Archive for the ‘ 1950-tal ’ Category

Repertoar 1950-51

Hans Nåds testamente av Hjalmar Bergman
Premiär i Linköping 6 september 1950
Premiär i Norrköping 29 september 1950
Regi: Johan Falck
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Olof Sandborg, Linnéa Hillberg, Ingemar Pallin, Åke Engfeldt, Torsten Hillberg, Gunnar Strååt, Thore Wallengren, Gertrud Danielson, John Harryson, Nine-Christine Jönsson, Pär-Edward Wahlgren, Roland Wilén, Walter Turdén

Mannen (The Man) av Mel Dinelli
Översättning: Eva Tisell
Kretsteater
Europapremiär i Gusum 7 september 1950
Regi: Per Gerhard
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Dagny Lind, Rut Cronström, Per Gerhard, Tore Karte, Sverre Westrup, Rune Eklund, Bertil Karlsson 

Den långa kniven (The big knife) av Clifford Odets
Översättning: Eva Tisell
Europapremiär i Linköping 18 oktober 1950
Premiär i Norrköping 3 november 1950
Regissör: Karin Kavli
Scenografi: Carl Johnssn-Cloffe
I rollerna: Åke Engfeldt, Ruth Kasdan, Linnéa Hillberg, Torsten Hillberg, Gunnar Strååt, Nine-Christine Jönsson, Per Gerhard, Tore Karte, Thore Wallengren, Louise Bojar, Rune Eklund 

De rättrådiga (Les Justes) av Albert Camus
Översättning: Elsa Thulin
Klubbteater
Skandinavienpremiär i Norrköping 19 oktober 1950
Premiär i Linköping 3 november 1950
Regi & scenografi: Johan Falck
I rollerna: Rut Cronström, Walter Turdén, Ingemar Pallin, John Harryson, Bertil Karlsson, Dagny Lind, Pär-Edward Wahlgren, Börje Herner, Roland Wilén 

Äventyr på Angantyr av Sune Bergström
Skolteater
Premiär i Norrköping 27 november 1950
Premiär i Linköping 8 december 1950
Regi & scenografi: Pär-Edward Wahlgren
I rollerna: Elevskolan: Bo Wärff, Louise Bojar, Sigrid Kaiser, Rune Eklund, Bertil Karlsson, Kerstin Görander, Chris Olin, Roland Wilén, John Harryson 

Hamlet av William Shakespeare
Översättning: K A Hagberg
Premiär i Linköping 17 november 1950
Premiär i Norrköping 6 december 1950
Regi & bearbetning: Johan Falck
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
Kompositör: Josef Jonsson
I rollerna: Gunnar Strååt, Linnéa Hillberg, Ingemar Pallin, Torsten Hillberg, Ruth Kasdan, Tore Karte, Åke Engfeldt, Per Gerhard, Pär-Edward Wahlgren, Arne Lindblad, Thore Wallengren, John Harryson, Walter Turdén, Bo Wärff, Bertil Karlsson, Rune Eklund

Drömflickan (Dream Girl) av Elmer Rice
Översättning: Bengt Anderberg
Premiär i Norrköping 28 december 1950
Premiär i Linköping 16 januari 1951
Regi: Per Gerhard
Scenografi: Gunnar Lindblad
I rollerna: Irma Christenson, Torsten Hillberg, Dagny Lind, Nine-Christine Jönsson, Thore Wallengren, Rut Cronström, Gertrud Danielson, Åke Engfeldt, Gunnar Strååt, Louise Bojar, John Harryson

Blodsbröllop
(Bodas de Sangre) av Federico Garcia-Lorca
Översättning: Karin Alin och Hjalmar Gullberg
Premiär i Norrköping 8 januari 1951
Premiär i Linköping 21 febrari 1951
Regi: Johan Falck
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
Koreografi: Else Fisher
Kompositör: Hilding Rosenberg
I rollerna: Linnéa Hillberg, Ingemar Pallin, Kerstin Görander, Gertrud Danielson, Rut Cronström, Tore Karte, Dagny Lind, Torsten Hillberg, Ingrid Borthen, Åke Engfeldt, Gunnar Strååt, Thore Wallengren, Pär-Edward Wahlgren, John Harryson, Nine-Christine Jönsson, Louise Bojar, Ruth Hoffsten, Sigrid Kaiser, Kerstin Olin

Å, en sån dag (Call it a day) av Dodie Smith
Översättning: Elsa af Trolle
Premiär i Norrköping 9 mars 1951
Premiär i Linköping 22 mars 1951
Regi: Gerda Wrede
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Linnéa Hillberg, Torsten Hillberg, Rut Cronström, Ingemar Pallin, Sigrid Kaiser, Ingrid Borthen, Dagny Lind, Gunnar Strååt, Åke Engfeldt, Kerstin Broström, Gertrud Danielson, Kerstin Görander, Ruth Hoffsten, Kerstin Olin, Ulla-Britta Frölander 

24 röda rosor (Due Dozzine di Rose scarlatte) av Aldo de Benedetti
Översättning: Guido Valentin
Kretsteater
Premiär i Åtvidaberg 10 mars 1951
Regi & scenografi: Pär-Edward Wahlgren
I rollerna: Nine-Christine Jönsson, Tore Karte, Thore Wallengren, Walter Turdén 

Det gäller miljonen (to Dorothy a Son) av Roger Mac Dougal
Översättning: Eva Tisell
Svensk premiär i Norrköping 12 apirl 1951
Premiär i Linköping 25 april 1951
Regi: Gerda Wrede
Scenografi: Pär-Edward Wahlgren
I rollerna: Elof Ahrle, Rut Cronström, Ingrid Borthen, John Harryson, Bo Wärff, Pär-Edward Wahlgren, Kerstin Olin, Holger Cameron, Sverre Westrup, John Harryson

Sällskapsresan (Selskapsrejsen) av Leck Fischer
Översättning: Ingemar Pallin
Elevskolans uppvisning
Svensk premiär i Norrköping 28 april 1951
Spelades i Linköping 29 april 1951
Regi: Thore Wallengren
Scenografi: Kaj Englund
I rollerna: Bertil Karlsson, Rune Eklund, Kerstin Görander, Sigrid Kaiser, Louise Bojar, Bo Wärff, Ruth Hoffsten, Walter Turdén, Kerstin Olin, Roland Wilén 

ÖVRIGT
 Föreställningen HAMLET
– Gästspel på Kronborgs slott i Helsingör på inbjudan av A/S Den Nationale Friluftscene, 21-30 juni 1951
– Riksturné i Folkparkerna i södra och mellersta Sverige i juli 1951

Annonser

Repertoar 1951-52

Rött månsken (Ninotchka) av Melchior Lengyel och Marc-Gilbert Sauvajon
Översättning: Stig Ahlgren
Premiär Norrköping 6 september 1951
Premiär Lin­köping 20 september 1951
Regi: Johan Falck   Scenbild: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Ulrika Modin, Åke Engfeldt, Gunnar Strååt, Tho­re Wallengren, John Harryson, Max von Sydow, Rut Cronström, Louise Bojar, Walter Turdén, Bertil Karlsson

Jag älskar min son (Burning Bright) av John Steinbeck
Översättning: Nils Holmberg  Bearbetning: Karin Kavli
Premiär Linkö­ping 7 september 1951
Premiär Norrköping 21 september 1951
Regi: Karin Kavli   Scen­bilder: Carl Johnsson-Cloffe  
I rollerna: Semmy Friedmann, Nine-Christine Jönsson, Sture Ericson, Tore Karte

Robespierre
av Rudolf Värnlund
Scenbearbetning: Herbert Grevenius  
Premiär Norrköping 12 oktober 1951
Premiär Linköping 26 oktober 1951
Regi och scenbilder: Johan Falck  
I rollerna: Semmy Friedmann, Louise Bojar, Gunnar Strååt, Max von Sydow, Thore Wallengren, Tore Karte, Åke Engfeldt, Sture Ericson, Walter Turdén, Bertil Karlsson, Roland Wilén, Bengt Virdestam, Signe Wirff, Gunnar Öhlund, John Harryson, Jan-Olof Rydqvist, Sture Hovstadius, Kerstin Olin, Rut Cronström, Rut Hoffsten, Brita Ulfberg, Els-Marie Sundin, Kickan Andersson, Solveig Kennryd, Anna-Brita Wiklund, Sverre Westrup, Einar Rosengren, Yngve Rosenkvist, Albert Tollwé, Arne Lindeberg, Sören Wiklund, Benny Jägeberg
Som statister medverkade amatörer ur SGU:s och ABF:s teatergrupper. Programmet ingick även såsom ett led i Norrköpings Kulturmässa.

 Klubbteaterprogram I
a) Dans av Birgit Åkesson  
b) Jungfruleken (Les Bonnes) av Jean Genet
Översättning: Eva Alexanderson
Pre­miär Linköping 13 okt1951
Premiär Norrköping 3 november 1951 
Regi: Karin Kavli
Scenbild: Kaj Englund
I rollerna : Nine-Christine Jönsson, Sigrid Kaiser, Ulrika Modin

Tatuerade rosen (The Rose Tattoo) av Tennessee Williams
Översättning: Sven Barthel  
Premiär Norrköping 15 november 1951
Premiär Linköping 30 november 1951
Regissör: Ingmar Bergman
Scenbild: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Karin Kavli, Åke Engfeldt, Sigrid Kaiser, John Harryson, Signe Wirff, Ulrika Modin, Kerstin Broström, Gertrud Danielson, Nine-Christine Jönsson, Sture Ericson, Tore Karte, Louise Bojar, Kerstin Olin, Ruth Hoffsten

Familjens ära (Les Chantrels) av Louis Verneuil
Översättning: Ingemar Pallin
Kretsteaterturné I  
Premiär Motala 19 november – därefter: Lunnevad, Tranås, Ödeshög, Örebro, Linköping, Vimmerby, Katrine­holm, Horn, Kisa, Norrköping, Åtvidaberg.  
Regi: Thore Wallengren
Scenbild: Kaj Englund
I rollerna: Lisskulla Jobs, Max von Sy­dow, Gunnar Strååt, Rut Cronström

Premiär nästa måndag (On Monday next) av Philip King
Översättning: Eva Tisell
Premiär Norrköping 28 december 1951
Premiär Linköping 15 januari 1952
Regi: Gunnar Skoglund
Dekorationer ur teaterns gamla förråd från seklets, början.
I rollerna: Edvin Adolphson (gäst), Signe Wirff, Åke Engfeldt, Ulrika Modin, Gunnar Strååt, Rut Cronström, Kerstin Olin, Sture Ericson, John Harryson, Thore Wallengren, Rut Hoffsten

Klubbteaterprogram II
Tiger-Harry av Tore Zetterholm
Premiär Linköping 4 januari 1952
Premiär Norrköping 25 januari 1952
Regi: Johan Falck
Scenbild: Carl Johnsson-Cloffe
Musik: Georg Ericson
I rollerna: Tore Karte, Louise Bojar, Max von Sydow, Nine-Christine Jönsson, Bertil Karlsson, Walter Turdén, Roland Wilén

I dag och i morgon (Time and the Conways) av J  B Priestley
Översättning: Herbert Wärnlöf
Premiär Linköping 8 februari 1952
Premiär Norr­köping 27 februari 1952
Regi: Johan Falck
Scenografi: Carl Johns­son-Cloffe
I rollerna: Signe Wirff, Rut Cronström, Kerstin Olin, Wal­ter Turdén, Sture Ericson, Ulrika Modin, Tore Karte, Sigrid Kaiser, Nine-Christine Jönsson, Sture Ericson, Max von Sydow

Drömresan av Gunnar Falk
Skolteater
Premiär Norrköping 18 februari 1952
Premiär Linköping 28 februari 1952
Spelades i Katrineholm 6 april  och
i Södertälje 8, 9 april 1952
Regi: Sture Ericson
Scenografi: Kaj Englund
I rol­lerna: John Harryson, Roland Wilén, Brita Ulfberg, Ruth Hoffsten, Bertil Karlsson, Els-Mari Sundin, Jan-Olof Rydqvist, Sture Hofstadius, Bengt Virdestam

Swedenhielms av Hjalmar Bergman
Premiär Lin­köping 12 mars 1952
Premiär Norrköping 4 april 1952
Regi: Johan Falck
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Victor Sjöström (gäst), Gert­rud Danielson, Ulrika Modin, Gunnar Strååt, Tore Karte, Rut Cronström, John Harryson, Sture Ericson

Stolpsängen (The Fourposter) av Jan de Hartog
Översättning: Herbert Wärnlöf
Kretsteaterturné II
Premiär Tranås 23 mars 1952, däref­ter: Sömmen, Bestorp, Sjögestad, S:t Anna, Hycklinge, Gammalkil, Gamleby, Åtvidaberg, Borensberg, Ljusfallshammar 
Regi: Johan Falck 
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe  
I rollerna: Åke Engfeldt, Sigrid Kaiser

Laddat möte (The Hollow) av Agatha Christie
Över­sättning: Eva Tisell
Premiär Linköping 23 april 1952
Premiär Norrköping 7 maj 1952
Regi: Sture Ericson
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna:  Signe Wirff, Ulrika Modin, Nine-Christine Jönsson, Max von Sydow, Thore Wallengren, Gunnar Strååt, Kerstin Olin, Åke Engfeldt, Louise Bojar, Sture Ericson, Ruth Hoffsten, Thore Wallengren, Bertil Karlsson

Repertoar 1952-53

Jane av S N Behrman efter en novell av W Somerset Maugham
Översättning: Birgitta Hammar
Premiär i Linköping 3 sepember 1952
Premiär i Norrköping 26 september 1952
Regi: Keve Hjelm
Scengrafi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Signe Wirff, Alice Eklund, Ruth Hoffsten, Max von Sydow, Gunnar Strååt, Erik Strandell, Thore Wallengren, Brita Ulfberg, Sture Ericson

Stolpsängen (The Fourposter) av Jan de Hartog 
Översättning: Herbert Wärnlöf
Kretsteater
Premiär i Tranås 23 mars 1952
Regi: Johan Falck
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Åke Engfeldt, Sigrid Kaiser

Dans under stjärnorna (L’invitation au Chateau)av Jean Anouilh
Översättning: Lennart Lagerwall
Premiär i Linköping 15 oktober 1952
Premiär i Norrköping 5 november 1952
Regi: Johan Falck
Scenografi: Gunnar Lindblad
I rollerna: Ingemar Pallin, Dagny Stenius, Ulrika Modin, Sture Ericson, Kerstin Olin, Åke Engfeldt, Gunnar Strååt, Sigrid Kaiser, Margaretha Krook, Signe Wirff, Keve Hjelm

Fångarnas natt (A sleep of Prisoners)av Christopher Fry
Översättning: Erik Lindegren
Klubbteater
Premiär i Norrköping 22 november 1952
Premiär i Linköping 7 december 1952
Regi: Johan Falck
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Erik Strandell, Ingemar Pallin, Max von Sydow, Sture Ericson

När skymningen föll (The Day’s Mischief) av Lesley Storm
Översättning: Birgitta Hammar
Regi: Keve Hjelm
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Åke Engfeldt, Ulrika Modin, Gunnar Strååt, Margaretha Krook, Kerstin Olin, Dagny Stenius, Signe Wirff, Birgit Söderlund, Rut Hoffsten, Els-Marie Sundin

Askungen av Charlotte B Chorpenning
Översättning: Lennart Hedberg
Skolteater
Premiär i Norrköping 27 november 1952
Premiär i Linköping 2 mars 1953
Regi: Sture Ericson
Scenografi: Agneta Pauli
I rollerna: Thore Wallengren,  Brita Ulfberg, Els-Marie Sundin, Birgit Söderlund, Bertil Karlsson, Roland Wilén, Sture Hovstadius, Rut Hoffsten, Helen Jonsson, John Nilsson, Stig Gustavsson

Lorden från gränden (Me and my girl)av L Arthur Rose och Douglas Furber
Musik: Noel Gay, Albert Harris, Erik Johnsson
Bearbetning och sångtexter: Gardar Sahlberg
Koreografi och arrangemang: Albert Gaubier
Kapellmästare: Erik Johnsson
Scenografi och kostym: Holger Winge
Regi: Nils Poppe
Premiär i Linköping 26 december 1952
Premiär i Norrköping 28 januari 1953
I rollerna: Nils Poppe, Annalisa Ericson, Gertrud Danielson, John Nilsson, Erik Strandell, Rut Cronström, Thore Wallengren, Ulrika Modin, Gunnar Strååt, Bertil Karlsson, Sture Hovstadius, Roland Wilén, Rut Hoffsten, Stig Gustavsson
Baletten: Per-Arne Qvarsebo, Else Knipschildt, Grethe Bülow, Bessie Hansen, Hanne Thuris, Coca Serban, Gunnar Christensen, Börge Vang

Madame och Haman – två pjäser av Walentin Chorell
Premiär i Norrköping 9 januari 1953
Premiär i Linköping 4 februari 1953
Regi: Sture Ericson och Johan Falck
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Madame: Dagny Stenius, Signe Wirff, Keve Hjelm. Haman: Keve Hjelm, Ingemar Pallin, Sigrid Kaiser, Sture Ericson

Peer Gynt  av Henrik Ibsen
Översättning: Karl Ragnar Gierow
Premiär i Norrköping 28 februari 1953
Premiär i Linköping 18 mars 1953
Regi och bearbetning: Johan Falck
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Margaretha Krook, Max von Sydow, Roland Wilén, Sture Ericson, Rut Hoffsten, Thore Wallengren, Erik Strandell, Ulrika Modin, Kerstin Olin, Brita Ulfberg, Margaretha Löwler, Dagny Stenius, Gunnar Strååt, Åke Engfeldt, Max von Sydow, Els-Mari Sundin, Signe Wirff, Lennart Hedberg, Ingemar Pallin, Rut Cronström, Keve Hjelm, Sture Hovstadius, Bertil Karlsson, Stig Gustavsson, Sverre Westrup, John Nilsson, Birgit Söderlund

Slå nollan till polisen (Dial ”M” for Murder) av Frederick Knott
Översättning: Lennart Lagerwall
Kretsteater
Premiär i Skärkind 11 april 1953
Regi: Keve Hjelm
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Margaretha Krook, Stig Gustavsson, Åke Engfeldt, Keve Hjelm, Erik Berglund

Ljuva ungdomstid (Ah, Wilderness…) av Eugene O’Neill
Översättning: Elsa af Trolle
Premiär i Norrköping 15 april 1953
Premiär i Linköpig 26 april 1953
Regi: Rune Carlstén
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Sture Ericson, Signe Wirff, Roland Wilén, Ingemar Pallin, Rut Hoffsten, Gunnar Strååt, Dagny Stenius, David Erikson, Kerstin Olin, Bertil Karlsson, Rut Cronström, Brita Ulfberg, Erik Strandel, Sture Hovstadius

Skattkammarön av Arne Lydén efter R L Stevensons roman
Skolteater
Premiär i Norrköping 5 maj 1953
Premiär i Linköping 11 maj 1953
Regi: Sture Ericson
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Roland Wilén, Gunnar Strååt, Mac Hertzman-Ericson, Sture Ericson, Bertil Karlsson, Erik Strandell, Rune Ottosson, Lennart Hedberg, Rune Ottoson, Stig Gustavsson, Carl Johnsson-Cloffe, Sture Hovstadius, Lennart Hedberg, Stig Gustavsson, Ulrika Modin, Brita Ulfberg

Elevskolans uppvisning 2 och 3 maj 1953
Ur Maria Stuart av Schiller
Ur Antigone av Sofokles
Hälsning från Berta av Tennessee Williams
Ur Tartuffe av Molière
Ur I väntan på Lefty av Clifford Odets
Ett frieri av Aton Tjechov
Ur Fordingsägare av August Strindberg

Repertoar 1953-54

Tolvskillingsoperan (Die Dreigrosehenoper) av Bert Brecht och Kurt Weill
Översättning: Curt Berg  Scenbilder: Eric Söderberg  Dirigent och arr: Lille Bror Söderlundh
Sång­scenerier: Else Fisher  Regi: John Zacharias
Premiär Norrköping 4 september 1953
Premiär Lin­köping 22 september 1953
I rollerna: Georg Rydeberg (gäst), Marianne Stjernqvist, Sven Magnuson, Ingrid Luterkort, Gunnar Strååt, Margaretha Krook, Olof Thunberg, Rut Hoffsten, Sverre Westrup, Bertil Norström, Erik Strandell, Bertil Karlsson, John Nilsson, Stig Gustavsson, Lennart Hedberg, Bertil Sjödin, Mats Björne, Els-Mari Sundin, Birgit Söderlund, Brita Ulfberg, Helen Jonson, Margaretha Löwler, roland Wilén, Marrit Ohlsson, Holger Cameron

Den ljuva timmen (L’heure Eblouissante), komedi i tre akter av Anna Bonacci
Översättning: Per Gerhard  Scenbilder: Eric Söderberg 
Musik: Lille Bror Söderlundh  Regi: Olof Thunberg
Premiär Norrköping 14 oktober 1953
Premiär Linköping 28 oktktober 1953
I rollerna: Bertil Norström, Harriet Hedenmo, Ulrika Modin, Sven Magnuson,  Bertil Sjödin, Sverre Westrup, Marrit Ohlsson, Margaretha Krook, Birgit Söderlund, Erik Strandell, Göte Fyhring, Gertrud Danielson, Els-Mari Sundin, Margareta Löwler, Margaretha Krook

Vildanden, skådespel i fem akter av Henrik Ibsen  
Översättning: Frans Hedberg  Scenbilder: Eric Söderberg  Regi: Ingrid Luterkort
Premiär Linköping 20 november 1953
Premiär Norrköping 5 december 1953
I rollerna: Ulf Palme (gäst) Margreth Weivers, Harriet Hedenmo, Sven Magnuson, Bertil Sjödin, Erik Strandell, Gertrud Danielson, Olof Thunberg, Bertil Karlsson, Sverre Westrup, Mats Björne, Göte Fyhring, Bertil Norström, Hilmer Ehn

Jag älskar dig, markatta! (Private lives), komedi i tre akter av Noe Coward.
Översättning: Sonja Bergwall  Scenbilder: Agneta Pauli  Regi: Johin Zacharias
Turné i samarbete med Bygdeteatern
Premiär Västra Husby den 31 oktober 1953
Premiär Norrköping 21 november 1953
Premiär Linköping 9 december 1953
I rollerna: Marianne Stjernqvist, Gunnar Strååt, Roland Wilén, Helen Jonsson, Brita Ulfberg

Trasiga änglar (La Cuisine des Anges), komedi i tre akter av Albert Husson.
Översättning: Birgitta Hammar  Scenbild: Eric Söderberg  Regi: Oloi Thunberg
Premiär Norrköping 26 december 1953
Premiär Linköping 12 januari 1954
I rollerna: Hilding Gävle (gäst), Bertil Norström, Erik Strandell, Göte Fyhring, Ulrika Modin, Ruth Hoffsten, Gunnar Strååt, Mats Björne, Gertrud Danielson, Stig Gustavsson, John Nilsson

Rödluvan, sagopjäs av Robert Bürkner.
Översättning: Ingmar Bergman  Scenbilder: Agneta Pauli.
Danser: Marrit Ohlsson Regi: Ingrid Luterkort
Skolteater
Premiär Linköping 26 december 1953
Premiär Norrköping 3 januari 1954
I rollerna: Margreth Weivers/Marianne Stjernqvist/Rut Hoffsten, Roland Wilén, Sverre Westrup, Bertil Sjödin, Helen Jonsson, Birgit Söderlund, Göte Fyhring, Marrit Ohlsson

Måsar över Sorrento (Seagulls over Sorrento), komedi i två akter av Hugh Hastings
Översättning: Herbert Wärnlöf  Scenbild: Eric Söderberg  Regi: Johi Zacharias
Premiär Norrköping 2 februari 1954
Premiär Linköping 26 februari 1954
I rollerna: Sven Magnuson, Bertil Sjödin, Erik Strandell, Gunnar Strååt, Göte Fyhring, Roland Wilén, Bertil Karlsson, Mats Björne, Bertil Norström

Kvinnor i skymning (Women of twilight) pjäs i två akter av Sylvia Rayman
Översättning: Tore Zetterholm  Scenbild: Eric Söderberg  Regi: Ingrid Luterkort
Premiär Linköping 10 februari 1954
Premiär Norrköping 25 februari 1954
I rollerna: Harriet Hedenmo, Margaretha Krook, Margreth Weivers, Marianne Stjernqvist, Ulrika Modin, Els-Marie Sundin, Birgit Söderlund, Rut Hoffsten, Marrit Ohlsson, Helen Jonsson, Gertrud Danielson

Sagan, komedi i fyra akter av Hjalmar Bergman
Scenbilder: Eric Söderberg  Musik: Åke Nygren  Regi: Olof Thunberg
Premiär Norrköping 19 mars 1954
Premiär Linköping 1 april 1954
I rollerna: Marianne Stjernqvist, Bertil Karlsson, Harriet Hedenmo, Margreth Weivers, Sven Magnuson, Erik Strandell, Ulrika Modin, Bertil Norström, Marrit Ohlsson, Stig Gustavsson

Älskande kvinna (The deep blue sea), pjäs i tre akter av Terence Rattigan
Översättning: Eva Tisell  Scenbild: Agneta Pauli Regi: John Zacharias
Turné i samarbete med Bygdeteatern
Premiär i Rimforsa 20 mars 1954 
I rollerna: Ingrid Luterkort, Gunnar Strååt, Mats Björne, Bertil Sjödin, Gertrud Danielson, Roland Wilén, Rut Hoffsten, John Nilsson

Henrik och Pernille, komedi i 3 akter av Ludvig Holberg
Översättning: Bengt Segerstedt  Scenbild: Agneta Pauli  Regi: Ingrid Luterkort
Skolteater
Premiär Norrköping 2 maj 1954
Premiär Linköping 10 maj 1954
I rollerna: Bertil Norström, Marianne Stjernqvist, Bertil Karlsson, Bertil Sjödin, Rut Hoffsten, Marrit Ohlsson, Gunnar Strååt, Roland Wilén, Mats Björne

Litet bo, komedi i fyra akter av Herbert Grevenius
Scenbild: Eric Söder­berg  Regi: John Zacharias
Premiär Linköping 23 april 1954
Premiär Norrköping 11 maj 1954I rollerna: Olof Thunberg, Margreth Weivers, Ulrika Modin, Erik Strandell, Göte Fyhring, Margaretha Löwler

Elevskolans uppvisning 15 & 16 maj 1954
– Menuett i G-dur av Beethoven
Scen ur Misantropen av Moliére
– Scen ur Brott och Brott av Strindberg
– Scen ur Kiki av André Pigard
– Scener ur Bernardas hus av Garcia Lorca
– Parad – Ripost, en fäktscen
– Scen ur Pathelin, fransk medeltidsfars
– Scen ur Inte för er, mina damer av Sacha Guitry
– Scen ur Ode till Aurora av Bernard Shaw
– Scen ur Flugorna av Jean Paul Sartre

Repertoar 1954-55

Markisinnan (The Marquise) av Noël Coward
Över­sättning: Elsa af Trolle Scenbild: Tyr Martin  Regi: John Zacharias
Premiär Linköping 31 augusti 1954
Premiär Norrköping 28 september 1954
I rollerna: Harriet Hedenmo, Semmy Friedmann, Sven Magnuson, Lennart Lundh, Helen Jonson, Carl-Åke Eriksson, Sverre Westrup, Hanna Landing, Rune Jansson

Älskande kvinna (The Deep Blue Sea) av Terence Rattigan
Översättning: Eva Tisell Scenbild: Agneta Pauli  Regi: John Zacha­rias
Premiär Norrköping 3 september 1954
Premiär Linköping 24 september 1954
I rol­lerna: Ingrid Luterkort, Gunnar Strååt, Mats Björne, Bertil Sjödin, Gertrud Danielson, Roland Wilén, Rut Hoffsten, Mats Björne, John Nilsson

Litet bo av Herbert Grevenius
Scenbild: Eric Sö­derberg  Regi: John Zacharias  
Turné i samarbete med Bygdeteatern
Premiär Lunnevad 25 september 1954
I rollerna: Margreth Weivers, Olof Thunberg, Ulrika Modin, Erik Strandell, Göthe Fyhring, Margareta Löwler

Tjuvarnas bal (Le Bal des Voleurs) av Jean Anouilh
Översättning: Gustaf Bjurström och Tuve-Ambjörn Nyström  Musik: George Auric
Scenbilder och kostymer: Tyr Martin Komiskt-plastiska arran­gemang: Marrit Ohlsson
Regi: John Zacharias
Premiär Linköping 15 ok tober 1954
Premiär Norrköping 5 november 1954
I rollerna: Ulrika Modin, Harriet Heden­mo, Margreth Weivers, Sven Magnuson/John Zacharias, Göthe Fyhring, Lennart Lundh, Bertil Sjödin, Gunnar Strååt, Roland Wilén, Ann-Charlotte Zacharias, Marrit Ohlsson, Sverre Westrup

Dödsdansen, av August Strindberg
Scenbild: Tyr Martin  Regi: John Zacharias
Premiär Linköping 19 november 1954
Premiär Norrköping 10 december 1954
Gästspel Malmö 12 april och Odense15 april 1954
I rollerna: Semmy Fried­mann, Ingrid Luterkort, Mats Björne, Birgit Söderlund, Gertrud Danielson

Tehuset Augustimånen (The Teahouse of the August Moon) av John Patrick
Översättning: Stig Ahlgren  Scenbilder och kostymer: Tyr Martin  Regi: Olof Thunberg
Premiär Norrköping 23 november 1954
Premiär Linköping 10 december 1954
I rollerna: Bertil Norström, Yasu Osawa-Arinell (gäst), Lennart Lundh, Erik Strandell, Gunnar Strååt, Bertil Karlsson, Tora Utter, Birgit Söderlund, Lennart Hedberg, John Nilsson, Göthe Fyhring, Carl-Åke Eriksson, Roland Wilén, Sverre Westrup, Bertil Sjödin, Marrit Ohlsson, Helen Jonson, Hanna Landing, Margaretha Löwler

Lilla Helgonet (Mam’zelle Nitouche) av Henri Meilhac och Albert Millaud
Musik: Florimond Hervé  Dansk bearbetning: Mogens Dam och Max Hansen  Svensk text: Kar de Mumma Sångtexter: Karl-Evert och Bertil Norström  Scenbilder och kostymer: Tyr Martin  Dirigent: Yngve Holmek  Regi: Olof Thunberg
Premiär Norrköping 12 jan1955
Premiär Linköping 2 februari 1955
I rollerna: Marianne Stjernqvist/Rut Hoffsten, Bertil Norström, Sven Magnuson, Gertrud Danielson, Ulrika Modin, Lennart Lundh, Erik Strandell, Göthe Fyhring, Birgit Söderlund, Carl-Åke Eriksson, Helen Jonson, Hanna Landing, Bertil Karlsson, Roland Wilén, Rune Jansson, John Nilsson

Pippi Långstrump sagopjäs i fem bilder av Astrid Lindgren med musik av Per-Martin Hamberg Scenbilder: Tyr Martin  Regi: Bertil Norström
Premiär Norrköping 7 februari 1955
Premiär Linköping 25 april 1955
I rollerna: Marrit Ohlsson/Rut Hoffsten, Gertrud Danielson, Birgit Söderlund, Carl-Åke Eriksson, John Nilsson, Mats Björne/Per-Olof Ekwall, Bertil Sjödin, Göthe Fyhring/Mats Björne, Bertil Karlsson, Sverre Westrup, Helen Jonson, Hanna Landing, Rut Hoffsten, Roland Wilén, Wille Johnson 

Vår lilla stad (Our Town) av Thornton Wilder
Översätt­ning: Anders Österling Regi: Ingrid Luterkort
Premiär Norrköping 2 februari 1955
Premiär Linköping 17 mars 1955
I rollerna: John Zacharias, Margreth Weivers, Lennart Lundh, Ulrika Modin, Gunnar Strååt, Harriet Hedenmo, Erik Strandell, Bertil Sjödin, Sven Magnuson, Rut Hoffsten, Göte Fyhring, Rune Ottoson, Birgit Söderlund, Carl-Åke Eriksson, Roland Wilén, Hans Wärn, Bertil Karlsson, Rune Jansson, Per-Olof Ekvall, Carl-Erik Gunnarsson, Rune Ottosson 

Så tuktas en argbigga av William Shakespeare
Över­sättning : Allan Bergstrand  Scenbilder och kostymer: Tyr Martin  Dansarrangemang: Rigmor Kalling
Regi: John Zacharias
Premiär i Norrköping 6 april 1955
Premiär Linköping 22 april 1955
I rollerna: Marianne Stjernqvist, Sven Magnuson, Olof Thunberg, Rut Hoffsten, Bertil Karlsson, Gunnar Strååt, Bertil Sjödin, Lennart Lundh, Roland Wilén, Carl-Åke Eriksson, Göthe Fyhring, Erik Strandell, John Nilsson, Helen Jonson, Margaretha Löwler

Det handlar om kärlek: Soaré med sång, musik och poesi.
En nyck (Un Caprice) av Alfred de Musset
Dekor: Tyr Martin  Regi: Ingrid Luterkort  
Turné i samarbete med Bygdeteatern
Premiär i Lagnö 11 april 1955
I rollerna: Harriet Hedenmo, Margreth Weivers, Bertil Norström, Jan Olsson
Musiker: Arne Hansson 

Hustruleken (Affairs of State) av Louis Verneuil
Översättning: Herbert Wärnlöf  Scenbild: Tyr Martin  Regi: John Zacharias
Premiär Norrköping 13 maj 1955
Premiär Linköping 24 maj 1955
I rollerna: Semmy Friedmann, Ingrid Luterkort, Sven Magnuson, Marianne Stjernqvist, Gunnar Strååt, Göthe Fyhring

Elevskolans uppvisning 18 och 19 maj 1955
Kort möte av Noël Coward
Sex i elden av Francis Swann
I rollerna: Margaretha Löwler, Hanna Landing, Birgit Söderlund, Rune Jansson, John Nilsson, Carl-Åke Eriksson, Inger Svennö, Ing-Margreth Lackne, Per-Olof Ekvall, Carl-Eric Gunnarsson, Helen Jonson

Repertoar 1955-56

Frisöndag, skådespel i två akter av Leck Fischer.
Översättning: Nils Beyer Scenbilder: Tyr Martin Regi: Ingrid Luterkort
Premiär Norrköping 2 september 1955
Premiär Linköping 16 september 1955 
I rollerna: Linnéa Hillberg, Semmy Friedmann, Gunvor Pontén, Gunnar Strååt, Barbro Kollberg, Bertil Karls­son, Göte Fyhring, Helen Jonson, Lennart Lundh, Inger Svennö, Helen Jonson, Mats Björne, Kate Carlander

Jag vill vara en annan, sceniskt skämt av Leck Fischer.
Översättning: Arne Lindberg  Scenbilder:  Tyr Martin  Regi: Kurt-Olof Sundström
Skolteater
Premiär Norrköping 11 september 1955
Premiär Linköping 19 september 1955 
 I rollerna: Carl-Åke Eriksson, Ing-Margret Lackne, Bertil Norström, Birgit Söderlund, Bertil Sjödin, Inger Svennö, Lennart Lundh, Hanna Landing, John Nilsson, Roland Wilén, Mats Björne, Per-Olov Ekvall, Bertil Sjödin

Äktenskapsmäklerskan (The Matchmaker), fars i fyra akter av Thornton Wilder.
Översättning: Stig Ahlgren  Scenbilder och kostymer: Gunnar Lindblad (gäst). Regi: Olof Thunberg. Premiär Norrköping 11 oktober 1955
Premiär Linköping 28 oktober 1955
I rollerna: Marianne Stjernqvist, Gunnar Strååt, Ingrid Luterkort, Margreth Weivers, Kurt-Olof Sundström, Roland Wilén, Ulla Akselson, Göte Fyhring, Bertil Karlsson, Carl-Åke Eriksson, Ing-Margreth Lackne, Tora Utter, Hanna Landing, John Nilsson, Mats Björne, Sverre Westrup

Vill ni leka, med mej? (Voulez vous jouer avec moi?), komedi i tre akter av Marcel Achard
med musik av Georges Vian Parys.
Översättning: Claes Hoogland  Scenbild: Tyr Martin  Regi: John Zacharias
Premiär Linköping 7 oktober 1955
Premiär Norrköping 1 november 1955
I rollerna: Sven Magnuson, Bertil Nor­ström, Gunvor Pontén, Lennart Lundh/Bertil Karlsson, Carl-Eric Gunnarsson

Körsbärsträdgården, komedi i fyra akter av Anton Tjechov
Översättning: Jarl Hemmer Scenbilder och kostymer: Tyr Martin  Regi: John Zacharias
Premiär Norrköping 21 november 1955
Premiär Linköping 2 december 1955
I rollerna: Linnea Hillberg, Gunnar Strååt, Barbro Kollberg, Sven Magnuson, Ulla Akselson, Kurt-Olof Sundström, Semmy Friedmann, Marianne Stjernqvist, Erik Strandell, Bertil Norström, Hanna Landing, Göte Fyhring, Per-Olof Ekvall, John Nilsson

Quist, ett litet stycke teater av Alf Henrikson
Babels Torn av Lars Helgesson
Scenbilder och kostymer: Barbara W Öberg  Regi: Ingrid Luterkort  
Turné i samarbete med Bygde­teatern
Premiär Klockrike 19 november 1955
I rollerna: Bertil Sjödin, Margreth Weivers, Gunvor Pontén, Helen Jonson, Inger Svennö, Mats Björne

Blåjackor, operett i två akter av Louis Lajtai.
Sångtexter: Roland  Scen­bilder: Tyr Martin  Kostymer: Barbara W  Öberg  Dirigent: Yngve Holmek Koreografi: Albert Gaubier (gäst)  Regi: John Zacharias
Premiär Linköping 26 december 1955
Premiär Norrköping 2 februrari 1956
I rollerna: Nils Poppe och Berith Bohm (gäster), Bertil Norström, Ulla Akselson, Erik Strandell, Göte Fyhring, Gertrud Danielson, Carl-Eric Gunnarsson, Carl-Åke Eriksson,  Kåre Sigurdsson, Birgit Söderlund, Ing-Margret Lackne, Kerstin Gustafson, Cayna Houmann, John Nilsson, Hanna Landing, Sverre Westrup, Per Ekvall, Christina Lindström, Holger Cameron, John Nilsson
Danssolister: Rigmor Kalling, Michael Ashlin, Grethe Bülow, Dorita och Manolo Marin

Vår ofödde son, skådespel i fyra akter av Vilhelm Moberg
Scenbilder: Tyr Martin  Regi: Kurt-Olof Sundström  
Premiär Linköping 2 mars 1956
Premiär Norrköping 23 mars 1956
I rollernia: Margreth Weivers, Bertil Karlsson, Ulla Akselson, Gertrud Danielson, Sven Magnuson, Ingrid Luterkort, Ing-Margreth Lackne, Kerstin Kristoffersson, Kristina Andersson, Lars-Göran Torstensson, Carl-Åke Eriksson, Jan-Erik Kjellgren, John Nilsson

Påsk av August Strindberg
Scenbild: Barbara W. Öberg Regi: Ingrid Luterkort
Turné i samar­bete med Bygdeteatern
Premiär i Häradshammar 3 mars 1956
I rollerna: Helen Jonson, Göte Fyhring, Inger Svennö, Hanna Landing, Roland Wilén, Erik Strandell

Åh, en så’n Pappa! (The Remarkable Mr. Pennypacker), komedi i tre akter av Liam O’Brien
Översättning: EvaTisell  Scenbild och kostymer: Tyr Martin  Regi: Olof Thunberg
Premiär Linköping 10 april 1956
Premiär Norrköping 8 maj 1956
I rollerna: Sven Magnuson, Barbro Kollberg, Bertil Sjödin, Ingrid Luterkort, Gunnar Strååt, Lennart Lundh, Gunvor Pontén, Roland Wilén, Christina Lindström, Knut-Olof Carlqvist, Lars-Göran Torstensson, Lars Johnsson, Klas Adsell, Gunilla Zacharias, John Nilsson, Ulf Carresjö,  Per Ekwall, Carl-Eric Gunnarsson, Sverre Westrup

Nalle Puh och hans vänner, barnpjäs av A. A. Milne, dramatiserad av Eric Olsoni
Musik av Bruno Jubelsky Scenbilder: Barbara W Öberg  Regi: Bertil Norström
Premiär Norrköping 14 april 1956
Premiär Linköping 14 maj 1956
I rollerna: Carl-Åke Eriksson, Ulla Akselson, Margreth Weivers, Mats Björne, Bertil Karlsson/Bertil Norström, Gertrud Danielson, Helen Jonson, Lotta Zacharias, Kerstin Gustafson, Cayna Houmann, Gun Strandell

Älskling, jag ger mig! (Yes, my darling daughter!) komedi i tre akter av Mark Reed
Översättning: Elsa af Trolle  Scenbild: Barbara W Öberg  Regi: John Zacharias
Premiär Linköping 4 maj 1956
Premiär Norrköping 24 maj 1956
I rollerna: Linnéa Hillberg, Semmy Friedmann, Marianne Stjernqvist, Göte Fyhring, Erik Strandell, Caryna Houmann, Guje Lagerwall (gäst)/Emy Storm

 Elevskolans uppvisning 12 och 13 maj 1956
– Preludium, dansstudie
– Mooneys grabb gråter inte av Tennessee Williams
– Duett ur Figaros bröllop
– I Italien, komedi av Hjalmar Bergman
– Grevinnan Eau d’Espagne, av Tennessee Williams

Repertoar 1956-57

Mister Ernest (The Importance of Being Earnest), komedi i tre akter av Oscar Wilde
Översättning: Elisabeth Lovén-Hansson Scenbilder och kostymer: Tyr Martin Regi: Ingrid Luterkort Premiär Linköping 31 august 1956
Premiär Norrköping 18 september 1956
I rollerna: Lennart Lundh, Ingrid Luterkort, Marg­reth Weivers, Gunvor Pontén, Mats Björne, Hanna Landing, Bertil Norström, Carl-Åke Eriksson, Sverre Westrup

Melodi på lergök, lustspel i tre akter av Lars-Levi Laestadius
Scenbilder: Tyr Martin  Regi: John Zacharias 
Turné i samarbete med Folkparksteatern 16 juni—9 augusti
Premiär Norrköping 4 september 1956
Premiär Linköping 21 september 195631
I rollerna: Sven Magnusson, Marianne Stjernqvist, Kurt-Olof Sundström, Göte Fyhring, Gunnar Strååt, Erik Strandell, Emy Storm, Ulla Ak­selson, Caryna Houmann, Kåre Sigurdsson

Anne Franks Dagbok
, dramatiserad av Frances Goodrich och Albert Hackett
Översättning: Lill-Inger och Göran O Eriksson Scenbild: Tyr Martin  Regi: John Zacharias  
Premiär Norrköping 10 oktober 1956
Premiär Linköping 26 oktober 1956
I rollerna: Gunnar Strååt, Emy Storm, Inger Svennö, Nini Witzansky, Erik Strandell, Ingrid Luterkort, Carl-Åke Eriksson, Bertil Sjödin, Bertil Norström och Helen Jonson.

Värdshusvärdinnan, komedi i sex bilder av Carlo Goldoni
Scenbilder: Tyr Martin Bearbetning och regi: Kurt-Olof Sundström
Turné i samarbete med Bygdeteatern
Premiär Åby 20 oktober 1956
 I rollerna: Ulla Aksel­son, Göte Fyhring, Roland Wilén, Mats Björne, Lennart Lundh, Hanna Landing, Ing-Margreth Lackne, Kåre Sigurdsson

Tartuffe, komedi i två akter av Jean Baptiste Molière
Översättning: Tor Hedberg  Scenbild och kostymer: Barbara W Öberg Regi: John Zacharias
Premiär Norrköping 21 november 1956
Premiär Linköping 4 december 1956
I rollerna: Sven Magnuson, Barbro Kollberg, Semmy Friedmann, Marianne Stjernqvist, Kurt-Olof Sundström, Lennart Lundh, Ulla Akselson, Göte Fyhring, Emy Storm, Kerstin Gustafson, Bertil Sjödin, Mats Björne, Kåre Sigurdsson, Curt Kärrby

Vita hästen (Im weissen Rössl), sångspel i tre akter av Hans Muller
Musiken av Ralph Benatzky Svensk bearbetning av Kar de Mumma och Karl Evert
Scenbilder och kostymer: Tyr Martin  Dirigent: Yngve Holmek  
Koreo­grafi: Albert Gaubier (gäst) Regi: John Zacharias
Premiär Norrköping 26 december 1956
Premiär Linköping 18 januari 1957
I rollerna: Inga Brink (gäst), Bertil Norström, Sven Magnuson, Christina Lindström, Alf Westberg (gäst), Kurt-Olof Sundström, Ulla Akselson, Gunnar Strååt, Nini Witzansky, Bertil Sjödin, Caryna Houmann, Staffan Westerberg, Kåre Sigurdsson, Roland Wilén, Mats Björne, Carl-Åke Eriksson, Ing-Margreth Lackne, Kerstin Gustafson, Curt Kärrby, Ingemar Karlsson, Sven-Robert Pettersson
Danssolister: Runa Wendrup/Gurli Hansen, Carl-Åke Eriksson

Gustav Vasa, skådespel av August Strindberg
Scenbilder och kostymer: Tyr Martin Regi: John Zacharias
Premiär Norrköping 19 februari 1957
Premiär Linköping 7 mars 1957
I rollerna: Olof Thunberg, Margreth Weivers, Kurt-Olof Sundström, Semmy Friedmann, Gunnar Strååt, Sven Magnuson, Ingrid Luterkort, Nina Scenna (gäst), Lennart Lundh, Göte Fyhring, Erik Strandell, Åke Lagergren (gäst), Carl-Åke Eriksson, Curt Kärrby, Bertil Sjödin, Kåre Sigurdsson, Emy Storm, Gunvor Pontén, Nini Witzansky, Ulla Akselson, Roland Wilén, Staffan Westerberg, Bertil Norström

Vägen till Rom (The Road to Rome), komedi i tre akter av Robert E Sherwood
Översättning: Stig Ahlgren  Scenbilder och kostymer: Barbara W Öberg  Regi: Kurt-Olof Sundström
Premiär Norrköping 27 mars 1957
Premiär Linköping 12 april 1957
I rollerna: Georg Lökkeberg (gäst), Marianne Stjernqvist, Gunnar Strååt, Nina Scenna (gäst), Lennart Lundh, Sven Magnu­son, Erik Strandell, Lars-Erik Liedholm (gäst), Kåre Sigurdsson, Kerstin Gustafson, Staffan Westerberg, Göthe Fyhring,  Roland Wilén, Bertil Sjödin, Curt Kärrby, Sverre Westrup

Turturduvans röst (The Voice of the Turtle), komedi i sex bilder av John van Druten
Översättning: Eva Tisell  Scenbild: Tyr Martin  Regi: Ingrid Luterkort
Turné i samarbete med Bygdeteatern
Premiär Västra Husby 28 mars 1957
I rollerna: Ulla Akselson, Carl-Åke Eriksson, Gunvor Pontén

Natten till den 17 januari (Night of January 16th), kriminalpjäs i tre akter av Ayn Rand
Översättning: Stig Torsslow Scenbild: Tyr Martin  Regi: John Zacharias  Bitr regissör: Lars-Erik Liedholm
Premiär Norrköping 7 maj 1957
Premiär Linköping 21 maj 1957
I rollerna: Georg Lökkeberg (gäst), Margreth Weivers, John Zacharias, Bertil Sjödin, Helen Jonson, Erik Strandell, Sven Magnuson, Gertrud Danielson, Mats Björne, Curt Kärrby, Roland Wilén, Ing-Margreth Lackne, Göte Fyhring, Lennart Lundh, Hanna Landing, Kåre Sigurdsson, Caryna Houmann

Fabian öppnar portarna, tidlöst spel i två akter av Walentin Chorell
Scenbilder: Tyr Martin  Regi: John Zacharias  
Turné i samarbete med Folkparksteatern
Premiär Norrköpings Folkets Park 16 juni 1957
I rollerna: Erik Strandell, Lillemor Björnstad (gäst), Helen Johnson, Kurt-Olof Sundström

Elevskolans uppvisning 11 och 12 maj 1957
– Spansk dans
– Aina av Sara Lidman
– Vem är där? av Jean Tardieu
– Nattens salighet av Jean Tardieu
– Lycklig resa av Thorton Wilder
– Mamsell Ettermygg av J Offenbach

Annonser