en miniperformanceföreställning.

ung scen/öst 2009

Ända sedan starten 1947 har barn/ungdomsteater varit en hjärteangelägenhet för Östgötateatern. Chefer och styrelser har kommit och gått men prioriteringen av barn/ungdomsteater har alltid legat fast. Att ung scen/öst bildades år 2001 kan ses som en naturlig följd av denna starka prioritering.
ung scen/öst, med egen scen på Elsas Hus i Linköping, spelar nyskriven aktuell teater för barn och unga vuxna – produktionsnivån ligger på 4-5 produktioner och ca 200 föreställningar per år. Flera av ung scen/östs föreställningar har fått pris och utmärkelser under åren och regeringens val av nationell barn/ungdomsteaterscen 2006-2008 föll på ung scen/öst. Kontakten med länets skolor är tät – olika teaterprojekt, workshops, seminarier, happenings och festivaler avlöser varandra på Elsas Hus – ett tilltal som faller väl ut i teaterns målgrupp.
I maj 2008 var ung scen/öst inbjuden att, tillsammans med andra europeiska teatrar, gästspela i Esslingen, Tyskland, på en barnteaterfestival. Hösten 2009 var det dags igen – ung scen/öst var en bland ett 10-tal europeiska teatrar som inbjudits att delta i projektet ”After the Fall” initierat av Goetheinstitutet, med syfte att spegla samhällssituationen i Europa efter Berlinmurens fall. I november 2009 reste ung scen/östs ensemble till Dresden och Mülheim i Tyskland för att spela Omflickorkundedöda av Åsa Lindholm.

Hösten 2009 fick ung scen/öst en ny konstnärlig ledare, som kommer att sätta sin personliga prägel på verksamheten i Elsas Hus och därmed ytterligare förstärka ung scen/östs betydelse för ungdomarna i Östergötland:
Den 1 juli 2009 tillträdde Malin Axelsson, dramatiker och regissör, tjänsten som konstnärlig ledare för ung scen/öst. Så här skrev Malin i Generalpro-grammet 2009/2010: ”Det finns en bild som inte släpper taget om mig: jag är i ung scen/östs teaterhus i Linköping, alla skådespelare, tekniker och biljettvärdinnor har gått hem, men jag är kvar och sover i en säng mitt på scenen. Ända sedan jag var liten har jag längtat in i teatern och ofta har jag önskat att jag fick leva och bo i den. När nu denna dröm besannats, i och med att jag blir ny konstnärlig ledare för ung scen/öst, vill jag ägna de år som kommer åt att lämna min teaterlängtan vidare till er. Med mig har jag ett nytt konstnärligt team /… / Vi vill möta och prata med er, vår publik, utforska Östergötlands plats i världen och världens plats i Östergötland och fylla ung scen/öst med ny cool och lekfull scenkonst. Vi samlar nu idéer och drömmar för framtiden. Maila mig /…/ om dina tankar och tips om scenkonst, livet, att vara ung, musik/…/ Eller knacka på dörren till ung scen/öst/…/ Kanske ligger vi där på scenen och sover. Och drömmer!”

Repertoar 2009

PARADISETS REGNIGA DAGAR
av Lucas Svensson
Regi: Stina Ancker
Ljusdesign: Tobias Hagström Ståhl
Scenografi & Kostym: Per A Jonsson
Medverkande: Malin Guettler, Marika Strand, Claës Weinar, Gustaf Appelberg
Föreställning för skolans årskurs 4-6
Premiär på Kulturkammaren i Norrköping 27.1.2009
Premiär på Elsas Hus i Linköping 25.2.2009
Spelperiod: 27.1.2009 – 20.3.2009
Föreställningar: 12/25 Publik: 841/1736

ETT DRÖMSPEL
av August Strindberg
Bearbetning & Regi: Måns Lagerlöf
Scenografi & Kostym: Magnus Möllerstedt
ETT DRÖMSPEL var Måns Lagerlöfs avskedsföreställning när han efter 10 år som konstnärlig ledare för ung scen/öst valde att lämna sin tjänst. Pjäsen spelades på stora scenerna i Norrköping och Linköping för den vuxna publiken och för ung scen/östs publik, som en introduktion till vuxenteatern och de stora scenernas repertoar.

28 KVADRAT
Arrangör: Föreningen Gravitation med stöd av Östgötateatern och ung scen/öst
3 föreställningar på Elsas Hus i augusti 2009 Publik: 180

OMFLICKORKUNDEDÖDA
av Åsa Lindholm
Regi:Tereza Andersson
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Mask- & perukdesign: Sissa Persson Maresch
Ljusdesign: Hans Egil Arntsen
Musik & ljuddesign: Dan Andersson
Medverkande: Bahareh Razekh Ahmadi, Leila Haji, Ellen Siöö (Praktikant från Teaterhögskolan Malmö), Eva Melander, Liselott Lindeborg, Gustaf Appelberg, Tobias Almborg/Jakob Tamm
Föreställning för skolans årskurs 9 och gymnasiet
Premiär på Elsas Hus i Linköping 1.10.2009
Premiär på Kulturkammaren i Norrköping 19.11.2009
Spelperiod: 1.10.2009-4.12.2009 Föreställningar: 18/12 Publik: 1821/1079

OMFLICKORKUNDEDÖDA-ensemblen blev hösten 2009 inbjuden att spela på den av Goetheinstitutet initierade internationella teaterfestivalen After the fall. Föreställningen spelades i Dresden och Mülheim, Tyskland, den 5 och 8 november 2009. Pjäsen var ursprungligen ett beställningsverk till ett projekt – där Östgötatea­tern är utvald att delta tillsammans med ca tjugo andra europeiska teatrar – som också går under namnet After the fall. Namnet syftar på Berlinmurens fall för 20 år sedan och projektets tema är vår världs förändring sedan dess.
Föreställningar: 2 Publik: 160

Våren 2009 förlade Dramatiska Institutet projektetet ”Barndoms” till Östgötateatern. De fyra produktioner som ingick i projektet repeterades i Norrköping och scenografierna tillverkades i teaterns verkstäder. Pjäserna spelades sedan på ung scen/östs sce­ner i Linköping och Norrköping för skolans högstadium och gymnasiet. Fyra pjäser producerades:

VÄXX UPP, BABY
av Sigrid Herrault
Regi: Hilde Brinchman Börresen
Scenografi: Marika Åkerblom
Kostymtecknare: Josefin Lindskog
Maskör: Hanna Holm
Ljusdesigner: Norunn Standal
Ljuddesigner: Siiri Eriksson
Tekniker: Petter Ekström & Joakim Jaeger
Producent: Jonas Georgsson
Medverkande: Julia Högberg, Gustaf Appelberg, Erik Magnusson
Premiär på Elsas Hus i Linköping 15.5.2009
Spelperiod: 15-29 maj 2009
Föreställningen spelades för årskurs 7,8 och 9
Föreställningar: 8 Publik: 584

SLÄPPET
av Camilla Blomqvist
Regi: Jens Karlsson
Scenografi: Hanna Lindkvist
Kostymtecknare: Elin Hallberg
Ljusdesign: Susanna Hedin
Ljuddesign: Anna-Soley Tryggvadottir
Mask: Pelle Åkerström
Tekniker: Gustaf Gagge och Joakim Ekström
Teknisk samordnare: Erik Lindvall
Producent: Thora L Norgård
Medverkande: Hanna Sjögren Devrient, Malin Alm, Isak Hjelmskog
Premiär på Elsas Hus i Linköping 15.5.2009
Spelperiod: 15-29 maj 2009
Föreställningen spelades för årskurs 7,8,9 och gymnasiet
Föreställningar: 8 Publik: 596

KNÄPP FÖR MINNET
av Jonathan Lehtonen
Regi: Tatu Hämäläinen
Scenografi: Katja Fredriksen
Kostymtecknare: Jenny Nordberg
Ljusdesign: Chrisander Brun
Ljuddesign: Franz Edvard Cedrins
Maskör: Mattias Tobiasson
Tekniker: Jenny My Andersson och Sunna Nordgren
Teknisk samordnare: Erik Lindvall
Producent: Andreas Skjönberg
Medverkande: Sven Angleflod, Claës Weinar, Christian Zell
Föreställningen spelades för årskurs 7,8,9 och gymnasiet
Premiär på Kulturkammaren i Norrköping 15.5.2009
Spelperiod: 15-29 maj 2009
Föreställningar: 8 Publik: 519

JOHAN PALM BESÖKER UNG SCEN/ÖST
av Kristian Hallberg
Regi: Martin Rosengardten
Scenografi: Paul Garbers
Kostymtecknare: Bente Rolandsdotter
Ljusdesign: Daniel Andersson
Ljuddesign: Mira Eklund
Maskör: Dolores Pacheco
Tekniker: Jimmy Ström & Rebecca Neumann
Teknisk samordnare: Erik Lindvall
Producent: Agnes Rosenberg
Medverkande: Emma Peters, Krister Kern, Cameron Silverek
Föreställningen spelades för årskurs 7,8,9 och gymnasiet
Premiär på Kulturkammaren i Norrköping den 26.5.2009
Spelperiod: 26 – 27 maj 2009
Föreställningar: 2 Publik: 108

ung scen/öst 2008

Ända sedan starten 1947 har barn/ungdomsteater varit en hjärteangelägenhet för Östgötateatern. Chefer och styrelser har kommit och gått men prioriteringen av barn/ungdomsteater har alltid legat fast. Att ung scen/öst bildades år 2001 kan ses som en naturlig följd av denna starka prioritering.
Ung scen/öst med Måns Lagerlöf som konstnärlig ledare var en fullträff – ensemblen spelar nyskriven, aktuell teater för barn och unga vuxna. Produktionsnivån ligger på fyra till fem produktioner och ca 200 föreställningar per spelår. Den egna, fasta scenen på Elsas Hus i Linköping utnyttjas till fullo och i Norrköping är Kulturkammaren ung scen/östs fasta gästspelsscen. Som komplement spelas också klassrumsteater på turné runt om i länet.

Redan från starten år 2001 har ung scen/öst visat framfötterna och intagit en ledande ställning inom svensk barn-och ungdomsteater. Måns Lagerlöf fick 2004 Teaterkritikerföreningens Barn- och ungdomsteaterpris, med motiveringen: ”… för att han i drygt tre år lyft fram kvalitativ och nyskriven dramatik och gett den urpremiär, alternativt Sverigepremiär, på en liten bakgata i Linköping… ”. Föreställningen LAVV utnämndes till en av landets tolv bästa föreställningar spelåret 03/04 och fick därmed hedersuppdraget att spela på teaterbiennalen i Umeå 2005.
Ytterligare ett erkännande kom år 2006, då ung scen/öst av regeringen tilldelades det Nationella barn/ ungdomsteateruppdraget: ”ung scen/öst arbetar med pjäser som verkligen berör dagens barn och unga… ” ”… att de kan fortsätta sitt dialogarbete med publiken och vara en inspirationskälla för andra aktörer inom detta område.” Uppdraget löper under perioden 2006-2008. Ekonomiskt har det inneburit ca 900 tkr per år i extra anslag, vilket har gjort det möjligt att vidareutveckla och förstärka verksamheten såväl konstnärligt som publikt. Relationen till skolorna i Östergötland har stärkts och seminarier, workshops, festivaler m m har arrangerats; ung scen/öst har fortsatt att vara en spjutspets inom svensk barn/ungdomsteater med relationen teater/skola i centrum.

Hösten 2007 gav ung scen/öst ut en bok – Skriva dramatik för unga – där fem dramatiker, som tidigare skrivit pjäser till ung scen/öst, bidrar med sin syn på hur man skriver bra dramatik för unga. Boken finansierades inom det Nationella barn/ungdomsteateruppdraget. I samband med utgivningen inbjöds bl a lärare och elever samt intresserade från andra teatrar till ett seminarium i Elsas Hus.
År 2008 var det dags för nästa bok från ung scen/öst: Möte med publiken, där ungdomar på högstadiet och gymnasiet samt medarbetare på ung scen/öst bidragit med sina tankar och funderingar om mötet med teatern. År 2008 gav man också ut en bok med pjäser som specialskrivits för ung scen/öst under åren; Fem pjäser för unga.
Hösten 2007 föddes idén till en film och förarbetet startade med intervjuer av skolelever och även vuxna. Filmen heter Klassens värsting och hade premiär på Barn/ungdomsbiennalen i Lund i maj 2008. För idé och genomförande står ung scen/östs Julia Högberg.
I maj 2008 var ung scen/öst inbjuden att, tillsammans med andra svenska teatrar, gästspela i Esslingen, Tyskland, på en barnteaterfestival: ”Wer mit wem”. ung scen/öst spelade pjäsen Kamratstödjaren.
Ung scen/öst arrangerade under våren 2008 två festivaler; Minifestivalen där vårens tre pjäser spelades under en och samma kväll samt Kulturfestivalen 10 maj. Festivalerna finansierades av Nationella barn/ ungdomsteater­uppdraget.

Sedan hösten 2006 är ung scen/öst engagerad i klimatfrågan och arbetar för att minska teaterns påverkan på växthuseffekten. Ett första steg har varit att lägga om dagliga vanor som att kopiera på båda sidorna av papper, sortera sopor, släcka lamporna vid rast samt tänka på återanvändning och återvinning av scenografier med mera. Vid resor i tjänsten används endast miljöbilar och flyg är inget alternativ. Som ett resultat av detta fick ung scen/öst hösten 2008 motta Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipenidum.

Repertoar 2008

Carl Philips längtan
av Anders Duns
Regi: Måns Lagerlöf
Scenografi och kostym: Anna Heymowska
Ljusdesign: Karl Svensson
Mask: Erika Nicklasson
Medverkande: Carl Axel Karlsson, Sandra Malmquist/Maria Selbing, Benjamin Molinér, Marika Holmström
Premiär: 14/1 2008 på Kulturkammaren i Norrköping, 18/2 2008 på Riksteaterturné /Spelperiod: 14/1 – 29/4 2008/
Föreställningar: 21/58 Publik: 1432/5636
Pjäsen producerades i samarbete med Riksteatern och spelades för årskurs 4-6.
Hösten 2007 spelades föreställningen på Elsas Hus i Linköping

Nattblind
av Darja Stocker
Regi: Malin Stenberg
Översättning: Marc Matthiesen
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Ljusdesign: Lina Benett
Medverkande: Emma Peters, Daniel Larsson, Tito Pencheff, Alexandra Zetterberg
Premiär: 27/3 2008 på Elsas Hus i Linköping 8/5 2008 på Kulturkammaren i Norrköping
Spelperiod: 28/3 – 29/5 2008
Föreställningar: 19/12 Publik: 1424/730
Föreställningen spelades för skolans högstadium

Kamratstödjaren
av Daniel Karlsson
Regi: Olof Hanson
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Illustration: Maria Löfgren
Medverkande: Isak Hjelmskog, Andreas Strindér
Premiär: 20/5 2008 på Elsas Hus i Linköping
Föreställningen spelades också i Norrköping samt i och utanför länet
Föreställningar: 20/8/23/5 Publik: 742/222/591/148
Klassrumsteater för skolans högstadium
1 föreställning av Kamratstödj aren spelades på Barnteaterfestival i Tyskland. Publik: 80

Re:union
2 föreställningar utanför länet (Skärholmen) i juni 2008. Publik: 300
Produktion från 2007

Mamma, Pappa, Barn, Pappa, Barn, Barn, Marna, Barn, Barn, Pappa, Barn, Barn, Barn, Mamma, Barn och jag
”När jag var liten hade jag två av allting, två nallar, två tandborstar, två hårborstar, ja, två av allt… utom av mig.”
Kan man tro på kärleken om man kommer från en skils­mässofamilj?
En monolog om att försöka göra det man inte alltid vågar, hur vi påverkas av vår uppväxt, hur vi skapar våra egna liv.
Av och med: Julia Högberg
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Premiär: 23/5 2008 på Elsas Hus i Linköping
Föreställningen spelades också i Norrköping samt i och utanför länet
Föreställningar: 18/8/24/5 Publik: 611/223/624/142
Klassrumsteater för skolans högstadium

Kladdet
av Malin Axelsson
Regi: Malin Axelsson
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Mask: Erika Nicklasson, Helena Andersson
Rörelse/Koreografi: Tove Sahlin
Ljusdesign: Monica Syversen/Patric Eriksson
Musik: Malin Dahlström
Medverkande: Isak Hjelmskog, Julia Högberg, Eva Melander, Isabell Sollman
Premiär: 30/9 2008 på Elsas Hus i Linköping, 3/11 2008 på Kulturkammaren i Norrköping
Spelperiod: 30/9-21/11 2008 Föreställningar: 17/12 Publik: 1510/961
Föreställningen spelades för skolans högstadium

Miljöpris till ungscen/öst
Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium 2008 tilldelades ung scen/öst. Kommittén motiverade priset med att teatern ” i såväl stora som små handlingar övervä­ger miljömässiga prioriteringar’. Ung scen/öst fick också priset för att ha arrangerat klimat- och miljömässor samt föreläsningar som belyser klimatfrågan.
Nationella Barn/Ungdomsteateruppdraget
År 2006 tilldelades ung scen/öst av regeringen det Nationella Barn/Ungdomsteaterappdraget: ”ung scen/öst arbetar med pjäser som verkligen berör dagens barn och unga… ”, ”… att de kan fortsätta sitt dialogarbete med publiken och vara en inspirations­källa för andra aktörer inom detta område. ”
Uppdraget varade i tre år och slutade med utgången av år 2008.
Minifestivalen
På minifestivalen den 25 april 2008 spelades föreställningarna Kamratstödjaren, Nattblind och Mamma, Pappa, Barn.
Festivalen fick stor uppmärksamhet i media och fina recensioner. Antal besökare: 67 
Musikfestivalen 10 maj
arrangerades i Linköping den 10 maj 2008 av ung scen/öst tillsammans med Studiefräm­jandet, Elsas Hus och Unga Designers.
Kvällen innehöll bl a musik, 14 olika band spelade på två scener, stå-upp-komik och ekologisk modevisning. Finansiering: Nationella uppdraget.
Antal besökare: 405
Klassens värsting
Film av Julia Högberg, skådespelare, ung scen/öst:
”Jag hade ett behov av att undersöka vad som händer i mötet mellan en ungdomspublik och en ungdomsteater och vi hoppades att filmen skulle kunna bli ett redskap i kommunikationen mellan teatern och dess publik, men också berika den interna diskussio­nen om publikmötet”.
Filmen finansierades inom ramen för Nationella Barn/Ungdoms­teateruppdraget. Förarbetet gjordes hösten 2007, klippning och slutredigering våren 2008. Filmen premiärvisades på Barn/Ungdomsbiennalen i Lund. Den har också visats på teaterdagarna i Hallunda, för eleverna på Dramatiska Institutet, på Östgötateatern samt på andra teatrar i Sverige. 

ung scen/öst 2007

Ända sedan starten 1947 har barn/ungdomsteater varit en hjärteangelägenhet för Östgötateatern. Chefer och styrelser har kommit och gått men prioriteringen av barn/ungdomsteater har alltid legat fast. Att ung scen/öst bildades år 2001 kan ses som en naturlig följd av denna starka prioritering.

ung scen/öst med Måns Lagerlöf som konstnärlig ledare var en fullträff – ensemblen spelar nyskriven, aktuell teater för barn och unga vuxna. Produktionsnivån ligger på fyra till fem produktioner och ca 200 föreställningar per spelar. Den egna, fasta scenen på Elsas Hus i Linköping utnyttjas till fullo och sedan hösten 2006 har ung scen/öst dessutom en fast spelplats på Kulturkammaren i Norrköping. Som komplement spelas också klassrumsteater på turné runt om i länet.
I ett projekt med Linköpings kommun och Studiefrämjandet har ung scen/öst arbetat med pedagogisk teaterverksamhet för ungdomar. En skådespelare repeterade hösten 06/våren 07 in en pjäs med 12 ungdomar och sex föreställningar av pjäsen spelades offentligt i maj 2007. Intresset för att delta i projektet var stort; ca 60 ungdomar ansökte om att få vara med.

Redan från starten år 2001 har ung scen/öst visat framfötterna och intagit en ledande ställning inom svensk barn-och ungdomsteater. Måns Lagerlöf fick 2004 Teaterkritikerföreningens Barn- och ungdomsteaterpris, med motiveringen: ”… för att han i drygt tre år lyft fram kvalitativ och nyskriven dramatik och gett den urpremiär, alternativt Sverigepremiär, på en liten bakgata i Linköping… ”. En av produktionerna spelåret 03/04 utnämndes till en av landets tolv bästa föreställningar och fick därmed hedersuppdraget att spela på teaterbiennalen i Umeå 2005.
Ytterligare ett erkännande kom år 2006, då ung scen/öst av regeringen tilldelades det Nationella barn/ungdomsteateruppdraget: ”ung scen/öst arbetar med pjäser som verkligen berör dagens barn och unga… ” ”… att de kan fortsätta sitt dialogarbete med publiken och vara en inspirationskälla för andra aktörer inom detta område.” Uppdraget löper under perioden 2006-2008. Ekonomiskt ger det ca 900 Tkr per år i extra anslag, vilket gör det möjligt att vidareutveckla och förstärka verksamheten såväl konstnärligt som publikt. Planerna är att ytterligare stärka relationen till skolorna i Östergötland samt att ordna seminarier, workshops m m; kort sagt fortsätta att vara en spjutspets inom svensk barn/ungdomsteater med relationen teater/skola i centrum.

Hösten 2007 gav ung scen/öst ut en bok – Skriva dramatik för unga – där fem dramatiker som tidigare skrivit pjäser till ung scen/öst bidrar med sin syn på hur man skriver bra dramatik för unga. Boken finansierades inom det Nationella barn/ungdomsteateruppdraget. I samband med utgivningen inbjöds bl a lärare och elever samt intres­serade från andra teatrar till ett seminarium på Elsas Hus.

ung scen/öst är med pjäsen Re:union en av deltagarna i projektet Nya Pjäser – Nya Världar, som har som mål att bidra till en förändring inom teatern. Projektet stödjer utvecklingen av nyskrivna pjäser, anpassade till den nya kulturella identitet som håller på att växa fram genom samhällets etniska, kulturella och språkliga mångfald. Därtill kommer den unga generationens livsstil och uttryck som bildas av denna mångfald. Projektet är initierat av och leds av Gottsunda Dans&Teater i samarbete med Folkteatern i Göteborg, ung scen/öst, Intercult, Dalateatern och Helsingborgs Stadsteater. Projektet genomförs med stöd av Stiftelsen Framtidens Kultur.
ung scen/öst har också sökt och fått pengar i projektet LikaOlika, ett av 25 EU-finansierade Equal-projekt som syftar till att stödja ungdomar som står utanför arbetslivet och/eller samhället. Inom projektet producerade ung scen/öst I skuggan av fläskberget som spelades för högstadiet och gymnasiet våren 2007. Förarbetet till pjäsen och repetitionsarbetet dokumenterades i en film, som på dvd delades ut till alla klasser som såg föreställningen, med syfte att skapa en diskussion kring studier, arbete, delaktighet och utanförskap.

Sedan hösten 2006 är ung scen/öst engagerad i klimatfrågan och arbetar för att minska teaterns påverkan på växthuseffekten. Ett första steg har varit att lägga om dagliga vanor som att kopiera på båda sidorna av papper, sortera sopor, släcka lamporna vid rast samt tänka på återanvändning och återvinning av scenografier med mera. På turné används miljöbilar och om möjligt väljer man bort flyg som ett alternativ vid resor i tjänsten.

Repertoar 2007

Jag var en beauty
av Paula Stenström
Regi: Paula Stenström
Scenografi: Sara Giese
Medverkande: Isabell Sollman
Premiär: 18.1.2007 på Elsas Hus i Linköping
Spelperiod: 18.1.2007 – 2.2.2007 Föreställningar: 12 Publik: 888
Föreställningen var ett gästspel från teatergruppen Lumor och spelades för årskurs 9 och gymnasiet.

I skuggan av fläskberget
av Christian Augrell
Regi: Måns Lagerlöf
Scenogra & kostym: Magnus Möllerstedt
Ljusdesign: Karl Svensson
Medverkande: Yngve Dahlberg, Mats Huddén, Julia Högberg, Mathias Lithner, Emma Peters, Marika Strand
Urpremiär: 23.3.2007 på Elsas Hus i Linköping
Spelperiod: 23.3.2007 – 1.6.2007
Föreställningar: 38 Publik: 3 659
Pjäsen spelades för årskurs 8,9 och gymnasiet och var en del i projektet Lika Olika, ett av 25 EU-finansierade Equal-projekt. Equal är en del av EU:s strategi för fler och bättre jobb som alla medborgare ska ha möjlighet att söka. Den direkta mål­gruppen för LikaOlika är ungdomar som står utanför arbets­livet och i vissa fall även utanför samhället.

Carl Philips längtan
av Anders Duus
Regi: Måns Lagerlöf
Scenogra och kostym: Anna Heymowska
Ljusdesign: Karl Svensson
Mask: Erika Nicklasson
Medverkande: Carl Axel Karlsson, Sandra Malmquist, Benjamin Molinér, Marika Holmström
Urpremiär: 24.9.2007 på Elsas Hus i Linköping
Spelperiod: 24.9.2007 – 26.10.2007
Föreställningar: 33 Publik: 2 026
I december 2007 spelades föreställningen på Riksteatertumé: Föreställningar: 38 Publik: 3 332
Pjäsen producerades i samarbete med Riksteatern och spelades för årskurs 4-6.

My Nation
av Susanna Mehmedi
Regi: Niklas Hjulström
Scenografi & kostym: Maria Sjöstrand
Medverkande: Martin Aliaga, Helena Nizic, Ulla Svedin, Bo Wettergren
Spelperiod: 7.11 – 9.11.2007 på Elsas Hus i Linköping
Föreställningar: 3 Publik: 233
Föreställningen var ett gästspel från Folkteatern i Göteborg och spelades för gymnasiet. Den ingick i projektet ”nya pjäser -nya världar”, ett projektet initierat av Gottsanda Dans & Teater i samarbete med Folkteatern i Göteborg, ung scen/öst, Dalateatern, Intercult och Helsingborgs Stadsteater. Projektet genomfördes med stöd av Stiftelsen Framtidens Kultur och Kulturrådet.

Re: union
av Benrang Behdjou
Regi: Dritero Kasapi
Scenografi: Magnus Möllerstedt
Medverkande: Andreas Strindér, Johannes Wanselow, Isak Hjelmskog, Emma Peters
Premiär: 2.11.2007 på Kulturkammaren i Norrköping, 30.11.2007 på Elsas Hus i Linköping
Spelperiod: 2.11.2007 – 20.12 2007
Föreställningar: 18/18 Publik: 1 487/1 841
I september/oktober 2007 spelades föreställningen på Gott-sunda Teater utanför Uppsala: Föreställningar: 36 Publik: 2 500
Föreställningen var ett samarbete mellan ung scen/öst och Gottsunda Dans&Teater och spelades för årskurs 8 och 9 samt gymnasiet. Den ingick i projektet ”nya pjäser— nya världar”, ett projektet initierat av Gottsunda Dans & Teater i samarbete med Folkteatern i Göteborg, ung scen/öst, Dalateatern, Intercult och Helsingborgs Stadsteater. Projektet genomfördes med stöd av Stiftelsen Framtidens Kultur och Kulturrådet.

År 2006 tilldelades ung scen/öst av regeringen det Nationella Barn/Ungdomsteateruppdraget: ”ung scen/öst arbetar med pjäser som verkligen berör dagens barn och unga… ”, ”… att de kan fortsätta sitt dialogarbete med publiken och vara en inspirationskälla för andra aktörer inom detta område. ” Uppdraget löper under perioden 2006-2008.
Tre projekt som är finansierade av det Nationella Barn/Ungdomsteateruppdraget:
Feber!!!
Klimatkampanj på Elsas Hus den 10.2.2007 Klimat, musik, dans, poesi, film, mm kl 15.00-01.00 Publik: 185
Colin…Colin!
Gästspel med Henrik Johansson i en föreställning av Henrik Johansson, Aksel Morisse och Åsa Forsblad.
1 föreställning på Elsas Hus i Linköping den 30.5.2007. Publik: 85
Emil Jensen
Gästspel med Emil Jensen i en föreställning av Emil Jensen, spöken-word-stand-up-singer-song-writer-artist. 1 föreställning på Elsas Hus i Linköping den 6.6.2007. Publik: 109

ung scen/öst 2006

Ända sedan starten 1947 har barn/ungdomsteater varit en hjärteangelägenhet för Östgötateatern. Chefer och styrelser har kommit och gått men prioriteringen av barn/ungdomsteater har alltid legat fast. Att ung scen/öst bildades år 2001 kan ses som en naturlig följd av denna starka prioritering.

Ung scen/öst med Måns Lagerlöf som konstnärlig ledare var en fullträff – ensemblen på ung scen/öst spelar nyskriven, aktuell teater för barn och unga vuxna. Den egna, fasta scenen i Linköping utnyttjas till fullo, men man spelar också klassrumsteater på turné runt om i länet. Under hösten 2006 fick ung scen/öst också en spelplats på Kulturkammaren i Norrköping. Produktionsnivån ligger på ca fyra produktioner och ca 200 föreställningar per spelar.

I ett projekt med Linköpings kommun och Studiefrämjandet arbetar ung scen/öst också med pedagogisk teaterverksamhet för ungdomar. En skådespelare repeterar in en pjäs med en grupp om ca 14 ungdomar; sex föreställningar kommer att spelas för publik i maj 2007, varvid projektet avslutas. Intresset för att delta i projektet var stort; ca 60 ungdomar ansökte varav 14 valdes ut.

Redan från starten år 2001 har ung scen/öst visat framfötterna och intagit en ledande ställning inom svensk barn- och ungdomsteater. Måns Lagerlöf fick 2004 Teaterkritikerföreningens Barn- och ungdomsteaterpris, med motiveringen: ”… för att han i drygt tre år lyft fram kvalitativ och nyskriven dramatik och gett den urpremiär, alternativt Sverigepremiär, på en liten bakgata i Linköping../’. En av produktionerna spelåret 03/04 utnämndes till en av landets tolv bästa föreställningar och fick därmed hedersuppdraget att spela på teaterbiennalen i Umeå 2005.
Ytterligare ett erkännande kom år 2006, då ung scen/öst år av regeringen tilldelades det nationella barn/ungdomsteateruppdraget, ett uppdrag som löper under perioden 2006-2008. Ekonomiskt ger uppdraget ca 900 Tkr per år i extra anslag, vilket gör det möjligt att vidareutveckla och förstärka verksamheten såväl konstnärligt som publikt. Planerna är att ytterligare stärka relationen till skolorna i Östergötland samt att ordna seminarier, workshops m m; kort sagt fortsätta att vara en spjutspets inom svensk barn/ungdomsteater med relationen teater/skola i centrum.

Sedan hösten 2006 är ung scen/öst engagerad i klimatfrågan och arbetar för att minska teaterns påverkan på växthuseffekten. Ett första steg har varit att lägga om dagliga vanor som att kopiera på båda sidorna av papper, sortera sopor, släcka lamporna vid rast samt tänka på återanvändning och återvinning av scenografier mm.

Repertoar 2006

Hamlet
av William Shakespeare
Regi: Olof Hanson
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Medverkande: Henrik Johansson, Linda Lönnerfeldt, Sven Angleflod, Marika Holmström, Liselott Lindeborg, Per-Johan Persson, Henrik Svalander (praktikant från Teaterhögskolan i Luleå), Jonas Kahnlund
Premiär: 20.1.2006 Föreställningar: 20 Publik: 2 165
Produktion för årskurs 9 och gymnasiet

Visst gör det ont
av Anders Duus och Åsa Lindholm
Regi: Måns Lagerlöf och Olof Hanson
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Medverkande: Henrik Johansson, Linda Lönnerfeldt, Marika Holmström, Per-Johan Persson, Henrik Svalander
Premiär: 5.5.2006
Föreställningar: 20 Publik: 1 848
Produktion för årskurs 9 och gymnasiet

Don Juan
av Molière
Regi: Måns Lagerlöf
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Medverkande: Sofia Berg-Böhm, Henrik Johansson, Linda Lönnerfeldt, Marika Holmström, Per-Johan Persson, Henrik Svalander (praktikant från Teaterhögskolan i Luleå), Patrik Wiberg
Premiär: 10.3.2006
Föreställningar: 19 Publik: 1 980
Produktion för årskurs 9 och gymnasiet

Offret
av Mattias Andersson
Regi: Sara Giese
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Ljus: Kalle Svensson
Mask: Helena Andersson
I rollerna: Lena Carlsson, Yngve Dahlberg, Julia Högberg, Mathias Lithner, Emma Peters
Premiär: 22.9.2006 på Elsas Hus, Linköping
24.11.2006 på Kulturkammaren, Norrköping
Föreställningar: 39/28
Publik: 2 203/1 762
Produktion för årskurs 5-7

ung scen/öst 2005

Skolteatern är och har alltid varit en av hörnstenarna i Östgötateaterns verksamhet. Minst en föreställning per skolstadium och år för alla barn i Östergötland är ett riktmärke. Idag produceras de flesta skol- och ungdoms­föreställningarna på ung scen/öst. Verksamheten på ung scen/öst drivs sedan starten av en konstnärlig ledare, som till sin hjälp har en producent och ett tekniskt team. I huvudsak spelar ung scen/öst på sin fasta scen i Kultur & Mediahuset ELSA i Linköping, men även klassrumsteater och turnéer i länet ingår i verksamheten. Ungdomarna i Norrköping far ta del av utbudet från ung scen/öst via föreställningar i teaterhuset eller annan alternativ scen – efterforskningar pågår om en fast spelplats i Norrköping. Östgötateatern ingår också i ett pro­jekt tillsammans med Studiefrämjandet och Linköpings kommun, där målet är att skapa en kreativ miljö för dramaverksamheten för ungdomar i Linköping.
Huvudvärk med E av Stefan Lindberg inledde år 2005 på ung scen/öst, premiären var i december året innan. Pjäsen är specialskriven för ung scen/öst och handlar om en familj där föräldrarna sätter karriären i första rummet. Den av Isa Schöier specialskrivna föreställningen Stjärnpojken spelades på turné i skolorna i Öster­götland under våren – här handlade det om vardagen i skolan för en pojke som inte riktigt är som alla andra. Under våren spelades också pjäsen LAW, som togs upp igen efter att ha haft urpremiär år 2003. Som en av landets tolv bästa föreställningar under 2003/2004 fick den också representera ung scen/öst och Östgötatea­tern på Teaterbiennalen i Umeå i maj 2005. Måns Lagerlöf, konstnärlig ledare på ung scen/öst och regissör för föreställningen, fick för övrigt också Teaterkritikerföreningens Barn- och ungdomsteaterpris 2004, med motiveringen ”…för att han i drygt tre år lyft fram kvalitativ och nyskriven dramatik och gett den urpremiär, alternativt Sverigepremiär, på en liten bakgata i Linköping…

Åsa Lindholm har skrivit Mi-Mi:s sexuella liv, den pjäs som, specialskriven för ensemblen, inledde hösten på ung scen/öst. Stefan Lindbergs Spåren efter Jan-Olof, producerades som ”radioteater” i form av en CD som alla mellanstadieelever i Östergötland fick som julklapp.

Repertoar 2005

Huvudvärk med E
av Stefan Lindberg
Regi och scenografi: Måns Lagerlöf
Mask: Karin Sjösvärd, Kostym&Mask i Norrköping
Ljus: Pär Krantz
I rollerna: Yngve Dahlberg, Henrik Johansson, Lena Strömberg
Föreställningar: 42 Publik: 2862
Föreställning för årskurs 4-6 /Premiär 8.12.2004/

LAVV
av Stefan Lindberg
Regi: Måns Lagerlöf
Scenografi: Magnus Möllerstedt
Mask: Karin Sjösvärd, Kostym&Mask i Norrköping
Ljus: Monica Syversen
Musik: ‘The Pusjkins’
I rollerna: Yngve Dahlberg, Benjamin Molinér, Lena Strömberg, Maria Sundbom, Claës Weinar, Patrik Wiberg, Emma Axelsson
Premiär: 18.3.2005
Föreställningar: 35 varav 19 för gymnasiet/högstadiet
Publik: 3408 varav 1900 skolelever
Föreställningen LAW spelades också på Teaterbiennalen 2005 i Umeå/Skellefteå med 3 offentliga föreställningar för 600 personer samt 1 skolföreställning för 160 elever i årskurs 7-9 /Urpremiär 15.3.2003/

Stjärnpojken
av Isa Schöier
Regi: Torbjörn Astner
Scenografi/kostym: Magnus Möllerstedt
I rollerna: Peter Sundberg, Henrik Johansson
Turné i Norrköping/Linköping/länet i mars-april-maj 2005
Föreställningar: 9/1/44
Publik: 225/25/1100 elever i årskurs 4-6
Premiär 18.3.2005

Mi-Mi’s sexuella liv
av Åsa Lindholm
Regi: Sara Stenström
Koreografi: Leif Agrér
Scenografi /kostym: Anna Heymowska
Ljus: Monica Syversen
Mask: Karin Sjösvärd, Peruk och Mask i Norrköping
I rollerna: Lena Strömberg, Henrik Johansson, Linda Lönnerfeldt, Liselott Lindeborg, Sanna Turesson
Urpremiär 23.9.2005
Föreställningar: 30 varav 15 för årskurs 9 och gymnasiet
Publik: 2874 varav 1485 skolelever

Spåren efter Jan-Olof
av Stefan Lindberg
Regi: Måns Lagerlöf
Ljuddesign & teknik: Mårten Ihre (praktikant Dl)
Musik: Mårten Ihre, Oliver Haerdinow
I rollerna: Linda Lönnerfeldt, Patrik Wiberg, Henrik Johansson, Sanna Turesson (praktikant Teaterhögskolan, Malmö), Patrik Voight, Christian Zell, Kyri Sjöman, Jörgen Mulligan, Guy de la Berg
Pjäsen spelades in som ”radioteater” på en CD-skiva, som delades ut i julklapp till alla mellanstadieelever i Östergötland; 16058 elever, fördelat på 4547 i Norrköping, 4886 i Linköping och 6625 i  länet.