Archive for the ‘ ung scen/öst 2007 ’ Category

ung scen/öst 2007

Ända sedan starten 1947 har barn/ungdomsteater varit en hjärteangelägenhet för Östgötateatern. Chefer och styrelser har kommit och gått men prioriteringen av barn/ungdomsteater har alltid legat fast. Att ung scen/öst bildades år 2001 kan ses som en naturlig följd av denna starka prioritering.

ung scen/öst med Måns Lagerlöf som konstnärlig ledare var en fullträff – ensemblen spelar nyskriven, aktuell teater för barn och unga vuxna. Produktionsnivån ligger på fyra till fem produktioner och ca 200 föreställningar per spelar. Den egna, fasta scenen på Elsas Hus i Linköping utnyttjas till fullo och sedan hösten 2006 har ung scen/öst dessutom en fast spelplats på Kulturkammaren i Norrköping. Som komplement spelas också klassrumsteater på turné runt om i länet.
I ett projekt med Linköpings kommun och Studiefrämjandet har ung scen/öst arbetat med pedagogisk teaterverksamhet för ungdomar. En skådespelare repeterade hösten 06/våren 07 in en pjäs med 12 ungdomar och sex föreställningar av pjäsen spelades offentligt i maj 2007. Intresset för att delta i projektet var stort; ca 60 ungdomar ansökte om att få vara med.

Redan från starten år 2001 har ung scen/öst visat framfötterna och intagit en ledande ställning inom svensk barn-och ungdomsteater. Måns Lagerlöf fick 2004 Teaterkritikerföreningens Barn- och ungdomsteaterpris, med motiveringen: ”… för att han i drygt tre år lyft fram kvalitativ och nyskriven dramatik och gett den urpremiär, alternativt Sverigepremiär, på en liten bakgata i Linköping… ”. En av produktionerna spelåret 03/04 utnämndes till en av landets tolv bästa föreställningar och fick därmed hedersuppdraget att spela på teaterbiennalen i Umeå 2005.
Ytterligare ett erkännande kom år 2006, då ung scen/öst av regeringen tilldelades det Nationella barn/ungdomsteateruppdraget: ”ung scen/öst arbetar med pjäser som verkligen berör dagens barn och unga… ” ”… att de kan fortsätta sitt dialogarbete med publiken och vara en inspirationskälla för andra aktörer inom detta område.” Uppdraget löper under perioden 2006-2008. Ekonomiskt ger det ca 900 Tkr per år i extra anslag, vilket gör det möjligt att vidareutveckla och förstärka verksamheten såväl konstnärligt som publikt. Planerna är att ytterligare stärka relationen till skolorna i Östergötland samt att ordna seminarier, workshops m m; kort sagt fortsätta att vara en spjutspets inom svensk barn/ungdomsteater med relationen teater/skola i centrum.

Hösten 2007 gav ung scen/öst ut en bok – Skriva dramatik för unga – där fem dramatiker som tidigare skrivit pjäser till ung scen/öst bidrar med sin syn på hur man skriver bra dramatik för unga. Boken finansierades inom det Nationella barn/ungdomsteateruppdraget. I samband med utgivningen inbjöds bl a lärare och elever samt intres­serade från andra teatrar till ett seminarium på Elsas Hus.

ung scen/öst är med pjäsen Re:union en av deltagarna i projektet Nya Pjäser – Nya Världar, som har som mål att bidra till en förändring inom teatern. Projektet stödjer utvecklingen av nyskrivna pjäser, anpassade till den nya kulturella identitet som håller på att växa fram genom samhällets etniska, kulturella och språkliga mångfald. Därtill kommer den unga generationens livsstil och uttryck som bildas av denna mångfald. Projektet är initierat av och leds av Gottsunda Dans&Teater i samarbete med Folkteatern i Göteborg, ung scen/öst, Intercult, Dalateatern och Helsingborgs Stadsteater. Projektet genomförs med stöd av Stiftelsen Framtidens Kultur.
ung scen/öst har också sökt och fått pengar i projektet LikaOlika, ett av 25 EU-finansierade Equal-projekt som syftar till att stödja ungdomar som står utanför arbetslivet och/eller samhället. Inom projektet producerade ung scen/öst I skuggan av fläskberget som spelades för högstadiet och gymnasiet våren 2007. Förarbetet till pjäsen och repetitionsarbetet dokumenterades i en film, som på dvd delades ut till alla klasser som såg föreställningen, med syfte att skapa en diskussion kring studier, arbete, delaktighet och utanförskap.

Sedan hösten 2006 är ung scen/öst engagerad i klimatfrågan och arbetar för att minska teaterns påverkan på växthuseffekten. Ett första steg har varit att lägga om dagliga vanor som att kopiera på båda sidorna av papper, sortera sopor, släcka lamporna vid rast samt tänka på återanvändning och återvinning av scenografier med mera. På turné används miljöbilar och om möjligt väljer man bort flyg som ett alternativ vid resor i tjänsten.

Repertoar 2007

Jag var en beauty
av Paula Stenström
Regi: Paula Stenström
Scenografi: Sara Giese
Medverkande: Isabell Sollman
Premiär: 18.1.2007 på Elsas Hus i Linköping
Spelperiod: 18.1.2007 – 2.2.2007 Föreställningar: 12 Publik: 888
Föreställningen var ett gästspel från teatergruppen Lumor och spelades för årskurs 9 och gymnasiet.

I skuggan av fläskberget
av Christian Augrell
Regi: Måns Lagerlöf
Scenogra & kostym: Magnus Möllerstedt
Ljusdesign: Karl Svensson
Medverkande: Yngve Dahlberg, Mats Huddén, Julia Högberg, Mathias Lithner, Emma Peters, Marika Strand
Urpremiär: 23.3.2007 på Elsas Hus i Linköping
Spelperiod: 23.3.2007 – 1.6.2007
Föreställningar: 38 Publik: 3 659
Pjäsen spelades för årskurs 8,9 och gymnasiet och var en del i projektet Lika Olika, ett av 25 EU-finansierade Equal-projekt. Equal är en del av EU:s strategi för fler och bättre jobb som alla medborgare ska ha möjlighet att söka. Den direkta mål­gruppen för LikaOlika är ungdomar som står utanför arbets­livet och i vissa fall även utanför samhället.

Carl Philips längtan
av Anders Duus
Regi: Måns Lagerlöf
Scenogra och kostym: Anna Heymowska
Ljusdesign: Karl Svensson
Mask: Erika Nicklasson
Medverkande: Carl Axel Karlsson, Sandra Malmquist, Benjamin Molinér, Marika Holmström
Urpremiär: 24.9.2007 på Elsas Hus i Linköping
Spelperiod: 24.9.2007 – 26.10.2007
Föreställningar: 33 Publik: 2 026
I december 2007 spelades föreställningen på Riksteatertumé: Föreställningar: 38 Publik: 3 332
Pjäsen producerades i samarbete med Riksteatern och spelades för årskurs 4-6.

My Nation
av Susanna Mehmedi
Regi: Niklas Hjulström
Scenografi & kostym: Maria Sjöstrand
Medverkande: Martin Aliaga, Helena Nizic, Ulla Svedin, Bo Wettergren
Spelperiod: 7.11 – 9.11.2007 på Elsas Hus i Linköping
Föreställningar: 3 Publik: 233
Föreställningen var ett gästspel från Folkteatern i Göteborg och spelades för gymnasiet. Den ingick i projektet ”nya pjäser -nya världar”, ett projektet initierat av Gottsanda Dans & Teater i samarbete med Folkteatern i Göteborg, ung scen/öst, Dalateatern, Intercult och Helsingborgs Stadsteater. Projektet genomfördes med stöd av Stiftelsen Framtidens Kultur och Kulturrådet.

Re: union
av Benrang Behdjou
Regi: Dritero Kasapi
Scenografi: Magnus Möllerstedt
Medverkande: Andreas Strindér, Johannes Wanselow, Isak Hjelmskog, Emma Peters
Premiär: 2.11.2007 på Kulturkammaren i Norrköping, 30.11.2007 på Elsas Hus i Linköping
Spelperiod: 2.11.2007 – 20.12 2007
Föreställningar: 18/18 Publik: 1 487/1 841
I september/oktober 2007 spelades föreställningen på Gott-sunda Teater utanför Uppsala: Föreställningar: 36 Publik: 2 500
Föreställningen var ett samarbete mellan ung scen/öst och Gottsunda Dans&Teater och spelades för årskurs 8 och 9 samt gymnasiet. Den ingick i projektet ”nya pjäser— nya världar”, ett projektet initierat av Gottsunda Dans & Teater i samarbete med Folkteatern i Göteborg, ung scen/öst, Dalateatern, Intercult och Helsingborgs Stadsteater. Projektet genomfördes med stöd av Stiftelsen Framtidens Kultur och Kulturrådet.

År 2006 tilldelades ung scen/öst av regeringen det Nationella Barn/Ungdomsteateruppdraget: ”ung scen/öst arbetar med pjäser som verkligen berör dagens barn och unga… ”, ”… att de kan fortsätta sitt dialogarbete med publiken och vara en inspirationskälla för andra aktörer inom detta område. ” Uppdraget löper under perioden 2006-2008.
Tre projekt som är finansierade av det Nationella Barn/Ungdomsteateruppdraget:
Feber!!!
Klimatkampanj på Elsas Hus den 10.2.2007 Klimat, musik, dans, poesi, film, mm kl 15.00-01.00 Publik: 185
Colin…Colin!
Gästspel med Henrik Johansson i en föreställning av Henrik Johansson, Aksel Morisse och Åsa Forsblad.
1 föreställning på Elsas Hus i Linköping den 30.5.2007. Publik: 85
Emil Jensen
Gästspel med Emil Jensen i en föreställning av Emil Jensen, spöken-word-stand-up-singer-song-writer-artist. 1 föreställning på Elsas Hus i Linköping den 6.6.2007. Publik: 109

Annonser
Annonser