Archive for the ‘ ung scen/öst 2010-tal ’ Category

ung scen/öst 2011

Ung scen/öst spelade under våren 2011 högstadiepjäsen  ”Ännu mer om alla vi MVG- och ADHD-barn i Bullerbynav Malin Axelsson och Andreas Boonstra;  en politisk musikteaterkomedi om dagens svenska skola. Föreställningen gavs såväl på Elsas Hus i Linköping som på Kulturkammaren i Norrköping. 
Hösten inleddes med ”En fet föreställning” av och med Lotti Törnros; en pjäs om fett och normer, som spelades på skolturné för gymnasiet. Efter föreställningen följde diskussioner och samtal i ämnet. Produktionen var ett samarbete med Unga Klara och gjorde också ett gästspel på deras scen i Stockholm i månadsskiftet november/december. Regi-coach för föreställningen var Unga Klaras konstnärliga ledare Suzanne Osten.

Från och med hösten 2011 tog ung scen/öst över teaterns uppdrag att spela för lågstadiet. Den första föreställningen för denna målgrupp blev pjäsen ”Jag blir en bubbla (som blir ett monster som blir ett barn)” av Malin Axelsson. Den spelades på Vinden i Norrköping och på ung scen/östs bakficka i Linköping och var en lekshow för lågstadiebarn om att förvandlas och där publiken själva fick möjlighet att förvandlas och leka olika roller genom teaterns kostymer och masker. För regin stod Ragna Weisteen  och monologen framfördes av Astrid Kakuli.

Mellanstadiets produktion var ”Östgöta Kungliga Regelverk ” av AnnaLina Hertzberg och Therese Söderberg med texter av Camilla Blomqvist, en pjäs om samhällets regler och vilka regler man kanske skulle vilja ändra på.

Ung scen/öst erhöll 193 tkr i stöd från Kulturrådet hösten 2010 för att under 2011 genomföra forskningsprojektet Barndom, kultur och politik. I projektet samarbetade forskare från Tema Barn och Tema Genus på Linköpings Universitet med ung scen/öst i en undersökning av de konstnärliga processerna, synen på barn och unga och samspelet mellan vuxna och barn. Forskningen innebar också att forskarna under pågående repetitioner på teatern återförde sina observationer till regissörer, skådespelare och konstnärer. Det var den unga skolpubliken i Östergötland som stod i fokus i forskningsprojektet – som dialogpartners, deltagare och mottagare. Pilotstudien påbörjades i vårens produktion ”Ännu mer om alla vi MVG- och ADHD-barn i Bullerbyn”. I föreställningen medverkade delar av en åttondeklass och en niondeklass på scen tillsammans med professionella konstnärer och bland annat studerade forskarna mötet mellan de vuxna konstnärerna och skolklassen. Visionen är att pilotstudien ska leda vidare till ett långsiktigt samarbete mellan ung scen/öst och Tema Barn/Tema Genus (LiU) för att utveckla en permanent fördjupad dialog mellan scenkonst, forskning och skolor i regionen. Medverkande forskare var Bengt Sandin (professor Tema Barn), Anna Sparrman (docent Tema Barn), Karin Zetterqvist Nelson (professor Tema Barn), Mathilda Hallberg (doktorand Tema Barn) samt Anna Lundberg (fil dr, studierektor Tema Genus).

Hösten 2011 ingick ung scen/öst också ett samarbete med Unga Klaras plattform Nationell arena. Med stöd från PostkodLotteriet utvecklar Unga Klara från och med hösten 2011 en nationell arena mötet mellan barn och teater över hela Sverige. Tillsammans med fyra etablerade teatrar runt om i landet – ung scen/öst (Östgötateatern), Malmö Stadsteater, Backa Teater (Göteborgs Stadsteater) och NorrlandsOperan – startar Unga Klara en nationell arena för spridning av nyskapande teater med barnperspektiv i fokus.

Ung scen/öst fyllde 10 år den 14 oktober och firade som sig bör med stor fest och jubileumsföreställning. Ända sedan starten för tio år sedan har ungdomsscenen varit en vital och vitaliserande del av verksamheten. Nyskriven dramatik, ofta utvecklad i nära dialog med barn och unga, är och har hela tiden varit kärnan i verksamheten. Öppenheten för andra scenkonstuttryck, som performance, dans och musik är stor liksom engagemangen i kringverksamheter som ung scen/lab – i samarbete med Östsam, där unga skrivande teaterungdomar får pröva sin flygfärdighet under ung scen/östs vingar och ung scen/ residens – där konstnärer från hela världen bjuds in och får tillgång till delar av teaterns resurser. 
Under hösten har också förberedelsearbetet med att etablera ung scen/akademi (ett projekt för att utveckla kontaktytorna mellan teatern, skola och utbildningsväsen samt det fria teater- och kulturlivet) slutförts och projektet drog igång vid årsskiftet med stöd från Kulturrådets utvecklingsbidrag.

Repertoar 2011

Ännu mer om alla vi MVG- och ADHD-barn i Bullerbyn
av Malin Axelsson och Andreas Boonstra
En politisk musikteaterkomedi om dagens svenska skola. Om vuxenaktiga barn som styrs av mål och resultat, och om barnsliga vuxna som bokstavligen arbetar ihjäl sig. Föreställning för högstadiet och gymnasiet.
Regissör: Andreas Boonstra
Scenograf: Åsa Berglund Cowburn
Medverkande: Josefin Ankarberg/Sandra Stojiljkovic, Pamela Cortés Bruna, Björn Elgerd (praktikant från Teaterhögskolan i Luleå), Sandra Huldt, Arvid Pettersson, Eric Stern, Andreas Strindér samt elever från Folkungaskolan i Linköping
Premiär på ung scen/öst 2011.03.03
Premiär på Kulturkammaren 2011.04.29
Spelperiod: 2011.03.03-2011.05.27
Föreställningar: 31/15
Publik: 2388/945

En fet föreställning
av och med Lotti Törnros
En fet föreställning är uppföljaren till Lotti Törnros bejublade föreställning ”Mitt liv som tjock”, som hade premiär 2004. En fet föreställning turnerade under hösten i Östergötlands gymnasieklassrum med efterföljande diskussioner och samtal kring fett och normer.
Samtals- och processledare: Karin Andersson
Regicoach: Suzanne Osten
Scenograf och kostymtecknare: Helga Bumsch
Maskör: Sissa Persson Maresch
Ljudbild: Lasse Liljeholm
Musik: Lotti Törnros
Musikarrangemang: Krister Fridh/Lasse Liljeholm
Premiär på ung scen/öst i Linköping 2011.09.09
Premiär på Kulturkammaren i Norrköping 2011.10.24
Spelades på turné i gymnasieklassrum i Östergötland samt på Unga Klara i Stockholm 
Spelperiod: 2011.09.09 -2011.12.09
Föreställningar: 3/17/10/6  Publik: 122/574/304/706

Jag blir en bubbla (som blir ett monster som blir ett barn)
av Malin Axelsson
En lekshow för lågstadiet om att förvandlas – där publiken själva förvandlas. Jag blir en bubbla (som blir ett monster som blir ett barn) är en språkmusikalisk föreställning om existensens mest grundläggande frågor. I föreställningen får publiken genom teaterns kostymer och masker själva leka olika roller. Vilken roll spelar jag i livet? Vem eller vad kan jag kanske bli?
Regissör: Ragna Weisteen
Scenograf och kostymtecknare: Helga Bumsch
Kompositör: Kalle Bäccman
Ljusdesigner och teknisk samordnare: Patric Eriksson
Maskör: Sissa Persson Maresch
Medverkande: Astrid Kakuli
Premiär på Vinden i Norrköping 2011.09.02
Premiär på ung scen/öst 2011.10.17
Spelperiod: 2011.09.02-2011.12.09
Föreställningar: 16/33
Publik: 541/1132

Östgöta Kungliga Regelverk
Föreställning för mellanstadiet av AnnaLina Hertzberg och Therese Söderberg med texter av Camilla Blomqvist
Regler – de finns överallt, och de flesta av dem fyller en funktion.. Men vad händer när vi använder våra lagar för att kontrollera varandra? När kontrollen går över styr? När tryggheten blir större på bekostnad av vår frihet?
Regissör: Therese Söderberg
Scenograf och kostymtecknare: Marcus Olson
Kompositör: Kalle Bäccman
Ljusdesigner: Pär Krantz
Maskör: Sissa Persson Maresch
Medverkande: Maria Granhagen, Linda Kunze, Eric Stern, Andreas Strindér, Martin Waerme (praktikant från Teaterhögskolan i Malmö)
Premiär på ung scen/öst i Linköping 2011.09.23
Premiär på Kulturkammaren i Norrköping 2011.11.07
Spelperiod: 2011.09.23-2011.12.09
Föreställningar: 17/19  Publik: 874/1076

Övrigt på ung scen/öst
– Streetfestival på Elsa Brändströms gata
– Sex klassrumsbesök med MVG/ADHD
– Fyra provpublikstillfällen med MVG/ADHD
– Repertoarpresentation för lärare
– Nasim Aghilis referensgrupper (ung scen/residens)
Publik: 756 

ung scen/öst 2010

Under 2010 har ung scen/östs nya konstnärliga ledare, Malin Axelsson, satt ett allt tydligare avtryck i verksamheten. Under våren turnerade hennes pjäs ”Done Did Do” i mellanstadieklasser över hela länet, samtidigt som Daniel Karlssons thriller ”Remake” hade urpremiär på Elsas Hus. Hösten 2011 präglades av en undersökning av ungdomars förhållande till ”nätet” och ”nätet” i sig. ”ROFLMAOWTIME”, (Rolling On The Floor Laughing My Ass Off With Tears In My Eyes) av Malin Axelsson och ensemblen, fyllde hela Elsas Hus i Linköping. Samtidigt hade ”Yamamba”, av och med Helena Sandström, premiär på Kulturkammaren i Norrköping och spelades sedan i klassrum runtom i länet. Under våren 2010 var Åsa Lindholms pjäs från hösten 2009, ”Omflickorkundedöda”, inbjuden till Bibu (barn och ungdomsfestivalen i Lund), men kunde av praktiska skäl inte delta. Pjäsen nominerades också till Nordiska rådets dramatikerpris. 
ung scen/öst har sedan starten för tio år sedan varit en vital och vitaliserande del av verksamheten. Också under Malin Axelssons ledning är nyskriven dramatik, ofta utvecklad i nära dialog med barn och unga, en kärna i verksamheten. Samtidigt läggs ett större fokus på att utveckla och låta sig inspi­reras av andra scenkonstuttryck, som performance, dans och musik. Sedan 2009 har ung scen/öst en huskompositör knuten till sig. ung scen/öst utvecklar också kringverksamheter som ung scen/lab, i samarbete med Östsam, där unga skrivande teaterungdomar får pröva sin flygfärdighet under ung scen/östs vingar; ung scen/klubb (i samarbete med studenter från universitetet) och ung scen/residens (där konstnärer från hela världen bjuds in och får tillgång till delar av teaterns resurser).
ung scen/öst fungerar som en delvis autonom enhet, men lutar sig mot ”stora huset” för såväl tekniska som administrativa resurser. Dessutom rör sig ofta konstnärlig personal mellan ung scen/öst och ”stora huset”. Från och med hösten 2011 tar ung scen/öst också över teaterns uppdrag att göra teater för låg­stadiebarnen. I och med att man nu tar hela ansvaret för barn- och ungdomsteatern ges också verksam­heten större resurser de kommande åren.

Repertoar  2010

DONE-DID-DO
av Malin Axelsson
Regi: Tove Sahlin
Musik: Malin Dahlström
Medverkande: Andreas Strindér, Sandra Stojiljkovic, Josefin Larson Olin
Skolteater för årskurs 3-6
Spelades i Linköping som klassrumsteater och på Elsas Hus, i Norrköping som klass­rumsteater och på Kulturkammaren samt i länet
Premiär i Linköping 21 april 2010
Premiär i Norrköping 22 april 2010
Premiär i länet.15 maj 2010
Föreställningar: 26/20/4 Publik: 602/483/96
Föreställningen producerades i samarbete med Bastard Production och med stöd av Kulturforum (Linköpings Kommun) och Film i Öst (Östsam)

REMAKE
av Daniel Karlsson
Regi: Jens Ohlin
Scenografi: Susanna Hedin (praktikant Dramatiska Institutet)
Kostym: Kerstin Kalered
Ljusdesign: Susanna Hedin (praktikant Dramatiska Institutet)
Medverkande: Erik Stern, Eva Melander, Peter Sundberg, Ulla Thylén
Skolteater för årskurs 9 Spelades i Linköping och Norrköping på Elsas Hus och Kulturkammaren
Premiär i Linköping 12 mars 2010
Premiär i Norrköping 28 april 2010
Föreställningar: 17/14 Publik: 1301/724

YAMAMBA
av och med Helena Sandström
Konstnärlig rådgivare: Tove Sahlin
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt och Helena Sandström
Mask: Sissa Persson Maresch
Skolteater för årskurs 8 och 9
Spelades i i länet som klassrumsteater, i Norrköping som klassrumsteater och på Kulturkammaren och i Linköping som klassrumsteater
Premiär i länet 18 oktober 2010
Föreställningar: 29/22/7
Publik: 752/600/158

ROFLMAOWTIME (Rolling On the Floor Laughing My Ass Off With Tears In My Eyes)
av ensemblen på ung scen/öst
Regi: Malin Axelsson
Regiass: Moa Backman (praktikant från Sthlms Universitet, Centrum för barnkulturforskning)
Dramaturg: Tova Gerge (praktikant från Dramatiska Institutet)
Scenografi & kostym: Anna Dolata
Ljuddesign: Malin Dahlström
Ljusdesign: Patric Eriksson
Koreograf: Robin Jonsson
Medverkande: Eric Stern, Sandra Stojiljkovic, Andreas Strindér, Pamela Cortez Bruna, Jenny Möller Jensen (praktikant från Teaterhögskolan i Malmö)
Skolteater för årskurs 9
Spelades på Elsas Hus i Linköping
Premiär 8 oktober 2010
Föreställningar: 27  Publik: 1330

Övrig verksamhet
ung scen/öst blev med föreställningen ”omflickorkundedöda”, producerad 2009, uttagen till BIBU (Scenkonstbiennalen för barn och unga) i Lund våren 2010.
ung scen/club är ung scen/östs mobila scenkonstklubb där ensemblen experimenterar, prövar, showar, umgås, spelar skivor, testar, festar och gör barn-förbjudna saker. En plats för publik, konstnärer, showartister, studenter, ståuppare, poeter, barhängare, musikälskare och andra klubbsjälar. Under 2010 fanns ung scen/club i pubmiljö i studentvärlden i Linköping (föreställningar: 4 publik: 215), i Café Gycklaren i Norrköping (föreställningar: 2 publik: 40).
ung scen/lab är ett scenkonstlaboratorium för skådespelande och skrivande ungdomar mellan 18-25 år. Under vintern 2010 samarbetade tre unga dramatiker och åtta unga skådespelare intensivt under fem kvällar och redovisade sedan sitt arbete i en föreställning den 11 februari. ung scen/lab är ett samarbete mellan ung scen/öst och Östsam. Publik: 50
ung scen/östs verktygslådor är en resursbank för publik, lärare och konstnärer. ung scen/öst öppnar med verktygslådorna upp för nyfikna och samlar länkar och metoder som kan inspirera och ge impulser att tänka vidare.
ung scen/residens – Vad är ett residens?
”En person som är i residens är en tillfällig gäst på ung scen/öst. ung scen/residens riktar sig till den som vill testa en idé. Vi söker projekt som fördjupar, un­dersöker, forskar, leker och laborerar med något inom scenkonst för barn och unga. Det kan vara alltifrån att utveckla en text eller koreografiidé till att skapa diskussioner, debatter, seminarier och happenings. Ett residens ska inte leda till en produktion – betoningen ligger på det forskande och sökande. För ett residens utgår inget arvode; istället ansöker man om vissa resurser från teatern, t ex boende, stöd till resor, repsal, scentid, mentorskap, kontors­plats, tillgång till kostym/rekvisita, tekniskt stöd, hjälp till kontakt med skolor/unga i länet. I slutet av residenset redovisar den residerande sin forskning på ung scen/öst publikt i någon form – t ex som work-in-progress, föreläsning, happening, workshop, dvd eller reading. ”ung scen/residens är ett sätt för oss att ge vår unga publik häftiga upplevelser av nyskapande scenkonst och ge tillgång till ett nationellt och internationellt inflöde och utbyte i regionen.” (Malin Axelsson)
Under fyra veckor under hösten 2010/våren 2011 var dramatikern och regissören Nasim Aghili i residens på ung scen/öst:
Hello, Cruel World – 101 Alternatives to Suicide for Teens, Freaks, and Other Outlaws av Kate Bornstein är en bok som vänder sig till de som inte kän­ner sig bekväma inom normens snäva ramar. I residenset på ung scen/öst undersöker dramatikern och regissören Nasim Aghili hur denna texts unika men litterära samtalston kan transformeras till en scenhändelse, utan att skapa traditionell dramatisk text i överföringen. Var uppstår det dramatiska? Är det i berättandet? I mötet med publiken? Eller kanske i arbetet med materialet i samarbete med en potentiell publik?
Redovisningen av Nasim Aghilis residens sker på ung scen/öst den 1 april 2011. Redovisningen sammanfattar det Nasim kommit fram till under sin tid på ung scen/öst. Hon blandar resultat från enkäter och iscensättningar av översättning av boken Hello, Cruel World i en miniperformanceföreställning.