Archive for the ‘ Östgötateatern 50 år – Grattis och välkomna ’ Category

Östgötateatern 50 år 1997 – Grattis och hjärtligt välkomna!

Grattis och hjärtligt välkomna!

Östgötateatern fyller femtio år, en aktningsvärd ålder mätt med den mänskliga individens mått, men i de stora perspektiven en ganska kort tid.

Bakom kvällens föreställning står en samling konstnärer och artister som tillsammans gett många år av sina liv åt den här teatern och dess publik. Uti­från ett manuskript av Bertil Norström har aftonens regissör Olle Johansson tillsammans med vår scenograf Agneta Skarp, koreografen Peter-Paul Zwartjes, kapellmästaren Janne Lindstedt, skådespelare, dan­sare, musiker och alla bakom scenen arbetat fram kvällens föreställning, dels som en kärleksfull tillba­kablick, men mest som hyllning till Thalia – teaterkonstens gudinna (som ju gott och väl passerat tvåtusenårsstrecket – även om man inte ska tala om en dams ålder).

Musiken har fått en stor plats i denna hyllning, fest och musik hör ju ihop. Och vi har en musikteatertradition som både förpliktigar och som vi kan känna oss stolta över. ”Cabaret” och ”Spelman på taket” fick en gång sina Sverigepremiärer hos oss.

Teater är samtidigt fest och eftertanke, både skratt och gråt. Skådespelaren som tränger under ytan på det som synes vara och gestaltar något annat än sig själv kan få oss att se vår verklighet i ett annat ljus. I en tid där väldigt mycket handlar om att sy­nas, handlar teater nämligen om an försöka se. Där­för är den så viktig.

Teatern är idag samtidigt stark och bräcklig. Yt­terst är den, liksom all konst, ett sätt att utforska de mänskliga livsvillkoren, och det kommer vi alltid att ha behov av. Samtidigt är den kostsam, och måste få fortsätta vara det –  människan lever ju inte av bröd allena. En bärande tanke i svensk kulturpo­litik de senaste femtio åren har varit att teatern och kulturen ska vara tillgänglig för alla, inte bara för en utvald skara. Låt oss hoppas att den fortsätter att vara det också i framtiden.

Teatern är gammal men ständigt ung. Varje kväll föds den på nytt i mötet med sin publik. Teatern är både vi på och bakom scenen och Ni som sitter i salongen. Därför vill jag hälsa Er hjärtligt välkomna att tillsammans med oss fira allas vår teaters femtio­årsjubileum.

Johan Celander
tf teaterchef

Annonser
Annonser