Archive for the ‘ Repertoar 1951-52 ’ Category

Repertoar 1951-52

Rött månsken (Ninotchka) av Melchior Lengyel och Marc-Gilbert Sauvajon
Översättning: Stig Ahlgren
Premiär Norrköping 6 september 1951
Premiär Lin­köping 20 september 1951
Regi: Johan Falck   Scenbild: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Ulrika Modin, Åke Engfeldt, Gunnar Strååt, Tho­re Wallengren, John Harryson, Max von Sydow, Rut Cronström, Louise Bojar, Walter Turdén, Bertil Karlsson

Jag älskar min son (Burning Bright) av John Steinbeck
Översättning: Nils Holmberg  Bearbetning: Karin Kavli
Premiär Linkö­ping 7 september 1951
Premiär Norrköping 21 september 1951
Regi: Karin Kavli   Scen­bilder: Carl Johnsson-Cloffe  
I rollerna: Semmy Friedmann, Nine-Christine Jönsson, Sture Ericson, Tore Karte

Robespierre
av Rudolf Värnlund
Scenbearbetning: Herbert Grevenius  
Premiär Norrköping 12 oktober 1951
Premiär Linköping 26 oktober 1951
Regi och scenbilder: Johan Falck  
I rollerna: Semmy Friedmann, Louise Bojar, Gunnar Strååt, Max von Sydow, Thore Wallengren, Tore Karte, Åke Engfeldt, Sture Ericson, Walter Turdén, Bertil Karlsson, Roland Wilén, Bengt Virdestam, Signe Wirff, Gunnar Öhlund, John Harryson, Jan-Olof Rydqvist, Sture Hovstadius, Kerstin Olin, Rut Cronström, Rut Hoffsten, Brita Ulfberg, Els-Marie Sundin, Kickan Andersson, Solveig Kennryd, Anna-Brita Wiklund, Sverre Westrup, Einar Rosengren, Yngve Rosenkvist, Albert Tollwé, Arne Lindeberg, Sören Wiklund, Benny Jägeberg
Som statister medverkade amatörer ur SGU:s och ABF:s teatergrupper. Programmet ingick även såsom ett led i Norrköpings Kulturmässa.

 Klubbteaterprogram I
a) Dans av Birgit Åkesson  
b) Jungfruleken (Les Bonnes) av Jean Genet
Översättning: Eva Alexanderson
Pre­miär Linköping 13 okt1951
Premiär Norrköping 3 november 1951 
Regi: Karin Kavli
Scenbild: Kaj Englund
I rollerna : Nine-Christine Jönsson, Sigrid Kaiser, Ulrika Modin

Tatuerade rosen (The Rose Tattoo) av Tennessee Williams
Översättning: Sven Barthel  
Premiär Norrköping 15 november 1951
Premiär Linköping 30 november 1951
Regissör: Ingmar Bergman
Scenbild: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Karin Kavli, Åke Engfeldt, Sigrid Kaiser, John Harryson, Signe Wirff, Ulrika Modin, Kerstin Broström, Gertrud Danielson, Nine-Christine Jönsson, Sture Ericson, Tore Karte, Louise Bojar, Kerstin Olin, Ruth Hoffsten

Familjens ära (Les Chantrels) av Louis Verneuil
Översättning: Ingemar Pallin
Kretsteaterturné I  
Premiär Motala 19 november – därefter: Lunnevad, Tranås, Ödeshög, Örebro, Linköping, Vimmerby, Katrine­holm, Horn, Kisa, Norrköping, Åtvidaberg.  
Regi: Thore Wallengren
Scenbild: Kaj Englund
I rollerna: Lisskulla Jobs, Max von Sy­dow, Gunnar Strååt, Rut Cronström

Premiär nästa måndag (On Monday next) av Philip King
Översättning: Eva Tisell
Premiär Norrköping 28 december 1951
Premiär Linköping 15 januari 1952
Regi: Gunnar Skoglund
Dekorationer ur teaterns gamla förråd från seklets, början.
I rollerna: Edvin Adolphson (gäst), Signe Wirff, Åke Engfeldt, Ulrika Modin, Gunnar Strååt, Rut Cronström, Kerstin Olin, Sture Ericson, John Harryson, Thore Wallengren, Rut Hoffsten

Klubbteaterprogram II
Tiger-Harry av Tore Zetterholm
Premiär Linköping 4 januari 1952
Premiär Norrköping 25 januari 1952
Regi: Johan Falck
Scenbild: Carl Johnsson-Cloffe
Musik: Georg Ericson
I rollerna: Tore Karte, Louise Bojar, Max von Sydow, Nine-Christine Jönsson, Bertil Karlsson, Walter Turdén, Roland Wilén

I dag och i morgon (Time and the Conways) av J  B Priestley
Översättning: Herbert Wärnlöf
Premiär Linköping 8 februari 1952
Premiär Norr­köping 27 februari 1952
Regi: Johan Falck
Scenografi: Carl Johns­son-Cloffe
I rollerna: Signe Wirff, Rut Cronström, Kerstin Olin, Wal­ter Turdén, Sture Ericson, Ulrika Modin, Tore Karte, Sigrid Kaiser, Nine-Christine Jönsson, Sture Ericson, Max von Sydow

Drömresan av Gunnar Falk
Skolteater
Premiär Norrköping 18 februari 1952
Premiär Linköping 28 februari 1952
Spelades i Katrineholm 6 april  och
i Södertälje 8, 9 april 1952
Regi: Sture Ericson
Scenografi: Kaj Englund
I rol­lerna: John Harryson, Roland Wilén, Brita Ulfberg, Ruth Hoffsten, Bertil Karlsson, Els-Mari Sundin, Jan-Olof Rydqvist, Sture Hofstadius, Bengt Virdestam

Swedenhielms av Hjalmar Bergman
Premiär Lin­köping 12 mars 1952
Premiär Norrköping 4 april 1952
Regi: Johan Falck
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna: Victor Sjöström (gäst), Gert­rud Danielson, Ulrika Modin, Gunnar Strååt, Tore Karte, Rut Cronström, John Harryson, Sture Ericson

Stolpsängen (The Fourposter) av Jan de Hartog
Översättning: Herbert Wärnlöf
Kretsteaterturné II
Premiär Tranås 23 mars 1952, däref­ter: Sömmen, Bestorp, Sjögestad, S:t Anna, Hycklinge, Gammalkil, Gamleby, Åtvidaberg, Borensberg, Ljusfallshammar 
Regi: Johan Falck 
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe  
I rollerna: Åke Engfeldt, Sigrid Kaiser

Laddat möte (The Hollow) av Agatha Christie
Över­sättning: Eva Tisell
Premiär Linköping 23 april 1952
Premiär Norrköping 7 maj 1952
Regi: Sture Ericson
Scenografi: Carl Johnsson-Cloffe
I rollerna:  Signe Wirff, Ulrika Modin, Nine-Christine Jönsson, Max von Sydow, Thore Wallengren, Gunnar Strååt, Kerstin Olin, Åke Engfeldt, Louise Bojar, Sture Ericson, Ruth Hoffsten, Thore Wallengren, Bertil Karlsson