Archive for the ‘ Repertoar 2009 ’ Category

Repertoar 2009

Stora scenerna

CABARET av Joe Masteroff
Baserad på en pjäs av John van Druten och en roman av Christopher Isherwood
Musik: John Kander Sångtexter: Fred Ebb
Översättning: Carsten Palmaer
Regi: Tereza Andersson
Scenografi & kostym: Sven Dahlberg
Koreografi: Mattias Carlsson
Kapellmästare: Janne Lindstedt
Mask-& perukdesign: Robin Carlsson, Lena Stranger-Weinar, Kostym&Mask i Norrköping
Ljusdesign: Håkan Jansson
Ljuddesign: Björn Andersson, Tom Saetre
Medverkande: Richard Carlsohn, Tobias Almborg, Martyna Lisowska, Liselott Lindeborg, Jörgen Mulligan, Lena Stranger-Weinar, William Wahlstedt, Daniel Mitsogiannis, Gyda Carlsson, Fredrik Frid Giertz, Denny Lekström, Johan Klarbrant, Daniel Mitsogiannis, Bruno Mitsogiannis
Cabaretorkestern: Janne Lindstedt Ola Halvarsson Lars Sehlstedt/ Leif Segerberg/ Mats Karlsson Martin Olsson/ Mikael Sundvall Per Anelid Mikael Wittwång/ J-Å Hermansson Brynjar Kolbergsrud/ Claes Tilly/Martin Dahl Lars Westermark/ Tommy Lagg/ Therese Hammarberg Fredrik Ingå/ Niclas Andréasson Michael Hjort Per-Erik Lange Göran Svartling
Premiär Norrköping 13 december 2008
Premiär Linköping 13 mars 2009
Spelperiod: 13.12.2008-23.5.2009 Föreställningar 2009: 27/41 Publik 2009: 9085/12357

ETT DRÖMSPEL av August Strindberg
Bearbetning & regi: Måns Lagerlöf
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Koreografi: Mattias Carlsson
Musik: Janne Lindstedt
Mask-& perukdesign: Robin Carlsson, Karin Sjösvärd, Kostym&Mask i Norrköping
Ljusdesign: Monica Syversen
Ljuddesign: Michael Andersson
Medverkande: Julia Högberg Bo Höglund Isak Hjelmskog Christian Zell Kyri Sjöman Jesper Barkselius Peter Sundberg Stina von Sydow Krister Kern Lars-Olof Ohlsson
Barnstatister: Linda Wennerström/Sally Celander /Petronella Hydén
Premiär Linköping 23 januari 2009
Premiär Norrköping 14 mars 2009
Spelperiod: 23.1.2009-4.4.2009 Föreställningar: 13/20 Publik: 3670/6691
Skolföreställningar: 3/6 Publik: 1240/2319

ETT DRÖMSPEL var Måns Lagerlöfs avskedsföreställning när han efter 10 år som konstnärlig ledare för ung scen/öst valde att lämna sin tjänst. Pjäsen spelades på stora scenerna i Norrköping och Linköping för den vuxna publiken och för ung scen/östs publik, som en introduktion till vuxenteatern och de stora scenernas repertoar. Se Stora Scenerna

ALLT OM MIN MAMMA av Samuel Adamson
Baserad på en film av Pedro Almodovar
Översättning: Mats Kjelbye
Regi: Tereza Andersson
Scenografi & kostym: Agneta Skarp
Mask-& perukdesign: Robin Carlsson, Kostym&Mask i Norrköping
Ljusdesign: Hans-Egil Arntsen
Ljuddesign: Michael Andersson
Medverkande: Jakob Tamm, Stina von Sydow, Carina Lidbom, Marika Strand, Jesper Barkselius, Oldoz Javidi, Kyri Sjöman, Stefan Persson, Anders Kessler
Premiär Norrköping 2 maj 2009
Premiär Linköping 4 september 2009
Spelperiod: 2.5.2009-23.5.2009, 4.9.2009-10.10.2009
Föreställningar: 15/25 Publik: 3237/6590

NÄRA LIVET av Ulla Isaksson
Regi: Jenny Andreasson
Scenografi & kostym: Marika Feinsilber
Koreografi: Leif Agrér
Mask- & perukdesign: Robin Carlsson, Kostym&Mask i Norrköping
Ljusdesign: Klasåke Comstedt
Projektioner: Erik Berglund
Ljuddesign: Björn Andersson
Medverkande: Monica Wilderoth, Gloria Tapia, Ida Löfholm, Gunilla Orvelius, William Wahlstedt, Linda Birgersson, Britt-Marie Wettergren
Premiär Norrköping 19 september 2009
Premiär Linköping 23 oktober 2009
Spelperiod: 19.9.2009-26.11.2009  Föreställningar: 14/25 Publik: 2977/5791
Föreställningen Nära livet, del 3 i SPETS-projektet, producerades i samarbete med Riksteatern och Läns­teatern i Örebro. Våren 2010 spelades pjäsen i Örebro samt på Riksteaterturné.

RÄDDAD av Alfhild Agrell
Bearbetning: Franka Gebert, Jenny Andreasson
Dramaturg: Franka Gebert
Regi: Jenny Andreasson
Scenografi: Marika Feinsilber/Marie Olsson
Kostym: Marika Feinsilber
Mask- & perukdesign: Lena Stranger-Weinar, Kostym&Mask i Norrköping
Ljusdesign: Klasåke Comstedt
Projektioner: Erik Berglund, Marika Feinsilber
Ljuddesign: Michael Andersson
Medverkande:  Tobias Almborg, Monica Wilderoth, Evabritt Strandberg, Mats Huddén, William Wahlstedt, Magnus Eriksson, Oldoz Javidi, Sanna Turesson
Föreställning från 2007 som ingick i SPETS-projekt 1 och var ett samarbete mellan Östgötateatern och Riksteatern.
Räddad spelades våren 2009 på Teaterbiennalen i Borås.

SPETS
Östgötateatern och Riksteatern har under flera år samarbetat i projektet SPETS, som belyser svenska kvinnliga dramatikers verk genom tiderna. Utgångspunkten är förra sekelskiftet/tidigt 1900-tal, då några av de mest framgångsrika kvinnliga dramatikerna spelades oftare än Strindberg och Ibsen. Deras pjäser sattes upp både på Dramaten och på teatrar runt om i landet, de översattes och spelades ute i Europa. I en tid då kvinnor saknade rösträtt och andra grundläggande rättigheter blev dessa pjäser ett inlägg i samhällsdebatten och kritik och förtal förekom många gånger – att diskutera utbildning, omyndighet och äktenskap inför öppen ridå var mycket kontroversiellt. Samtidigt fick förfat­tarinnorna mycket uppmärksamhet och stor uppskattning och många av pjäserna gjorde ordentliga avtryck i samtiden. Men trots detta har dessa kvinnliga dramatiker suddats ut från teaterrepertoaren och från teaterhistorien och de har ofta omnämnts med en nedlåtande attityd. Målet med SPETS-projektet, som iscensattes hösten 2007, är att ge en ny publik chansen att möta dessa dramatiker och ta del av ett ge­nusperspektiv från 1800-talet, att möta den levande dialogen och de komiska pärlorna, att lyfta fram kvinnliga erfarenheter från det förflutna, möta nutidens fördomar, ifrågasätta historieskrivningen; kort sagt visa för nutiden att ett kvinnligt kulturarv i allra högsta grad existerar.

Pjäserna Räddad av Alfhild Agrell och Familjelycka av Anne Charlotte Leffler ingick i SPETS-projekt 1 som hade premiär på Östgötateatern hösten 2007 och spelades både i Norrköping och Linköping. Våren 2008 spelades pjäserna på riksturné och projektet avslutades med en festival på Södra Teatern i Stockholm. I september 2008 hade SPETS-projekt 2 premiär, med pjäsen Syskonbädd av Stina Aronson. SPETS­projekt 2 var ett samarbete mellan Riksteatern, Östgötateatern och Länsteatern i Örebro.

Hösten 2009 var det dags för SPETS-projekt 3 och pjäsen Nära livet av Ulla Isaksson. Också i denna tredje och avslutande satsning inom SPETS-projektet samarbetade Östgötateatern, Länsteatern i Örebro och Riksteatern. Nära livet spelades på turné runt om i Sverige vårvintern 2010.

FIGAROS BRÖLLOP pjäs av Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
Översättning: Göran O Eriksson
Regi & bearbetning: Stina Ancker
Scenografi: Agneta Skarp
Kostym: Josefin Lindskog, praktikant från Dramatiska Institutet
Mask- & perukdesign: Robin Carlsson, Kostym&Mask i Norrköping
Ljusdesign: Pär Krantz
Ljuddesign: Michael Andersson
Rörelseintruktion: Leif Agrér
Medverkande: Jesper Barkselius, Karin Bergquist, Maurits Elvingsson, Caroline Harrysson, Bo Höglund, Jörgen Mulligan, Richard Carlsohn, Rebecka Pershagen(praktikant från Teaterhögskolan Göteborg), Gunnel Samuelsson Peter Sundberg, Stefan Persson, Patrik Voight  
Premiär Norrköping 7 november 2009
Premiär Linköping 8 december 2009
Spelperiod: 7.11.2009-13.2.2010 Föreställningar 2009: 20/6 Publik 2009: 4642/1515

JUL PÅ ÖSTGÖTATEATERN
Lucia på lina. En rockig O helga natt. White Christmas. Julsånger både på traditionella och annorlunda sätt. Julberättelse av Jonas Gardell. Cornelis och Taube. Allt i en oförglömlig varieté. Teaterpar­ken var juldekorerad och inne i teaterhuset rådde varm julstämning med hantverksjulmarknad och julens alla dofter.
Programmakare: Sven Angleflod, Claës Weinar
Regi: Johan Celander, Tereza Andersson
Cirkusregi: Jesper Nikolajeff, Cirkus Cirkör Assistent: Yolanta Birkhane, Norrköpings Ungdomscirkus
Koreografi: Leif Agrér
Kapellmästare: Fredrik Ingå Scenografi & kostym: Agneta Skarp Mask- & perukdesign: Robin Carlsson, Kostym&Mask i Norrköping Ljusdesign: Patric Eriksson Ljuddesign: Björn Andersson
Medverkande: Gustaf Appelberg,  Richard Carlsohn, Michael Hjort,  Maurits Elvingsson, Ola Halvars-son, Stefan Persson, Peter Sundberg, Patrik Voight
Musiker: Janne Lindstedt, Göran Svartling, Per-Erik Lange, Fredrik Ingå, Navestadskolans Musikklasser, Rockgruppen Pegasus

TURNÉ

SYSKONBÄDD av Stina Aronson alias Sara Sand
Dramaturg: Franka Gebert
Regi & bearbetning: Jenny Andreasson
Koreografi: Leif Agrér
Scenografi & kostym: Marika Feinsilber
Mask- & perukdesign: Robin Carlsson, Kostym&Mask i Norrköping
Ljusdesign: Klasåke Comstedt
Projektioner: Erik Berglund
Ljuddesign: Michael Andersson/Per Fritz
Maskdesign/maskmakare/spelinstruktion: My Walther
Medverkande: Monica Wilderoth, David Rangborg, Willy Boholm, Maria Selbing, Anette Stenson Fjordefalk, Patrik Voight
Syskonbädd ingick I SPETS-projekt 2 och var en samproduktion mellan Östgötateatern, Riksteatern och Länsteatern i Örebro. Pjäsen spelades i Örebro, Norrköping och Linköping hösten 2008. Våren 2009 spelades pjäsen på Riks­teaterturné. Syskonbädd spelades dessutom på turné i Finland hösten 2009.

RÄDDAD av Alfhild Agrell
Föreställning från 2007 som ingick i SPETS-projekt 1 och var ett samarbete mellan Östgötateatern och Riksteatern. Räddad spelades våren 2009 på Teaterbiennalen i Borås och 1 föreställning spelades på stora scenen i Norrköping.

CALAMITY JANE efter en idé av Kyri Sjöman
Regi: Olle Pettersson
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Mask- & perukdesign: Robin Carlsson, Kostym&Mask i Norrköping
Ljus/teknik: Håkan Jansson
Medverkande: Kyri Sjöman Lars-Olof Ohlsson
Premiär på Café Gycklaren; Norrköping 30 oktober 2009
Föreställningen spelades också på Teatercafét i Linköping.

Barn/skolteater  producerad av Östgötateatern

HUNDEN SOM KOM IN FRÅN KYLAN av Volker Quandt
Översättning: Christina Evers
Regi: Gunnel Samuelsson
Musik & arrangemang: Marie Samuelsson
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Medverkande: My Areskoug, Peter Sundberg
Musiker: Åsa Karlberg, Anette Kumlin
Premiär 14 april 2009 i Nyköping
Föreställningen spelades också i Norrköping samt på turné i och utanför länet
Spelperiod: 14.4.2009 – 29.5.2009 Föreställningar: 17/2/35 Publik: 751/75/2336
Föreställning från 2008, producerad i samarbete med Sörmlands Musik&Teater
Klassrumsteater för skolans årskurs 3-6

Barn/skolteater  producerad i samarbete med Teater Pelikanen

MOLLY BLOM SHOW
Föreställning för barn i förskolan/lågstadiet på Kulturkammaren, Norrköping 
VEM SKA TRÖSTA KNYTTET? Föreställning för barn 4-9 år på Kulturkammaren, Norrköping
KANEL OCH KANIN Föreställning för barn 2-6 år på Kulturkammaren, Norrköping 
LILLE VIGGS ÄVENTYR PÅ JULAFTON Barnteater i Gamla Linköping


UNG SCEN/ÖST

Den 1 juli 2009 tillträdde Malin Axelsson, dramatiker och regissör, tjänsten som konstnärlig ledare för ung scen/öst. Så här skrev Malin i Generalprogrammet  2009/2010:
”Det finns en bild som inte släpper taget om mig: jag är i ung scen/östs teaterhus i Linköping, alla skådespelare, tekniker och biljettvärdinnor har gått hem, men jag är kvar och sover i en säng mitt på scenen. Ända sedan jag var liten har jag längtat in i teatern och ofta har jag önskat att jag fick leva och bo i den. När nu denna dröm besannats, i och med att jag blir ny konstnärlig ledare för ung scen/öst, vill jag ägna de år som kommer åt att lämna min teaterlängtan vidare till er. Med mig har jag ett nytt konstnärligt team /… / Vi vill möta och prata med er, vår publik, utforska Östergötlands plats i världen och världens plats i Östergötland och fylla ung scen/öst med ny cool och lekfull scenkonst. Vi samlar nu idéer och drömmar för framtiden. Maila mig /…/ om dina tankar och tips om scenkonst, livet, att vara ung, musik /…/ Eller knacka på dörren till ung scen/öst /…/ Kanske ligger vi där på scenen och sover. Och drömmer!”

PARADISETS REGNIGA DAGAR av Lucas Svensson
Regi: Stina Ancker
Ljusdesign: Tobias Hagström Ståhl
Scenografi & Kostym: Per A Jonsson
Medverkande: Malin Güettler, Marika Strand, Claës Weinar, Gustaf Appelberg
Föreställning för skolans årskurs 4-6
Premiär på Kulturkammaren i Norrköping 27.1.2009
Premiär på Elsas Hus i Linköping 25.2.2009
Spelperiod: 27.1.2009 – 20.3.2009 Föreställningar: 12/25 Publik: 841/1736

28 KVADRAT
Arrangör: Föreningen Gravitation med stöd av Östgötateatern och ung scen/öst
3 föreställningar på Elsas Hus i augusti 2009 Publik: 180

OMFLICKORKUNDEDÖDA
av Åsa Lindholm
Regi: Tereza Andersson
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Mask- & perukdesign: Sissa Persson Maresch
Ljusdesign: Hans Egil Arntsen
Musik & ljuddesign: Dan Andersson
Medverkande: Bahareh Razekh Ahmadi, Leila Haji, Ellen Siöö (Praktikant från Teaterhögskolan Malmö), Eva Melander, Liselott Lindeborg, Gustaf Appelberg, Tobias Almborg/Jakob Tamm
Föreställning för skolans årskurs 9 och gymnasiet
Premiär på Elsas Hus i Linköping 1.10.2009
Premiär på Kulturkammaren i Norrköping 19.11.2009
Spelperiod: 1.10.2009 – 4.12.2009 Föreställningar: 18/12 Publik: 1821/1079

OMFLICKORKUNDEDÖDA-ensemblen blev hösten 2009 inbjuden att spela på den av Goetheinstitutet initierade internationella teaterfestivalen After the fall. Föreställningen spelades i Dresden och Mülheim, Tyskland den 5 och 8 november 2009. Pjäsen var ursprungligen ett beställningsverk till ett projekt – där Östgötatea­tern är utvald att delta tillsammans med ca tjugo andra europeiska teatrar – som också går under namnet After the fall. Namnet syftar på Berlinmurens fall för 20 år sedan och projektets tema är vår världs förändring sedan dess.
Föreställningar: 2 Publik: 160

Våren 2009 förlade Dramatiska Institutet projektetet ”Barndoms” till Östgötateatern. De fyra produktioner som ingick i projektet repeterades i Norrköping och scenografierna tillverkades i teaterns verkstäder. Pjäserna spelades sedan på ung scen/östs sce­ner i Linköping och Norrköping för skolans högstadium och gymnasiet. Fyra pjäser producerades:

VÄXX UPP, BABY av Sigrid Herrault
Regi: Hilde Brinchman Borrasen
Scenografi: Marika Åkerblom
Kostymtecknare: Josefin Lindskog
Maskör: Hanna Holm
Ljusdesigner: Norunn Standal
Ljuddesigner: Siiri Eriksson
Tekniker: Petter Ekström & Joakim Jaeger
Producent: Jonas Georgsson
Medverkande: Julia Högberg, Gustaf Appelberg, Erik Magnusson
Premiär på Elsas Hus i Linköping 15.5.2009
Spelperiod: 15 – 29 maj 2009  Föreställningar: 8 Publik: 584
Föreställningen spelades för årskurs 7, 8 och 9

SLÄPPET av Camilla Blomqvist
Regi: Jens Karlsson
Scenografi: Hanna Lindkvist Kostymtecknare: Elin Hallberg
Ljusdesign: Susanna Hedin
Ljuddesign: Anna-Soley Tryggvadottir
Mask: Pelle Åkerström
Tekniker: Gustaf Gagge och Joakim Ekström
Teknisk samordnare: Erik Lindvall
Producent: Thora L Norgård
Medverkande: Hanna Sjögren Devrient,  Malin Alm, Isak Hjelmskog
Premiär på Elsas Hus i Linköping 15.5.2009
Spelperiod: 15 – 29 maj 2009
Föreställningen spelades för årskkurs 7, 8, 9 och gymnasiet Föreställningar: 8 Publik: 596

KNÄPP FÖR MINNET av Jonathan Lehtonen
Regi: Tatu Hämäläinen
Scenografi: Katja Fredriksen
Kostymtecknare: Jenny Nordberg
Ljusdesign: Chrisander Brun
Ljuddesign: Franz Edvard Cedrins
Maskör: Mattias Tobiasson
Tekniker: Jenny My Andersson och Sunna Nordgren
Teknisk samordnare: Erik Lindvall
Producent: Andreas Skjönberg
Medverkande: Sven Angleflod, Claës Weinar, Christian Zell
Föreställningen spelades för årskurs 7, 8, 9 och gymnasiet
Premiär på Kulturkammaren i Norrköping 15.5.2009
Spelperiod: 15 – 29 maj 2009 Föreställningar: 8 Publik: 519

JOHAN PALM BESÖKER UNG SCEN/ÖST av Kristian Hallberg
Regi: Martin Rosengardten
Scenografi: Paul Garbers
Kostymtecknare: Bente Rolandsdotter
Ljusdesign: Daniel Andersson
Ljuddesign: Mira Eklund
Maskör: Dolores Pacheco
Tekniker: Jimmy Ström & Rebecca Neumann
Teknisk samordnare: Erik Lindvall
Producent: Agnes Rosenberg
Medverkande: Emma Peters, Krister Kern, Cameron Silverek
Föreställningen spelades för årskkurs 7, 8, 9 och gymnasiet
Premiär på Kulturkammaren i Norrköping den 26.5.2009
Spelperiod: 26 – 27 maj 2009 Föreställningar: 2 Publik: 108

RESIDENS på ung scen/öst
Vad är ett residens?
”En person som är i residens är en tillfällig gäst på ung scen/öst. ung scen/residens riktar sig till den som vill testa en idé. Vi söker projekt som fördjupar, undersöker, forskar, leker och laborerar med något inom scenkonst för barn och unga. Det kan vara alltifrån att utveckla en text eller koreografiidé till att skapa diskussioner, debatter, seminarier och happenings. Ett residens ska inte leda till en produktion – beto­ningen ligger på det forskande och sökande. För ett residens utgår inget arvode. Istället ansöker man om vissa resurser från teatern, t ex boende, stöd till resor, repsal, scentid, mentorskap, kontorsplats, tillgång till kostym/rekvisita, tekniskt stöd, hjälp till kontakt med sko­lor/unga i länet. I slutet av residenset redovisar den residerande sin forskning på ung scen/öst publikt i någon form – t ex som work-in-pro­gress, föreläsning, happening, workshop, dvd eller reading. ”ung scen/residens är ett sätt för oss att ge vår unga publik häftiga upplevelser av nyskapande scenkonst och ge tillgång till ett nationellt och internationellt inflöde och utbyte i regionen.” (Malin Axelsson)

Redovisning av residensprojekt: Carl Johan Carlson ‘Om ungdomars sätt att kommunicera via internet’, 15.12.2009 1 föreställning 75 åskådare