Archive for the ‘ Repertoar 1952-53 ’ Category

Repertoar 1952-53

Jane av S N Behrman efter en novell av W Somerset Maugham
Översättning: Birgitta Hammar
Premiär i Linköping 3 sepember 1952
Premiär i Norrköping 26 september 1952
Regi: Keve Hjelm
Scengrafi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Signe Wirff, Alice Eklund, Ruth Hoffsten, Max von Sydow, Gunnar Strååt, Erik Strandell, Thore Wallengren, Brita Ulfberg, Sture Ericson

Stolpsängen (The Fourposter) av Jan de Hartog 
Översättning: Herbert Wärnlöf
Kretsteater
Premiär i Tranås 23 mars 1952
Regi: Johan Falck
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Åke Engfeldt, Sigrid Kaiser

Dans under stjärnorna (L’invitation au Chateau)av Jean Anouilh
Översättning: Lennart Lagerwall
Premiär i Linköping 15 oktober 1952
Premiär i Norrköping 5 november 1952
Regi: Johan Falck
Scenografi: Gunnar Lindblad
I rollerna: Ingemar Pallin, Dagny Stenius, Ulrika Modin, Sture Ericson, Kerstin Olin, Åke Engfeldt, Gunnar Strååt, Sigrid Kaiser, Margaretha Krook, Signe Wirff, Keve Hjelm

Fångarnas natt (A sleep of Prisoners)av Christopher Fry
Översättning: Erik Lindegren
Klubbteater
Premiär i Norrköping 22 november 1952
Premiär i Linköping 7 december 1952
Regi: Johan Falck
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Erik Strandell, Ingemar Pallin, Max von Sydow, Sture Ericson

När skymningen föll (The Day’s Mischief) av Lesley Storm
Översättning: Birgitta Hammar
Regi: Keve Hjelm
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Åke Engfeldt, Ulrika Modin, Gunnar Strååt, Margaretha Krook, Kerstin Olin, Dagny Stenius, Signe Wirff, Birgit Söderlund, Rut Hoffsten, Els-Marie Sundin

Askungen av Charlotte B Chorpenning
Översättning: Lennart Hedberg
Skolteater
Premiär i Norrköping 27 november 1952
Premiär i Linköping 2 mars 1953
Regi: Sture Ericson
Scenografi: Agneta Pauli
I rollerna: Thore Wallengren,  Brita Ulfberg, Els-Marie Sundin, Birgit Söderlund, Bertil Karlsson, Roland Wilén, Sture Hovstadius, Rut Hoffsten, Helen Jonsson, John Nilsson, Stig Gustavsson

Lorden från gränden (Me and my girl)av L Arthur Rose och Douglas Furber
Musik: Noel Gay, Albert Harris, Erik Johnsson
Bearbetning och sångtexter: Gardar Sahlberg
Koreografi och arrangemang: Albert Gaubier
Kapellmästare: Erik Johnsson
Scenografi och kostym: Holger Winge
Regi: Nils Poppe
Premiär i Linköping 26 december 1952
Premiär i Norrköping 28 januari 1953
I rollerna: Nils Poppe, Annalisa Ericson, Gertrud Danielson, John Nilsson, Erik Strandell, Rut Cronström, Thore Wallengren, Ulrika Modin, Gunnar Strååt, Bertil Karlsson, Sture Hovstadius, Roland Wilén, Rut Hoffsten, Stig Gustavsson
Baletten: Per-Arne Qvarsebo, Else Knipschildt, Grethe Bülow, Bessie Hansen, Hanne Thuris, Coca Serban, Gunnar Christensen, Börge Vang

Madame och Haman – två pjäser av Walentin Chorell
Premiär i Norrköping 9 januari 1953
Premiär i Linköping 4 februari 1953
Regi: Sture Ericson och Johan Falck
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Madame: Dagny Stenius, Signe Wirff, Keve Hjelm. Haman: Keve Hjelm, Ingemar Pallin, Sigrid Kaiser, Sture Ericson

Peer Gynt  av Henrik Ibsen
Översättning: Karl Ragnar Gierow
Premiär i Norrköping 28 februari 1953
Premiär i Linköping 18 mars 1953
Regi och bearbetning: Johan Falck
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Margaretha Krook, Max von Sydow, Roland Wilén, Sture Ericson, Rut Hoffsten, Thore Wallengren, Erik Strandell, Ulrika Modin, Kerstin Olin, Brita Ulfberg, Margaretha Löwler, Dagny Stenius, Gunnar Strååt, Åke Engfeldt, Max von Sydow, Els-Mari Sundin, Signe Wirff, Lennart Hedberg, Ingemar Pallin, Rut Cronström, Keve Hjelm, Sture Hovstadius, Bertil Karlsson, Stig Gustavsson, Sverre Westrup, John Nilsson, Birgit Söderlund

Slå nollan till polisen (Dial ”M” for Murder) av Frederick Knott
Översättning: Lennart Lagerwall
Kretsteater
Premiär i Skärkind 11 april 1953
Regi: Keve Hjelm
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Margaretha Krook, Stig Gustavsson, Åke Engfeldt, Keve Hjelm, Erik Berglund

Ljuva ungdomstid (Ah, Wilderness…) av Eugene O’Neill
Översättning: Elsa af Trolle
Premiär i Norrköping 15 april 1953
Premiär i Linköpig 26 april 1953
Regi: Rune Carlstén
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Sture Ericson, Signe Wirff, Roland Wilén, Ingemar Pallin, Rut Hoffsten, Gunnar Strååt, Dagny Stenius, David Erikson, Kerstin Olin, Bertil Karlsson, Rut Cronström, Brita Ulfberg, Erik Strandel, Sture Hovstadius

Skattkammarön av Arne Lydén efter R L Stevensons roman
Skolteater
Premiär i Norrköping 5 maj 1953
Premiär i Linköping 11 maj 1953
Regi: Sture Ericson
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Roland Wilén, Gunnar Strååt, Mac Hertzman-Ericson, Sture Ericson, Bertil Karlsson, Erik Strandell, Rune Ottosson, Lennart Hedberg, Rune Ottoson, Stig Gustavsson, Carl Johnsson-Cloffe, Sture Hovstadius, Lennart Hedberg, Stig Gustavsson, Ulrika Modin, Brita Ulfberg

Elevskolans uppvisning 2 och 3 maj 1953
Ur Maria Stuart av Schiller
Ur Antigone av Sofokles
Hälsning från Berta av Tennessee Williams
Ur Tartuffe av Molière
Ur I väntan på Lefty av Clifford Odets
Ett frieri av Aton Tjechov
Ur Fordingsägare av August Strindberg