Archive for the ‘ Elevskola ’ Category

Elever 50-tal

ELEVER på Elevskolan

1950-51
Tredjeårs-elever
Louise Bojar
Walter Turdén
Bo Wärff
Andraårs-elever
Rune Eklund
Kerstin Görander
Sigrid Kaiser
Bertil Karlsson
Kerstin Olin
Roland Wilén
Förstaårs-elev
Ruth Hoffsten

1951-52
Tredjeårs-elever
Sigrid Kaiser
Bertil Karlsson
Kerstin Olin
Roland Wilén
Andraårs-elev
Ruth Hoffsten
Förstaårs-elever
Sture Hovstadius
Jan-Olof Rydqvist
Els-Marie Sundin
Brita Ulfberg
Bengt Virdestam

1952-53
Tredjeårs-elever
Ruth Hoffsten
Bertil Karlsson
Roland Wilén
Andraårs-elever
Sture Hovstadius
Els-Marie Sundin
Brita Ulfberg
Förstaårs-elever
Stig Gustavsson
Helen Jonsson
Margaretha Löwler
John Nilsson
Birgit Söderlund

1953-54
Tredjeårs-elever
Els-Mari Sundin
Brita Ulfberg
Andraårs-elever
Stig Gustavsson
Helen Jonsson
Margaretha Löwler
John Nilsson
Birgit Söderlund
Förstaårs-elever
Carl-Åke Eriksson
Rune Jansson
Hanna Landing

 1954-55
Tredjeårs-elever
Helen Jonsson
Margaretha Löwler
John Nilsson
Birgit Söderlund
Andraårs-elever
Carl-Åke Eriksson
Rune Jansson
Hanna Landing
Förstaårs-elever
Per-Olof Ekwall
Carl-Erik Gunnarsson
Ing-Margreth Lackne
Inger Svennö 

1955-56
Tredjeårs-elever
Carl-Åke Eriksson
Hanna Landing
Andraårs-elever
Per-Olof Ekwall
Carl-Erik Gunnarsson
Ing-Margreth Lackne
Inger Svennö
Förstaårs-elever
Kerstin Gustafson
Caryna Houmann
Christina Lindström
Kåre Sigurdsson 

1956-57
Tredjeårs-elever
Ing-Margreth Lackne
Inger Svennö
Nini Witzansky
Andraårs-elever
Kerstin Gustafson
Caryna Houmann
Christina Lindström
Kåre Sigurdsson
Förstaårs-elever
Inga Didong
Emelie Gemzell
Curt Kärrby
Staffan Westerberg 

1957-58
Tredjeårs-elever
Kerstin Gustafson
Caryna Houmann
Christina Lindström
Kåre Sigurdsson
Andraårs-elever
Inga Didong
Emelie Gemzell
Curt Kärrby
Staffan Westerberg
Förstaårselever

1958-59
Tredjeårs-elever
Inga Didong
Emelie Gemzell
Curt Kärrby
Staffan Westerberg
Andraårs-elever

Förstaårs-elever
Ulf Andrée
Gudrun Ekstrand
Axel Fritz
Bo Ivander
Ingegerd Sjölund 

1959-60
Tredjeårs-elever

Andraårs-elever
Ulf Andrée
Gudrun Ekstrand
Bo Ivander
Ingegerd Sjölund
Förstaårs-elever
Heinz Spira

 

Annonser

Elever 60-tal

ELEVER på Elevskolan

1960-61
Tredjeårs-elever
Ulf Andrée
Gudrun Ekstrand
Ingegerd Sjölund
Andraårs-elev
Heinz Spira
Förstaårs-elever
Hans Elfvin
Tommy Grönlund
Karl Gustaf Gustafson
Margit Magnusson
Ebon Sorin
Berit Tancred

1961-62
Tredjeårs-elever
Heinz Spira
Andraårs-elever
Hans Elfvin
Tommy Grönlund
Karl Gustaf Gustafson
Margit Magnusson
Ebon Sorin
Berit Tancred
Förstaårs-elever

1962-63
Tredjeårs-elever
Hans Elfvin
Tommy Grönlund
Karl Gustaf Gustafson
Margit Magnusson
Ebon Sorin
Berit Tancred
Andraårs-elever

Förstaårs-elever
Mona-Liz Alexandersson
Katja Bergström
Riber Björkman
Britt-Marie Källerö
Kjell Lennartsson 

1963-64
Tredjeårs-elever
Margit Magnusson
Andraårs-elever
Mona-Liz Alexandersson
Katja Bergström
Riber Björkman
Britt-Marie Källerö
Kjell Lennartsson
Förstaårs-elever
Encio Lundgren
Eda Michelson
Gunnar Strömberg
Inga Ålenius
Agneta Skarp (dekorelev) 

1964-65
Tredjeårs-elever
Mona-Liz Alexandersson
Katja Bergström
Riber Björkman
Kjell Lennartsson
Andraårs-elever
Encio Lundgren
Eda Michelson
Gunnar Strömberg
Inga Ålenius
Agneta Skarp (dekorelev)
Förstaårs-elever
 

1965-66
Tredjeårs-elever
Encio Lundgren
Eda Michelson
Gunnar Strömberg
Inga Ålenius
Agneta Skarp (dekorelev)
Andraårs-elever

Förstaårs-elever

Extratra-elever
Leif Ahrle
Eva Günther
Marie Nylander
Riber Björkman (regi)
Maria Blom (inspicent)
Lisbeth Wahlström (attribut)

Elever 40-tal

ELEVER på Elevskolan

1947-48
Premiärelever
Hariette Garellick
Ernst-Hugo Järegård
Lennart Lindberg
Ingrid Thulin
(alla hade gått utbildning på andra teaterskolor)
Första-års elever
Camilla Björnström
Arne Cronström
Göte Grefbo
John Harryson
Karin Hemrén
Kaj Nohrborg
Wanja Rodefeldt

1948-49
2-års elever
Göte Grefbo
John Harryson
Karin Hemrén
Kaj Nohrborg
Wanja Rodefeldt
Märta Wildner
Första-års elever
Louise Bojar
Marta Grive
Walter Turdén
Bo Wärff

1949-50
3-års elever
John Harryson
Karin Hemrén
Kaj Nohrborg
Wanja Rodefeldt
2-års elever
Louise Bojar
Walter Turdén
Bo Wärff
Första-års elever
Rune Eklund
Kerstin Görander
Sigrid Kaiser
Bertil Karlsson
Kerstin Olin
Roland Wilén

Elevskolan

Elevskolan 1947 – 1966

Elevskolan startade 1947, då Stadsteatern Norrköping-Linköping bildades. Skolan var 3-årig. Manda Björling* var föreståndare för skolan. Johan Falck var teaterchef.

Som stipendiater (premiärelever) till skolan första året utsågs Hariette Garellick, Ernst-Hugo Järegård, Lennart Lindberg och Ingrid Thulin. De hade alla utbildats vid andra teaterskolor tidigare. Som förstaårs-elever antogs bl a Göte Grefbo och John Harryson.

Bland eleverna som antogs spelåret 1948/49 fanns Walter Turdén och till spelåret 1949/50 antogs Roland Wilén – båda kom att bli anställda på teatern fram till sin pensionering. 
Spelåret 1950/51 var teaterchef Johan Falck chef även över elevskolan.
Spelåret  1951/52  & 1952/53 var olika skådespelare föreståndare för elevskolan.
Spelåret 1953/54 blev Ingrid Lutherkort  föreståndare för elevskolan.

John Zacharias blev chef på teatern spelåret 1953/54.  I skådespelarensemblen detta år fanns också Margareta Krook, Bertil Norström, Bertil Sjödin, Marianne Stjernqvist, Erik Strandell, Gunnar Strååt, Olof Thunberg, Margreth Weivers m fl.

Spelåret 1955/56 antogs Kåre Sigurdsson till elevskolan, liksom Kerstin (Gustafson) Nilsson.  Spelåret 1958/59, direkt efter elevskolan, engagerades Kerstin Nilsson som skådespelare och blev sedan kvar på teatern fram till sin pensionering.  Spelåret 1956/57 antogs bl a Inga Didong och  Staffan Westerberg till elevskolan; Inga Didong stannade kvar som skådespelare på teatern fram till sin pensionering.

Spelåret 1957/58 kom bl a Olle Johansson, Lars-Erik Liedholm och Olof Thunberg till teatern som skådespelare; Olle Johansson blev kvar fram till sin pensionering. Lars-Erik Liedholm återkom vid flera tillfällen som regissör och under åren 1981-1985 var han teaterchef.  
Inga nya elever antogs till elevskolan 1957/58.
1960/61  antogs Berit Tancred som elev på skola; Berit arbetade sedan som skådespelare på teatern fram till sin pensionering.

Spelåret 1963/64 togs elever in på skolan för sista gången. Som dekoratörselev antogs det året  Agneta Skarp, som kom att bli Stadsteatern/ Östgötateatern trogen som scenograf fram till sin pensionering.
Spelåret 1965/66 var skolans sista år.

Walter Turdén, Roland Wilén,  Bertil Norström, Bertil Sjödin, Margreth Weivers, Kerstin Nilsson, Inga Didong, Olle Johansson, Berit Tancred, Agneta Skarp – samtliga nämnda ovan – tillhörde alla teaterns fasta ensemble under många år, de flesta fram till sin pensionering. 

Kuriosa

* Manda Björling  var gift med skådespelaren August Falck som startade Intima Teatern tillsammans med Strindberg 1907.  I mitten av 1930-talet dog August Falck. August och Manda hade en son som hette Johan och som 1947 blev Stadsteatern Norrköping-Linköpings första chef. Manda Björling blev samtidigt föreståndare för elevskolan. Hon hade också en del regiuppdrag under teaterns första år.

Annonser