Archive for the ‘ 1972-1973 ’ Category

Östgötabaletten 1972-1973

BALETT
6 baletter

Polsk dans
Koreografi Anna Zimna
Musik Traditionell folkdansmusik
Dansare Miriam Beilin, Svend Bunch,
Fred Kitto, Anna Zimna, Peter-Paul Zwartjes 

Lek kring ett staket
Koreografi Miriam Beilin
Musik Dimitrij Sjostakovitj
Dansare Svend Bunch, Peter-Paul Zwartjes

Denna dag, i dag … är väl din?
Koreografi Peter-Paul Zwartjes
Musik Francis Poulenc
Dansare: Det goda Fred Kitto
Det onda Peter-Pau! Zwartjes
Tre människor Svend Bunch, Anna Zimna, Miriam Beilin

Pas de deux ur baletten Don Quijote
Koreografi Marius Petipa Instudering Dinna Björn (gäst)
Musik Minkus
Dansare Anna Zimna, Peter-Paul Zwartjes

Cocktailparty
Pantomim av och med Miriam Beilin, Svend Bunch, Fred Kitto, Anna Zimna
Musik Jacob Gade

Kalejdoskop
Koreografi Svend Bunch
Musik Super Sisters
Dansare Miriam Be/lin, Svend Bunch, Fred Kitto, Anna Zimna, Peter-Paul Zwartjes

Premiär på Stora teatern, Norrköping, 16 ja­nuari 1973
7 föreställningar, Publik: 1.303

Annonser
Annonser