Archive for the ‘ Repertoar 1966-67 ’ Category

Repertoar 1966-67

Erasmus Montanus av Ludvig Holberg
Nyöversättning: Per Erik Wahlund 
Regi: Torsten Sjöholm
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo 
Extra program i samarbete med Norrköpings stads Fritidsnämnd
Premiär i Himmelstalunds Brunnssalong 16 augusti 1966
Skolteater
Premiär i Linköping 18 oktober 1966
Premiär Norrköping 1 mars 1867
I rollerna: Bertil Sjödin, Kerstin Nilsson, Åke Lundqvist, Hans Elfvin, Berth Söderlund, Gun Jönsson, Ebon Sorin, Ragnar Thell, Göthe Grefbo, Runar Martholm, Encio Lundgren

Mallorca, Mallorca! musikkomedi av Gunnar Hoffsten och Bertil Norström
Regi: John Zacharias
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo 
Kapellmästare: Gunnar Hoffsten  
Koreograf: Ingrid Tönsager
Premiär Linköping 6 september 1966
I rollerna: Bertil Norström, Margreth Weivers, Gun Jönsson, Ulf Qvarsebo, Kjell Lennartsson, Kim Procopé, Gertrud Danielson, Sverre Westrup, Riber Björkman   Dansare: Pia Görans­son, Maria Sinclair, Istvan Kiss, Frank Shaw
Gitarrist: Miguel Gomila 

Ärkeänglar spelar inte falskt (Gli arcangeli non giocano a flipper), fars av Dario Fo
Översättning: Bertil Boden 
Regi: Lars Gerhard Norberg
Musik: Fiorenzo Carpi och Arne Rassét   
Scenbild: Gunnar Lindblad  Kostym: Age Grefbo 
Kapellmästare: Arne Rassét 
Koreograf: Kerttu Thorén  Speciell instruktion: Armand Miehe
Premiär Norrköping 8 september 1966
I rollerna: Gunhild Qvarsebo, Olle Johansson, Ragnar Thell, Göthe Grefbo, Torsten Sjöholm, Åke Lundqvist, Hans Elfvin, Jan Tiselius, Encio Lund­gren, Inga Ålenius, Caryna Houmann, Inga-Lisa Nibblén, Gunilla Vramdahl

De tolv av Bengt V Wall
Regi: Lars Gerhard Nor­berg
Originalmusik: Thomas Birth  
Koreo­grafi: Kerttu Thorén 
Scenbild: K G Dahlgren 
Premiär Linköping 11 oktober 1966
Premiär  Norrköping 10 november 1966
I rollerna: Gertrud Danielson, Inga Landgré, Kerstin Nilsson, Kim Pro­copé, Gunhild Qvarsebo, Kerstin Rabe, Margreth Weivers, Inga-Bodil Vetterlund, Inga Ålenius, Agneta Andersson, Eva Günther 
Dansare: Inga-Lisa Nibblén, Hans Elfvin

Meteoren (Der Meteor) av Friedrich Dürrenmatt
Översättning: Olof Molander 
Regi: John Zacharias
Scenbild: Tyr Martin 
Premiär Norrkö­ping 13 oktober 1966
Premär Linköping 8 november 1966
I rollerna: Olof Widgren, Ilse-Nore Tromm, Sture Ericson, Ernst Günther, Gun Jöns­son, Evert Lindberg, Åke Lundqvist, Ulf Qvarsebo, Bertil Sjödin, Torsten Sjö­holm, Ebon Sorin, Berth Söderlund, Ragnar Thell, Sverre Westrup, Encio Lundgren 

Begravningskommittén (The Burial Committee) av Otway Crockett
Översättning: Lars-Göran Carlsson och Torsten Sjöholm  
Bearbetning och regi: Torsten Sjöholm 
Scenbild: Agneta Skarp (debut)
Program för studioscenen
Premiär Norrköping 3 november 1966
Premiär Linköping 24 november 1966
I rol­lerna: Folke Asplund, Riber Björkman, Kjell Lennartsson, Encio Lundgren, Jan Tiselius, Sverre Westrup

Köket (The Kitchen) av Arnold Wesker
Översättning: Göran O Eriksson 
Bearbetning: Göran O Eriksson, Ernst Günther  
Regi: Ernst Günther  
Scenbild: Akke Nordvall  
Premiär Linköping 13 december 1966
Premiär Norr­köping 19 januari 1967
Gästspel på Kungliga Dra­matiska Teatern den 27 februari 1967
I rollerna: Hamidi Karim Abdesselem, Folke Asplund, Hans Elfvin, Sture Ericson, Clebert Ford, Göthe Grefbo, Olle Johans­son, Gun Jönsson, Kjell Lennartsson, Evert Lindberg, Encio Lundgren, Åke Lund­qvist, Kim Procopé, Gunhild Qvarsebo, Kerstin Rabe, Torsten Sjöholm, Ebon Sorin, Berth Söderlund, Ragnar Thell, Jan Tiselius, Margreth Weivers, Anna-Lisa Ericson, Leif Magnusson, Ulla Pettersson, Arne Rassét

Gertrud av Hjalmar Söderberg  
Regi: John Zacharias  
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo 
Premiär Norrköping 15 december 1966
Premiär Linköping 17 januari 1967
I rollerna: Inga Landgré, Ulf Qvarsebo, Gunnar Sjö­berg, Runar Martholm, Inga-Bodil Vetterlund, Bertil Sjödin, Riber Björk­man, Sverre Westrup, Kerstin Nilsson, Gertrud Danielson, Inga Ålenius, Inga-Lisa Nibblén

Balansgång (A Delicate Balance) av Edward Albee
Översättning: Sven Barthel 
Regi: Lars-Levi Laestadius
Scenbild: Tyr Martin  Kostym: Age Grefbo  
Premiär Linköping 21 februari 1967
Premiär Norrköping 6 april 1967
I rollerna: Kerstin Rabe, Sture Ericson, Margreth Weivers, Gun Jönsson, Inga Landgré, Bertil Sjödin

Natthärbärget eller På botten (Na Dnje) av Maxim Gorki
Översättning: Georg Procopé  
Regi: Lars Gerhard Norberg  
Scenbild och kostym: Ferenc Szabo 
Premiär Norrköping 23 februari 1967
Premiär Linköping 4 april 1967
I rollerna: Folke Asplund, Gertrud Danielson, Hans Elfvin, Göthe Grefbo, Ernst Günther/Åke Wästersjö, Olle Johansson, Kjell Lennartsson, Evert Lindberg, Åke Lundqvist, Kerstin Nilsson, Kim Procopé, Ulf Qvarsebo, Torsten Sjöholm, Ebon Sorin, Berth Söderlund, Ragnar Thell, Inga Ålenius

Å vilken härlig fred!, en revyartad sak av AB Svenska Ord (Hans Alfred­son/Tage Danielsson)
Regi: Bertil Norström
Scenbild: Cloffe  Kostym: Age Grefbo  
Kapell­mästare och arrangör: Arne Rassét 
Koreografi: Kerttu Thorén
Premiär Linköping 9 maj 1967
I rollerna: Hans Elfvin, Olle Johansson, Kjell Lennartsson, Evert Lindberg, Åke Lundqvist, Kers­tin Nilsson, Gunhild Qvarsebo, Ulf Qvarsebo, Ebon Sorin, Ragnar Thell, Margreth Weivers, Inga-Lisa Nibblén
Musiker: Arne Rassét, Hans Andersson, Hille Johansson, Ingemar Thorvaldsson

O du milda vilda väst eller Det blåser i sassafrasträden (Du vent dans les branches de sassafras)
kammarwestern av René de Obaldia 
Översättning: Göran O Eriksson 
Regi: Sture Ericson
Musik: George Delerue 
Arrangör: Arne Rassét 
Scenbild: Tyr Mar­tin Kostym: Agneta Skarp 
Premiär Norrköping 11 maj 1967
I rollerna: Göthe Grefbo, Kerstin Rabe, Inga Ålenius, Jan Tiselius, Berth Söderlund, Torsten Sjöholm, Gun Jönsson, Runar Martholm
Musiker: Sven Ericson, Hans Bergström

Annonser
Annonser