Archive for the ‘ ung scen/öst 2008 ’ Category

ung scen/öst 2008

Ända sedan starten 1947 har barn/ungdomsteater varit en hjärteangelägenhet för Östgötateatern. Chefer och styrelser har kommit och gått men prioriteringen av barn/ungdomsteater har alltid legat fast. Att ung scen/öst bildades år 2001 kan ses som en naturlig följd av denna starka prioritering.
Ung scen/öst med Måns Lagerlöf som konstnärlig ledare var en fullträff – ensemblen spelar nyskriven, aktuell teater för barn och unga vuxna. Produktionsnivån ligger på fyra till fem produktioner och ca 200 föreställningar per spelår. Den egna, fasta scenen på Elsas Hus i Linköping utnyttjas till fullo och i Norrköping är Kulturkammaren ung scen/östs fasta gästspelsscen. Som komplement spelas också klassrumsteater på turné runt om i länet.

Redan från starten år 2001 har ung scen/öst visat framfötterna och intagit en ledande ställning inom svensk barn-och ungdomsteater. Måns Lagerlöf fick 2004 Teaterkritikerföreningens Barn- och ungdomsteaterpris, med motiveringen: ”… för att han i drygt tre år lyft fram kvalitativ och nyskriven dramatik och gett den urpremiär, alternativt Sverigepremiär, på en liten bakgata i Linköping… ”. Föreställningen LAVV utnämndes till en av landets tolv bästa föreställningar spelåret 03/04 och fick därmed hedersuppdraget att spela på teaterbiennalen i Umeå 2005.
Ytterligare ett erkännande kom år 2006, då ung scen/öst av regeringen tilldelades det Nationella barn/ ungdomsteateruppdraget: ”ung scen/öst arbetar med pjäser som verkligen berör dagens barn och unga… ” ”… att de kan fortsätta sitt dialogarbete med publiken och vara en inspirationskälla för andra aktörer inom detta område.” Uppdraget löper under perioden 2006-2008. Ekonomiskt har det inneburit ca 900 tkr per år i extra anslag, vilket har gjort det möjligt att vidareutveckla och förstärka verksamheten såväl konstnärligt som publikt. Relationen till skolorna i Östergötland har stärkts och seminarier, workshops, festivaler m m har arrangerats; ung scen/öst har fortsatt att vara en spjutspets inom svensk barn/ungdomsteater med relationen teater/skola i centrum.

Hösten 2007 gav ung scen/öst ut en bok – Skriva dramatik för unga – där fem dramatiker, som tidigare skrivit pjäser till ung scen/öst, bidrar med sin syn på hur man skriver bra dramatik för unga. Boken finansierades inom det Nationella barn/ungdomsteateruppdraget. I samband med utgivningen inbjöds bl a lärare och elever samt intresserade från andra teatrar till ett seminarium i Elsas Hus.
År 2008 var det dags för nästa bok från ung scen/öst: Möte med publiken, där ungdomar på högstadiet och gymnasiet samt medarbetare på ung scen/öst bidragit med sina tankar och funderingar om mötet med teatern. År 2008 gav man också ut en bok med pjäser som specialskrivits för ung scen/öst under åren; Fem pjäser för unga.
Hösten 2007 föddes idén till en film och förarbetet startade med intervjuer av skolelever och även vuxna. Filmen heter Klassens värsting och hade premiär på Barn/ungdomsbiennalen i Lund i maj 2008. För idé och genomförande står ung scen/östs Julia Högberg.
I maj 2008 var ung scen/öst inbjuden att, tillsammans med andra svenska teatrar, gästspela i Esslingen, Tyskland, på en barnteaterfestival: ”Wer mit wem”. ung scen/öst spelade pjäsen Kamratstödjaren.
Ung scen/öst arrangerade under våren 2008 två festivaler; Minifestivalen där vårens tre pjäser spelades under en och samma kväll samt Kulturfestivalen 10 maj. Festivalerna finansierades av Nationella barn/ ungdomsteater­uppdraget.

Sedan hösten 2006 är ung scen/öst engagerad i klimatfrågan och arbetar för att minska teaterns påverkan på växthuseffekten. Ett första steg har varit att lägga om dagliga vanor som att kopiera på båda sidorna av papper, sortera sopor, släcka lamporna vid rast samt tänka på återanvändning och återvinning av scenografier med mera. Vid resor i tjänsten används endast miljöbilar och flyg är inget alternativ. Som ett resultat av detta fick ung scen/öst hösten 2008 motta Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipenidum.

Repertoar 2008

Carl Philips längtan
av Anders Duns
Regi: Måns Lagerlöf
Scenografi och kostym: Anna Heymowska
Ljusdesign: Karl Svensson
Mask: Erika Nicklasson
Medverkande: Carl Axel Karlsson, Sandra Malmquist/Maria Selbing, Benjamin Molinér, Marika Holmström
Premiär: 14/1 2008 på Kulturkammaren i Norrköping, 18/2 2008 på Riksteaterturné /Spelperiod: 14/1 – 29/4 2008/
Föreställningar: 21/58 Publik: 1432/5636
Pjäsen producerades i samarbete med Riksteatern och spelades för årskurs 4-6.
Hösten 2007 spelades föreställningen på Elsas Hus i Linköping

Nattblind
av Darja Stocker
Regi: Malin Stenberg
Översättning: Marc Matthiesen
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Ljusdesign: Lina Benett
Medverkande: Emma Peters, Daniel Larsson, Tito Pencheff, Alexandra Zetterberg
Premiär: 27/3 2008 på Elsas Hus i Linköping 8/5 2008 på Kulturkammaren i Norrköping
Spelperiod: 28/3 – 29/5 2008
Föreställningar: 19/12 Publik: 1424/730
Föreställningen spelades för skolans högstadium

Kamratstödjaren
av Daniel Karlsson
Regi: Olof Hanson
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Illustration: Maria Löfgren
Medverkande: Isak Hjelmskog, Andreas Strindér
Premiär: 20/5 2008 på Elsas Hus i Linköping
Föreställningen spelades också i Norrköping samt i och utanför länet
Föreställningar: 20/8/23/5 Publik: 742/222/591/148
Klassrumsteater för skolans högstadium
1 föreställning av Kamratstödj aren spelades på Barnteaterfestival i Tyskland. Publik: 80

Re:union
2 föreställningar utanför länet (Skärholmen) i juni 2008. Publik: 300
Produktion från 2007

Mamma, Pappa, Barn, Pappa, Barn, Barn, Marna, Barn, Barn, Pappa, Barn, Barn, Barn, Mamma, Barn och jag
”När jag var liten hade jag två av allting, två nallar, två tandborstar, två hårborstar, ja, två av allt… utom av mig.”
Kan man tro på kärleken om man kommer från en skils­mässofamilj?
En monolog om att försöka göra det man inte alltid vågar, hur vi påverkas av vår uppväxt, hur vi skapar våra egna liv.
Av och med: Julia Högberg
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Premiär: 23/5 2008 på Elsas Hus i Linköping
Föreställningen spelades också i Norrköping samt i och utanför länet
Föreställningar: 18/8/24/5 Publik: 611/223/624/142
Klassrumsteater för skolans högstadium

Kladdet
av Malin Axelsson
Regi: Malin Axelsson
Scenografi & kostym: Magnus Möllerstedt
Mask: Erika Nicklasson, Helena Andersson
Rörelse/Koreografi: Tove Sahlin
Ljusdesign: Monica Syversen/Patric Eriksson
Musik: Malin Dahlström
Medverkande: Isak Hjelmskog, Julia Högberg, Eva Melander, Isabell Sollman
Premiär: 30/9 2008 på Elsas Hus i Linköping, 3/11 2008 på Kulturkammaren i Norrköping
Spelperiod: 30/9-21/11 2008 Föreställningar: 17/12 Publik: 1510/961
Föreställningen spelades för skolans högstadium

Miljöpris till ungscen/öst
Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium 2008 tilldelades ung scen/öst. Kommittén motiverade priset med att teatern ” i såväl stora som små handlingar övervä­ger miljömässiga prioriteringar’. Ung scen/öst fick också priset för att ha arrangerat klimat- och miljömässor samt föreläsningar som belyser klimatfrågan.
Nationella Barn/Ungdomsteateruppdraget
År 2006 tilldelades ung scen/öst av regeringen det Nationella Barn/Ungdomsteaterappdraget: ”ung scen/öst arbetar med pjäser som verkligen berör dagens barn och unga… ”, ”… att de kan fortsätta sitt dialogarbete med publiken och vara en inspirations­källa för andra aktörer inom detta område. ”
Uppdraget varade i tre år och slutade med utgången av år 2008.
Minifestivalen
På minifestivalen den 25 april 2008 spelades föreställningarna Kamratstödjaren, Nattblind och Mamma, Pappa, Barn.
Festivalen fick stor uppmärksamhet i media och fina recensioner. Antal besökare: 67 
Musikfestivalen 10 maj
arrangerades i Linköping den 10 maj 2008 av ung scen/öst tillsammans med Studiefräm­jandet, Elsas Hus och Unga Designers.
Kvällen innehöll bl a musik, 14 olika band spelade på två scener, stå-upp-komik och ekologisk modevisning. Finansiering: Nationella uppdraget.
Antal besökare: 405
Klassens värsting
Film av Julia Högberg, skådespelare, ung scen/öst:
”Jag hade ett behov av att undersöka vad som händer i mötet mellan en ungdomspublik och en ungdomsteater och vi hoppades att filmen skulle kunna bli ett redskap i kommunikationen mellan teatern och dess publik, men också berika den interna diskussio­nen om publikmötet”.
Filmen finansierades inom ramen för Nationella Barn/Ungdoms­teateruppdraget. Förarbetet gjordes hösten 2007, klippning och slutredigering våren 2008. Filmen premiärvisades på Barn/Ungdomsbiennalen i Lund. Den har också visats på teaterdagarna i Hallunda, för eleverna på Dramatiska Institutet, på Östgötateatern samt på andra teatrar i Sverige.