Archive for the ‘ Repertoar 1959-60 ’ Category

Repertoar 1959-60

Ung och grön (Salad Days) av Dorothy Reynolds och Julian Slade
Översättning: Gösta Rybrant  Scenbilder och kostymer: Eric Söderberg  Kapellmästare: Gunnar Hoffsten
Koreografi och sångscenerier: Carl-Gustaf Kruuse  Regi: Ingrid Luterkort
Premiär Norrköping 8 september 1959
Premiär Linköping 20 september 1959
I rollerna: Kerstin Nilsson, Carl-Åke Eriksson, Ulla Akselson, Sture Ericson, Öllegård Wellton, Bertil Norström, Bertil Sjödin, Kåre Sigurds­son, Brita Öberg, Inga Didong, Staffan Westerberg, Gudrun Ekstrand, Roland Wilén, Curt Kärrby, Nini Witzansky, Bo Ivander, Olle Johansson, Rigmor Kalling,Ingegerd Sjölund, Ulf Andrée

Bägge eller ingen (Janus) av Carolyn Green
Översättning: Stig Ahlgren  Scenbild: Tyr Martin  Regi: John Zacharias  
Turné i samarbete med Bygdeteatern
Premiär i Horn 29  september 1959
Premiär Linköping 9 september 1959
Premiär Norrköping 9 oktober 1959
I rollerna: Margreth Weivers, Olof Eklund, Eric Gustafsson (gäst), Emy Storm, Göte Fyhring

Frestelse (Romancero) av Jacques Deval
Översättning: Stig Ahlgren  Scenbild och kostymer: Tyr Martin  Regi: John Zacharias  
Premiär Norrköping 3 november 1959
Premiär Linköping 25 november 1959
I rollerna: Gunnar Björnstrand (gäst), Kerstin Nilsson, Ulla Akselson, Erik Hell, Gertrud Danielson, Sture Ericson, Göte Fyhring, Emy Storm, Öllegård Wellton, Gudrun Ekstrand, Inga Didong, Inga-Lisa Nibblén, Nini Witzansky, Roland Wilén, Curt Kärrby, Evert Rundqvist, Ulf Andé, Bo Ivander

Ett resande teatersällskap av August Blanche
Bearbetning av Staffan Tjerneld  Scenbilder: Barbara W  Öberg  Danser: Rigmor Kalling  
Musi­kalisk instudering: Kerstin Forsmark  Kapellmästare: Gunnar Lundin  Regi: Bertil Norström.  
Program för skolteatern och familjematinéer
Premiär Norr­köping 29 november 1959
Premiär Linköping 20 mars 1960
I rollerna: Sture Ericson, Margreth Weivers, Olof Eklund, Nini Witzansky, Olle Johansson, Kåre Sigurds­son, Staffan Westerberg, Roland Wilén, Bertil Sjödin, Carl-Åke Eriksson, Curt Kärrby, Ingegerd Sjölund, Ulf Andrée, Brita Öberg, Bo Ivander, Carl-Åke Eriksson, Brita Öberg

Den beskedlige älskaren (The Complaisant Lover) av Graham Greene
Översättning: Tore Zetterholm  Scenbild: Tyr Martin  Regi: Lars Bar­ringer  
Premiär Norrköping 18 december 1959
Premiär Linköping 13 januari 1960
I rol­lerna: Sture Ericson, Ingrid Luterkort, Kåre Sigurdsson, Öllegård Wellton, Per Norström (gäst), Bertil Norström, Roland Wilén, Bertil Sjödin, Brita Öberg

Hedda Gabler
av Henrik Ibsen
Scenbild och kostymer: Tyr Mar­tin  Regi: Rune Carlsten (gäst)
Premiär Norrköping 22 januari 1960
Premiär Linköping 10 februari 1960
Gäst­spel i Finland, Svenska Teatern i Helsingfors 25-26 maj 1960,
Tampereen Teatteri i Tammerfors 30 maj 1960
I rollerna: Gerd Hagman, Olof Eklund, Erik Hell, Mar­greth Weivers, Göte Fyhring, Gerda Calander (gäst), Gertrud Danielson

Två på gungbrädet
(Two for the Seesaw) av William Gibson
Över­sättning: Birgitta Hammar  Scenbild: Tyr Martin  Regi: Ingrid Luterkort 
Pre­miär Linköping 16 mars 1960
Premiär Norrköping 8 april 1960
Turné i Gusum, Kisa och Finspång 26-28 april 1960
I rollerna: Ölle­gård Wellton, Erik Hell

Gisslan (The Hostage) av Brendan Behan 
Översättning: Jan-Olof Olsson  Vistexter: Alf Henriksson  Danser: Rigmor Kalling  
Musikalisk in­studering: Kerstin Forsmark   Pianist: Yngve Holmek
Scenbild och kostymer: Barbara W Öberg  Regi: Lars Barringer
Premiär Norrköping 11 mars 1960
Premiär Linköping 6 april 1960
I rollerna: Bertil Norström, Margreth Weivers, Carl-Åke Eriksson, Ulla Akselson, Sture Ericson, Brita Öberg, Inga Didong, Gudrun Ekstrand, Olle Johansson, Torsten Sjöholm, Göthe Fyhring, Curt Kärrby, Roland Wilén, Bo Ivander

Napoléons tvätterska
(Madame Sans-Gêne) av Victorien Sardou och Emile Moreau
Översättning och scenbearbetning: Herbert Grevenius  Scen­bilder: Tyr Martin  Regi: John Zacharias
Premiär Linköping 4 maj 1960
Premiär Norrköping 27 maj 1960
I rollerna: Gerd Hagman, Olof Eklund, Erik Hell, Sture Ericson, Göte Fyhring, Öllegård Wellton, Emy Storm, Brita Öberg/Brit Ångström (gäst), Inga Didong, Nini Witzansky, Roland Wilén, Curt Kärrby, Bertil Sjödin, Inga-Lisa Nibblén, Heinz Spira, Kåre Sigurdsson, Gudrun Ekstrand, Ingegerd Sjölund, Olle Johansson, Torsten Sjöholm, Curt Kärrby, Kerstin Nilsson

Elevskolans uppvisning 15 och 16 maj 1960
En nyck av Alfred de Musset
Scen ur Resan till de gröna skuggorna av Finn Methling
Scen ur Fröjd för stunden av Noël Coward
Scen ur Stolarna av Eugene Ionesco