Archive for the ‘ Repertoar 1958-59 ’ Category

Repertoar 1958-59

Bröllopet på Seine (La Belle Marinière) av Marcel Achard
Över­sättning: Stig Torsslow  Scenbild: Tyr Martin  Regi: John Zacharias 
Premiär Linköping 3 september 1958
Premiär Norrköping 26 september 1958
I rollerna: Sven Magnuson, Öllegård Wellton, Göte Fyhring, Nini Witzansky, Erik Strandell, Bertil Sjödin, Curt Kärrby, Rune Johansson

Bättre sent än aldrig (It’s never too late) av Felicity Douglas
Översättning: Lill-Inger Eriksson  Scenbilder: Tyr Martin  Kostymer: Birgit Lekerud  Regi: John Zacharias
Premiär Norrköping 5 september 1958
Premiär Linköping 24 september 1958
I rollerna: Ingrid Luterkort, Bertil Norström, Brita Öberg, Olof Eklund, Ulla Akselson, Kåre Sigurdsson, Margreth Weivers, Olle Johansson, Emelie Gemzell, Hanna Landing

Efter levande modell (D’après nature ou presque) av Michel Arnaud
Översättning: Eva Tisell  Scenbild och regi: Lars-Erik Liedholm  
Turné i samarbete med Bygdeteatern
Pre­miär Skärkind 25 september 1958
Premiär Norrköping 15 oktober 1958
I rollerna: Emy Storm, Roland Wilén, Carl-Åke Eriksson,Kerstin Nilsson, Inga Didong, Åke Lagergren, Staffan Westerberg

Richard II av William Shakespeare
Översättning: J H Thomander/C A Hagberg  Scenbearbetning: Olof Widgren
Scenbilder och kosty­mer: Barbara W Öberg  Regi: Olof Widgren och John Zacharias
Premiär Norr­köping 24 oktober 1958
Premiär Linköping 12 november 1958
I rollerna: Olof Widgren (gäst), Margreth Weivers, Olof Eklund, John Elfström (gäst), Erik Strandell, Brita Öberg, Bertil Norström, Carl-Åke Eriksson, Stig Malmros, Curt Kärrby, Anders Nyström, Roland Wilén, Staffan Westerberg, Sven Magnuson, Lars-Erik Liedholm, Kåre Sigurdsson, Olle Johansson, Bertil Sjödin, Curt Kärrby, Åke Lagergren, Nini Witzansky, Inga Didong, Rune Johansson

Clérambard av Marcel Aymé
Översättning: Bengt Anderberg  Scenbilder och kostymer: Tyr Martin  Regi: Gösta Folke (gäst)
Premiär Norr­köping 5 december 1958
Premiär Linköping 26 december 1958
I rollerna: Georg Funkquist (gäst), Gerd Hagman, Ingrid Borthen (gäst), Carl-Åke Eriksson, Brita Öberg, Bertil Norström, Kåre Sigurdsson, Erik Strandell, Hanna Landing, Ulla Aksel­son, Inga Didong, Nini Witzansky, Göte Fyhring, Curt Kärrby, Olle Johansson, Bertil Sjödin

Den stora drömmen
(Flowering Cherry) av Robert Bolt
Över­sättning: Sven Barthel  Scenbild: Barbara W  Öberg  Regi: Lars-Erik Liedholm
Premiär Norrköping 2 januari 1959
Premiär Linköping 21 januari 1959
I rollerna: Sven Magnuson, Emy Storm, Kerstin Nilsson, Staffan Westerberg, Emelie Gemzell, Åke Lagergren, Roland Wilén

Här dansar Charley’s tant (Where’s Charley) av George Abbot efter en fars av Brandon Thomas
Musik och sångtexter av Frank Lœsser  Översättning: Esse Björkman   
Scenbilder och kostymer: Barbara W Öberg  Musik: Yngve Holmek med Gunnar Hoffsten och hans orkester  Koreografi: Albert Gaubier  Regi: Lars-Erik Liedholm
Premiär Norrköping 20 februari 1959
Premiär Linkö­ping 25 mars 1959
I rollerna: Nils Poppe (gäst), Öllegård Wellton, Olof Eklund, Kerstin Nilsson, Erik Strandell, Hanna Landing, Kåre Sigurdsson, Roland Wilén, Olle Johansson
Danssolister: Gurli Hansen, Rigmor Kalling, Wikki Karras, Svend Bunck, Hendrik Davel, Patrick Hurd, Ken Martyne, Inge Elef, Anitra Layne, Bill Dane, Jorma Lumijärvi

Termopyle av  H. O. Bränner  
Översätt­ning: Jan Gehlin Scenbild: Tyr Martin  Regi: John Zacharias
Sverigepremiär i Linkö­ping 25 februari 1959
Premiär Norrköping 3 april 1959
I rollerna: Semmy Fried­mann (gäst), Ingrid Luterkort, Gerd Hagman, Erik Hell (gäst), Göte Fyhring, Carl-Åke Eriksson, Ulla Akselson, Bertil Norström

Spöket på Canterville av Bernt Callewbo efter Oscar Wildes novell
Scenbild: Tyr Martin Regi: Bertil Norström  
Turné i samarbete med Bygdeteatern
Program för skolteatern

Premiär Åby 7 april 1959
Premiär Linkö­ping 12 maj 1959
Premiär Norrköping 28 maj 1959
I rollerna: Roland Wilén, Brita Öberg, Göte Fyhring, Emy Storm, Carl-Åke Eriksson, Kerstin Nilsson, Kåre Sigurdsson, Olle Johansson, Inga Didong, Curt Kärrby, Ulf André

Den vackra mjölnarfrun (La Molinera de Arcos) av Alejandro Casona
Översättning: Arne Häggqvist  Musikvinjetter: Thomas Birth Scenbil­der och kostymer: Barbara W Öberg Regi: Sam Besekow (gäst) Dansinslag: Ken Martyne
Premiär Norrköping 8 maj 1959
Premiär Linköping 27 maj 1959
I rollerna: Öllegård Wellton, John Zacharias, Margreth Wievers, Olof Eklund, Gertrud Danielson, Lars-Erik Liedholm, Hanna Landing, Helen Jonson, Inga Didong, Olle Johansson, Bertil Sjödin, Roland Wilén, Kåre Sigurdsson
Dansare: Inge Elef, Ken Martyne, Olle Johansson, Inga-Lisa Nibblén, Curt Kärrby, Bo Ivander