Archive for the ‘ 1982-1983 ’ Category

Östgötabaletten 1982-1983

Konstnärlig ledare Mats Isaksson

BALETTEN GER JÄRNET
3 baletter

Ett av programmen i teaterns produktion kal­lad ”Teatern ger järnet” omfattande 5 talpjäser och en balett, som gavs under en period då salong och publikutrymmen på Stora teatern i Norrköping restaurerades.
Spelet försiggick på scenen, bakom järnridån, där även publik­läktaren var uppbyggd.

”Rummet och dynamiken”
Demonstration av fridansträning under led­ning av Mats Isaksson
Dansare Birgitta Agrér, Anne Charlotte Bengts­son, Eva Forsberg, Lena Stranger-Weinar,
Anna Zimna, Johannes Botros, Jens Byberg, Andrzej Karas, Leif Larsson, Hsueh-Liang Mu

Repetition av baletten ”Movements”
under ledning av Inger Jacobsson
Musik Igor Stravinskij
Koreografi Inger Jacobsson
Medverkande Anne Charlotte Bengtsson, Leif Larsson

Vykort
Tankar med hälsningar från olika länder
Koreografi Andrzej Karas och Leif Larsson
Musik Svensk, polsk och spansk folkmusik: Francisco Tarrega,
Cornelis Vreeswijk, Miguel Gomila, Mikis Teodorakis.
Musikarrangemang: Miguel Gomila.
Texter: Cornelis Vreeswijk, Sonja Åkeson, Verner von Heidenstam, Niko Kazantzakis.
Sammanställning och bearbet­ning av textmaterialet Leif Larsson
Dansare Birgitta Agrér, Anne Charlotte Bengts­son, Johannes Botros, Svend Bunch, Jens Byberg, Eva Forsberg, Hsueh-Liang Mu, Andrzej Käras, Leif Larsson, Lena Stranger-Weinar, Anna Zimna
Medverkande musiker: MiguelGomila-elgitarr, Per-Erik Lange-elbas, Ivo Libal-piano, Göran Karlsson-trummor

Premiär på Stora scenen i Norrköping, 1 sept. 1982. 9 föreställningar. Publik: 628.

ÖSTGÖTABALETTEN
4 baletter

En finsk tango
(Från 1981)
Koreografi Mats Isaksson
Musik: finsk tangomusik
Scenografi och kostymer Agneta Skarp/Örjan Säll
Dansare: Birgitta Agrér/Anne Charlotte Bengtsson Jens Byberg/Leif Larsson

Slödder
Koreografi Mats Isaksson
Musik Igor Stravinskij: Dumbarton Oaks
Scenografi och kostymer Örjan Säll
Musiken inspelad av Norrköpings Symfonior­kester, dirigent Doron Salomon
Dansare: Prinsessan Eva Forsberg, Dummerjöns Andrzej Karas, Dummerjöns två bröder Jens Byberg, Leif Larsson, Kungen Hsueh-Liang Mu, Hovdamer Birgitta Agrér, Lena Stranger-Weinar, Askungen Eva Forsberg, Askungens elaka systrar   Anne Charlotte Bengtsson, Anna Zimna, Prinsen Johannes Botros

Movements
Koreogrfi Inger Jacobsson
Musik Igor Stravinskij: Movements för piano och orkester
Text Anders Bergdahl
Röster Liselott Lindeborg, Willy Boholm
Scenografi och kostymer Örjan Säll
Dansare: Anne Charlotte Bengtsson/Birgitta Agrér Leif Larsson/Jens Byberg

Frankenstein
Melodram fritt efter Mary Shelleys roman.
Koreografi Mats Isaksson
Musik Thomas Lindahl
Scenografi och kostymer Örjan Säll
Dansare: Mary Shelley, författarinnan Anne Charlotte Bengtsson, Dr Frankenstein, vetenskapsman Leif Lars­son, Professor Waldman Andrzej Karas, Studenter  Birgitta Agrér, Johannes Botros, Hsueh-Liang Mu, Eva Forsberg, Lena Strang­er-Weinar, Anna Zimna, Fader Frankenstein Hsueh-Liang Mu William, dr Frankensteins lillebror Eva Fors­berg, Justine, trotjänarinna Anna Zimna Elisabeth, dr Frankensteins trolovade Lena Stranger-Weinar, En konstapel Johannes Botros, Monstret, dr Frankensteins skapelse Jens By­berg, Den blinde Andrzej Karas Sabine, dennes dotter Birgitta Agrér, Felix, Sabines älskade Johannes Botros Musiken komponerad, arrangerad och produ­cerad av Thomas Lindahl

Premiär på Stora teatern, Norrköping, 12 april 1983.
Offentliga föreställningar från 22 april 1983. Publik: (skolförest.) 4.361, (offentliga förest.) 1.776.

Annonser
Annonser