Archive for the ‘ Repertoar 1970-71 ’ Category

Repertoar 1970-71

Wermlänningarne av Fredrik August Dahlgren
Musik: Andreas Randel
Regi: Bertil Norström  
Dialektinstruktion: Einar Fröding
Scenografi och kostym: Rune Lindström  
Koreografi: Kerttu Thorén
Musikalisk led­ning: Arne Rassét 
Premiär 25 juli 1970 på Stockholms Parkteater (gästspel)
I rollerna: Kerstin Nilsson, Walter Norman, Hans Elfvin, Bertil Norström, Curt Ericson, Inga Landgré, Roland Wilén, Ebon Sorin, Bertil Sjödin, Gertrud Danielson, Berth Söderlund, Kim Procopé, Jan Tiselius, Mona Lundgren, Roger Norberg, Torsten Sjöholm
Dansare: Lillemor Ohlsson, Gaby Wittenberg, Birgitta Agrér, Svend Bunch, Klas Feldman 

Venetianskan, komedi av okänd medeltidsförfattare
Översättning: Giacomo Oreglia och Bertil Bodén
Regi: Hans Elfvin  
Scenografi och kostym: Agneta Skarp
Extraprogram i samarbete med Norrköpings stads fritidsnämnd
Pre­miär på Himmelstalunds Brunnssalong 10 augusti1970
I rol­lerna: Kim Procopé, Sten Elfström, Mona Lundgren, Gunhild Qvansebo, Christi­na Hellman, Göran Boberg 

Ä’ke det gudomligt, ett spel kring Carl Michael Bellman av Bertil Norström
Regi: Bertil Norström
Scenografi och kostym: Tyr Martin 
Koreografi: Kerttu Tho­rén
Musikarrangemang och instudering: Arne Rassét 
Premiär Linköping 15 augusti 1970
I rollerna: Svend Bunch, Gertrud Danielson, Klas Feldman, Hans Elfvin, Micaela Geger, Elsie Höök, Yvonne Lundeqvist, Kerstin Nilsson, Olle Johansson, Roger Norberg, Bertil Norström, Bertil Sjödin, Walter Turdén, Sverre Westrup, Anna Zimna, Peter-Paul Zwartjes, Walter Norman 

Ut med språket av Vaclav Havel
Översättning: Bo Fors­berg 
Regi: Lars Gerhard Norberg 
Scenografi: Ferenc Szabo
Premiär Norr­köping 27 augusti 1970
I rollerna: Berth Söderlund, Roland Wilén, Per Flygare, Christina Hellman, Curt Ericson, Jan Tiselius, Ebon Sorin, Mona Lundgren, Kim Procopé, Esko Kilpiö, Per Norelius 

Kärlek på italienska:
Venetianskan” av okänd medeltidsförfattare
Bättre en tjuv i huset än en fnurra på tråden” av Dario Fo
Översättning: Bertil Boden 
Regi: Torsten Sjöholm 
Scenografi: Agneta Skarp
Premiär Linköping 5 september 1970
I rollerna: Göran Boberg, Gunhild Qvarsebo, Ragnar Thell, Ann Falk, Inga Landgré, Sten Elfström, Jim Steffe

Barnförbjudet av Allan Rune Pettersson
Regi: Riber Björkman
Skolteater och Föreningsteater
Premiär Linköping 9 september 1970
Premiär Norrköping 5 oktober 1970
I rollerna: Bo Bergstrand, Elisabeth Söderström 

Prylar av Ingrid Sjöstrand
Regi: Lars Gerhard Norberg 
Scenografi: Tyr Martin
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 11 september 1970  
I rollerna: Kerstin Nilsson, Olle Johansson, Solveig Samzelius, Ann Falk, Leif Nilsson

Slagdängor av Sonja Åkesson
Regi: Kerttu Thorén  
Musik: Gunnar Edander 
Musikarrangemang: Tony Thorén
Föreningsteater
Premiär Norrköping 29 september 1970
Medverkande: Yvonne Lundeqvist, Mona Lundgren

Vår man i Madras av Gert Hofman
Översättning: Per Sandberg 
Regi: Evert Lindberg 
Föreningsteater
Premiär Linköping 29 september 1970
I rollerna: Gunnar Olsson, Christina Hellman 

Galilei  av Bertolt Brecht
Översättning: Erwin Leiser 
Regi: Torsten Sjöholm
Scenografi och kostym: Jost Assmann 
Musik: Hanns Eisler
Ballad och versvinjetter: Kent Andersson 
Musikalisk bearbetning och instudering: Arne Raslsét
Koreografi: Kerttu Thorén 
Projektioner: Jost Assmann och Anders Mattsson
Premiär Linköping 6 oktober 1970
Premiär Norrköping 12 november 1970
I rollerna: Olof Widgren, Margreth Weivers, Sten Elf ström, Ebon Sorin, Rune Stylander, Ragnar Thell, Bertil Sjödin, Walter Turdén, Roger Norberg, Gunhild Qvarsebo, Curt Ericson, Göran Boberg, Per Flygare, Lennart Svensson, Svend Bunch, Sverre Westrup, Gertrud Danielson, Anna Zimna, Micaela Geger, Henry Führer, Attila Vajk, Leif Nilsson, Hjalmar Ljungberg 

En månad på landet av Ivan Turgenev  
Översättning: Elena Herzfeld 
Bearbetning och regi: John Zacharias 
Scenografi: Ferenc Szabo  Kostym: Gunilla Elfvin
Premiär Norrköping 8 oktober 1970
Premiär Linköping 10 november 1970
I rollerna: Ruth Kasdan, Curt Masreliez, Kim Procopé, Walter Nor­man, Roland Wilén, Inga Landgré, Berth Söderlund, Elsie Höök, Claes Esphagen, Esko Kilpiö, Christina Hellman, Per Norelius, Anders Olsson

Gröna Julia av Paul Ableman
Översättning: Per-Erik Wahlund
Regi: Evert Lindberg 
Scenografi: Agneta Skarp
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 16 oktober 1970
Dessutom turné i samarbete med Svenska Riksteatern
I rollerna: Jan Tiselius, Hans Elfvin

Go’vännen av och med Staffan Westerberg 
Skolteater
Premiär Linköping 9 november 1970
Premiär Norrköping 25 mars 1970 

Bland stubbar och troll av Staffan Westerberg
Regi: Hans Elfvin   
Sceno­grafi: Staffan Westerberg  
Fotograf för filmavsnitten: Thorbjörn Olsson
Skolteater
Premiär på Lilla Teatern Norrköping 13 december 1970
Premiär Linköping 6 februari 1971
I rollerna: Gertrud Danielson, Christina Hellman, Evert Lindberg, Mona Lundgren, Walter Turdén, Margreth Weivers, Hans Elfvin, Torbjörn Olsson, Bo Olsson, Staffan Westerberg, Peter-Paul Zwartjes
Roller i filmavsnitten: Claes Esphagen, Jan Tiselius
Musiker: Janne Lindstedt, Göran Karlsson

Berättelser från Landshut  av Martin Sperr
Översättning: Anders Carlberg  
Bearbetning och regi: Lars Gerhard Norberg
Scenografi: Tyr Martin   
Premiär i Linköping 29 december 1970
Premiär i Norrköpng 4 februari 1971
Gästspel på Kungl Dramatiska Teatern 29 och 30 mars 1971
I rollerna: Ragnar Thell, Inga Landgré, Roger Norberg, Leif Nilsson, Curt Masreliez/Bertil Norström, Ebon Sorin, Curt Ericson, Claes Esp­hagen, Esko Kilpiö, Urban Sahlin, Elsie Höök, Bertil Sjödin, Per Norelius, Attila Vajk/Torsten Sjöholm 

En midsommarnattsdröm av William Shakespeare
Översättning: Sven Christer Swahn och Jan Lewin
Regi: Torsten Sjöholm  
Scenografi och kostym: Jost Assmann
Musik: Arne Rassét  
Koreografi: Kerttu Thoren
Premiär Norrköping 31 december 1970
Premiär Linköping 2 februari 1971
I rollerna: Olle Johansson, Kerstin Nilsson, Yvonne Lundeqvist, Gunhild Qvarsebo, Roland Wilén, Ann Falk,
Jan Tiselius, Solveig Samzelius, Sten Elfström/Hans Elfvin, Walter Norman, Göran Boberg, Berth Söderlund, Kim Procopé, Per Flygare, Elisabeth Söderström, Anna Zimna, Micaela Geger, Gunnar Olsson, Svend Bunch
Musiker: K G Johansson, Janne Lindstedt, Miguel Gomila, Göran Karlsson

Balett på Lillan
dansprogram med premiär på Lilla Teatern i Norrköping 11 januari 1971
Musik: Enrique Granados, Charles Albertino, Benjamin Britten, Günther Schuller, Foreman, Wood—Levin
Koreografi: Peter-Paul Zwartjes, Micaela Geger, Svend Bunch
Medverkande: Svend Bunch, Micaela Geger, Mona Lundgren, Roger Norberg, Anna Zimna, Peter-Paul Zwartjes
Gitarrist: Miguel Gomila

Quist av Alf Henrikson
Föreningsteatern
Premiär Norr­köping 25 februari1971
I rollen: Bertil Sjödin

Kärlekens nöjen av och med Ruth Kasdan
Ett collage i text och ton om Dorothy Parker
Musiker: Arne Rassét
Föreningsteater
Premiär Norrköping 3 mars 1971

Blåmärken av Allan Rune Pettersson
Regi: Torsten Sjöholm
Skolteater
Premiär Norrköping 9 mars 1971
Premiär Linköping 19 april 1971
I rollerna: Ebon Sorin, Urban Sahlin

Varför av Anders Linder och Birgitta Sundberg
Regi: Torsten Sjöholm
Skolteater
Premiär Norrköping 9 mars 1972
Premiär Linkö­ping 3 maj 1971
I rollerna: Ebon Sorin, Urban Sahlin

Tretton-Fjorton-Femton, en tonårskabaré av Christina Andersson,
Bengt Ahlfors, Johan Bargum, Henri Kapulainen, Nena Stenius
Musik: Cay Karlsson, Eero Ojanen, Otto Donner
Regi: Riber Björkman 
Scenografi: Ferenc Szabo
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 10 mars 1971
I rollerna: Göran Boberg, Ann Falk, Yvonne Lundeqvist, Leif Nils­son, Elisabeth Söderström
Musiker: Miguel Gomila, Göran Karlsson, Börje Andersson

Ivar Kreugers svindlande affärer av Jan Bergquist och Hans Bendrik
Regi: Evert Lindberg 
Scenografi: Ferenc Szabo 
Projektioner: Anders Matts­son
Premiär på Lilla Teatern i Norrköping 12 mars 1971
Premiär i Linköping 20 april 1971
Dessutom turné med Riksteatern.
I rollerna : Claes Esphagen, Kerstin Nilsson, Gunnar Olsson, Rag­nar Thell, Walter Turdén

Sandlådan av Kent Andersson
Musik: Sven-Eric Johanson
Regi och sce­nografi: Lars Gerhard Norberg
Premiär Linköping 16 mars 1971
Premiär Norrköping 22 april 1971
I rollerna: Hans Elfvin, Ruth Kasdan, Esko Kilpiö, Mona Lundgren, Roger Norberg, Kim Procopé, Gunhild Qvarsebo, Sol­veig Samzelius, Jan Tiselius, Margreth Weivers, Roland Wilén
Musiker: Curt Bergh, Janne Lindstedt

Celebration, musical av Tom Jones och Harvey Schmidt
Översättning: Stig Bergendorff  
Iscensättning: John Zacharias 
Koreografi och co-regi: Thor Zackrisson  
Sånginstudering och musikalisk ledning: Arne Rassét  
Scenografi, kostymer och masker: Agneta Skarp  
Premiär Norrköping 18 mars 1971
Premiär Lin­köping 27 april 1971
Gästspel på Kungliga Dramatiska Teatern 20-23 april 1971
I rollerna: Christina Hellman, Olle Johans­son, Walter Norman, Bertil Norström
Dansare: Svend Bunch, Grethe Hansen, Ibi Horvath, Bob Ivey, Fred Kitto, Dina Rathje, Anna Zimna, Peter-Paul Zwartjes
Sångare: Gabriella Gyimiesi, Sven-Olof Hultgren, Solveig Karlsson, Marianne Torgersen, Monica Zacharias

Förhållanden människor emellan
Föreningsteater med Elsie Höök, Torsten Ruthberg och gitarristen Gunnar Friberg
Premiär i Gusum den 19 mars 1971