Archive for the ‘ Vem ’ Category

Konstnärlig personal 80-tal

Spelåret 1980-81

Teaterchef
Gun Jönsson

Regissörer
Anders Levelius
Gun Jönsson
Göran Bohman
Göran Sarring
Hans Elfvin
Kerstin Svedberg
Lars Gerhard Norberg
Marianne Rolf
Mårten Harrie
Torsten Sjöholm

Ensemble – fast anställda och gäster

Anders Huddén
Anders Messman
Berit Tancred
Berth Söderlund
Bojan Westin
Brigitte Ornstein
Carina Boberg
Claes Esphagen
Claës Weinar
Curt Broberg
Curt Ericson
Ella-Marie Almqvist
Elsie Höök
Esko Kilpiö
Gunhild Qvarsebo
Gunnel Samuelsson
Gösta Mannerborg
Hans Elfvin
Inga Didong
Inga-Lill Andersson
Inga-Lill Rydberg
Ingemar Josephson
Jannika Strååt
Jörgen Barwe
Jörgen Mulligan
Jonas Falk
Kerstin Nils­son
Kerstin Viberg
Kerstin Svedberg
Kim Rhedin
Lars Wiberg
Lars Wik
Laurence Plumridge
Leif Magnusson
Lena Engquist
Lennart Tollén
Liselott Lindeborg
Magnus Ehrner
Marit Falk
Mats Huddén
Maud Hyttenberg
Mikael Alsberg
Mona Lundgren
Olle Johansson
Pamela Holmberg
Per Larin
Per Wiklund
Peter Egge
Ragnar Thell
Roland Wilén
Silvija Bardh
Stefan Persson
Thomas Ellerås
Tore ”Knatten” Andersson
Tytte John­son
Walter Turdén
Willy Boholm
Yu Chen
Yvonne Lundeqvist

Dansare
Andrzej Karas
Anna Zimna 
Birgitta Agrér
Chao-Lai Lu
Chen Yu
Elisabeth Doolke
Fred Kitto
Hsueh-Liang Mu
Ida Hasselbalch
Ingrid Redbark
Jonas Johansson
Leif Larsson
Lena Stranger
Peter Månsson

Kapellmästare
Arne Rassét
Musiker
Göran Karlsson
Ivo Libal
Janne Lindstedt
Miguel Gomila
Per-Erik Lange

Spelåret 1981-82

Teaterchef
Gun Jönsson

Regissörer
Gun Jönsson
Göran Sarring
Lars Gerhard Norberg
Mårten Harrie
Torsten Sjöholm

Scenografer
Agneta Skarp
Bozena Johansson
Ferenc Szabo
Sonny Löwall
Ulla Pettersson
Örjan Säll

Ensemble – fast anställda och gäster
Anders Huddén
Berit Tancred
Berth Söderlund
Birgitte Söndergaard
Brigitte Ornstein
Carina Boberg
Claes Esphagen
Claës Weinar
Curt Ericson
Ella-Marie Almqvist
Elsie Höök
Esko Kilpiö
Gunhild Qvarsebo
Gunnel Samuelsson
Helena Kallenbäck
Hans Elfvin
Inga Didong
Inga-Lill Andersson
Ingemar Josephson
Jannika Strååt
Jörgen Barwe
Jörgen Mulligan
Kerstin Nils­son
Kerstin Svedberg
Lars Wiberg
Lars Wik
Laurence Plumridge
Leif Magnusson
Lena Engquist
Lennart Tollén
Liselott Lindeborg
Magnus Ehrner
Marit Falk
Mats Huddén
Mats Sturesson
Maud Hyttenberg
Mona Lundgren
Per Larin
Pamela Holmberg
Per Wiklund
Peter Egge
Ragnar Thell
Roland Wilén
Silvija Bardh
Stefan Olsson
Stefan Persson
Tore ”Knatten” Andersson
Tytte John­son
Walter Turdén
Willy Boholm
Yvonne Lundeqvist

Dansare
Andrzej Karas
Anna Zimna 
Ann-Charlotte Bengtsson
Birgitta Agrér
Chen Yu
Fred Kitto
Gerd Andersson
Hsueh-Liang Mu
Ingrid Redbark
Jens Byberg
Jonas Johansson
Leif Larsson
Marie Lalander
Mats Isaksson
Patrik Kjällquist
Peter Månsson
Pia Thörngren
Svend Bunch

Musiker
Arne Rassét, kapellmästare
Christina Sunnerstam
Göran Karlsson
Ivo Libal
Janne Lindstedt
Miguel Gomila
Per-Erik Lange

Spelåret 1982-83

Teaterchef
Lars-Erik Liedholm

Regissörer
Brigitte Ornstein
C O Evers
Göran Sarring
Hans Elfvin
Kerstin Svedberg
Lars Broling
Lars-Erik Liedholm
Lars Gerhard Norberg
Olle Johansson
Stig Larsson
Torsten Sjöholm

Scenografer
Agneta Skarp
Andrew Jones
Erik Ulfers
Ferenc Szabo
Nisse Skoog
Sonny Löwall

Ensemble – fast anställda och gäster
Berit Tancred
Berth Söderlund
Bertil Sjödin
Birgitte Södergaard
Brigitte Ornstein
Bojan Westin
Carina Boberg
Claes Esphagen
Claës Weinar
Christel Norman
Curt Ericson
Ella-Marie Almqvist
Elsie Höök
Esko Kilpiö
Gunhild Qvarsebo
Hans Elfvin
Helena Kallenbäck
Inga Didong
Inga-Lill Andersson
Jannika Strååt
Jörgen Barwe
Jörgen Mulligan
Kerstin Nils­son
Kerstin Svedberg
Kyri Sjöman
Lars Wiberg
Leif Magnusson
Lena Engquist
Lennart Tollén
Liselott Lindeborg
Mats Huddén
Mats Sturesson
Maud Hyttenberg
Mona Lundgren
Olle Johansson
Pamela Holmberg
Per Wiklund
Per Holmberg
Peter Egge
Ragnar Thell
Roland Wilén
Silvija Bardh
Staffan Hallerstam
Stefan Persson
Sören Hagdahl
Thomas Wijkmark
Tore ”Knatten” Andersson
Walter Norman
Walter Turdén
Willy Boholm
Yvonne Lundeqvist

Dansare
Andrzej Karas
Ann-Charlotte Bengtsson
Anna Zimna 
Birgitta Agrér
Chen Yu
Eva Forsberg
Fred Kitto
Hsueh-Liang Mu
Jens BybergLeif Larsson
Johannes Botros
Lena Stranger-Weinar
Patrik Kjällquist
Svend Bunch

Musiker
Arne Rassét, kapellmästare
Anna Zachrisson
Göran Karlsson
Ivo Libal
Janne Lindstedt
Miguel Gomila
Per-Erik Lange


Spelåret 1983-84

Teaterchef
Lars-Erik Liedholm

Regissörer
Brigitte Ornstein
Göran Sarring
Hans Elfvin
Kerstin Svedberg
Lars Broling
Lars-Erik Liedholm
Lars Gerhard Norberg
Mårten Harrie
Olle Johansson
Svend Bunch
Tone Brulin
Torsten Sjöholm

Scenografer
Agneta Skarp
Andrew Jones
Bozena Johansson
Erik Ulfers
Erik Söderberg
Ferenc Szabo
Gunilla Elfvin (kostym)
Jost Assman
Kaj Niemi
Nisse Skoog
Sonny Löwall

Skådespelare – fast anställda och gäster

Bengt CW Carlsson
Berit Tancred
Berth Söderlund
Bertil Sjödin
Birgitta Kjörck
Birgitte Södergaard
Brigitte Ornstein
Bo Höglund
Bojan Westin
Christer Flodin
Claes Esphagen
Claës Weinar
Dan Bratt
Ella-Marie Almqvist
Elsie Höök
Esko Kilpiö
Gunhild Qvarsebo
Gunilla Hällström
Gunnel Samuelsson
Hans Elfvin
Helena Kallenbäck
Håkan Ehn
Inga Didong
Ingela Sahlin
Ingemar Josephson
Jannika Strååt
Jörgen Andersson
Jörgen Barwe
Jörgen Mulligan
Kerstin Nils­son
Lars Wiberg
Leif Magnusson
Lennart Tollén
Lisbeht Tammeleht
Liselott Lindeborg
Mats Huddén
Maud Hyttenberg
Mona Lundgren
Olle Johansson
Pamela Holmberg
Per Waldvik
Per Wiklund
Peter Egge
Peter Kennefalk
Ragnar Thell
Roger Norberg
Roland Wilén
Silvija Bardh
Siti Fauziah
Stefan Persson
Suzanne Reuter
Terri Sandberg
Thomas Engelbrektsson
Thomas Wijkmark
Tore ”Knatten” Andersson
Ulf Lindström
Walter Norman
Walter Turdén
Willy Boholm
Yvonne Lundeqvist

Dansare
Andrzej Karas
Anna Zimna 
Birgitta Agrér
Dag Werle
Hsueh-Liang Mu
Inger Lindberg
Ingrid Redbark
Johannes Botros
Leif Larsson
Lena Stranger-Weinar
Peter-Paul Zwartjes
Saed Hooshidar
Svend Bunch

Musiker
Arne Rassét, kapellmästare
Alexander Roba
Anna Zachrisson
Göran Karlsson
Ivo Libal
Janne Lindstedt
Lars-Olof Ohlsson
Maria Bäckvall
Miguel Gomila
Per-Erik Lange

Konstnärlig personal 90-tal

Personal spelåret 1992-93
Teaterchef
Hans Bergström t o m 19921231
Lenny Carlsson fr o m 19930101
Skådespelare
Guy de la Berg
Karin Bergström
Åsa Bergström
Willy Boholm
Annika Borg
Inga Didong
Fredrik Egerstrand
Håkan Ehn
Lars Eriksson
Marit Falk
Iréne Grönwall
Jan Halling
Pamela Holmberg
Mats Huddén
Bo Höglund
Fredrik Jakobsson
Ingemar Josephsson
Anette Karlsson
Esko Kilpiö
Birgitta Kjörck
Linda Krüger
Cecilia Landberg
Sylvie Lindblad
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Leif Magnusson
Jörgen Mulligan
Kerstin Nilsson
Anna Norberg
Bertil Norström
Walter Norman
Jonas Olsson
Stefan Persson
Gunhild Qvarsebo
Gunnel Samuelsson
Axel Segerström
Kyri Sjöman
Marika Strand
Peter Sundberg
Berit Tancred
Walter Turdén
Claës Weinar
Lars G Wiberg
Thomas Wijkmark
Urban Wrethagen
Maria Zachrisson
Christian Zell
Ted Åström
Regissörer
Hans Berndtsson
Olle Johansson
Göran Sarring
Torsten Sjöholm
Kerstin Svedberg
Kapellmästare
Janne Lindsted
Musiker
Per-Erik Lange
Göran Svartling
Gunnar Persson
Scenografer
Agneta Skarp
Ferenc Szabo
Dramaturg
Karin Harboe
Sång/talpedagog
Birgitta Magnusson 

ÖSTGÖTABALETTEN
Balettchef
Lena Stranger-Weinar
Balettmästare
Anna Grip
Dansare/koreografer
Birgitta Agrér
Leif Agrér-Larsson
Svend Bunch
Dansare
Anne Charlotte Bengtsson
Nina Höglund
Ingvar Jönsson
Annika Sohlman
Kerstin Abrahamsson
Johanna Bergfeldt
Morten Innstrand
Conny Jansson
Joacim Keusch
Ann-Louise Moberg
Julia Sundberg
Josef Tran
Åsa Rampling

Spelåret 1993-94
Teaterchef
Lenny Carlsson  t o m 19931031
Claes Peter Hellwig fr o m 19931101
Skådespelare 
Guy de la Berg
Karin Bergström
Willy Boholm
Annika Borg
Henrik Cevert
Ruth Cronström
Inga Didong
Håkan Ehn
Lena Engelbrektsson
Per-Anders Ericson
Magnus Eriksson
Marit Falk
Iréne Grönwall
Jan Halling
Pamela Holmberg
Mats Huddén
Bo Höglund
Ingemar Josephsson
Esko Kilpiö
Birgitta Kjörck-Strand
Linda Krüger
Cecilia Landberg
Sylvie Lindblad
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Per Lundström
Leif Magnusson
Jörgen Mulligan
Peter Moltin
Kerstin Nilsson
Lars Gerhard Norberg
Walter Norman
Stefan Persson
Zeth Pilevång
Gunhild Qvarsebo
Mats Qviström
Gunnel Samuelsson-Egge
Mikael Schultz
Axel Segerström
Kyri Sjöman
Marika Strand
Peter Sundberg
Berit Tancred
Christer Tornell
Walter Turdén
Claës Weinar
Lars G Wiberg
Thomas Wijkmark
Maria Zachrisson
Christian Zell
Regissörer
Olle Johansson
Göran Sarring
Torsten Sjöholm
Kerstin Svedberg
Kapellmästare
Janne Lindstedt
Musiker
Per-Erik Lange
Göran Svartlling
Scenografer
Agneta Skarp
Ferenc Szabo
Dramaturg
Karin Harboe
Sång/talpedagog
Birgitta Magnusson

ÖSTGÖTABALETTEN
Balettchef
Micaela von Gegerfelt
Balettmästare
Anna Grip
Dansare/koreografer
Birgitta Agrér
Leif Agrér-Larsson
Svend Bunch
Lena Stranger-Weinar
Dansare
Kerstin Abrahamsson
Anne Charlotte Bengtsson
Johanna Bergfeldt
Morten Innstrand
Conny Jansson
Ingvar Jönsson
Joacim Keusch
Michele Nichols
Åsa Rampling
Patric Sörling
Julia Sundberg-Pasic
Josef Tran

Spelåret 1994-95
Teaterchef
Claes Peter Hellwig
Skådespelare
Guy de la Berg
Karin Bergström
Willy Boholm
Henrik Cevert
Inga Didong-Granberg
Håkan Ehn
Lena Engelbrektsson
Per-Anders Ericson
Marit Falk
Iréne Grönwall
Pamela Holmberg
Mats Huddén
Bo Höglund
Ingemar Josephson
Esko Kilpiö
Birgitta Kjörck
Cecilia Landberg
Jessica Liedberg
Sylvie Lindblad
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist-Turdén
Mona Lundgren
Per Lundström
Anna Mannerheim (elev)
Leif Magnusson
Jörgen Mulligan
Kerstin Nilsson
Walter Norman
Stefan Persson
Gunhild Qvarsebo
Mats Qviström
Gunnel Samuelsson-Egge
Axel Segerström
Kyri Sjöman
Marika Strand
Peter Sundberg
Berit Tancred
Claës Weinar
Bojan Westin
Richard Wolff
Lars G Wiberg
Thomas Wijkmark
Christian Zell
Skådespelare/regissörer
Olle Johansson
Göran Sarring
Kerstin Svedberg
Scenografer
Agneta Skarp
Ferenc Szabo
Sång/Talpedagog
Birgitta Magnusson
Dramaturg
Karin Harboe
Musiker
Kapellmästare
Janne Lindstedt
Musiker
Per-Erik Lange
Göran Svartling

ÖSTGÖTABALETTEN
Balettchef
Anna Grip
Dansare/koreografer
Birgitta Agrér
Leif Larsson-Agrér
Lena Stranger-Weinar
Dansare
Kerstin Abrahamsson
Anne Charlotte Bengtsson
Johanna Bergfeldt
Ola Bergström
Conny Jansson
Ingvar Jönsson
Joacim Keusch
Michele Nichols
Tobias Norenstedt
Åsa Rampling
Jonas Saed
Ina Sletsjöe
Julia Sundberg-Pasic
Josef Tran
Jens Östberg

Spelåret 1995-96
Teaterchef

Claes Peter Hellwig (t o m 19951024)
Lars Wallin (t o m 19951117)
Olle Johansson (från 19951118)
Skådespelare
Guy de la Berg
Jonas Bertilsson
Willy Boholm
Richard Carlsohn
Jan Carlsson
Henric Cevert
Stefan Clarin
Inga Didong-Granberg
Håkan Ehn
Lena Engelbrektsson
Marit Falk
Jörgen Fredriksson
Irene Grönwall
Anna-Maria Hallgarn
Pamela Holmberg
Berit Hallén
Mats Huddén
Bo Höglund
Anders Jansson
Ingemar Josephson
Beatrice Järås-Landgren
Esko Kilpiö
Birgitta Kjörck-Strand
Cecilia Landberg
Sisela Lindblom
Liselott Lindeborg
Martina Lotun
Yvonne Lundeqvist-Turdén
Mona Lundgren
Pär Lundström
Birgitta Magnusson
Leif Magnusson
Jörgen Mulligan
Kerstin Nilsson
Walter Norman
Stefan Persson 
Gunnel Samuelsson
Axel Segerström
Kyri Sjöman
Marika Strand
Peter Sundberg
Berit Tancred
Christer Torneli
Patrik Voight
Claës Weinar
Lars G Wiberg
Thomas Wijkmark
Christian Zell
Skådespelare/regissörer
Olle Johansson
Göran Sarring
Kerstin Svedberg 
Scenografer
Agneta Skarp
Ferenc Szabo
Dramaturg
Karin Harboe
Sång/talpedagog
Birgitta Magnusson
Kapellmästare
Jan-Olof Lindstedt
Musiker
Per-Erik Lange
Göran Svartling

ÖSTGÖTABALETTEN
Balettchef
Karen Foss
Anna Grip
Dansare/koreografer 
Birgitta Agrér
Leif Agrér
Lena Stranger-Weinar
Dansare
Kerstin Abrahamsson
Anne Charlotte Bengtsson
Johanna Bergfeldt
Ola Bergström
Malin Holmgren
Conny Jansson
Ingvar Jönsson
Joacim Keusch
Sandra Medina
John Moström
Luis Recabarren
Julia Sundberg-Pasic
Ina Sletsjöe
Josef Tran
Michele Nicols

Hösten 1996
Teaterchef

 Olle Johansson
VD
Tomas Ärlemalm
Skådespelare
Guy de la Berg
Willy Boholm
Inga Didong-Harrie
Håkan Ehn
Magnus Eriksson
Irene Grönwall
Pamela Holmberg
Mats Huddén
Bo Höglund
Esko Kilpiö
Birgitta Kjörck-Strand
Sylvie Lindblad
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist-Turdén
Mona Lundgren
Leif Magnusson
Jörgen Mulligan
Walter Norman
Stefan Persson
Gunnel Samuelsson
Axel Segerström
Kyri Sjöman
Marika Strand
Peter Sundberg
Berit Tancred
Patrik Voight
Claës Weinar
Lars G Wiberg
Christian Zell
Martin Öster
Regissörer
Göran Sarring
Kerstin Svedberg
Producent
Mårten Harrie
Scenografer
Agneta Skarp
Ferenc Szabo
Dansare
Birgitta Agrér
AnneCharlotte Bengtsson
Ingvar Jönsson
Kapellmästare
Jan-Olof Lindstedt
Musiker
Per-Erik Lange
Göran Svartling
Sång/talpedagog
Birgitta Magnusson

Verksamhetsåret 1997
Teaterchef
Olle Johansson/Barbro Smeds
Skådespelare
Guy de la Berg
Willy Boholm
Inga Didong-Harrie
Håkan Ehn
Magnus Eriksson
Iréne Grönwall
Pamela Holmberg
Mats Huddén
Bo Höglund
Jörgen Mulligan
David Nordström (elev)
Walter Norman
Stefan Persson
Gunnel Samuelsson
Axel Segerström
Kyri Sjöman
Marika Strand
Lena Stranger-Weinar
Peter Sundberg
Kerstin Svedberg
Stina von Sydow
Berit Tancred
Walter Turdén
Claës Weinar
Bojan Westin
Patrik Voight
Lars G Wiberg
Patrik Wiberg
Christian Zell
Martin Öster
Regissörer
Olle Johansson
Kerstin Nilsson
Göran Sarring
Olle Pettersson
Maria Fridh
Gunnel Lindblom
Saara Salminen-Wallin
Lena Lobelius
Dramaturg
Johan Celander
Producent
Mårten Harrie
Sång/talpedagog
Birgitta Magnusson
Scenografer
Agneta Skarp
Ferenc Szabo
Benita Bergfeldt-Löfgren
Styrbjörn Engström
Mats Theselius
Kostymör
Eva Söderholm
Koreograf
T J Rizzo
Dansare
Birgitta Agrér
Anne Charlotte Bengtsson
Musikalartister
Jörgen Fredriksson
Jonas Bertilsson
Lena Näslund
Anette Johansson
Sofia Ekberg
Johan Espeland
Christer Tornell
Kapellmästare
Janne Lindstedt
Musiker
Ulf Karlsson
Sune Peters
Cecilia Langemark
Bo Öhrman
Leif Segerberg
José Ricciardelli
Lars Sehlstedt
Ola Halvarsson
Ingemar Wåhlin
Leif Ljunggren
Ulf Ljunggren
Håkan Forsberg
Per Anelid
Leif Svensson-Wangin
Lars Westermark
Torbjörn Fall
Michael Hjort

Verksamhetsåret 1998
Tf teaterchef
Johan Celander
VD våren 98
Tomas Ärlemalm
tf VD hösten 98
Lenny Carlsson
Skådespelare
Leif Agrér
Anki Albertsson
Martin Aliaga-elev
Morgan Alling
AnneCharlotte Bengtsson
Guy de la Berg
Jonas Bertilsson
Willy Boholm
Inga Didong-Harrie
Karl Dyall
Håkan Ehn
Sofia Ekberg
Johan Espeland
Irene Grönwall 
Pamela Holmberg
Mats Huddén
Bo Höglund
Anette Johansson
Olle Johansson
Esko Kilpiö
Karin Knutsson
Sylvie Lindblad
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Leif Magnusson
Fredrik Meyer
Jörgen Mulligan 
Kerstin Nilsson
Walter Norman
Lena Näslund
Ecke Olsson
Stefan Persson
Sara Peterson
Gunnel Samuelsson
Axel Segerström
Anders Sjöholm
Kyri Sjöman
Marika Strand
LenaStranger-Weinar
Peter Sundberg
Kerstin Svedberg
Stina von Sydow
Berit Tancred
Walter Turdén
Patrik Voight
Ola Wahlström
Claës Weinar
Therése Wernersson
Lars G Wiberg
Jasmine Wigartz-Göthman
Christian Zell
Martin Öster
Regissör
Torbjörn Astner
Magnus Bergqvist
Johan Huldt
Måns Lagerlöf
Claes Lundberg
Bertil Norström
Karin Parrot
Olle Pettersson
Göran Sarring
Koreografer
Peter-Paul Zwartjes
Jan Åström
Scenograf
Benita Bergfeldt-Löfgren
Styrbjörn Engström
Ola Esping
Bengt Fröderberg
Agneta Skarp
Kostymör
Camilla Thulin
Producent
Mårten Harrie
Sång/talpedagog
Birgitta Magnusson
Kapellmästare
Janne Lindstedt
Musiker
Per-Erik Lange
Göran Svartling
Espen Aereskjold
Björn Andersson
Per Anelid
Palle Eriksson
Torbjörn Fall
Ola Halvarson
Michael Hjort
Leif-Ola Karlsson
Ulf Karlsson
Ulf Ljunggren
Sune Peters
Martin Rosell
Leif Segerberg
Lars Sehlstedt
Lars Westermark
Ingemar Wåhlin

 
Verksamhetsåret 1999
Teaterchef
Johan Celander
VD 
Lenny Carlsson
Skådespelare
Sven Angleflod
Gustav Appelberg
AnneCharlotte Bengtsson
Guy de la Berg
Willy Boholm
Mattias Carlsson
Beata Cavallin – praktikant
Karl Dyall
Sharon Dyall
Håkan Ehn
Sofia Ekberg
Anders Ekborg
Paul Fried
Göran Frölén
Peter Gröning
Iréne Grönwall
Anna-Maria Hallgarn
Pamela Holmberg
Mats Huddén
Bo Höglund
Anette Johansson
Malena Laszlo
Sara Lindh
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Fredrik Meyer
Leif Magnusson
Håkan Mohede
Jörgen Mulligan
Inga Nilsson
Walter Norman
Lena Näslund
Olle Persson
Stefan Persson
Sara Peterson
Gunnel Samuelsson
Daniel Scherp – praktikant
Kyri Sjöman
Marika Strand
Peter Sundberg
Sylvie Sundberg
Kerstin Svedberg
Stina von Sydow
Berit Tancred
Patrik Voight
Håkan Walles
Claës Weinar
Therése Wernersson
Lars G Wiberg
Patrik Wiberg
Regissörer
Torbjörn Astner
Magnus Bergquist
Måns Lagerlöf
Claes Lundberg
Olle Pettersson
Göran Sarring
Scenografer
Styrbjörn Engström
Ola Esping
Bengt Fröderberg
Magnus Möllerstedt
Gunilla Norlund
Agneta Skarp
Kostymör
Camilla Thulin
Producent
Mårten Harrie
Sång/talpedagog
Birgitta Magnusson
Dramatiker
Stefan Lindberg
Magnus Nilsson
Koreograf
Jan Åström
Kapellmästare
Jan-Olof Lindstedt
Musiker
Per-Erik Lange
Göran Svartling
Espen Aareskjold
Björn Andersson
Per Anelid
Palle Eriksson
Torbjörn Fall
Calle Flemsten
Andreas From
Ola Halvarsson
Michael Hjort
Fredrik Ingå
Leif-Ola Karlsson
Ulf Karlsson
Cecilia Langemark
Dan Larsson
Rune Larsson
Ulf Ljunggren
Jacek Malisz
Sune Peters
Erik Rodell
Martin Rosell
Karin Samuelsson
Leif Segerberg
LarsSehlstedt
Bela Tarrodi
Rolf Ullbrandt
Jonas Wall
Lars Westermark
Ingemar Wåhlin
Bo Öhrman
Bo Öjebo

Konstnärlig personal 70-tal

Spelåret 1970-71

Teaterchef: John Zacharias
Ensemble
Bo Bergstrand
Göran Boberg
Sten Elfström
Hans Elfvin
Curt Ericson
Claes Esphagen
Ann Falk
Per Flygare
Christina Hellman
Elsie Höök
Olle Johansson
Ruth Kasdan
Esko Kilpiö
Inga Landgré
Evert Lindberg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Curt Masreliez
Kerstin Nilsson
Leif Nilsson
Roger Norberg
Per Norelius
Walter Norman
Bertil Norström
Gunnar Olsson
Kim Procopé
Gunhild Qvarsebo
Urban Sahlin
Solveig Samzelius
Bertil Sjödin
Torsten Sjöholm
Ebon Sorin
Berth Söderlund
Elisabeth Söderström
Ragnar Thell
Jan Tiselius
Walter Turdén
Margreth Weivers
Sverre Westrup
Roland Wilén
Gäster
Anders Olsson, skådespelare 
Lennart Svensson, skådespelare 
Rune Stylander, skådespelare  
Staffan Westerberg, skådespelare
Olof Widgren, skådespelare
Svend Bunch, dansare
Micaela Geger , dansare
Grethe Hansen, dansare
Ibi Horvath, dansare
Bob Ivey, dansare
Fred Kitto, dansare
Dina Rathje, dansare
Anna Zimna, dansare
Peter-Paul Zwartjes, dansare
Gabriella Gyimesi, sångare
Sven Olof Hultgren, sångare
Solveig Karlsson, sångare
Marianne Torgersen, sångare
Monica Zacharias, sångare
Curt Bergh, musiker
Miguel Gomila, musiker
Göran Karlsson, musiker
Janne Lindstedt, musiker

 Spelåret 1971-72

Teaterchef  John Zacharias
Bitr teaterchef Lars Gerhard Norberg
Regissörer
Kerttu Thorén
Ensemble
Jan Ahlgren
Riber Björkman
Fredrik Borg
Gertrud Danielson
Sten Elfström
Hans Elfvin
Curt Ericson
Claes Esphagen
Christina Hellman
Krister Henriksson
Mats Huddén
Elsie Höök
Olle Johansson
Ruth Kasdan
Esko Kilpiö
Inga Landgré
Evert Lindberg
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Kerstin Nilsson
Leif  Nilsson
Roger Norberg
Per Norelius
Walter Norman
Bertil Norström
Kim Procopé
Gunhild Qvarsebo
Urban Sahlin
Bertil Sjödin
Torsten Sjöholm
Ebon Sorin
Berth Söderlund
Elisabeth Söderström
Ragnar Thell
Jan Tiselius
Walter Turdén
Margreth Weivers
Sverre Westrup
Roland Wilén
Dansare
Miriam Beilin
Svend Bunch
Anna Zimna
Peter-Paul Zwartjes
Musiker
Miguel Gomila
Göran Karlsson
Janne Lindstedt
Kapellmästare
Arne Rassét
Gäster
Thor Zachrisson, koreograf
Leif Forsman, dansare
Bente Frances, dansare
Fred Kitto, dansare
Hans Bergström, musiker
Gunnar Bergström, musiker

Spelåret 1972-73

Teaterchef John Zacharias
Bitr teaterchef Lars Gerhard Norberg
Regissörer
Jan Lewin
Kerttu Thorén
Ensemble
Jörgen Barwe
Lotta Blomberg
Willy Boholm
Peter Egge
Hans Elfvin
Curt Ericson
Claes Esphagen
Peder Falk
Mats Huddén
Elsie Höök
Olle Johansson
Helena Kallenbäck
Ruth Kasdan
Esko Kilpiö
Birgitta Kjörck
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Leif Magnusson
Kerstin Nilsson
Roger Norberg
Per Norelius
Walter Norman
Bertil Norström
Brigitte Ornstein
Gunhild Qvarsebo
Ingela Sahlin
Gunnel Samuelsson
Bertil Sjödin
Torsten Sjöholm
Ebon Sorin
Håkan Svedberg
Berth Söderlund
Berit Tancred
Ragnar Thell
Lennart Tollén
Walter Turdén
Claës Weinar
Margreth Weivers
Roland Wilén
Per-Erik Öhrn
Dansare
Miriam Beilin
Svend Bunch
Anna Zimna
Musiker
Miguel Gomila
Göran Karlsson
Janne Lindstedt
Kapellmästare
Arne Rassét
Gäster
Olof Widgren, skådespelare
Mats Ek, regissör
Mimi Pollak, regissör
Claes von Rettig, regissör
Thor Zachrisson, koreograf
Stefan Ahlquist, dansare
Jytte Andersen, dansare
Grethe Andersson, dansare
Micaela Geger, dansare
Fred Kitto, dansare
Peter Kleinwichs, dansare
Michael Mansson, dansare
Lars Nyberg, dansare
Lennart Stregård, dansare
Ola Thörngren, dansare
Peter-Paul Zwartjes, dansare
Hans Bergström, musiker
Gunnar Bergström, musiker
Peter Lindroth, musiker

Spelåret 1973-74

Teaterchef John Zacharias
Bitr teaterchef Lars Gerhard Norberg
Regissörer
Jan Lewin
Kerttu Thorén
Ensemble
Jörgen Barwe
Lotta Blomberg
Willy Boholm
Tom Deutgen
Peter Egge
Hans Elfvin
Curt Ericson
Claes Esphagen
Mårten Harrie
Elsie Höök
Olle Johansson
Helena Kallenbäck
Esko Kilpiö
Birgitta Kjörck
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Leif Magnusson
Kerstin Nilsson
Roger Norberg
Walter Norman
Bertil Norström
Brigitte Ornstein
Stefan Persson
Gunhild Qvarsebo
Ingela Sahlin
Gunnel Samuelsson
Solveig Samzelius
Bertil Sjödin
Torsten Sjöholm
Håkan Svedberg
Kerstin Svedberg
Berth Söderlund
Berit Tancred
Ragnar Thell
Lennart Tollén
Walter Turdén
Claës Weinar
Margreth Weivers
Roland Wilén
Dansare
Miriam Beilin
Svend Bunch
Anna Zimna
Musiker
Miguel Gomila
Göran Karlsson
Janne Lindstedt
Kapellmästare
Arne Rassét
Gäster
Marit Falk, skådespelare
Inga-Lill Åström, skådespelare
Johan Falck, regissör
Sandór Giörbiró, regissör
Reidar Jönsson, regissör
Göran  Sarring, regissör
Fred Kitto, dansare
Peter-Paul Zwartjes, dansare
 

Spelåret 1974-75

Teaterchef
John Zacharias
Bitr teaterchef Lars Gerhard Norberg
Regissörer
Mårten Harrie
Olle Johansson
Kerttu Thorén
Ensemble
Jörgen Barwe
Lotta Blomberg
Willy Boholm
Tom Deutgen
Peter Egge
Hans Elfvin
Curt Ericson
Claes Esphagen
Marit Falk
Mats Huddén
Elsie Höök
Helena Kallenbäck
Esko Kilpiö
Birgitta Kjörck
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Leif Magnusson
Kerstin Nilsson
Roger Norberg
Walter Norman
Bertil Norström
Brigitte Ornstein
Stefan Persson
Laurence Plumridge
Gunhild Qvarsebo
Ingela Sahlin
Gunnel Samuelsson
Solveig Samzelius
Bertil Sjödin
Torsten Sjöholm
Håkan Svedberg
Kerstin Svedberg
Berth Söderlund
Berit Tancred
Ragnar Thell
Lennart Tollén
Walter Turdén
Claës Weinar
Margreth Weivers
Lars Wiberg
Roland Wilén
Dansare
Miriam Beilin
Svend Bunch
Halldor Helgason
Lena Stranger
Anna Zimna
Musiker
Miguel Gomila
Göran Karlsson
Janne Lindstedt
Kapellmästare
Arne Rassét
Gäster
Curt Broberg, skådespelare
Magnus Eriksson, skådespelare
Karl-Erik Flens, skådespelare
Sven-Olof Johansson, skådespelare
Christer Skeppstedt, skådespelare
Andris Blekte, regissör
Lars Broling, regissör
Gunnel Lindblom, regissör
Göran  Sarring, regissör
Christian Tomnér, regissör
Elsa Marianne von Rosen, koreograf
Peter-Paul Zwartjes, dansare
Roger  Andersson, sångare
Karin Karlsson, sångare
Åsa Norman, sångare
Per Ekman, musiker
Anders Bleckman, musiker
Staffan Hallroth, musiker
Bengt Ingvaldsson, musiker
Rainer Kuisma, musiker
Sven Persson, musiker

Spelåret 1975-76

Teaterchef John Zacharias
Bitr teaterchef Lars Gerhard Norberg
Regissörer
Göran Sarring
Kerttu Thorén
Ensemble
Jörgen Barwe
Lotta Blomberg
Willy Boholm
Peter Egge
Hans Elfvin
Curt Ericson
Claes Esphagen
Marit Falk
Mårten Harrie
Mats Huddén
Elsie Höök
Ingemar Josephson
Helena Kallenbäck
Esko Kilpiö
Birgitta Kjörck
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Leif Magnusson
Kerstin Nilsson
Roger Norberg
Walter Norman
Bertil Norström
Brigitte Ornstein
Stefan Persson
Laurence Plumridge
Gunhild Qvarsebo
Ingela Sahlin
Gunnel Samuelsson
Solveig Samzelius
Bertil Sjödin
Torsten Sjöholm
Jannika Strååt
Kerstin Svedberg
Berth Söderlund
Berit Tancred
Ragnar Thell
Lennart Tollén
Walter Turdén
Claës Weinar
Margreth Weivers
Lars Wiberg
Roland Wilén
Balettmästare & koreograf
Svend Bunch
Dansare
Per Andersson
Miriam Beilin
Halldór Helgason
Lena Stranger
Anna Zimna
Musiker
Miguel Gomila
Göran Karlsson
Janne Lindstedt
Kapellmästare
Arne Rassét
Gäster
Lars Bly, skådespelare
Curt Broberg, skådespelare
Inga Didong, skådespelare
Ingrid Olofsson, skådespelare
Kim Rhedin, skådespelare
Lars Broling, regissör
Peter-Paul Zwartjes, koreograf
Birgitta Bölja, dansare
Fred Kitto, dansare
Niels Theilsö, dansare
Mario Comez-Sanchez Cortes, sångare
Hilary Ashe-Roy, musiker
Per Erik Lange, musiker
Stella Rosen, musiker
Imre Urban, musiker

Spelåret 1976-77 

Teaterchef John Zacharias
Bitr teaterchef Lars Gerhard Norberg
Regissörer
Hans Elfvin
Mårten Harrie
Göran Sarring
Torsten Sjöholm
Kerttu Thorén
Ensemble
Jörgen Barwe
Lotta Blomberg
Willy Boholm
Inga Didong
Peter Egge
Curt Ericson
Claes Esphagen
Marit Falk
Mats Huddén
Elsie Höök
Ingemar Josephson
Helena Kallenbäck
Esko Kilpiö
Birgitta Kjörck
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Leif Magnusson
Kerstin Nilsson
Roger Norberg
Walter Norman
Bertil Norström
Brigitte Ornstein
Stefan Persson
Laurence Plumridge
Gunhild Qvarsebo
Ingela Sahlin
Gunnel Samuelsson
Solveig Samzelius
Bertil Sjödin
Jannika Strååt
Kerstin Svedberg
Berth Söderlund
Berit Tancred
Ragnar Thell
Lennart Tollén
Walter Turdén
Claës Weinar
Margreth Weivers
Lars Wiberg
Roland Wilén
Balettmästare & koreograf
Svend Bunch
Dansare
Per Andersson
Miriam Beilin
Jens Byberg
Lena Stranger
Niels Theilsö
Anna Zimna
Musiker
Miguel Gomila
Göran Karlsson
Janne Lindstedt
Kapellmästare
Arne Rassét
Gäster
Silvija Bardh, skådespelare
Curt Broberg, skådespelare
Christer Holmgren, skådespelare
Ann-Sofi Nilsson, skådespelare
Ulla-Britt Norrman, skådespelare
Lars Nyberg, skådespelare
Öllegård Wellton, skådespelare
Lars Broling, regissör
Gun Jönsson, regissör
Greta Lindholm, koreograf
Elsa Piperno, koreograf
Thor Zachrisson, koreograf
Peter-Paul Zwartjes, koreograf
Birgitta Agrér, dansare
Fred Kitto, dansare
Rolf Berg, musiker
Staffan Hallroth, musiker


Spelåret 1977-78
 

Teaterchef John Zacharias
Bitr teaterchef Lars Gerhard Norberg
Regissörer
Mårten Harrie
Göran Sarring
Torsten Sjöholm
Ensemble
Silvija Bardh
Jörgen Barwe
Lotta Blomberg
Willy Boholm
Inga Didong
Peter Egge
Hans Elfvin
Thomas Ellerås
Curt Ericson
Claes Esphagen
Marit Falk
Mats Huddén
Elsie Höök
Olle Johansson
Ingemar Josephson
Helena Kallenbäck
Esko Kilpiö
Birgitta Kjörck
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Leif Magnusson
Kerstin Nilsson
Roger Norberg
Walter Norman
Bertil Norström
Brigitte Ornstein
Stefan Persson
Laurence Plumridge
Gunhild Qvarsebo
Ingela Sahlin
Gunnel Samuelsson
Solveig Samzelius
Jannika Strååt
Kerstin Svedberg
Berth Söderlund
Berit Tancred
Ragnar Thell
Lennart Tollén
Walter Turdén
Claës Weinar
Margreth Weivers
Lars Wiberg
Roland Wilén
Balettmästare & koreograf
Svend Bunch
Dansare
Birgitta Agrér
Jens Byberg
Denise Cajander
Jonas Johansson
Andrzej Karas
Fred Kitto
Lena Stranger
Anna Zimna
Musiker
Miguel Gomila
Göran Karlsson
Janne Lindstedt
Kapellmästare
Arne Rassét
Gäster
Roy Fjärrstad, skådespelare
Ruth Kasdan, skådespelare
Ulf Lindström, skådespelare
Kim Rhedin, skådespelare
Bertil Sjödin, skådespelare
Öllegård Wellton, skådespelare
Gun Jönsson, regissör
Vlado Juras, koreograf
Thor Zachrisson, koreograf
Peter-Paul Zwartjes, koreograf
Ida Hasselbalch, dansare
Anne Hämäläinen, dansare
Niels Theilsö, dansare


Spelåret 1978-79
 

Teaterchef Gun Jönsson
Administrativ chef Lars Gerhard Norberg
Regissörer
Göran Bohman
Mårten Harrie
Göran Sarring
Torsten Sjöholm
Ensemble
Silvija Bardh
Jörgen Barwe
Carina Boberg
Lotta Blomberg
Willy Boholm
Inga Didong
Peter Egge
Hans Elfvin
Thomas Ellerås
Curt Ericson
Claes Esphagen
Jonas Falk
Marit Falk
Mats Huddén
Elsie Höök
Olle Johansson
Tytte Johnsson
Ingemar Josephson
Esko Kilpiö
Birgitta Kjörck
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Leif Magnusson
Kerstin Nilsson
Roger Norberg
Walter Norman
Bertil Norström
Brigitte Ornstein
Stefan Persson
Laurence Plumridge
Gunhild Qvarsebo
Kim Rhedin
Ingela Sahlin
Gunnel Samuelsson
Solveig Samzelius
Jannika Strååt
Kerstin Svedberg
Berth Söderlund
Berit Tancred
Ragnar Thell
Lennart Tollén
Walter Turdén
Claës Weinar
Margreth Weivers
Lars Wiberg
Lars Wik
Roland Wilén
Balettmästare & koreograf
Ramon S Bernal Kovach
Dansare
Birgitta Agrér
Rivka Ashkenazi
Jens Byberg
Denise Cajander
Jonas Johansson
Andrzej Karas
Fred Kitto
Lena Stranger
Stanley Spector
Anna Zimna
Musiker
Miguel Gomila
Göran Karlsson
Per-Erik Lange
Janne Lindstedt
Kapellmästare
Arne Rassét
Gäster
Tore Andersson, skådespelare
Bo Backagård, skådespelare
Curt Broberg, skådespelare
Ingvar Haggren, skådespelare
Per Holmberg, skådespelare
Linda Krüger, skådespelare
Anja Landgré, skådespelare
Per Wiklund, skådespelare
Gunilla Berg, regissör
Barbro Larsson, regissör
Christian Tomnér, regissör
John Zacharias, regissör
Kersti Alveberg, koreograf
Svend Bunch, koreograf
Saeed Hooshidar, koreograf
Greta Lindholm, koreograf
Gino Samil, koreograf
Edward Wojcicki
Peter-Paul Zwartjes, koreograf
Ida Hasselbalch, dansare
Bergur Kalman, dansare
Leif Larsson, dansare
Benny Karm, instruktör akrobatik
Anders Aldén, musiker
Tommy Edin, musiker
Anders Eriksson, musiker
Björn Forsell, musiker
Göran Hanning, musiker
Karl G Johansson, musiker
Hans Lisper, musiker
Staffan Odenhall, musiker
Sven Persson, musiker
José Ricciardelli, musiker
Anne Marie Sundberg, musiker
Rolf Ullbrant, musiker
Gustaf Zaar, musiker
Bo Öhrman, musiker


Spelåret 1979-80
 

Teaterchef Gun Jönsson
Administrativ chef Lars Gerhard Norberg
Regissörer
Gunilla Berg-Strand
Mårten Harrie
Bertil Norström
Torsten Sjöholm
Ensemble
Inga-Lill Andersson
Tore Andersson
Silvija Bardh
Jörgen Barwe
Carina Boberg
Willy Boholm
Inga Didong
Peter Egge
Hans Elfvin
Thomas Ellerås
Curt Ericson
Claes Esphagen
Jonas Falk
Marit Falk
Göran Forsmark
Mats Huddén
Maud Hyttenberg
Elsie Höök
Olle Johansson
Tytte Johnsson
Ingemar Josephson
Helena Kallenbäck
Esko Kilpiö
Birgitta Kjörck
Per Larin
Liselott Lindeborg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Leif Magnusson
Kerstin Nilsson
Liselott Nilsson
Roger Norberg
Walter Norman
Bertil Norström
Brigitte Ornstein
Stefan Persson
Laurence Plumridge
Gunhild Qvarsebo
Suzanne Reuter
Kim Rhedin
Ingela Sahlin
Gunnel Samuelsson-Egge
Solveig Samzelius
Arne Strand
Jannika Strååt
Kerstin Svedberg
Berth Söderlund
Berit Tancred
Ragnar Thell
Lennart Tollén
Walter Turdén
Claës Weinar
Margreth Weivers
Lars Wiberg
Lars Wik
Roland Wilén
Balettmästare & koreograf
Ramon S Bernal Kovach
Svend Bunch
Dansare
Birgitta Agrér
Jens Byberg
Caroline Jennings
Jonas Johansson
Andrzej Karas
Sean O’Brien
Lisa Rae
Lena Stranger
Anna Zimna-Pastorelli
Hsueh-liang Mu
Musiker
Miguel Gomila
Göran Karlsson
Per-Erik Lange
Janne Lindstedt
Kapellmästare
Arne Rassét
Gäster
Bo Backagård, skådespelare
Curt Broberg, skådespelare
Ingvar Haggren, skådespelare
Per Holmberg, skådespelare
Per Wiklund, skådespelare
Göran Bohman, regissör
Lars Broling, regissör
Christian Tomnér, regissör
Gino Samil, regissör
Charles Czarny, koreograf
Gino Samil, koreograf
Peter-Paul Zwartjes, koreograf
Ida Hasselbalch, dansare
Bergur Kalman, dansare
Morten Paulsen, dansare
Benny Karm, instruktör akrobatik
Musiker
Björn Andersson
Gerd Andersson
Per Arne Andersson
Rune Anderssn
Björn Forsell
Göran Hanning
Ann-Katrin Hellberg
Mats Herjo
Anders Höök-Jensen
Bo Isaksson
Lars Janzén
Amadu Jarr
K G Johansson
Ahto Jonsdorf
Ulf  Carlsson
Yngve Larsson
Ivo Libal
Sten Lindblad
Jim Lindeborg
Michael Lindqvist
Mats Loving
Per Lundberg
Bo Pettersson
Gunnar Persson
Sven Persson
José Ricciardelli
Johan Sewerin
Ann-Marie Sundberg
Rolf Westergren
Lars Westermark
Bo Öhrman

Konstnärlig personal 60-tal

Spelåret 1960-61

Teaterchef: John Zacharias
Regissör: Lars Barringer
Chefsdekoratör: Tyr Martin
Dekoratör: Barbara W Öberg
Koreograf: Kerttu Thorén
Ensemble
Ulla Akselson
Gertrud Danielson
Olof Eklund
Sture Ericson
Göte Fyhring
Erik Hell
Olle Johanson
Curt Kärrby
Sten Lonnert
Åke Lundqvist
Kerstin Nilsson
Bertil Norström
Kåre Sigurdsson
Bertil Sjödin
Torsten Sjöholm
Emy Storm
Tore Thorén
Margreth Weivers
Öllegård Wellton
Roland Wilén
Nini Witzansky
Gäster
Bengt Gillberg, skådespelare 
Brita Hertzberg, skådespelare  
Erik Rosén, skådespelare  
Marianne Stjernqvist, skådespelare
Rune Carlstén, regissör
Jackie Söderman,regissör
Yngve Holmek, kapellmästare
Gunnar Hoffsten, kapellmästare
Siv Änder, dansare  
Lis Iversen, dansare   
Gyda Larsen, dansare  
Guri Lysell, dansare 

Spelåret 1961-62 

Teaterchef: John Zacharias
Regissör: Lars Barringer
Chefsdekoratör: Tyr Martin
Dekoratör: Barbara W Öberg
Ensemble
Gertrud Danielson
Sture Ericson
Göte Fyhring
Bengt Gillberg
Göthe Grefbo
Erik Hell
Annie Jenhoff
Olle Johansson
Åke Lundqvist
Kerstin Nilsson
Bertil Norström
Kim Procopé
Kerstin Rabe
Bertil Sjödin
Dan Sjögren
Torsten Sjöholm
Emy Storm
Tore Thorén
Margreth Weivers
Öllegård Wellton
Roland Wilén
Sven Wollter

Spelåret 1962-63 

Teaterchef: John Zacharias
Regissör: Lars Barringer
Regissör: Lars Gerhard Norberg
Chefsdekoratör: Tyr Martin
Dekoratör: Barbara W Öberg
Ensemble
Gertrud Danielson
Sture Ericson
Göthe Grefbo
Erik Hell
Kim Procopé
Kerstin Rabe
Bertil Sjödin
Dan Sjögren
Annie Jenhoff
Olle Johansson
Adrienne Lombard
Torsten Sjöholm
Ragnar Thell
Tore Thorén
Åke Lundqvist
Kerstin Nilsson
Bertil Norström
Margreth Weivers
Öllegård Wellton
Roland Wilén
Sven Wollter
Gäster
Verner Edberg, skådespeare
Carl-Olof Ek, skådespelare
Lars Elwin, skådespelare
Ann Gelbar, skådespelare
Gun Jönsson, skådespelare
Nils Poppe, skådespelare
Bengt Schött, skådespelare
Berth Söderlund, skådespelare
Jackie Söderman, regissör
Alvar Granström, kostymtecknare
Gunnar Hoffsten, kapellmästare  
Yngve Holmek, kapellmästare
Inger Mauritzon, dansare 
Jette Rathje, dansare  
Annika Renström, dansare

Spelåret 1963-64

Teaterchef: John Zacharias
Regissör: Lars Barringer
Regissör: Lars Gerhard Norberg
Chefsdekoratör: Tyr Martin
Dekoratör: Barbara W Öberg
Dekoratör: K G Dahlgren
Koreograf: Kerttu Thorén
Ensemble
Folke Asplund
Gertrud Danielson
Hans Elfvin
Sture Ericson
Göthe Grefbo
Karl Gustaf Gustafson
Ernst Günther
Erik Hell
Folke Hjort
Annie Jenhoff
Olle Johansson
Gun Jönsson
Adrienne Lombard
Åke Lundqvist
Kerstin Nilsson
Bertil Norström
Kim Procopé
Gunhild Qvarsebo
Ulf Qvarsebo
Kerstin Rabe
Bertil Sjödin
Dan Sjögren
Torsten Sjöholm
Ebon Sorin
Berth Söderlund
Ragnar Thell
Tore Thorén
Margreth Weivers
Öllegård Wellton
Roland Wilén
Sven Wollter
Fylgia Zadig
Gäster
Olof Molander, regissör
Lars Billengren, skådespelare
Tord Slättegård, skådespelare
Olle Sivall, skådespelare
Erik Sundqvist, skådespelare
Georg Årlin, skådespelare
Birger Åsander, skådespelare
Erik Saedén, sångare
Hjördis Schymberg, sångerska
Lennart Olsson, sångare
Torsten Ruthberg, sångare
Karl Sjunnesson, sångare
Violet Sollert, sångare
Yngve Holmek, kapellmästare
Arne Rassét, kapellmästare
Ulla Hansén, musiker
Knut Hultberg, musiker
Hille Johansson, musiker
Holger Åberg, musiker
Lillemor Andersson, dansare
Arne Eriksson, dansare
Inga-Lisa Nibblén, dansare

Spelåret 1964-65

Teaterchef: John Zacharias
Regissör: Lars Barringer
Regissör: Lars Gerhard Norberg
Chefsdekoratör: Tyr Martin
Dekoratör: K G Dahlgren
Koreograf: Kerttu Thorén
Kapellmästare: Arne Rassét
Ensemble
Folke Asplund
Gertrud Danielson
Hans Elfvin
Sture Ericson
Göthe Grefbo
Ernst Günther
Folke Hjort
Olle Johansson
Gun Jönsson
Adrienne Lombard
Åke Lundqvist
Margit Magnusson
Kerstin Nilsson
Bertil Norström
Kim Procopé
Gunhild Qvarsebo
Ulf Qvarsebo
Kerstin Rabe
Bertil Sjödin
Torsten Sjöholm
Ebon Sorin
Dora Söderberg
Berth Söderlund
Ragnar Thell
Tore Thorén
Margreth Weivers
Roland Wilén
Fylgia Zadig
Gäster
Eva Günther, skådespelare
Marie Nylander, skådespelare
Ingrid Törnsager, koreograf
Gunnar Lindblad, dekoratör

Spelåret 1965-66

Teaterchef: John Zacharias
Regissör: Lars Gerhard Norberg
Chefsdekoratör: Tyr Martin
Koreograf: Kerttu Thorén
Kapellmästare: Arne Rassét
Ensemble
Folke Asplund
Katja Bergström
Riber Björkman
Gertrud Danielson
Hans Elfvin
Sture Ericson
Göthe Grefbo
Ernst Günther
Olle Johansson
Gun Jönsson
Inga Landgré
Kjell Lennartsson
Åke Lundqvist
Margit Magnusson
Runar Martholm
Kerstin Nilsson
Bertil Norström
Kim Procopé
Gunhild Qvarsebo
Ulf Qvarsebo
Kerstin Rabe
Bertil Sjödin
Torsten Sjöholm
Ebon Sorin
Berth Söderlund
Ragnar Thell
Jan Tiselius
Margreth Weivers
Inga-Bodil Vetterlund
Roland Wilén
Gäster
Lars-Levi Laestadius, regissör
Estrid Hesse, skådespelare
Margot Ryding, skådespelare
Ingrid Törnsager, koreograf
Alvar Granström, dekoratör
Karl Gustaf Dahlgren, dekoratör
Gunnar Lindblad, dekoratör
Gunnar Hoffsten, kapellmästare
Miguel Gomila, gitarrist
Armand Miehe, spec instruktör
Jan Bager, dansare
Pia Göransson, dansare
Istavan Kiss, dansare
Maria Sinclair, dansare
Arne Sverre, dansare
Ulla-Britta Wetterholm, dansare

Spelåret 1966-67

Teaterchef: John Zacharias
Regissör: Lars Gerhard Norberg
Chefsdekoratör: Tyr Martin
Koreograf: Kerttu Thorén
Kapellmästare: Arne Rassét
Ensemble
Folke Asplund
Riber Björkman
Gertrud Danielson
Hans Elfvin
Sture Ericson
Göthe Grefbo
Ernst Günther
Olle Johansson
Gun Jönsson
Inga Landgré
Kjell Lennartsson
Evert Lindberg
Encio Lundgren
Åke Lundqvist
Runar Martholm
Kerstin Nilsson
Bertil Norström
Kim Procopé
Gunhild Qvarsebo
Ulf Qvarsebo
Kerstin Rabe
Bertil Sjödin
Torsten Sjöholm
Ebon Sorin
Berth Söderlund
Ragnar Thell
Jan Tiselius
Margreth Weivers
Inga-Bodil Vetterlund
Inga Ålenius
Gäster
Lars-Levi Laestadius, regissör
Hamidi Karim Abdesselem, skådespelare
Clebert Ford, skådespelare
Eva Günther, skådespelare
Caryna Houmann, skådespelare
Leif Magnusson, skådespelare
Gunnar Sjöberg, skådespelare
Ilse-Nore Tromm, skådespelare
Olof Widgren, skådespelare
Åke Wästersjö, skådespelare
Ingrid Törnsager, koreograf
Karl Gustaf Dahlgren, dekoratör
Gunnar Lindblad, dekoratör
Akke Nordvall, dekoratör
Carl Johnson-Cloffe, dekoratör
Gunnar Hoffsten, kapellmästare
Miguel Gomila, gitarrist
Armand Miehe, spec instruktör
Pia Göransson, dansare
Istavan Kiss, dansare
Maria Sinclair, dansare
Frank Shaw, dansare

Spelåret 1967-68

Teaterchef: John Zacharias
Regissör: Lars Gerhard Norberg
Chefsdekoratör: Tyr Martin
Koreograf: Kerttu Thorén
Kapellmästare: Arne Rassét
Ensemble
Folke Asplund
Gertrud Danielson
Hans Elfvin
Sture Ericson
Christina Hellman
Olle Johansson
Gun Jönsson
Inga Landgré
Kjell Lennartsson
Evert Lindberg
Encio Lundgren
Mona Lundgren
Åke Lundqvist
Bo Lööf
Runar Martholm
Kerstin Nilsson
Bertil Norström
Kim Procopé
Gunhild Qvarsebo
Ulf Qvarsebo
Kerstin Rabe
Bertil Sjödin
Torsten Sjöholm
Ebon Sorin
Stina Ståhle
Berth Söderlund
Ragnar Thell
Jan Tiselius
Margreth Weivers
Inga Ålenius
Gäster
Abraham Asseo, regissör
Johan Falck, regissör
Pi Lind, regissör
Carl Johnson-Cloffe, scenograf
Svenolov Ehren, scenograf
Gunnar Lindblad, scenograf
Agneta Skarp, scenograf
Ferenc Szabo, scenograf
Henny Mürer, koreograf
Helena Fernell, skådespelare
Emelie Gemzell, skådespelare
Leif Magnusson, skådespelare
Inga-Lisa Nibblén, skådespelare
Inga Tidblad, skådespelare
Svend Bunck, dansare
Nils Dahl, dansare
Peter Zwartjes, dansare
Bent Petersen, musiker
Jan-Olof Lindstedt, musiker
Göran Karlsson, musiker

Spelåret 1968-69

Teaterchef: John Zacharias
Regissör: Lars Gerhard Norberg
Chefsdekoratör: Tyr Martin
Koreograf: Kerttu Thorén
Kapellmästare: Arne Rassét
Ensemble
Folke Asplund
Lena Bergqvist
Riber Björkman
Göran Boberg
Viveca Dahlén
Gertrud Danielson
Sten Elfström
Hans Elfvin
Ann Falk
Thomas Hellberg
Christina Hellman
Olle Johansson
Rut Kasdan
Evert Lindberg
Mona Lundgren
Åke Lundqvist
Bo Lööf
Runar Martholm
Kerstin Nilsson
Roger Norberg
Bertil Norström
Kim Procopé
Gunhild Qvarsebo
Ulf Qvarsebo
Kerstin Rabe
Bertil Sjödin
Torsten Sjöholm
Ebon Sorin
Stina Ståhle
Berth Söderlund
Ragnar Thell
Jan Tiselius
Margreth Weivers
Roland Wilén
Gäster
Lars-Erik Liedholm, regissör
Henny Mürer, koreograf
Jost Assman, scenograf
Svenolov Ehren, scenograf
Agneta Skarp, scenograf
Ferenc Szabo, scenograf
Alvar Granström, kostymtecknare
Gudrun Brost, skådespelare
Gunnar Ekvall, skådespelare
Runar Schauman, skådespelare
Lisbeth Albeck, dansare
Svend Bunck, dansare
Bill Carlsson, dansare
Jytte Endrup, dansare
Klas Fledman, dansare
Bente Frances, dansare
Grethe Hansen, dansare
Gyda Larsen, dansare
Lillemor Ohlson, dansare
Margret Wihlander, dansare
Anna Zimna, dansare
Peter-Paul Zwartjes, dansare
Janne Lindstedt, musiker
Göran Karlsson, musiker

Spelåret 1969-70

Teaterchef: John Zacharias
Regissör: Lars Gerhard Norberg
Regissör: Riber Björkman
Chefsdekoratör: Tyr Martin
Koreograf: Kerttu Thorén
Kapellmästare: Arne Rassét
Ensemble
Folke Asplund
Bo Bergstrand
Göran Boberg
Gertrud Danielson
Gunnar Ekvall
Sten Elfström
Hans Elfvin
Curt Ericson
Ann Falk
Per Flygare
Christina Hellman
Elsie Höök
Olle Johansson
Rut Kasdan
Esko Kilpiö
Inga Landgré
Evert Lindberg
Yvonne Lundeqvist
Mona Lundgren
Åke Lundqvist
Bo Lööf
Kerstin Nilsson
Roger Norberg
Per Norelius
Walter Norman
Bertil Norström
Gunnar Olsson
Kim Procopé
Gunhild Qvarsebo
Solveig Samzelius
Bertil Sjödin
Torsten Sjöholm
Ebon Sorin
Jim Steffe
Stina Ståhle
Berth Söderlund
Ragnar Thell
Jan Tiselius
Walter Turdén
Margreth Weivers
Sverre Westrup
Roland Wilén
Gäster
Lars-Erik Liedholm, regissör
Maud Backéus, skådespelare
Märta Dorff, skådespelare
Claes Esphagen, skådespelare
Olof Widgren, skådespelare
Rodney Harvison, koreograf
Micaela Geger, koreograf och dansare
Svend Bunch, dansare
Klas Feldman, dansare
Bente Frances, dansare
Lillemor Ohlsson, dansare
Anna Zimna, dansare
Peter-Paul Zwartjes, dansare
Gunder Eriksson, musiker
Miguel Gomila, musiker
Göran Karlsson, musiker
Janne Lindstedt, musiker
Jost Assman, scenograf
Rune Lindström, scenograf

Konstnärlig personal 50-tal

Spelåret 1950-51 
Teaterchef
Johan Falck
Dekorchef  Carl Johnsson-Cloffe
Ensemble
Ingrid Borthen
Rut Cronström
Gertrud Danielson
Åke Engfeldt
Per Gerhard
John Harryson
Linnéa Hillberg
Torsten Hillberg
Nine-Christine Jönsson
Tore Karte
Ruth Kasdan
Dagny Lind
Ingemar Pallin
Gunnar Strååt
Pär-Edward Wahlgren
Thore Wallengren
Gäster
Elof Ahrle, skådespelare
Kerstin Boström, skådespelare
Irma Christenson, skådespelare
Ulla-Britta Frölander, skådespelare
Arne Lindblad,skådespelare
Olof Sandborg, skådespelare
Karin Kavli, regissör
Gerda Wrede, regissör
Gunnar Lindblad, dekoratör

Spelåret 1951-52
Teaterchef  Johan Falck
Dekorchef Carl Johnsson-Cloffe
Ensemble
Louise Bojar
Rut Cronström
Gertrud Danielson
Åke Engfeldt
Sture Ericson
Semmy Friedmann
John Harryson
Nine-Christine Jönsson
Karin Kavli
Tore Karte
Ulrika Modin
Gunnar Strååt
Max von Sydow
Walter Turdén
Signe Wirff
Gäster
Edvin Adolpson, skådespelare
Kerstin Broström-Karte, skådespelare
Lisskulla Jobs, skådespelare
Victor Sjöström, skådespelare
Gunnar Öhlund, skådespelare
Ingmar Bergman, regissör
Gunnar Skoglund, regissör

Spelåret 1952-53
Teaterchef  Johan Falck
Dekorchef Carl Johnsson-Cloffe
Ensemble
Rut Cronström
Gertrud Danielson
Åke Engfeldt
Sture Ericson
Keve Hjelm
Sigrid Kaiser
Margaretha Krook
Ulrika Modin
Kerstin Olin
Ingemar Pallin
Dagny Stenius
Erik Strandell
Gunnar Strååt
Max von Sydow
Thore Wallengren
Signe Wirff
Gäster
Erik Berglund, skådespelare
Alice Eklund, skådespelare
Annalisa Ericson, skådespelare
David Eriksson, skådespelare
Mac Hertzman-Ericsson, skådespelare
Rune Ottoson, skådespelare
Nils Poppe, skådespelare
Rune Carlsten, regissör
Albert Gaubier, balettmästare
Else Knipschildt, solodansör
Per-Arne Qvarsebo, solodansör
Gunnar Lindblad, dekoratör
Erik Johnsson, kapellmästare

Spelåret 1953-54
Teaterchef  John Zacharias
Dekorchef  Eric Söderberg
Ensemble
Mats Björne
Gertrud Danielson
Göte Fyhring
Harriet Hedenmo
Rut Hoffsten
Bertil Karlsson
Margaretha Krook
Ingrid Luterkort
Sven Magnusson
Ulrika Modin
Bertil Norström
Marrit Ohlsson
Bertil Sjödin
Marianne Stjernqvist
Erik Strandell
Gunnar Strååt
Olof Thunberg
Margreth Weivers
Roland Wilén
Gäster
Hilding Gavle, skådespelare
Ulf Palme, skådespelare
Georg Rydeberg, skådespelare
Else Fisher, skådespelare
Erik Johnsson, skådespelare
Lillebror Söderlund, skådespelare 

Spelåret 1954-55
Teaterchef  John Zacharias
Dekorchef  Tyr Martin
Ensemble
Mats Björne
Gertrud Danielson
Semmy Friedmann
Göte Fyhring
Harriet Hedenmo
Rut Hoffsten
Bertil Karlsson
Lennart Lundh
Ingrid Luterkort
Sven Magnusson
Ulrika Modin
Bertil Norström
Marrit Ohlsson
Bertil Sjödin
Marianne Stjernqvist
Erik Strandell
Gunnar Strååt
Olof Thunberg
Margreth Weivers
Sverre Westrup
Roland Wilén
Gäster
Yasu Osawa-Arinell, skådespelare
Rune Ottosson, skådespelare 

Spelåret 1955-56
Teaterchef  John Zacharias
Dekorchef  Tyr Martin
Ensemble
Ulla Akselson
Mats Björne
Gertrud Danielson
Semmy Friedmann
Göte Fyhring
Linnéa Hillberg
Helen Jonson
Rigmor Kalling
Bertil Karlsson
Barbro Kollberg
Lennart Lundh
Ingrid Luterkort
Sven Magnusson
John Nilsson
Bertil Norström
Gunvor Pontén
Bertil Sjödin
Marianne Stjernqvist
Erik Strandell
Gunnar Strååt
Kurt-Olof Sundström
Birgit Söderlundh
Olof Thunberg
Margreth Weivers
Sverre Westrup
Roland Wilén
Gäster
Berit Bohm, skådespelare
Guje Lagerwall, skådespelare
Nils Poppe, skådespelare
Gunnar Lindblad, scenograf
Albert Gaubier, koreograf
Michael Ashlin, solodansör
Grethe Bülow, solodansör
Dorita Marin, solodansör
Manolo Marin, solodansör 

Spelåret 1956-57
Teaterchef  John Zacharias
Dekorchef  Tyr Martin
Ensemble
Ulla Akselson
Mats Björne
Gertrud Danielson
Carl-Åke Eriksson
Semmy Friedmann
Göte Fyhring
Helen Jonson
Rigmor Kalling
Barbro Kollberg
Hanna Landing
Lennart Lundh
Ingrid Luterkort
Sven Magnusson
Bertil Norström
Gunvor Pontén
Bertil Sjödin
Marianne Stjernqvist
Emy Storm
Erik Strandell
Gunnar Strååt
Kurt-Olof Sundström
Olof Thunberg
Margreth Weivers
Sverre Westrup
Roland Wilén
Gäster
Lillemor Björnstad, skådespelare
Inga Brink, skådespelare
Åke Lagergren, skådespelare
Lars-Erik Liedholm, skådespelare
Georg Lökkeberg, skådespelare
Nina Scenna, skådespelare
Alf Westberg, skådespelare
Albert Gaubier, koreograf
Runa Wendrup, solodansör
Gurli Hansen, solodansör 

Spelåret 1957-58
Teaterchef  John Zacharias
Dekorchef  Tyr Martin
Ensemble
Ulla Akselson
Gertrud Danielson
Carl-Åke Eriksson
Semmy Friedmann
Göte Fyhring
Olle Johansson
Helen Jonson
Rigmor Kalling
Åke Lagergren
Hanna Landing
Lrs-Erik Liedholm
Ingrid Luterkort
Sven Magnusson
Kerstin Rabe
Bertil Sjödin
Emy Storm
Erik Strandell
Kurt-Olof Sundström
Inger Svennö
Olof Thunberg
Öllegård Wellton
Sverre Westrup
Roland Wilén
Nini Witzansky
Gäster
Olga Appellöf, skådespelare
Hans Bendrik, skådespelare
Lillemor Björnstad, skådespelare
Gerd Hagman, skådespelare
Rune Johansson, skådespelare
Esther Roeck Hansen, skådespelare
Tora Utter, skådespelare
Olof Widgren, skådespelare
Gösta Folke, regissör
Eric Söderberg, scenograf
Albert Gaubier, koreograf
Carl Gustaf Kruuse, koreograf
Willy Sandberg, koreograf
 

Spelåret 1958-59
Teaterchef  John Zacharias
Dekorchef  Tyr Martin
Ensemble
Ulla Akselson
Gertrud Danielson
Olof Eklund
Carl-Åke Eriksson
Göte Fyhring
Gerd Hagman
Olle Johansson
Helen Jonson
Rigmor Kalling
Åke Lagergren
Hanna Landing
Lars-Erik Liedholm
Ingrid Luterkort
Sven Magnusson
Kerstin Nilsson
Bertil Norström
Kåre Sigurdsson
Bertil Sjödin
Emy Storm
Erik Strandell
Margreth Weivers
Öllegård Wellton
Roland Wilén
Nini Witzansky
Brita Öberg
Gäster
Ingrid Borthen, skådespelare
John Elfström, skådespelare
Semmy Friedmann, skådespelare
Georg Funquist, skådespelare
Erik Hell, skådespelare
Anders Nyström, skådespelare
Nils Poppe, skådespelare
Tora Utter, skådespelare
Olof Widgren, skådespelare
Gösta Folke, regissör
Sam Besekow, regissör
Albert Gaubier, koreograf
Ken Martyne, koreograf
Yngve Holmek, kapellmästare
Gunnar Hoffsten, kapellmästare 

Spelåret 1959-60
Teaterchef  John Zacharias
Dekorchef  Tyr Martin
Ensemble
Ulla Akselson
Gertrud Danielson
Inga Didong
Olof Eklund
Carl-Åke Eriksson
Göte Fyhring
Gerd Hagman
Erik Hell
Olle Johansson
Rigmor Kalling
Curt Kärrby
Ingrid Luterkort
Kerstin Nilsson
Bertil Norström
Kåre Sigurdsson
Bertil Sjödin
Emy Storm
Margreth Weivers
Öllegård Wellton
Roland Wilén
Staffan Westerberg
Nini Witzansky
Brita Öberg
Gäster
Gunnar Björnstrand, skådespelare
Gerda Calander, skådespelare
Eric Gustafsson, skådespelare
Per Norström, skådespelare
Torsten Sjöholm, skådespelare
Brit Ångström, skådespelare
Rune Carlstén regissör
Eric Söderberg, scenograf
Carl-Gustaf Kruuse, koreograf
Yngve Holmek, kapellmästare
Gunnar Hoffsten, kapellmästare
Gunnar Lundin, kapellmästare

Styrelseordförande

Elis Nilsson
1947-1962 

Sven Lutteman
1962-1973 

Gunnar Arkehed
1973-1987 

Sten Engstrand
1987-1992 

Lola Björkquist
1992-1995 

Lars Wallin
1995-2001 

Bo Pettersson
2001-2006 

Carl-Gustaf Mörner
2007-2010

Jörgen Rundgren
2011-

Teaterchefer & VD

Teaterchefer
Johan Falck
1947-1953

John Zacharias
1953-1978 

Gun Jönsson
1978-1980 

Lars Gerhard Norberg
tillförordnad 1981 

Lars-Erik Liedholm
1981-1985 

Georg Malvius
1985-1988 

Hans Bergström
1988-19921231                            

Lenny Carlsson
tillförordnad 19930101-19931031

Claes Peter Hellwig
19931101-19951024 

Lars Wallin (styrelseordf)
tillförordnad 19951025-19951115 

Olle Johansson
tillförordnad 19951116-19970630 

Barbro Smeds
19970701-19971118 

Johan Celander
tillförordnad 19971119-19981231

Johan Celander
19990101-


 
VD
Tomas Ärlemalm
19951101-19980630 

Lenny Carlsson
tillförordnad 19980701–19981231 

Lenny Carlsson
19990101 – 20090630 


Från spelåret 2009/2010
 
Teaterchef/VD
Johan Celander                            

Vice VD/Produktionschef
Marie Wahlqvist