Archive for the ‘ Repertoar 1976-77 ’ Category

Repertoar 1976-77

Småstadsbor av August von Kotzebue
Översättning, bearbetning och vi­sor: Bertil Norström
Regi: Bertil Norström
Scenografi: Agneta Skarp 
Sånginstudering och musikarrangemang: Arne Rassét 
Sångscenerier: Svend Bunch
Program i samarbete med Norrköpings kommuns fritidsnämnd
Premiär i Himmelstalunds Brunnssalong 10 augusti 1976
I rollerna: Peter Egge, Marit Falk, Elsie Höök, Esko Kilpiö, Yvonne Lundeqvist, Mona Lundgren, Bertil Sjödin, Walter Turdén, Claës Weinar

Klocko och Nappo av Mats Huddén
Regi: Mats Huddén 
Scenografi: Örjan Säll
Skolteater
Premiär Linkö­ping 2 september 1976
Premiär Norrköping 20 september 1976
I rollerna: Curt Ericson, Solveig Samzelius

Tribadernas natt
av P O Enquist
Regi: John Zacharias 
Scenografi: Tyr Martin  
Premiär Norrköping, Lilla Teatern 3 september 1976
Premiär Linköping 18 november 1976
I rollerna: Berth Söderlund, Gunhild Qvarsebo, Ingela Sahlin, Roger Norberg, Anders Levelius

Gin och bitter lemon av Alan Ayckborn  
Över­sättning: Torsten Ehrenmark   
Regi: Torsten Sjöholm 
Scenografi: Svenolov Ehrén 
Koreografi: Miriam Beilin
Premiär Linköping 10 september 1976
Premiär Norr­köping 22 oktober 1976
I rollerna: Helena Kallenbäck, Leif Magnusson, Kerstin Svedberg, Berit Tancred, Ragnar Thell, Roland Wilén

Måsen av Anton Tjechov
Översättning: Astrid Baecklund och Herbert Grevenius
Regi: Brigitte Ornstein 
Scenbild: Ferenc Szabo  Kostym: Agneta Skarp
Premiär Norrköping 17 september 1976
Premiär Linköping 15 oktober 1976
I rollerna: Silvija Bardh, Jörgen Barwe, Claes Esphagen, Birgitta Kjörck, Liselott Lindeborg, Kerstin Nilsson, Stefan Persson, Laurence Plumridge, Lennart Tollén, John Zacharias

Klumpen av Bo Bergstrand och Christina Nilsson-Bergstrand
Regi: Mår­ten Harrie  
Scenografi: Christina Nilsson-Bergstrand
Skolteater
Premiär Linköping 23 september 1976
Premiär Norrköping 6 oktober 1976
Medverkande: Lotta Blomberg, Inga Didong  Musiker: Miguel Gomila

Igenpluggad, grupparbete av ensemblen
Text: Anneli Edström 
Musik: Janne Lindstedt  
Regi: Göran Sarring 
Scenografi: Örjan Säll 
Koreografi: Lena Stranger
Skolteater
Premiär Norrköping 23 september 1976
Premiär Linköping 18 oktober 1976
I rollerna: Willy Boholm, Ingemar Joseph­son, Gunnel Samuelsson, Jannika Strååt, Lars Wiberg
Musiker: Göran Karls­son, Per-Erik Lange, Janne Lindstedt

Meningen med föreningen av ensemblen vid Västernorrlands Region­teater
Regi: Lars Broling 
Kostym: Örjan Säll  
Föreningsteater
Premiär på stadsbiblioteket i Norrköping 2 oktober 1976
I rol­lerna: Peter Egge, Marit Falk, Elsie Höök, Esko Kilpiö, Yvonne Lundeqvist,  Mona Lundgren, Bertil Sjödin/Bertil Norström, Claës Weinar

Gabrielle av Ninne Olsson
Regi: Göran Sarring 
Scenografi: Tyr Martin  
Program från föregående spelår
Föreningsteater
Sångin­slaget komponerat av Gunnar Edander och inspelat av Claës Weinar (sång) och Janne Lindstedt (elpiano)
Premiär Norrköping 17 november 1976
I rollerna: Willy Boholm, Solveig Samzelius, Lars Wiberg

Tre nya baletter — program bestående av
1) ”Mönstret”, musik: Arturo Annecchino, koreografi: Elsa Piperno, scenografi: Gabris Ferrari
2) ”Misa Amoris”, musik: Saint-Preux, koreografi: Svend Bunch, scenografi: Örjan Säll
3) ”Konsert för orkester och sex dansare”, musik: Béla Bartok, koreografi: Peter-Paul Zwartjes
Premiär Linköping 3 december 1976
Premiär Norrköping 21 januari 1977
Medverkande: Per Andersson, Miriam Beilin, Jens Byberg, Roger Norberg, Lena Stranger, Niels Theilsö, Anna Zimna

Den goda människan från Sezuan av Bertolt Brecht
Musik: Paul Dessau 
Översättning: Ebbe Linde 
Regi: Lars Gerhard Norberg 
Scenografi: Jost Assmann  
Kapellmästare: Janne Lindstedt  
Musikalisk instudering: Janne Lindstedt 
Sånginstudering: Arne Rassét
Premiär Norrköping 10 december 1976
Premiär Linköping 14 januari 1977
I rollerna: Jörgen Barwe, Curt Broberg, Peter Egge, Claes Esphagen, Marit Falk, Elsie Höök, Helena Kallenbäck, Esko Kilpiö, Liselott Linde­borg, Mona Lundgren, Leif Magnusson, Bertil Norström, Stefan Persson, Laurence Plumridge, Gunhild Qvarsebo, Kerstin Svedberg, Berit Tancrad, Ragnar Thell, Lennart Tollén, Claës Weinar, Margreth Weivers, Roland Wilén, Bo Karlsson, José Castro

Don Quijotes äventyr av Evert Lundström efter Miguel Cervantes ro­man
Regi: Göran Sarring 
Scenografi: Ferenc Szabo  
Skolteater
Premiär Norrköping 26 januari 1977
Premiär Linköping 15 februari 1977
I rollerna: Willy Boholm, Inga Didong, Curt Ericson, Mats Huddén, Ingemar Josephson, Gunnel Samuelsson, Solveig Samzelius, Jannika Strååt, Lars Wiberg

Det brasilianska undret
sammanställning och regi: Kerttu Thorén
Sce­nografi: Ewa Falkeholm  Kostym och mask: Wenche Arnesen
Komposition av visor, musikarrangemang, sång- och musikinstruktion: Miguel Gomila 
Komposition och instruktion av musik för rytminstrument: Staffan Hallroth  
Föreningsteater
Premiär på stadsbiblioteket i Norrköping 15 februari 1977
Medverkande: Christer Holmgren, Ann-Sofi Nilsson, Lars Nyberg
Musiker: Staffan Hallroth, Rolf Berg

… kvinnor är inte att leka med — program bestående av ”Riter” av Maureen Duffy och ”Backanterna” av Euripides Översättning: Sun Axelsson och Tord Baeckström
Bearbetning och regi: Gun Jönsson 
Scenografi: Agneta Andrén 
Koreografi: Greta Lindholm
Premiär Linköping 25 februari 1977
Premiär Norrköping 7 april 1977
I rollerna: Silvija Bardh, Ma­rit Falk, Helena Kallenbäck, Liselott Lindeborg, Yvonne Lundeqvist, Mona Lundgren, Walter Norman, Brigitte Ornstein, Gunhild Qvarsebo, Kerstin Sved­berg, Berit Tancred, Margit Carstens

Romeo och Julia av William Shakespeare
Översättning: Allan Berg­strand 
Regi: Hans Elfvin 
Scenografi: Agneta Skarp
Premiär Norrköping 4 mars 1977
Premiär Linköping 1 april 1977
I rollerna: Jörgen Barwe, Peter Egge, Esko Kilpiö, Leif Magnusson, Kerstin Nilsson, Roger Nor­berg, Stefan Persson, Laurence Plumridge, Ingela Sahlin, Berth Söderlund, Rag­nar Thell, Lennart Tollén, Claës Weinar, Margreth Weivers/Elisie Höök/Öllegård Wellton, Roland Wilén

Medeas barn av Suzanne Osten och Per Lysander
Musik: Gunnar Edander  
Regi: Lars Broling/Mårten Harrie 
Scenografi: Tyr Martin Skolteater
Premiär Norrköping 15 april 1977
Premiär Linköping 12 maj 1977
I rollerna: Willy Boholm, Inga Didong, Curt Ericson, Ulla-Britt Norr­man, Solveig Samzelius

Rycket av Tomas von Brömssen och Ola Lindegren
Regi: Torsten Sjö­holm 
Scenografi: Örjan Säll
Skolteater
Premiär Linköping 19 april 1977
Premiär Norrköping 29 april 1977
I rollerna: Mats Huddén, Ingemar Josephson, Jannika Strååt

Gluntarne av Gunnar Wennerberg
Programmet sammanställt av Per-Erik Öhrn 
Regi: Svend Bunch
Föreningsteater
Premiär på Stifts- och Landsbiblioteket i Linköping 7 maj 1977
Med­verkande: Peter Egge, Claës Weinar, Liselott Lindeborg
Musiker: Janne Lindstedt

Kom i min famn av och om Evert Taube
Manuskript och iscensättning: Bertil Norström
Co-regi: John Zacharias 
Koreografi: Thor Zachrisson 
Scen­bild: Örjan Säll  Kostym: Birgitta Bäck 
Musikarrangemang: Ulf Björlin  
Mu­sikalisk instudering & kapellmästare: Arne Rassét
Premiär Linköping 13 maj 1977
I rollerna: Marit Falk, Yvonne Lundeqvist, Kerstin Nilsson, Roger Nor­berg,
Walter Norman, Bertil Norström, Berit Tancred, Helen Ranada
Dansare: Birgitta Agrér, Per Andersson, Miriam Beilin, Jens Byberg, Fred Kitto,  Lena Stranger, Niels Theilsö, Anna Zimna
Musiker: Björn Forsell, Janne Göransson, KG Johansson, Rolf Kvist, Jim Lindeborg, Gustav Zaar,
Åsa Lennerholm, Lars Janzén, Per-Erik Lange, Göran Hanquist, Miguel Gomila, Göran Karlsson

Söndagpromenaden av Lars Forsell  
Regi: Lars Gerhard Norberg 
Scenbild: Ferenc Szabo  Kostym: Gunilla Elfvin 
Musik: Miguel Gomila
Pre­miär Norrköping 17 maj 1977
I rollerna: Silvija Bardh, Claes Esphagen, Elsie Höök, Esko Kilpiö, Stefan Persson, Laurence Plumridge, Ingela Sahlin, Kerstin Svedberg, Lennart Tollén, Roland Wilén