Archive for the ‘ Elever ’ Category

Elever 50-tal

ELEVER på Elevskolan

1950-51
Tredjeårs-elever
Louise Bojar
Walter Turdén
Bo Wärff
Andraårs-elever
Rune Eklund
Kerstin Görander
Sigrid Kaiser
Bertil Karlsson
Kerstin Olin
Roland Wilén
Förstaårs-elev
Ruth Hoffsten

1951-52
Tredjeårs-elever
Sigrid Kaiser
Bertil Karlsson
Kerstin Olin
Roland Wilén
Andraårs-elev
Ruth Hoffsten
Förstaårs-elever
Sture Hovstadius
Jan-Olof Rydqvist
Els-Marie Sundin
Brita Ulfberg
Bengt Virdestam

1952-53
Tredjeårs-elever
Ruth Hoffsten
Bertil Karlsson
Roland Wilén
Andraårs-elever
Sture Hovstadius
Els-Marie Sundin
Brita Ulfberg
Förstaårs-elever
Stig Gustavsson
Helen Jonsson
Margaretha Löwler
John Nilsson
Birgit Söderlund

1953-54
Tredjeårs-elever
Els-Mari Sundin
Brita Ulfberg
Andraårs-elever
Stig Gustavsson
Helen Jonsson
Margaretha Löwler
John Nilsson
Birgit Söderlund
Förstaårs-elever
Carl-Åke Eriksson
Rune Jansson
Hanna Landing

 1954-55
Tredjeårs-elever
Helen Jonsson
Margaretha Löwler
John Nilsson
Birgit Söderlund
Andraårs-elever
Carl-Åke Eriksson
Rune Jansson
Hanna Landing
Förstaårs-elever
Per-Olof Ekwall
Carl-Erik Gunnarsson
Ing-Margreth Lackne
Inger Svennö 

1955-56
Tredjeårs-elever
Carl-Åke Eriksson
Hanna Landing
Andraårs-elever
Per-Olof Ekwall
Carl-Erik Gunnarsson
Ing-Margreth Lackne
Inger Svennö
Förstaårs-elever
Kerstin Gustafson
Caryna Houmann
Christina Lindström
Kåre Sigurdsson 

1956-57
Tredjeårs-elever
Ing-Margreth Lackne
Inger Svennö
Nini Witzansky
Andraårs-elever
Kerstin Gustafson
Caryna Houmann
Christina Lindström
Kåre Sigurdsson
Förstaårs-elever
Inga Didong
Emelie Gemzell
Curt Kärrby
Staffan Westerberg 

1957-58
Tredjeårs-elever
Kerstin Gustafson
Caryna Houmann
Christina Lindström
Kåre Sigurdsson
Andraårs-elever
Inga Didong
Emelie Gemzell
Curt Kärrby
Staffan Westerberg
Förstaårselever

1958-59
Tredjeårs-elever
Inga Didong
Emelie Gemzell
Curt Kärrby
Staffan Westerberg
Andraårs-elever

Förstaårs-elever
Ulf Andrée
Gudrun Ekstrand
Axel Fritz
Bo Ivander
Ingegerd Sjölund 

1959-60
Tredjeårs-elever

Andraårs-elever
Ulf Andrée
Gudrun Ekstrand
Bo Ivander
Ingegerd Sjölund
Förstaårs-elever
Heinz Spira

 

Annonser

Elever 60-tal

ELEVER på Elevskolan

1960-61
Tredjeårs-elever
Ulf Andrée
Gudrun Ekstrand
Ingegerd Sjölund
Andraårs-elev
Heinz Spira
Förstaårs-elever
Hans Elfvin
Tommy Grönlund
Karl Gustaf Gustafson
Margit Magnusson
Ebon Sorin
Berit Tancred

1961-62
Tredjeårs-elever
Heinz Spira
Andraårs-elever
Hans Elfvin
Tommy Grönlund
Karl Gustaf Gustafson
Margit Magnusson
Ebon Sorin
Berit Tancred
Förstaårs-elever

1962-63
Tredjeårs-elever
Hans Elfvin
Tommy Grönlund
Karl Gustaf Gustafson
Margit Magnusson
Ebon Sorin
Berit Tancred
Andraårs-elever

Förstaårs-elever
Mona-Liz Alexandersson
Katja Bergström
Riber Björkman
Britt-Marie Källerö
Kjell Lennartsson 

1963-64
Tredjeårs-elever
Margit Magnusson
Andraårs-elever
Mona-Liz Alexandersson
Katja Bergström
Riber Björkman
Britt-Marie Källerö
Kjell Lennartsson
Förstaårs-elever
Encio Lundgren
Eda Michelson
Gunnar Strömberg
Inga Ålenius
Agneta Skarp (dekorelev) 

1964-65
Tredjeårs-elever
Mona-Liz Alexandersson
Katja Bergström
Riber Björkman
Kjell Lennartsson
Andraårs-elever
Encio Lundgren
Eda Michelson
Gunnar Strömberg
Inga Ålenius
Agneta Skarp (dekorelev)
Förstaårs-elever
 

1965-66
Tredjeårs-elever
Encio Lundgren
Eda Michelson
Gunnar Strömberg
Inga Ålenius
Agneta Skarp (dekorelev)
Andraårs-elever

Förstaårs-elever

Extratra-elever
Leif Ahrle
Eva Günther
Marie Nylander
Riber Björkman (regi)
Maria Blom (inspicent)
Lisbeth Wahlström (attribut)

Elever 40-tal

ELEVER på Elevskolan

1947-48
Premiärelever
Hariette Garellick
Ernst-Hugo Järegård
Lennart Lindberg
Ingrid Thulin
(alla hade gått utbildning på andra teaterskolor)
Första-års elever
Camilla Björnström
Arne Cronström
Göte Grefbo
John Harryson
Karin Hemrén
Kaj Nohrborg
Wanja Rodefeldt

1948-49
2-års elever
Göte Grefbo
John Harryson
Karin Hemrén
Kaj Nohrborg
Wanja Rodefeldt
Märta Wildner
Första-års elever
Louise Bojar
Marta Grive
Walter Turdén
Bo Wärff

1949-50
3-års elever
John Harryson
Karin Hemrén
Kaj Nohrborg
Wanja Rodefeldt
2-års elever
Louise Bojar
Walter Turdén
Bo Wärff
Första-års elever
Rune Eklund
Kerstin Görander
Sigrid Kaiser
Bertil Karlsson
Kerstin Olin
Roland Wilén

Annonser