Archive for the ‘ 1988-1989 ’ Category

Östgötabaletten 1988-1989

Konstnärlig ledare Vlado Juras

VEM SKA TRÖSTA KNYTTET?
Balett efter Tove Janssons saga.
Koreografi Vlado Juras
Musik Peter Lundblad (inspelad)
Scenografi Lena Lucki
Medverkande: Knyttet Håkan Mayer, Skruttet Annika Sohlman, Mymlan och Hemul Nina Höglund, My och Hemul Birgitta Agrér, Filifjonka o Hemul Lena Stranger-Weinar, Homsan o Hemul Anne Charlotte Bengtsson, Snusmumrik Göran Blomqvist, Dronten Andrzej Karas, Mårran Leif Larsson-Agrér, Parkarbetare Jan-Olof Olsson, Britt-Marie Wettergren (statister)

Premiär på Stora teatern, Linköping, 11 nov. 1988 tillsammans med mimteaterföreställning­en ”Ett hjärta i sin hand” (teaterns produktion). 25 offentliga föreställningar. Publik: 6.587. 17 skolföreställningar. Publik: 6.414.
Enbart ”Vem ska trösta knyttet?” 16 skolföreställningar. Publik: 4.758. Stora teatern, Norrköping, 10 maj 1988. 12 skolföreställningar. Publik: 4.723.

SOWETO
Koreografi, scenografi och kostymer Mats Ek
Musik collage av nutida musik
Instudering Lena Wennergren
Medverkande Birgitta Agrér, Örjan Anders­son, Anne Charlotte Bengtsson, Nina Höglund, Joacim Keusch, Håkan Mayer, Annika Sohl­man, Lena Stranger-Weinar samt Berit Tancred (skådespelare)

Premiär på Stora teatern, Linköping, 14 febr. 1989. 4 offentliga förest. Publik: 664. 6 skolföreställningar. Publik: 1.590.
Norrköping, 10 april 1989. 3 offentliga förest. Publik: 541. 5 skolföreställningar. Publik: 1.206.

Annonser
Annonser