Arkiv för september, 2011

Repertoar 1960-61

Det brinnande spjutet  av Tore Zetterholm
Regi: Lars Barringer
Scenbild och kostym: Barbara W Öberg 
Premiär Linköping 7 september 1960
Premiär Norrköping 30 september 1960
I rollerna: Erik Hell, Göte Fyhring, Emy Storm, Kerstin Nilsson, Tore Thorén, Torsten Sjöholm, Gudrun Ekstrand

Giftermålet av Nikolai Gogol
Översättning: Hjalmar Dahl 
Regi: Sture Ericson 
Scen­bild och kostym: Tyr Martin  
Premiär Norrköping 9 september 1960
Premiär Linköping 28 september 1960
I rollerna: Roland Wilén, Margreth Weivers, Olof Eklund, Ulla Akselson, Bertil Norström, Gertrud Danielson,
Olle Johansson, Bertil Sjödin, Ingegerd Sjölund, Curt Kärrby, Sten Lonnert

Luftslott i Sverige (Château en Suède) av Françoise Sagan
Över­sättning : Birgitta Hammar 
Regi : John Zacharias
Scenbild och kostym : Barbara W Öberg 
Premiär Linköping 26 oktober 1960
Premiär Norrköping 18 november 1960
I rollerna: Marianne Stjernqvist, Göte Fyhring, Ulla Akselson, Erik Hell, Olle Johansson, Emy Storm, Sten Lonnert

Äktenskapsskolan (L’école des femmes)av Molière
Översättning: Oscar Wieselgren  
Regi: Rune Carlsten 
Scenbild och kostym: Tyr Martin 
Premiär Norrköping 28 oktober 1960
Premiär Linköping 16 november 1960
I rollerna: Sture Ericson, Kerstin Nilsson, Bertil Norström, Margreth Weivers, Olof Eklund, Kåre Sigurdsson, Tore Thorén, Bertil Sjödin, Roland Wilén

Folk och rövare i Kamomilla stad av Thorbjörn Egner
Översättning: Ulf Peder Olrog och Håkan Norlén 
Musik: Författaren och Bjarne Amdahl 
Regi: Bertil Norström
Scenbild och kostym: Tyr Mar­tin    
Musikarrangemang: Arne Rassét  Kapellmästare: Yngve Holmek
Sånginstudering: Kerstin Forsmark Danser: Kerttu Thorén  
Barn- och familjeprogram
Premiär Linköping 9 december 1960
Premiär Norrköping 29 december 1960
I rollerna: Kåre Sigurdsson, Olle Johansson, Åke Lundqvist, Ulla Akselson, Roland Wilén, Bertil Sjödin, Nini Witzansky, Gertrud Danielson, Ulf Andrée, Heinz Spira, Torsten Sjöholm, Curt Kärrby, Sverre Westrup

Se dig om i vrede (Look Back in Anger) av John Osborne
Översätt­ning: Göran O. Eriksson 
Regi: Lars Barringer
Scenbild: Barbara W Öberg
Premiär Linköping 18 januari 1961
Premiär Norrköping 10 februari 1961
I rollerna: Olof Eklund, Margreth Weivers, Göte Fyhring, Emy Storm, Tore Thorén

Dunungen av Selma Lagerlöf
Bearbetning och regi: Sture Ericson
Scenbild och kostym: Tyr Martin  
Premiär Norrköping 20 januari 1961
Premiär Linköping 8 februari 1961
Skolteater
Premiär Norrköping 14 mars 1961
Premiär Linköping 14 april 1961
I rollerna: Erik Hell/Sture Ericson, Brita Hertzberg, Nini Witzansky/Kerstin Nilsson, Åke Lundqvist, Gertrud Danielson, Roland Wilén, Torsten Sjöholm, Heinz Spira, Ulf Andée, Bertil Sjödin, Ingegerd Sjölund, Hans Elfvin

Miss 6  av Bertil Norström och Gunnar Hoffsten
Regi och koreografi: Jackie Söderman
Scenbild och kostym: Tyr Martin  
Kapell­mästare: Gunnar Hoffsten  Sånginstudering: Kerstin Forsmark 
Premiär Linköping 8 mars 1961
Premiär Norrköping 7 april 1961
I rollerna: Kerstin Nilsson, Göte Fyhring, Bertil Norström, Sten Lonnert/Bengt Gillberg, Ulla Akselson, Margreth Weivers, Roland Wilén, Nini Witzansky, Gertrud Danielson, Bertil Sjödin, Curt Kärrby, Ulf Andrée, Ingegerd Sjölund, Gudrun Ekstrand, Berit Tancred, Ebon Sorin, Margit Magnusson, Bo Ivander, Guri Lysell, Tommy Grönlund, Hans Elfvin,  Karl Gustaf Gustafson 
Dans­solister: Guri Lysell, Lis Iversen, Gyda Larsen

Christina av August Strindberg
Regi: John Zacharias  
Scenbild och kostym: Barbara W Öberg  
Premiär Norrköping 10 mars 1961
Premiär Linköping 12 april 1961
I rollerna: Öllegård Wellton, Emy Storm, Erik Rosén, Sture Ericson, Olof Eklund, Olle Johansson, Åke Lundqvist, Kåre Si­gurdsson, Heinz Spira, Torsten Sjöholm, Tore Thorén, Sverre Westrup

Nattkyparen av Wilhelm Moberg
Regi: Johan Zacharias
Scenbild: Tyr Martin
Premiär Norrköping 5 maj 1961
Premiär Linköping 24 maj 1961
I rollerna: Erik Hell, Margreth Weivers, Bertil Norström, Emy Storm, Sture Ericson, Öllegård Wellton, Roland Wilén, Göte Fyhring

Elevskolans uppvisning 15 och 16 maj 1961
-En nyck av Alfred de Musset
– scen ur Resan till de gröna skuggorna av Finn Methling
– scen ur Fröjd för stunden av Noël Coward
– scen ur Stolarna av Eugene Ionesco

Annonser

Repertoar 1961-62

Vår vän fienden, två pjäser kring samma tema:
Kataki av Shimon Wincelberg
Picknick på slagfältet (Pique Nique En Campagne) av Arrabal
Över­sättning: Carl Olof Lång och Evert Lundström 
Regi: John Zacharias och Sture Ericson
Scenbild och kostym: Tyr Martin 
Premiär Linköping 6 september 1961
Premiär Norrköping 6 oktober 1961
I rollerna: Göte Fyhring, Dan Sjögren, Olle Johansson, Tore Thorén, Emy Storm, Torsten Sjöholm, Sverre Westrup

Så tuktas en hustyrann (The Woman’s Prize or The Tamer Tamed) av John Fletcher
Översättning: Viveka Heyman
Regi: Lars Barringer
Scen­bild och kostym: Barbara W Öberg
Musik: Yngve Holmek  
Premiär Norrköping 8 september 1961
Premiär Linköping 4 oktober 1961
I rollerna: Margreth Weivers, Öllegård Wellton, Erik Hell, Bertil Norström, Kim Procopé, Roland Wilén, Bertil Sjödin, Göthe Grefbo, Sven Wollter, Åke Lundqvist, Bengt Gillberg, Gertrud Danielson, Annie Jenhoff, Heinz Spira, Karl Gustaf Gustafson, Hans Elfvin, Tommy Grönlund, Margit Magnuson, Ebon Sorin, Berit Tancred

Björnen av Anton Tjechov
Översättning: David Belin 
Regi, bearbetning och inledande kåseri: Lars Gerhard Norberg
Scenbild och kostym: Tyr Martin
Skolteater
Premiär Linköping 15 september 1961
Premiär Norrköping 2 februari 1961
I rollerna: Sture Ericson, Kerstin Nilsson, Sverre Westrup 

Folk och rövare i Kamomilla stad av Thorbjörn Egner
Översättning: Ulf Peder Olrog och Håkan Norlén  
Musik: Författaren och Bjarne Amdahl
Regi: Bertil Norström
Scenbild och kostym: TyrMartin  
Musikarrangemang: Arne Rassét  Kapellmästare: Yngve Holmek  
Sånginstudering: Kerstin Forsmark
Danser: Kerttu Thorén 
Skolteater
Premiär Norrköping 22 september 1961
Premiär Linköping 2 februari 1962
I rollerna: Olle Johansson, Sven Wollter, Åke Lundqvist, Annie Jenhoff/Berit Tancred, Ber­til Sjödin, Roland Wilén, Gertrud Danielson, Göthe Grefbo, Tore Thorén, Torsten Sjöholm, Ebon Sorin, Heinz Spira

Se ditt rätta jag (Call me by my rightful name) av Michael Shurtleff
Översättning: Sven Barthel 
Regi: Lars Barringer  
Scenbild: Barbara W Öberg 
Premiär Linköping 8 november 1961
Premiär Norrköping 8 december 1961
Gästspel på Kungl  Dramatiska Teatern, en föreställning den 11 mars 1962
I rollerna: Sven Wollter, Dan Sjögren, Kerstin Nilsson, Kerstin Rabe, Göthe Grefbo, Göte Fyhring

Markurells i Wadköping av Hjalmar Bergman
Regi: Rune Carlsten
Scenbild och ko­stym: Tyr Martin 
Premiär Norrköping 10 november 1961
Premiär Linköping 6 december 1961
Även program för skolteatern
I rollerna: Sture Ericson, Emy Storm, Olle Johansson, Bertil Norström, Bengt Gillberg, Annie Jenhoff, Bertil Sjödin, Roland Wilén, Heinz Spira, Torsten Sjöholm, Åke Lundqvist, Tore Thorén, Sverre Westrup, Getrud Danielson, Berit Tancred 

Hederligt folk (Chuckeyhead Story) av Paul Vincent Carroll
Översättning: Bengt Anderberg
Regi: Bertil Norström   
Scenbild och kostym: Tyr Martin 
Premiär Linköping 24 januari 1962
Premiär Norrköping 23 februari 1962
I rollerna: Roland Wilén, Kerstin Rabe, Göte Fyhring, Erik Hell, Margreth Weivers, Tore Thorén, Olle Johansson, Åke Lundqvist, Dan Sjögren, Sverre Westrup, Torsten Sjöholm, Heinz Spira, Kerstin Rabe, Gertrud Danielson, Emy Storm

Lek ej med kärleken (On Ne Badine Pas Avec L’amour) av Alfred de Musset
Översättning: Hjalmar Söderberg 
Regi: Ingrid Luterkort 
Scenbild och kostym: Barbara W Öberg 
De franska visorna arrangerade och in­övade av Kerstin Forsmark
Premiär Norrköping 26 januari 1962
Premiär Linköping 21 februari 1962
I rollerna: Öllegård Wellton, Sven Wollter, Göthe Grefbo, Kerstin Nilsson, Sture Ericson, Bertil Sjödin, Annie Jenhoff, Bengt Gillberg, Margit Magnuson, Ebon Sorin, Berit Tancred, Hans Elfvin, Tommy Grönlund, Karl Gustaf Gustafson, Bjarne Steingrimsson 

Fröken Julie av August Strindberg
Regi: John Zacharias
Scenbild och kostym: Tyr Martin 
Premiär Linköping 28 mars 1962
Premiär Norr­köping 27 april 1962
I rollerna: Kerstin Nilsson, Erik Hell, Kers­tin Rabe 

Fruar på vift (Le Dindon) av Georges Feydeau
Översättning: Raoul af Hällström  
Regi: Lars Barringer
Scenbild och kostym: Barbara W Öberg 
Premiär Norrköping 30 mars 1962
Premiär Linköping 25 april 1962
I rollerna: Öllegård Wellton, Bertil Norström, Margreth Weivers, Roland Wilén, Emy Storm, Göte Fyhring, Gertrud Danielson, Göthe Grefbo, Kim Procopé, Tore Thorén, Bertil Sjödin, Ebon Sorin, Hans Elfvin, Åke Lundqvist, Torsten Sjöholm, Karl Gustaf Gustafson, Berit Tancred, Tommy Grönlund, Bjarne Steingrimsson

 Elevskolans uppvisning 23 och 24 maj 1962
– Bortom horisonten av Eugene O’Nell
– scen ur Född igår av Garson Kanin
– scen ur Julius Caesar av William Shakespeare
– scen ur Eurydike av Jean Anouilh
– Escorial av Michel de Ghelderode
– Blyg och ensam av Irwin Shaw

Repertoar 1962-63

Andorra av Max Frisch
Översättning: Olof Molander
Regi: Lars Barringer 
Scenbild: Barbara W Öberg 
Premiär Linköping 29 augusti 1962
Premiär Norrkö­ping 28 september 1962
I rollerna: Dan Sjögren, Kim Procopé, Erik Hell, Ann Gelbar, Kerstin Rabe, Sven Wollter, Sture Ericson, Tore Thorén, Tors­ten Sjöholm, Göthe Grefbo, Åke Lundqvist, Karl Gustaf Gustafson

Jeppe på Berget av Ludvig Holberg
Översättning och bearbet­ning : Ebbe Linde  
Regi: John Zacharias
Scenbild och kostym: Tyr Martin
Dans­inslag: Kerttu Thorén
Premiär Norrköping 31 augusti 1962
Premiär Linköping 26 september 1962
I rollerna: Bertil Norström, Margreth Weivers, Ragnar Thell, Olle Johansson, Berth Söderlund, Roland Wilén, Verner Edberg, Bertil Sjödin, Hans Elfvin, Ebon Sorin, Sverre Westrup 

Kungens paket av Staffan Tjerneld och Alf Henrikson
Regi: Öllegård Wellton
Scenbild och kostym: Barbara W Öberg 
Skolteater
Premiär Norrköping 13 september 1962
Premiär Linköping 24 januari 1963
I rollerna: Åke Lundqvist, Torsten Sjöholm, Roland Wilén, Göthe Grefbo, Tore Thorén, Olle Johansson 

Advokaten Patelin, fars av okänd medeltidsförfattare
Översättning: E  Staaf  
Regi: Lars Gerhard Norberg
Scenbild och kostym: Tyr Martin 
Pre­miär Linköping 11 oktober 1962
Premiär Norrköping 31 januari 1963
Skolteater
I rollerna: Ragnar Thell, Adrienne Lombard, Bertil Sjödin, Dan Sjögren/Sven Wollter, Sverre Westrup

Min kära är en ros av Bo Sköld
Regi: Sture Ericson  
Scenbild: Barbara W Öberg 
Premiär Linköping 31 oktober 1962
Premiär Norrköping 30 november 1962
I rollerna: Bertil Norström, Annie Jenhoff, Sven Wollter, Tore Thorén, Ebon Sorin, Gertrud Danielson, Olle Johansson, Tommy Grönlund, Åke Lundqvist, Hans Elfvin, Sverre Westrup

Loppmarknad av Tore Zetterholm
Musik: Olle Adolphson 
Regi: John Zacharias
Scenbild: Tyr Martin 
Premiär Norrköping 2 november 1962
Premiär Linköping 28 november 1962
I rollerna: Margreth Weivers, Gun Jönsson, Adrienne Lom­bard, Erik Hell, Göthe Grefbo, Karl Gustaf Gustafson

Tokan (L’Idiote) av Marcel Achard
Översättning: Evert Lund­ström  
Regi: Bertil Norström
Scenbild: Tyr Martin 
Premiär Linköping 16 januari 1962
Premiär Norrköping 15 februari 1963
I rollerna: Öllegård Wellton, Sven Woll­ter, Adrienne Lombard, Ragnar Thell, Annie Jenhoff, Roland Wilén, Bertil Sjödin, Lars Elwin

Hamlet (Hamlet, Prince of Denmark) av William Shakespeare
Översättning: Carl August Hagberg 
Regi: Lars Barringer
Musik: Yngve Holmek 
Scenbild och kostym: Barbara W Öberg
Premiär Norrköping 18 januari 1963
Premiär Linköping 13 februari 1963
Även program för skolteatern
I rollerna: Dan Sjögren, Erik Hell, Kerstin Rabe, Sture Ericson, Olle Johansson, Ebon Sorin, Åke Lundqvist, Carl-Olof Ek, Torsten Sjöholm, Bengt Schött, Göthe Grefbo, Riber Björkman, Berth Söderlund, Tore Thorén, Karl Gustaf  Gustafson, Sverre Westrup, Tommy Grönlund, Kjell Lennartsson, Hans Elfvin, Berit Tancred

Käre lögnare (Dear Liar), brevkomedi byggd på korrespondensen mellan
Bernard Shaw och Mrs Patrick Campbell, av Jerome Kilty
Översättning: Sven Barthel  
Regi: Lars Barringer 
Scenbild: Tyr Martin 
Premiär Linköping 20 mars 1963
Premiär Norrköping 26 april 1963
I rollerna: Sture Ericson, Kerstin Rabe

Min syster och jag, musikaliskt lustspel av Ralph Benatzky
Svensk text: Gösta Rybrant  
Regi och koreografi: Jackie Söderman
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Alvar Granström
Orkesterled­ning och musikinlägg: Gunnar Hoffsten  
Orkesterarrangemang: Bernt Olsson  Sånginstudering : Kerstin Forsmark 
Premiär Norrköping 22 mars 1963
Premiär Linköping 24 april 1963
I rollerna: Nils Poppe, Adrienne Lombard, Olle Johansson, Ragnar Thell, Åke Lundqvist, Berit Tancred, Margit Magnuson, Hans Elfvin, Tommy Grönlund, Ebon Sorin, Karl Gustaf Gustafsson
Danssolister: Jette Rathje, Inger Mauritzon, Annika Ren­ström

De löjliga mamsellerna (Les précieuses ridicules) av Molière
Över­sättning: Allan Bergstrand
Regi: Lars Ger­hard Norberg
Scenbild och kostym: Tyr Martin 
Dansinslag: Kerttu Thorén
Premiär den 14 maj 1963 på Himmelstalunds Brunnssalong i samarbete med Norrköpings Fritidsnämnd
I rollerna: Margreth Weivers, Annie Jenhoff, Sven Wollter, Torsten Sjö­holm, Bertil Sjödin, Roland Wilén, Göthe Grefbo, Kerttu Thorén, Sverre Westrup
Musiker: Yngve Holmek och Knut Hultberg

 Elevskolans uppvisning 12 och 13 maj 1963
– scen ur Glasmenageriet av Tennessee Williams
– scen ur Rakel och biografvaktmästaren av Ingmar Bergman
– scen ur Bröllopet på Seine
– scen ur Trångt om saligheten av V Katsjev
– scen ur Clerambard av M Aymé
– scen ur Klaga månde Elektra av Eugene O’Neill
– scen ur Blodsbröllop av Garcia Lorca
– scen ur De löjliga preciöserna av Molière

Repertoar 1963-64

I hemligaste laget (Out of Bounds) av Arthur Watkyn
Översättning: Rudolf Wendbladh 
Regi: Sture Ericson
Scenbild: Karl Gustaf Dahlgren 
Premiär Linköping 28 augusti 1963
Premiär Norrköping 27 september 1963
I rollerna: Bertil Norström, Gun Jönsson, Göthe Grefbo, Ragnar Thell, Sven Wollter, Olle Johansson, Roland Wilén, Bertil Sjödin, Tore Thorén, Torsten Sjöholm, Berth Söderlund, Sverre Westrup

Kvinna i morgonrock (Woman in a Dressing Gown) av Ted Willis
Översättning: Göran O Eriksson 
Regi: John Zacharias 
Scenbild: Tyr Martin 
Premiär Norrköping 30 augusti 1963
Premiär Linköping den 25 september 1963
I rollerna: Margreth Weivers, Ulf Qvarsebo, Hans Elfvin, Kerstin Nilsson, Annie Jenhoff, Adrienne Lombard, Åke Lundqvist, Margit Magnusson och Karl Gustaf Gustafson/Kjell Lennartsson

De löjliga preciöserna (Les précieuses ridicules) av Molière
Översätt­ning: Allan Bergstrand  
Regi: Lars Gerhard Norberg
Scenbild och kostym: Tyr Martin 
Dansinslag: Kerttu Thorén
Skolteater
Premiär Linköping 3 oktober 1963
Premiär Norrköping 23 januari 1964
I rollerna: Roland Wilén, Adrienne Lombard, Ebon Sorin, Göthe Grefbo, Bertil Sjödin, Sven Wollter, Torsten Sjöholm  Musiker: Yngve Holmek, Knut Hultberg

Öron till att höra (The Private Ear) — Ögon till att se (The Public Eye) av Peter Shaffer
Översättning: Sven Barthel  
Regi: Lars Barringer
Scenbild: Karl Gustaf Dahlgren 
Premiär Linköping 30 okt 1963
Premiär Norrkö­ping 29 november1963
I rollerna: Sven Wollter, Åke Lundqvist, Ebon Sorin, Roland Wilén, Bertil Norström, Adrienne Lombard

Ett drömspel av August Strindberg
Gäst­regi: Olof Molander 
Scenbild: Barbara W Öberg  
Koreografi: Kerttu Thorén
Premiär Norrköping 1 november 1963
Premiär Linköping den 2 december 1963
I rollerna: Öllegård Wellton, Ulf Qvarse­bo, Sture Ericson, Berth Söderlund/Georg Årlin, Göthe Grefbo, Margreth Weivers, Dan Sjögren, Kerstin Rabe, Ragnar Thell, Bertil Sjödin, Tore Thorén, Kerstin Nilsson, Olle Johansson,
Annie Jenhoff, Torsten Sjöholm, John Zacharias, Inga-Lis Nibblén, Hans Elfvin, Albert Tollwé, Karl Gustaf Gustafson, Gertrud Danielson, Gunhild Qvarsebo, Margit Magnuson, Claes-Göran Westrup

Blå tulpaner (La robe mauve de Valentine) av Françoise Sagan
Översätt­ning: Evert Lundström  
Regi: John Zacharias
Scenbild: Karl Gustaf Dahlgren  Kostym: Age Grefbo
Premiär Linköping 8 januari 1964
Premiär Norrköping 7 februari 1964
I rollerna: Gun Jönsson, Margreth Weivers, Kjell Lennartsson, Ulf Qvarsebo, Roland Wilén, Dan Sjögren, Margit Magnuson

Antigone av Sofokles
Tolkad av Hjalmar Gullberg  Musik: Hilding Rosen­berg  
Gästregi: Olof Molander 
Scenbild och kostym: Tyr Martin 
Sånginstudering: Kerstin Forsmark och Karl Sjunnesson
Kördans: Kerttu Thorén  
Premiär Norrköping 10 januari 1964
Premiär Linköping 5 februari 1964
I rol­lerna: Kerstin Rabe, Sture Ericson, Annie Jenhoff, Åke Lundqvist, Ragnar Thell, Kerstin Nilsson, Bertil Norström, Olle Johansson, Karl Sjunnesson, Bertil Sjödin, Tore Thorén, Torsten Sjöholm, Hans Elfvin

Fysikerna (Die Physiker) av Friedrich Dürrenmatt
Översättning: Rudolf Wendbladh  
Regi: Lars Bar­ringer
Scenbild och kostym: Barbara W Öberg 
Premiär Linköping 11 mars 1964
Premiär Norrköping 10 april 1964
I rollerna: Kerstin Rabe, Berth Söderlund, Roland Wilén, Ulf Qvarsebo, Kerstin Nilsson, Göthe Grefbo, Adrienne Lombard, Torsten Sjöholm, Gun Jöns­son, Birger Åsander, Sverre Westrup, Karl Gustaf Gustafson, Riber Björkman, Erik Ström, Per Ström, Lars Gustavsson

Marius av Marcel Pagnol
Översättning: Lill-Inger och Göran O Eriksson
Regi: Bertil Norström
Scenbild och kostym: Karl Gustaf Dahlgren 
Premiär Norrköping 13 mars 1964
Premiär Linköping 8 april 1964
I rollerna: Olle Johansson, Ebon Sorin, Sture Ericson, Bertil Sjödin, Gertrud Danielsson, Tore Thorén, Dan Sjögren, Åke Lundqvist, Hans Elfvin, Ragnar Thell, Gunhild Qvarsebo, Margit Magnuson, Kjell Lennartsson, Bo Olsson

La Traviata, opera av Giuseppe Verdi  
Libretto: Francesco Piave
Över­sättning: Alf Henrikson 
Regi: Sture Ericson 
Scenbild: Tyr Martin  
Koreografi: Kerttu Thorén 
Dirigent: Everett Lee  Körinstudering: Bengt Olof Engström  
Extra program i samarbete med Norrköpings Orkester förening och med
gäst­solister från Kungl Teatern och  Stora Teatern i Göteborg.
Premiär  Norrköping 3 maj 1964
Premär Linköping den 6 maj 1964
I rollerna: Hjördis Schymberg, Lars Billengren, Erik Saedén/Erik Sundquist, Tord Slättegård/Olle Sivall, Violet Sollert, Ragnar Thell, Adrienne Lombard, Lennart Olsson, Torsten Ruth­berg, Olle Johansson, Karl Gustaf Gustafson  
Dansare: Lillemor Andersson, Arne Eriksson

Ett dockhem (Et dukkehjem) av Henrik Ibsen
Översättning: Ernst Schönaich  
Regi: Lars Bar­ringer
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo 
Premiär Linköping den 13 maj 1964
I rollerna: Margreth Weivers, Ulf Qvarsebo, Fylgia Zadig, Göthe Grefbo,
Torsten Sjöholm, Gertrud Danielson, Ebon Sorin 

Fantasticks (The Fantasticks), musical av Tom Jones och Harvey Schmidt
Översättning: Gösta Rybrandt 
Regi: Lars Gerhard Norberg
Kapellmästare: Arne Rassét
Scenbild och kostym: Barbara W Öberg 
Koreografi: Kerttu Thorén 
Sånginstudering: Kerstin Forsmark 
Premiär Norrkö­ping den 15 maj 1964
I rollerna: Bertil Norström, Kerstin Nils­son, Olle Johansson, Ragnar Thell, Åke Lundqvist, Roland Wilén, Sverre Westrup, Hans Elfvin
Musiker: Arne Rassét, Holger Åberg/Ulla Hansén, Hille Johansson

Två herrars tjänare (Il servitore di due padroni), komedi av Carlo Goldoni
Översättning: Kerstin Karte 
Regi: Lars Gerhard Norberg
Scenbild och kostym: Tyr Martin 
Extra program i samband med Norrköpingsutställningen NU 64
Premiär Himmelstalunds Brunnssalong den 30 juni 1964
I rollerna: Olle Johansson/Hans Elfvin, Gun Jönsson, Folke Hjort, Gunhild, Qvarsebo, Ernst Günther, Folke Asplund, Åke Lundqvist, Ebon Sorin, Sverre Westrup 

Härutöver har Stadsteatern som extra program i egen produktion även pre­senterat ”Käre lögnare”, brevkomedi av Jerome Kilty, Linköping den 29, 30 november och 1 december 1963 samt i Trondheim, gästspel på Tröndelag Teater, den 8 och 9 maj 1964 samt ”Advokaten Patelin”, 4 föreställ­ningar tillsammans med ”De löjliga preciöserna” och 3 föreställningar i samband med Norrköpingsutställningen NU 64.

Repertoar 1964-65

Fantasticks (The Fantasticks), musical av Tom Jones och Harvey Schmidt
Översättning: Gösta Rybrandt 
Regi: Lars Gerhard Norberg
Scenbild och kostym: Barbara W Öberg 
Koreografi: Kerttu Thorén 
Kapellmästare: Arne Rassét
Sånginstudering: Kerstin Forsmark 
Premiär Linköping 26 augusti 1964
I rollerna: Bertil Norström, Kerstin Nilsson, Olle Johansson, Ragnar Thell, Åke Lundqvist, Roland Wilén, Sverre Westrup, Hans Elfvin. Musiker: Arne Rassét, Hille Johansson

Ett dockhem (Et dukkehjem) av Henrik Ibsen
Översättning: Ernst Schönaich  
Regi: Lars Bar­ringer
Scenbild: Tyr Martin  Kostym Age Grefbo 
Premiär Norrköping 28 augusti 1964
I rollerna: Margreth Weivers, Ulf Qvarsebo, Fylgia Zadig, Göthe Grefbo, Torsten Sjöholm, Gertrud Danielsson, Ebon Sorin

De kärlekslösa (Natural affection) av William Inge
Översättning: Lennart Lagerwall 
Regi: John Zacharias
Scenbild: Tyr Martin 
Premiär Linköping 30 september 1964
Premiär Norrköping 6 november 1964
I rollerna: Gun Jönsson, Ulf Qvarsebo, Hans Elfvin, Sture Ericson, Gunhild Qvarsebo, Kjell Lennartsson, Margit Magnusson, Torsten Sjöholm, Gertrud Danielsson

Grop åt andra (La grande oreille) av Pierre-Aristide Bréal
Över­sättning: Sven Stolpe  
Regi: Lars Barringer
Scenbild och kostym: Karl Gustav Dahlgren 
Tablå­ridå: Tyr Martin
Premiär Norrköping 2 oktober 1964
Premiär Lin­köping 4 november 1964
I rollerna: Bertil Norström, Fylgia Zadig, Folke Asplund, Ebon Sorin/Mona-Liz Alexandersson, Folke Hjort, Adrienne Lombard, Ernst Günther, Ragnar Thell, Göthe Grefbo, Roland Wilén, Berth Söderlund, Bertil Sjödin, Lars Torstensson, Riber Björkman, Sverre Westrup

Två herrars tjänare (Il servitore di due padroni) av Carlo Goldoni
Översättning: Kerstin Karte   
Regi: Lars Gerhard Norberg
Scenbild och kostym: Tyr Martin
Skolteater
Premiär Linköping 27 oktober 1964
Premiär Norrköping 4 februari 1964
I rollerna: Olle Johans­son, Gun Jönsson, Folke Hjort, Gunhild Qvarsebo, Ernst Günther, Folke Asp­lund, Åke Lundqvist, Ebon Sorin/Katja Bergström, Sverre Westrup

Trettondagsafton eller Vad Ni Vill (Twelfth Night or What You Will) av William Shakespeare
Översättning: Allan Bergstrand  
Regi: John Zacharias  
Scenbild och kostym: Tyr Martin  
Koreografi: Kerttu Thoren
Sånginstudering: Torsten Ruthberg
Premiär Norrköping 11 december 1964
Premiär Linköping 20 januari 1965
I rollerna: Gun Jönsson, Folke Hjort, Kerstin Nilsson, Olle Johansson, Göthe Grefbo, Ernst Günther, Folke Asplund, Bertil Sjödin, Ragnar Thell, Adrienne Lombard, Åke Lundqvist, Riber Björkman, Kjell Lennartsson, Encio Lundgren

Tre systrar (Tri sestry) av Anton Tjechov
Översättning: Jarl Hemmer 
Regi: Lars Barringer  
Scenbild och kostym: Gunnar Lindblad 
Pre­miär Linköping 16 december 1964
Premiär Norrköping 22 januari 1965
I rollerna: Kerstin Rabe, Margreth Weivers, Gunhild Qvarsebo, Berth Söderlund, Fylgia Zadig, Bertil Norström, Ulf Qvarsebo, Roland Wilén, Torsten Sjöholm, Sture Ericson, Tore Thoren, Dora Söderberg, Hans Elfvin, Gunnar Strömberg

Mrs Warrens yrke (Mrs Warrens profession) av George Bernard Shaw
Översättning: Hugo Vallentin  
Regi: Sture Ericson  
Scenbild och kostym: Tyr Martin 
Premiär Linköping 24 februari 1964
Premiär Norrköping 2 april1964
I rollerna: Fylgia Zadig, Adrienne Lombard, Åke Lundqvist, Roland Wilén, Ragnar Thell, Tore Thorén

Tre vita skjortor av Walentin Chorell
Regi: Bertil Norström 
Scenbild: Gunnar Lind­blad  
Koreografi: Kerttu Thoren
Premiär Norrkö­ping 26 februari 1965
Premiär Linköping 31 mars 1965
I rollerna: Ernst Günther, Margreth Weivers, Olle Johansson, Hans Elfvin, Göthe Grefbo, Kerstin Rabe, Ebon Sorin, Folke Asplund, Folke Hjort, Gertrud Danielson, Torsten Sjöholm, Kjell Lennartsson, Riber Björkman

Soldaten Svejk, komedi efter Jaroslav Haseks roman ”Den tappre sol­daten Svejks äventyr”
Dramatisering och översättning till danskan: Karl Larsen
Översättning från danskan: Nils Beyer   
Regi: Lars Gerhard Norberg  
Scenbild: Tyr Martin 
Premiär Linköping 5 maj 1965
I rollerna: Bertil Norström, Göthe Grefbo, Ernst Günther, Ulf Qvarsebo, Kerstin Rabe, Torsten Sjöholm, Folke Hjort, Berth Söderlund, Dora Söderberg, Bertil Sjödin, Roland Wilén, Gunhild Qvarsebo, Margit Magnusson, Encio Lundgren, Sverrre Westrup, Gunnar Strömberg,

Boy Friend (The Boy Friend), musical av Sandy Wilson
Översättning: Gösta Rybrant 
Regi: Lars Barringer 
Kapellmästare: Arne Rassét
Scenbild och kostym: Gunnar Lindblad  
Koreografi: Ingrid Tönsager  Sånginstudering: Torsten Ruthberg   
Premiär Norrköping 7 maj 1965
I rol­lerna: Kerstin Nilsson, Olle Johansson, Margreth Weivers, Ragnar Thell, Sture Ericson, Adrienne Lombard, Ebon Sorin, Åke Lundqvist, Marie Nylander, Gert­rud Danielson, Gun Jönsson, Inga Ålenius, Eda Michelson, Folke Asplund, Hans Elfvin, Kjell Lennartsson, Riber Björkman 

Nej, vaudeville av Johan Ludvig Heiberg
Översättning: Galle Flygare  
Regi: Bertil Norström
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo 
Dansinslag: Kerttu Thorén
Extra program i samarbete med Norrköpings stads Fritids­nämnd
Premiär i Himmelstalunds Brunnssalong den 1 juni 1965
I rollerna: Ebon Sorin, Hans Elfvin, Åke Lundqvist, Sture Ericson
Som prolog framfördes av Sture Ericson August Blanches ”Den gamle skådespe­laren”.

Elevskolans uppvisning 2 och 3 juni 1965
– Jag älskar dig, Markatta av Noël Coward
– Brott och brott av August Strindberg
– Menuett och Gavott , dansnummer
– Vila vid denna källa, sång av Gunnar Strömberg
– Duell, fäktningsscen
– Summertime, Eda Michelson
– Jazz, dansföreställning

Repertoar 1965-66

Boy Friend (The Boy Friend), musical av Sandy Wilson
Översättning: Gösta Rybrant  
Regi: Lars Barringer 
Scenbild och kostym: Gunnar Lindblad
Koreograf: Ingrid Tönsager
Sånginstudering: Torsten Ruthberg 
Kapellmästare: Arne Rassét
Premiär Linköping 8 september 1965
I rollerna: Kerstin Nilsson, Olle Johansson, Margreth Weivers, Ragnar Thell, Sture Ericson, Kim Procopé, Ebon Sorin, Åke Lundqvist, Marie Nylander, Gertrud Danielson, Gun Jönsson, Inga Ålenius, Eda Michelson, Folke Asplund, Hans Elfvin, Kjell Lennartsson, Riber Björkman

Soldaten Svejk, komedi efter Jaroslav Haseks roman ”Den tappre soldaten Svejks äventyr”
Dramatisering och översättning till danskan: Karl Larsen 
Översättning från danskan: Nils Beyer
Regi: Lars Gerhard Norberg
Scenbild: Tyr Martin 
Premiär Norrköping 10 september 1965
I rollerna: Bertil Norström, Göthe Grefbo, Ernst Günther, Ulf Qvarsebo, Kerstin Rabe, Torsten Sjöholm, Runar Martholm, Berth Söderlund, Inga-Bodil Vetterlund, Bertil Sjödin, Roland Wilén, Gunhild Qvarsebo, Margit Magnusson, Encio Lundgren, Sverre Westrup, Gunnar Strömberg 

Kejsarens nya kläder av Per Edström
Operett efter H O Andersens saga med musik av Carl Axel Dominique
Regi: Ernst Günther
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo 
Danser: Kerttu Thorén  
Musikalisk instudering: Arne Rassét
Skolteater
Premiär Norrköping 22 september 1965
Premiär Linköping 3 mars 1966
I rollerna: Ragnar Thell, Roland Wilén, Kerstin Nilsson, Runar Martholm, Gunhild Qvarsebo, Kjell Lennartsson, Olle Johansson och Jan Tiseliu
Musiker: Arne Rassét, Bob Karlsson

Nej, vaudeville av Johan Ludvig Heiberg
Översättning: Galle Flygare  
Regi: Bertil Norström
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo 
Dansinslag: Kerttu Thorén
Extra program i samarbete med Norrköpings stads Fritids­nämnd
Premiär i Himmelstalunds Brunnssalong 1 juni 1965
I rollerna: Ebon Sorin, Hans Elfvin, Åke Lundqvist, Sture Ericson
Som prolog framfördes av Sture Ericson August Blanches ”Den gamle skådespe­laren” 

Bernardas hus (La Casa de Bernarda Alba) av Federico Garcia Lorca
Översättning: Karin Alin 
Regi: Lars-Levi Laestadius
Musik: Thomas Birth 
Scenbild och kostym: Tyr Martin 
Premiär Norrköping 15 oktober 1965
Premiär Linköping 10 november 1966
I rollerna: Kerstin Rabe, Inga Landgré, Kerstin Nilsson, Gunhild Qvarsebo, Gun Jönsson, Kim Procopé, Margreth Weivers, Gertrud Danielson, Inga-Bodil Vetterlund, Estrid Hesse, Ebon Sorin, Eva Günther, Margit Magnusson, Katja Bergström, Inga Ålenius, Eda Michelson

Fallet Oppenheimer av Heinar Kipphardt
Översättning från tyskan: Vera och Erwin Leiser
Bearbetning och regi: John Zacharias
Scenbild: K G Dahlgren 
Premiär Linköping 20 oktber 1965
Premiär Norr­köping 12 november 1965
I rollerna: Berth Söderlund, Ulf Qvarsebo, Runar Martholm, Folke Asplund, Ragnar Thell, Bertil Sjödin, Göthe Grefbo, Torsten Sjöholm, Åke Lundqvist, Sture Ericson, Roland Wilén, Ernst Günther

Herr Fancy av Arthur Johansson
Regi: John Zacha­rias
Scenbild: Tyr Martin 
Invigningsprogram för studioscenen
Premiär i Norrköping 18 november 1965
Premiär Linköping 27 januari 1966
I rollerna: Folke Asplund, Gertrud Danielson, Gunhild Qvarsebo, Göthe Grefbo, Torsten Sjöholm, Roland Wilén, Jan Tiselius, Berth Söderlund, Runar Martholm, Riber Björkman, Kjell Lennartsson 

Huset av Werner Aspenström
Regi: Sture Ericson  
Scenbild: K G Dahlgren 
Musikaliska arrangemang: Arne Rassét
Premiär Linköping 15 december 1965
Premiär Norrköping 21 januari 1966
I rollerna: Roland Wilén, Inga Landgré, Kerstin Rabe, Ernst Günther, Olle Johansson, Kim Procopé, Ulf Qvarsebo, Folke Asplund, Runar Martholm, Jan Tiselius, Gun Jönsson

Figaros bröllop (Le Mariage de Figaro ou La folie journée) av Pierre de Beaumarchais
Översättning: Allan Bergstrand  
Bearbetning och regi: Lars Gerhard Norberg  
Scenbild och kostym: Alvar Granström
Koreografi: Gun Jönsson
Musikalisk ledning: Arne Rassét
Premiär Norrköping 17 december 1965
Premiär Linköping 19 januari 1966
I rollerna: Åke Lundqvist, Ebon Sorin, Göthe Grefbo, Kerstin Nilsson, Hans Elfvin, Inga-Bodil Vetterlund, Torsten Sjöholm, Ragnar Thell, Sverre Westrup, Riber Björkman, Encio Lund­gren, Marie Nylander, Kjell Lennartsson, Leif Ahrle, Gunnar Strömberg

Fadren av August Strindberg
Regi: Ernst Günther
Scenbild och kostym: Tyr Martin  
Premiär Linköping 23 februari 1966
Premiär Norrköping 25 mars 1966
I rollerna: Sture Ericson, Margreth Weivers, Gunhild Qvar­sebo, Margot Ryding, Folke Asplund, Berth Söderlund, Kjell Lennartsson, Sverre Westrup

Människan — detta underliga djur (Cet animal étrange) av Gabriel Arout efter noveller av Anton Tjechov  Översättning: Lennart Lagervall  
Regi: Bertil Norström
Scen­bild och kostym: K G Dahlgren
Premiär Norrköping 25 februari 1966
Premiär Linköping 23 mars 1966
I rollerna: Inga Landgré, Ulf Qvarsebo, Inga-Bodil Vetterlund, Torsten Sjöholm, Roland Wilén, Olle Johansson, Encio Lundgren 

Holländaren, dramatiskt fragment av August Strindberg
Regi: Riber Björkman
Scenbild: Agneta Skarp 
En föreställning i Norrköping 28 februari 1966 (regielevens och dekoratörelevens slutprov)
I rollerna: Kjell Lennartsson, Inga Ålenius, Encio Lundgren

Muren och Kurvan (Grosse Schmährede an der Stadtmaur und DieKurve) av Tankred Dorst 
Översättning: Ingmar Björksten och Johan Wrede   
Regi: Sture Ericson
Scen­bild och kostym: Tyr Martin 
Program för studioscenen
Premiär Linköping 14 april 1966
Premiär Norrköping 12 maj 1966
I rollerna: Kerstin Nilsson, Runar Martholm, Ernst Günther, Riber Björk­man (Muren)
Folke Asplund, Roland Wilén, Berth Söderlund (Kurvan)

Ärkeänglar spelar inte falskt
(Gli arcangeli non giocano a flipper) av Dario Fo
Översättning: Bertil Boden  
Regi: Lars Gerhard Norberg
Musik: Fiorenzo Carpi och Arne Rassét 
Scenbild: Gunnar Lindblad  Kostym: Age Grefbo 
Koreografi: Kerttu Thorén  Speciell instruktion: Armand Miehe
Kapellmästare: Arne Rassét
Premiär Linköping 4 maj 1966 
I rollerna: Gunhild Qvarsebo, Olle Johansson, Ragnar Thell, Göthe Grefbo, Tors­ten Sjöholm, Åke Lundqvist, Hans Elfvin, Jan Tiselius, Encio Lundgren, Inga Ålenius, Eda Michelson, Inga-Lisa Nibblén, Gunilla Vramdahl

Mallorca, Mallorca av Gunnar Hoffsten och Bertil Norström
Regi: John Zacharias
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo  
Koreografi: Ingrid Tönsager 
Kapellmästare: Gunnar Hoffsten 
Premiär  Norr­köping den 6 maj 1966
I rollerna: Bertil Norström, Margneth Weivers, Gun Jönsson, Ulf Qvarsebo, Kjell Lennartsson, Kim Procopé, Gertrud Danielson, Sverre Westrup, Gunnar Strömberg   Gitarrist: Miguel Gomila 
Dansare: Pia Görans­son, Maria Sinclair, Ulla-Britta Wetterholm, Jan Bager, Istvan Kiss, Arne Sverre

 Utställningar i foajéerna i Norrköpings teater:
– Tio år med Dramaten, teaterfotografier av Beata Bergström i samarbete med Norrköpings museum
– Rita kejsaren, bidrag från Stadsteaterns teckningstävling i Norrköpings skolor
– Alvar Granströms kostymskisser till Figaros bröllop
– ’Bilder från det Norrkö­ping ni inte sett’, i samarbete med Stadshistoriska samlingar vid Norrköpings museum

Repertoar 1966-67

Erasmus Montanus av Ludvig Holberg
Nyöversättning: Per Erik Wahlund 
Regi: Torsten Sjöholm
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo 
Extra program i samarbete med Norrköpings stads Fritidsnämnd
Premiär i Himmelstalunds Brunnssalong 16 augusti 1966
Skolteater
Premiär i Linköping 18 oktober 1966
Premiär Norrköping 1 mars 1867
I rollerna: Bertil Sjödin, Kerstin Nilsson, Åke Lundqvist, Hans Elfvin, Berth Söderlund, Gun Jönsson, Ebon Sorin, Ragnar Thell, Göthe Grefbo, Runar Martholm, Encio Lundgren

Mallorca, Mallorca! musikkomedi av Gunnar Hoffsten och Bertil Norström
Regi: John Zacharias
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo 
Kapellmästare: Gunnar Hoffsten  
Koreograf: Ingrid Tönsager
Premiär Linköping 6 september 1966
I rollerna: Bertil Norström, Margreth Weivers, Gun Jönsson, Ulf Qvarsebo, Kjell Lennartsson, Kim Procopé, Gertrud Danielson, Sverre Westrup, Riber Björkman   Dansare: Pia Görans­son, Maria Sinclair, Istvan Kiss, Frank Shaw
Gitarrist: Miguel Gomila 

Ärkeänglar spelar inte falskt (Gli arcangeli non giocano a flipper), fars av Dario Fo
Översättning: Bertil Boden 
Regi: Lars Gerhard Norberg
Musik: Fiorenzo Carpi och Arne Rassét   
Scenbild: Gunnar Lindblad  Kostym: Age Grefbo 
Kapellmästare: Arne Rassét 
Koreograf: Kerttu Thorén  Speciell instruktion: Armand Miehe
Premiär Norrköping 8 september 1966
I rollerna: Gunhild Qvarsebo, Olle Johansson, Ragnar Thell, Göthe Grefbo, Torsten Sjöholm, Åke Lundqvist, Hans Elfvin, Jan Tiselius, Encio Lund­gren, Inga Ålenius, Caryna Houmann, Inga-Lisa Nibblén, Gunilla Vramdahl

De tolv av Bengt V Wall
Regi: Lars Gerhard Nor­berg
Originalmusik: Thomas Birth  
Koreo­grafi: Kerttu Thorén 
Scenbild: K G Dahlgren 
Premiär Linköping 11 oktober 1966
Premiär  Norrköping 10 november 1966
I rollerna: Gertrud Danielson, Inga Landgré, Kerstin Nilsson, Kim Pro­copé, Gunhild Qvarsebo, Kerstin Rabe, Margreth Weivers, Inga-Bodil Vetterlund, Inga Ålenius, Agneta Andersson, Eva Günther 
Dansare: Inga-Lisa Nibblén, Hans Elfvin

Meteoren (Der Meteor) av Friedrich Dürrenmatt
Översättning: Olof Molander 
Regi: John Zacharias
Scenbild: Tyr Martin 
Premiär Norrkö­ping 13 oktober 1966
Premär Linköping 8 november 1966
I rollerna: Olof Widgren, Ilse-Nore Tromm, Sture Ericson, Ernst Günther, Gun Jöns­son, Evert Lindberg, Åke Lundqvist, Ulf Qvarsebo, Bertil Sjödin, Torsten Sjö­holm, Ebon Sorin, Berth Söderlund, Ragnar Thell, Sverre Westrup, Encio Lundgren 

Begravningskommittén (The Burial Committee) av Otway Crockett
Översättning: Lars-Göran Carlsson och Torsten Sjöholm  
Bearbetning och regi: Torsten Sjöholm 
Scenbild: Agneta Skarp (debut)
Program för studioscenen
Premiär Norrköping 3 november 1966
Premiär Linköping 24 november 1966
I rol­lerna: Folke Asplund, Riber Björkman, Kjell Lennartsson, Encio Lundgren, Jan Tiselius, Sverre Westrup

Köket (The Kitchen) av Arnold Wesker
Översättning: Göran O Eriksson 
Bearbetning: Göran O Eriksson, Ernst Günther  
Regi: Ernst Günther  
Scenbild: Akke Nordvall  
Premiär Linköping 13 december 1966
Premiär Norr­köping 19 januari 1967
Gästspel på Kungliga Dra­matiska Teatern den 27 februari 1967
I rollerna: Hamidi Karim Abdesselem, Folke Asplund, Hans Elfvin, Sture Ericson, Clebert Ford, Göthe Grefbo, Olle Johans­son, Gun Jönsson, Kjell Lennartsson, Evert Lindberg, Encio Lundgren, Åke Lund­qvist, Kim Procopé, Gunhild Qvarsebo, Kerstin Rabe, Torsten Sjöholm, Ebon Sorin, Berth Söderlund, Ragnar Thell, Jan Tiselius, Margreth Weivers, Anna-Lisa Ericson, Leif Magnusson, Ulla Pettersson, Arne Rassét

Gertrud av Hjalmar Söderberg  
Regi: John Zacharias  
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo 
Premiär Norrköping 15 december 1966
Premiär Linköping 17 januari 1967
I rollerna: Inga Landgré, Ulf Qvarsebo, Gunnar Sjö­berg, Runar Martholm, Inga-Bodil Vetterlund, Bertil Sjödin, Riber Björk­man, Sverre Westrup, Kerstin Nilsson, Gertrud Danielson, Inga Ålenius, Inga-Lisa Nibblén

Balansgång (A Delicate Balance) av Edward Albee
Översättning: Sven Barthel 
Regi: Lars-Levi Laestadius
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo  
Premiär Linköping 21 februari 1967
Premiär Norrköping 6 april 1967
I rollerna: Kerstin Rabe, Sture Ericson, Margreth Weivers, Gun Jönsson, Inga Landgré, Bertil Sjödin

Natthärbärget eller På botten (Na Dnje) av Maxim Gorki
Översättning: Georg Procopé  
Regi: Lars Gerhard Norberg  
Scenbild och kostym: Ferenc Szabo 
Premiär Norrköping 23 februari 1967
Premiär Linköping 4 april 1967
I rollerna: Folke Asplund, Gertrud Danielson, Hans Elfvin, Göthe Grefbo, Ernst Günther/Åke Wästersjö, Olle Johansson, Kjell Lennartsson, Evert Lindberg, Åke Lundqvist, Kerstin Nilsson, Kim Procopé, Ulf Qvarsebo, Torsten Sjöholm, Ebon Sorin, Berth Söderlund, Ragnar Thell, Inga Ålenius

Å vilken härlig fred!, en revyartad sak av AB Svenska Ord (Hans Alfred­son/Tage Danielsson)
Regi: Bertil Norström
Scenbild: Cloffe  Kostym: Age Grefbo  
Kapell­mästare och arrangör: Arne Rassét 
Koreografi: Kerttu Thorén
Premiär Linköping 9 maj 1967
I rollerna: Hans Elfvin, Olle Johansson, Kjell Lennartsson, Evert Lindberg, Åke Lundqvist, Kers­tin Nilsson, Gunhild Qvarsebo, Ulf Qvarsebo, Ebon Sorin, Ragnar Thell, Margreth Weivers, Inga-Lisa Nibblén
Musiker: Arne Rassét, Hans Andersson, Hille Johansson, Ingemar Thorvaldsson

O du milda vilda väst eller Det blåser i sassafrasträden (Du vent dans les branches de sassafras)
kammarwestern av René de Obaldia 
Översättning: Göran O Eriksson 
Regi: Sture Ericson
Musik: George Delerue 
Arrangör: Arne Rassét 
Scenbild: Tyr Mar­tin Kostym: Agneta Skarp 
Premiär Norrköping 11 maj 1967
I rollerna: Göthe Grefbo, Kerstin Rabe, Inga Ålenius, Jan Tiselius, Berth Söderlund, Torsten Sjöholm, Gun Jönsson, Runar Martholm
Musiker: Sven Ericson, Hans Bergström

Annonser